Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Lokacijski uslovi Verzija za štampu

Registar izdatih/odbijenih lokacijskih uslova odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalne i građevinske poslove Opštinske Uprave Vladičin Han


R. br.Br. predmetaIme i prezime/Naziv investitoraStatusDatum objavljivanja na ovom sajtuDokument
Realizovani zahtevi u 2022. g.
1IV 350-3/2022-03„Domus Inženjering“ dooOdbijen zahtev13.01.2022.Adobe readerZaključak
2IV 350-131/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi13.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
3IV 350-4/2022-03JP „Elektroprivreda Srbije“Odbijen zahtev14.01.2022.Adobe readerZaključak
4IV 350-127/2021-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi14.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
5IV 350-5/2022-03JP „Elektroprivreda Srbije“Odbijen zahtev17.01.2022.Adobe readerZaključak
6IV 350-126/2021-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi18.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
7IV 350-135/2021-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi19.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
8IV 350-3/2/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi21.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
9IV 350-128/2/2021-03Miljan AnđelkovićIzdati lokacijski uslovi25.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
10IV 350-141/2021-03Časlav DinićIzdati lokacijski uslovi25.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
11IV 350-2/2022-03Goran MladenovićIzdati lokacijski uslovi28.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
12IV 350-7/2022-03Slavoljub StojkovićIzdati lokacijski uslovi02.02.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
13IV 350-8/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi07.03.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
14IV 350-17/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi08.03.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
15IV 350-21/2022-03Izdati lokacijski uslovi18.03.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
16IV 350-30/2022-03Saša JankovićIzdati lokacijski uslovi28.03.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
17IV 350-56/2022-03„LUKOIL SRBIJA“Izdati izmenjeni lokacijski uslovi15.04.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
18IV 350-73/2022-03„KIRČI“ dooOdbijen zahtev15.04.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
19IV 350-78/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi12.05.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
20350-51/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSOdbijen zahtev17.05.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
21350-82/2022-03Dragan GrujićIzdati lokacijski uslovi24.05.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
22350-34/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi30.05.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
23350-86/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi31.05.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
24350-73-2-2022-03„KIRČI“ dooOdbijen zahtev04.07.2022.Adobe readerZaključak
25350-88/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi06.07.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
26350-91/2022-03JP „Putevi Srbije“Odbijen zahtev21.07.2022.Adobe readerZaključak
27IV 350-101/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSOdbijen zahtev04.08.2022.Adobe readerZaključak
28IV 350-97/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi04.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
29IV 350-107/2022-03Časlav StojilkovićIzdati lokacijski uslovi04.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
30IV 350-93/2022-03„KIRČI“ dooIzdati lokacijski uslovi05.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
31IV 350-98/2022-03Mihajlo GligorijevićIzdati lokacijski uslovi05.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
32IV 350-114/2022-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev08.08.2022.Adobe readerZaključak
33IV 350-73/3/2022-03„KIRČI“ dooIzdati lokacijski uslovi09.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
34IV 350-113/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi30.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
35IV 350-115/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi30.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
36IV 350-91/2/2022-03JP „Putevi Srbije“Izdati lokacijski uslovi02.09.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
37IV 350-101/2/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSOdbijen zahtev12.09.2022.Adobe readerZaključak
38IV 350-121/2022-03Miljan AnđelkovićIzdati lokacijski uslovi14.09.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
39IV 350-129/2022-03Goran SpasićOdbijen zahtev14.09.2022.Adobe readerZaključak
40IV 350-129/2/2022-03Goran SpasićIzdati lokacijski uslovi06.10.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
41IV 350-145/2022-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev12.10.2022.Adobe readerZaključak
42IV 350-160/2022-03Milan SpasićOdbijen zahtev18.10.2022.Adobe readerZaključak
43IV 350-145/2/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi02.11.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
44IV 350-161/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi03.11.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
45IV 350-164/2022-03Siniša StojkovićIzdati lokacijski uslovi10.11.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
Realizovani zahtevi u 2021. g.
1IV 350-131/2/20-03Slaviša CvetkovićIzdati lokacijski uslovi13.01.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
2IV 350-8/21-03Tomislav NikolićOdbijen zahtev03.02.2021.Adobe readerZaključak
3IV 350-8/2/21-03Tomislav NikolićOdbijen zahtev19.02.2021.Adobe readerZaključak
4IV 350-9/21-03“SB COMERC“ dooOdbijen zahtev18.02.2021.Adobe readerZaključak
5IV 350-9/2/21-03“SB COMERC“ dooOdbijen zahtev15.03.2021.Adobe readerZaključak
6IV 350-13/2021-03Boban TošićIzdati lokacijski uslovi18.03.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
7IV 350-140/2/2020-03Telekom Srbije a.d.Izdati lokacijski uslovi31.03.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
8IV 350-12/21-03Dalibor SavićIzdati lokacijski uslovi19.03.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
9IV 350-2/2021-03Novica JovićIzdati lokacijski uslovi22.03.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
10IV 350-23/2021-03Zoran PetrovićOdbijen zahtev08.04.2021.Adobe readerZaključak
11IV 350-9/3/21-03“SB COMERC“Izdati lokacijski uslovi19.04.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
12IV 350-26/21-03“Elektrodistribucija Srbije“ dooOdbijen zahtev20.04.2021.Adobe readerZaključak
13IV 350-26/2/2021-03Slaviša StamenkovićIzdati lokacijski uslovi10.05.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
14IV 350-29/2021-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi11.05.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
15IV 350-30/2021-03Marija StošićIzdati lokacijski uslovi24.05.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
16IV 350-35/2021-03OŠ „Vuk Karadžić“Izdati lokacijski uslovi07.06.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
17IV 350-47/2021-03Tomislav NikolićIzdati lokacijski uslovi10.06.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
18IV 350-55/21-03“Elektrodistribucija Srbije“ dooOdbijen zahtev22.06.2021.Adobe readerZaključak
19IV 350-44/2021-03Stanislav StojilkovićIzdati lokacijski uslovi23.06.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
20IV 350-54/2021-03Mario NovkovićIzdati lokacijski uslovi09.07.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
21IV 350-55/2/2021-03“Elektrodistribucija Srbije“ dooIzdati lokacijski uslovi12.07.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
22IV 350-59/2021-03OŠ „Vuk Karadžić“Izdati lokacijski uslovi12.07.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
23IV 350-73/2021-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev22.07.2021.Adobe readerZaključak
24IV 350-60/2021-03Staniša RistićIzdati lokacijski uslovi27.07.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
25IV 350-62/2021-03Dragoslav VeselinovićIzdati lokacijski uslovi28.07.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
26IV 350-67/2021-03Stanislav StojilkovićIzdati lokacijski uslovi29.07.2021Adobe readerLokacijski uslovi
27IV 350-75/2021-03“KIRČI“ dooOdbijen zahtev29.07.2021Adobe readerZaključak
28IV 350-77/2021-03“NIS AD NOVI SAD“ – Direkcija za razvoj i investicijeOdbijen zahtev02.08.2021.Adobe readerZaključak
29IV 350-78/2021-03Goran AtanasovskiOdbijen zahtev02.08.2021.Adobe readerZaključak
30IV 350-83/2021-03Milan VeličkovićOdbijen zahtev03.08.2021.Adobe readerZaključak
31IV 350-63/2021-03“NEKTAR“ dooIzdati lokacijski uslovi13.08.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
32IV 350-66/20-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi17.08.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
33IV 350-73/2/2021-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi25.08.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
34IV 350-75/2/2021-03“KIRČI“ dooIzdati lokacijski uslovi25.08.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
35350-83/2/2021-03Milan VeličkovićIzdati lokacijski uslovi27.08.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
36350-69/2021-03Marjan DimčićOdbijen zahtev27.08.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
37350-78/2/2021-03Goran Atanasovski i Vukica Kitanović-AtanasovskiIzdati lokacijski uslovi30.08.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
38350-76/21-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi01.09.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
39350-95/2021-03Ivica StojilkovićIzdati lokacijski uslovi07.09.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
40350-88/2021-03Mile RanđelovićIzdati lokacijski uslovi09.09.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
41350-94/2021-03Dejan SavićIzdati lokacijski uslovi09.09.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
42350-79/2021-03Eparhija VranjskaIzdati lokacijski uslovi10.09.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
43350-69/2021-03Marjan DimčićIzdati lokacijski uslovi27.09.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
44IV 350-77/2/2021-03“NIS AD NOVI SAD“Odbijen zahtev27.09.2021.Adobe readerZaključak
45IV 350-104/2021-03Goran MladenovićIzdati lokacijski uslovi06.10.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
46IV 350-102/2021-03Milan SpasićOdbijen zahtev06.10.2021.Adobe readerZaključak
47IV 350-108/2021-03Dejan SavićIzdati lokacijski uslovi07.10.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
48IV 350-101/2021-03Jovica AlijevićIzdati lokacijski uslovi13.10.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
49IV 350-110/2021-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSOdbijen zahtev13.10.2021.Adobe readerZaključak
50IV 350-128/2021-03Miljan AnđelkovićOdbijen zahtev26.11.2021.Adobe readerZaključak
51IV 350-125/2021-03Mirjana IlićIzdati lokacijski uslovi01.12.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
52IV 350-110/2/2021-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSOdbijen zahtev08.12.2021.Adobe readerZaključak
53IV 350-91/3/20-03„STAUR ENERGY“ dooIzdati lokacijski uslovi28.12.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
Realizovani zahtevi u 2020. g.
1IV 350-154/19-03Frank DestanIzdati lokacijski uslovi24.02.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
2IV 350-1/20-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi24.02.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
3IV 350-6/20-03Telekom Srbija a.d.Izdati lokacijski uslovi24.02.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
4IV 350-11/20-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi24.02.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
5IV 350-12/20-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi24.02.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
6IV 350-144/2/19-03Srpska pravoslavna crkvena opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi24.02.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
7IV 350-6/20-03Telekom Srbija a.d.Odbijen zahtev24.02.2020.Adobe readerZaključak
8IV 350-16/20-03TEKLAS AUTOMOTIVEOdbijen zahtev24.02.2020.Adobe readerZaključak
9IV 350-21/20-03Mirko RanđelovićIzdati lokacijski uslovi5.03.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
10IV 350-30/20-03Marjan DimčićOdbijen zahtev26.03.2020.Adobe readerZaključak
11IV 350-29/20-03EPS Distribucija d.o.o.Odbijen zahtev10.04.2020.Adobe readerZaključak
12IV 350-29/2/20-03EPS Distribucija d.o.o.Izdati lokacijski uslovi26.05.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
13IV 350-32/20-03Aleksandar ĐelićIzdati lokacijski uslovi26.05.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
14IV 350-30/2/20-03Marjan DimčićIzdati lokacijski uslovi18.05.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
15IV 350-31/20-03AD Infrastruktura železnice SrbijeIzdati lokacijski uslovi27.05.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
16IV 350-36/20-03Boban IvanovićIzdati lokacijski uslovi27.05.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
17IV 350-46/20-03“GOLD JABUKA“ dooOdbijen zahtev27.05.2020.Adobe readerZaključak
18IV 350-38/20-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi08.06.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
19IV 350-58/20-03Marija JanjićIzdati lokacijski uslovi04.08.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
20IV 350-65/20-03Tehnička škola Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi19.08.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
21IV 350-79/20-03Dragana RistićIzdati lokacijski uslovi11.09.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
22IV 350-82/20-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi17.09.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
23IV 350-84/20-03Željko VlahovićaIzdati lokacijski uslovi22.09.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
24IV 350-91/20-03„STAUR ENERGY“ dooOdbijen zahtev21.09.2020.Adobe readerZaključak
25IV 350-94/20-03“NEKTAR“ dooOdbijen zahtev28.09.2020.Adobe readerZaključak
26IV 350-95/20-03JP „Elektroprivreda Srbije“Odbijen zahtev30.09.2020.Adobe readerZaključak
27IV 350-85/20-03JP „Elektroprivreda Srbije“Odbijen zahtev06.10.2020.Adobe readerZaključak
28IV 350-86/20-03JP „Elektroprivreda Srbije“Odbijen zahtev06.10.2020.Adobe readerZaključak
29IV 350-87/20-03JP „Elektroprivreda Srbije“Odbijen zahtev06.10.2020.Adobe readerZaključak
30IV 350-94/2/20-03“NEKTAR“ dooIzdati lokacijski uslovi09.10.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
31IV 350-107/20-03Saša Tomić i Nenad AntićOdbijen zahtev19.10.2020.Adobe readerZaključak
32IV 350-91/2/20-03„STAUR ENERGY“ dooOdbijen zahtev22.10.2020.Adobe readerZaključak
33IV 350-105/20-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi02.11.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
34IV 350-95/2/20-03JP „Elektroprivreda Srbije“Izdati lokacijski uslovi23.11.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
35IV 350-120/2020-03Boban IvanovićIzdati lokacijski uslovi24.11.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
36IV 350-125/20-03JP „Elektroprivreda Srbije“Izdati lokacijski uslovi30.11.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
37IV 350-131/2/20-03Slaviša CvetkovićIzdati lokacijski uslovi13.01.2021.Adobe readerLokacijski uslovi
38IV 350-127/2/20-03“NEKTAR“ dooOdbijen zahtev29.12.2020.Adobe readerZaključak
39IV 350-140/20-03„Telekom Srbija“ a.dOdbijen zahtev28.12.2020.Adobe readerZaključak
40IV 350-85/2/20-03JP „Elektroprivreda Srbije“Izdati lokacijski uslovi09.11.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
41IV 350-86/2/20-03JP „Elektroprivreda Srbije“Izdati lokacijski uslovi09.11.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
42IV 350-107/2/20-03Saša Tomić i Nenad AntićIzdati lokacijski uslovi22.10.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
43IV 350-112/20-03Saša ČovićIzdati lokacijski uslovi10.11.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
44IV 350-119/2020-03Goran RistićIzdati lokacijski uslovi17.11.2020.Adobe readerLokacijski uslovi
45IV 350-127/20-03“NEKTAR“ dooOdbijen zahtev13.11.2020.Adobe readerZaključak
46IV 350-131/20-03Slaviša CvetkovićOdbijen zahtev18.11.2020.Adobe readerZaključak
Realizovani zahtevi u 2019. g.
1IV 350-138/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi14.01.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
2IV 350-137/18-03„ELEKTROVAT“ doo BeogradIzdati lokacijski uslovi14.01.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
3IV 350-129/2/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi14.01.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
4350-130/2/18-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev14.01.2018.Adobe readerZaključak
5IV 350-1/19-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi20.02.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
6IV 350-141/18-03EPS Distribucija d.o.o.Izdati lokacijski uslovi20.02.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
7IV 350-2/19-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev20.02.2019.Adobe readerZaključak
8IV 350-4/19-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev20.02.2019.Adobe readerZaključak
9IV 350-6/19-03OŠ “Sveti Sava“Odbijen zahtev20.02.2019.Adobe readerZaključak
10IV 350-15/19-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev20.02.2019.Adobe readerZaključak
11IV 350-32/2/19-03“SB COMERC“ dooOdbijen zahtev25.03.2019.Adobe readerZaključak
12IV 350-4/2/19-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi25.03.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
13IV 350-15/2/19-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi25.03.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
14IV 350-2/2/19-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi25.03.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
15IV 350-26/19-03JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju VODOVOD Vladičin HanOdbijen zahtev25.03.2019.Adobe readerZaključak
16IV 350-24/19-03Fabrika za preradu voća i povrća “NEKTAR“ dooOdbijen zahtev25.03.2019.Adobe readerZaključak
17IV 350-32/19-03“SB COMERC“ dooOdbijen zahtev25.03.2019.Adobe readerZaključak
18IV 350-29/19-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev08.04.2019.Adobe readerZaključak
19IV 350-36/19-03Fabrika za preradu voća i povrća “NEKTAR“ dooOdbijen zahtev08.04.2019.Adobe readerZaključak
20IV 350-38/19-03Nebojša StojanovićOdbijen zahtev08.04.2019.Adobe readerZaključak
21IV 350-35/19-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi25.04.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
22IV 350-39/19-03Staniša RistićIzdati lokacijski uslovi25.04.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
23IV 350-40/19-03Milorad MladenovićOdbijen zahtev25.04.2019.Adobe readerZaključak
24IV 350-41/19-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi14.05.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
25IV 350-38/2/19-03Nebojša StojanovićOdbijen zahtev27.05.2019.Adobe readerZaključak
26IV 350-40/2/19-03Milorad MladenovićOdbijen zahtev27.05.2019.Adobe readerZaključak
27IV 350-36/2/19-03Fabrika za preradu voća i povrća “NEKTAR“ dooIzdati lokacijski uslovi27.05.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
28IV 350-42/19-03Privredno društvo “BELANOVA“ dooOdbijen zahtev27.05.2019.Adobe readerZaključak
29IV 350-44/19-03Slobodan StošićIzdati lokacijski uslovi12.06.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
30IV 350-42/2/19-03Privredno društvo “BELANOVA“ dooIzdati lokacijski uslovi12.06.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
31IV 350-49/19-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev12.06.2019.Adobe readerZaključak
32IV 350-49/2/19-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev08.07.2019.Adobe readerKonačni zaključak
33IV 350-54/19-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi08.07.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
34IV 350-68/19-03Milorad MladenovićIzdati lokacijski uslovi02.08.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
35IV 350-59/19-03Nebojša StojanovićIzdati lokacijski uslovi02.08.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
36IV 350-70/19-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev02.08.2019.Adobe readerZaključak
37IV 350-67/19-03„GN komerc-inženjering“ dooOdbijen zahtev02.08.2019.Adobe readerZaključak
38IV 350-91/19-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi25.09.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
39IV 350-74/19-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi25.09.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
40IV 350-87/19-03Aleksandar ĐelićIzdati lokacijski uslovi25.09.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
41IV 350-102/19-03Operator distributivnog sistema EPS Distribucija d.o.o.Odbijen zahtev25.09.2019.Adobe readerZaključak
42IV 350-94/19-03TEKLAS AUTOMOTIVEOdbijen zahtev25.09.2019.Adobe readerZaključak
43IV 350-95/19-03TEKLAS AUTOMOTIVEOdbijen zahtev25.09.2019.Adobe readerZaključak
44IV 350-96/19-03TEKLAS AUTOMOTIVEOdbijen zahtev25.09.2019.Adobe readerZaključak
45IV 350-97/19-03TEKLAS AUTOMOTIVEOdbijen zahtev25.09.2019.Adobe readerZaključak
46IV 350-105/19-03Nebojša StošićOdbijen zahtev25.09.2019.Adobe readerZaključak
47IV 350-110/19-03„GN komerc-inženjering“  dooOdbijen zahtev25.09.2019.Adobe readerZaključak
48IV 350-112/19-03„DELIŠES HANI“ dooOdbijen zahtev25.09.2019.Adobe readerZaključak
49IV 350-104/2/19-03EPS Distribucija d.o.o.Odbijen zahtev08.11.2019.Adobe readerKonačni zaključak
50IV 350-105/2/19-03Nebojša StošićIzdati lokacijski uslovi08.11.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
51IV 350-112/2/19-03“DELIŠES HANI“ dooIzdati lokacijski uslovi08.11.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
52IV 350-118/19-03Telekom  Srbija a.d.Izdati lokacijski uslovi08.11.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
53IV 350-119/19-03„GN  komerc-inženjering“ dooIzdati lokacijski uslovi08.11.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
54IV 350-104/19-03EPS Distribucija d.o.o.Odbijen zahtev08.11.2019.Adobe readerZaključak
55IV 350-118/19-03Telekom Srbija a.d.Odbijen zahtev08.11.2019.Adobe readerZaključak
56IV 350-129/19-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi05.12.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
57IV 350-135/19-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi05.12.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
58IV 350-97/2/19-03TEKLAS AUTOMOTIVEOdbijen zahtev05.12.2019.Adobe readerZaključak
59IV 350-143/19-03„LIKPROJEKT“ dooOdbijen zahtev30.12.2019.Adobe readerZaključak
60IV 350-144/19-03SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA U VLADIČINOM HANUOdbijen zahtev30.12.2019.Adobe readerZaključak
61IV 350-97/3/19-03“TEKLAS AUTOMOTIVE doo“Izdati lokacijski uslovi30.12.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
62IV 350-139/19-03“DELIŠES HANI“ dooIzdati lokacijski uslovi30.12.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
63IV 350-141/19-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi30.12.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
64IV 350-143/2/19-03Slaviša CvetkovićIzdati lokacijski uslovi31.12.2019.Adobe readerLokacijski uslovi
Realizovani zahtevi u 2018. g.
1IV 350-91/17-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi16.01.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
2IV 350-99/17-03„LUKOIL SRBIJA“, AD BeogradIzdati lokacijski uslovi16.01.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
3IV 350-1/18-03Operator distributivnog sistema EPS Distribucija d.o.oIzdati lokacijski uslovi29.01.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
4350-6/18-03Dragan SalimovićOdbijen zahtev29.01.2018.Adobe readerZaključak
5350-8/18-03Zorica ŽivkovićOdbijen zahtev29.01.2018.Adobe readerZaključak
6IV 350-3/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi29.01.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
7IV 350-4/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi29.01.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
8IV 350-96/2/17-03Gradimir MladenovićOdbijen zahtev21.02.2018.Adobe readerZaključak
9IV 350-11/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi21.02.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
10IV 350-12/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi21.02.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
11IV 350-90/2/17-03Aleksandar ĐelićIzdati lokacijski uslovi21.02.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
12IV 350-6/2/18-03Dragan SalimovićIzdati lokacijski uslovi13.03.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
13IV 350-8/2/18-03Zorica ŽivkovićIzdati lokacijski uslovi13.03.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
14IV 350-13/18-03“TEKLAS AUTOMOTIVE doo“Izdati lokacijski uslovi13.03.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
15IV 350-14/18-03“TEKLAS AUTOMOTIVE doo“Izdati lokacijski uslovi13.03.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
16IV 350-16/18-03Lazar ŽivkovićIzdati lokacijski uslovi13.03.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
17IV 350-20/18-03Milan JovićIzdati lokacijski uslovi13.03.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
18IV 350-27/18-03„STAUR ENERGY“ dooIzdati lokacijski uslovi13.03.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
19IV 350-30/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi05.04.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
20IV 350-33/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi05.04.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
21IV 350-38/18-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev05.04.2018.Adobe readerZaključak
22IV 350-37/18-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev05.04.2018.Adobe readerZaključak
23IV 350-42/18-03Operator distributivnog sistema EPS Distribucija d.o.oIzdati lokacijski uslovi27.04.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
24IV 350-49/18-03Gradimir MladenovićOdbijen zahtev27.04.2018.Adobe readerZaključak
25IV 350-45/18-03„PYR ENERGY SRB“ dooOdbijen zahtev27.04.2018.Adobe readerZaključak
26IV 350-43/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi11.05.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
27IV 350-51/2/18-03Zorica ŽivkovićIzdati lokacijski uslovi11.05.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
28IV 350-51/18-03Zorica ŽivkovićOdbijen zahtev11.05.2018.Adobe readerZaključak
29IV 350-45/2/18-03„PYR ENERGY SRB“Odbijen zahtev30.05.2018.Adobe readerKonačni zaključak
30IV 350-49/2/18-03Gradimir MladenovićIzdati lokacijski uslovi30.05.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
31IV 350-60/18-03Jovica DžipkovićOdbijen zahtev11.06.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
32IV 350-60/2/18-03Jovica DžipkovićOdbijen zahtev12.07.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
33IV 350-70/18-03Srboljub NikolićOdbijen zahtev12.07.2018.Adobe readerZaključak
34IV 350-71/18-03Milovan ĐorićOdbijen zahtev12.07.2018.Adobe readerZaključak
35IV 350-64/18-03„MATID OBUĆA“ dooOdbijen zahtev12.07.2018.Adobe readerZaključak
36IV 350-64/2/18-03„MATID OBUĆA“ dooIzdati lokacijski uslovi06.08.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
37IV 350-73/18-03Branko StošićOdbijen zahtev06.08.2018.Adobe readerZaključak
38IV 350-82/18-03„NIS“ ad Novi SadOdbijen zahtev06.08.2018.Adobe readerZaključak
39IV 350-73/2/18-03Branko StošićOdbijen zahtev27.08.2018.Adobe readerZaključak
40IV 350-82/2/18-03„NIS“ ad Novi SadOdbijen zahtev27.08.2018.Adobe readerZaključak
41IV 350-81/18-03PD „Moja stara vodenica“Odbijen zahtev27.08.2018.Adobe readerZaključak
42IV 350-84/18-03-Izdati lokacijski uslovi30.08.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
43IV 350-90/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi24.09.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
44IV 350-86/18-03„LUKOIL SRBIJA“, AD BeogradIzdati lokacijski uslovi24.09.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
45IV 350-89/18-03„NIS“ ad Novi SadOdbijen zahtev24.09.2018.Adobe readerZaključak
46IV 350-97/18-03Branko StošićIzdati lokacijski uslovi15.10.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
47IV 350-103/18-03Danijela ĐelićIzdati lokacijski uslovi15.10.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
48IV 350-107/18-03„NIS“ ad Novi Sad, Blok prometOdbijen zahtev15.10.2018.Adobe readerZaključak
49IV 350-108/18-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev15.10.2018.Adobe readerZaključak
50IV 350-89/2/18-03„NIS“ ad Novi SadOdbijen zahtev30.10.2018.Adobe readerZaključak
51IV 350-106/18-03Zorica NikolićIzdati lokacijski uslovi30.10.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
52IV 350-111/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi01.11.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
53IV 350-108/2/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi07.11.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
54IV 350-119/18-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev07.11.2018.Adobe readerZaključak
55IV 350-120/18-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev07.11.2018.Adobe readerZaključak
56IV 350-113/18-03O.Š. „Vuk Karadžić“, s. StubalIzdati lokacijski uslovi16.11.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
57IV 350-112/18-03„PYR ENERGY SRB“  dooIzdati lokacijski uslovi16.11.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
58IV 350-109/18-03PD  „Moja  stara  vodenica“Odbijen zahtev16.11.2018.Adobe readerZaključak
59IV 350-119/2/18-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev17.12.2018.Adobe readerZaključak
60IV 350-120/2/18-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev17.12.2018.Adobe readerZaključak
61IV 350-125/18-03O.Š. „Vuk Karadžić“, s. StubalIzdati lokacijski uslovi17.12.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
62IV 350-130/18-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev17.12.2018.Adobe readerZaključak
63IV 350-131/18-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev17.12.2018.Adobe readerZaključak
64IV 350-135/18-03EPS Distribucija d.o.oOdbijen zahtev17.12.2018.Adobe readerZaključak
65IV 350-128/18-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi27.12.2018.Adobe readerLokacijski uslovi
66IV 350-136/18-03EPS Distribucija d.o.oOdbijen zahtev27.12.2018.Adobe readerZaključak
67IV 350-129/18-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev27.12.2018.Adobe readerZaključak
68IV  350-131/2/18-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev28.12.2018.Adobe readerZaključak
Realizovani zahtevi u 2017. g.
1350-5/2017-04„VMHE ENERGY“  dooOdbijen zahtev25.01.2017.Adobe readerZaključak
2350-9/2017-04PU “Pčelica“, Vladičin HanOdbijen zahtev02.02.2017.MS WordZaključak
3350-1/2017-04Stanislava IlićIzdati lokacijski uslovi02.02.2017.MS WordLokacijski uslovi
4350-5/2/2017-04„VMHE ENERGY“ dooIzdati lokacijski uslovi - nije moguća izgradnja21.02.2017.MS WordLokacijski uslovi
5350-12/2017-04PU „Pčelica“ Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi09.03.2017.MS WordLokacijski uslovi
6350-14/17-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi09.03.2017.MS WordLokacijski uslovi
7IV 350-16/17-04“AZVI“ S.AOdbijen zahtev27.03.2017.MS WordZaključak
8350-4/2017-04„VMHE ENERGY“, dooOdbijen zahtev27.03.2017.MS WordZaključak
9350-7/2017-04„VMHE ENERGY“, dooOdbijen zahtev27.03.2017.MS WordZaključak
10IV 350-24/17-04Gmitrov OlgaOdbijen zahtev19.04.2017.Adobe readerZaključak
11IV 350-16/3/17-03“AZVI“ S.A  – Ogranak Novi SadIzdati lokacijski uslovi28.04.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
12IV 350-24/17-03Olga GmitrovIzdati lokacijski uslovi11.05.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
13350-7/3/2017-04„VMHE ENERGY“ dooIzdati lokacijski uslovi16.05.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
14350-4/3/2017-04„VMHE ENERGY“ dooIzdati lokacijski uslovi16.05.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
15IV 350-33/17-03JP VodovodOdbijen zahtev16.05.2017.Adobe readerZaključak
16350-29/17-03Aleksandar VelimirovićIzdati lokacijski uslovi29.05.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
17IV 350-37/17-03Vladimir MilosavljevićIzdati lokacijski uslovi27.06.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
18IV 350-36/17-03JP “Putevi Srbije“Odbijen zahtev27.06.2017.Adobe readerZaključak
19IV 350-40/17-03Slavoljub EminovićIzdati lokacijski uslovi14.07.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
20IV 350-45/17-03„D.N. COMPANY”Odbijen zahtev14.07.2017.Adobe readerZaključak
21IV 350-48/17-03Antonije IbraimovićOdbijen zahtev14.07.2017.Adobe readerZaključak
22350-32/3/2016-04PD  „Moja stara vodenica“Izdati lokacijski uslovi09.08.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
23IV 350-41/17-03Operator distributivnog sistema EPS Distribucija d.o.oIzdati lokacijski uslovi09.08.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
24IV 350-48/17-03Antonije IbraimovićIzdati lokacijski uslovi09.08.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
25IV 350-45/2/17-03„D.N.  COMPANY”Odbijen zahtev09.08.2017.Adobe readerZaključak
26IV 350-58/17-04„TEKLAS AUTOMOTIVE“ dooOdbijen zahtev09.08.2017.Adobe readerZaključak
27IV 350-36/2/17-03JP “Putevi Srbije“Odbijen zahtev25.08.2017.Adobe readerZaključak
28IV 350-62/17-03„D.N. COMPANY”Odbijen zahtev25.08.2017.Adobe readerZaključak
29IV 350-61/17-03O.Š. „Vuk Karadžić“Izdati lokacijski uslovi04.09.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
30IV 350-58/17-03„Teklas Automotive“,  d.o.o. Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi04.09.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
31IV 350-63/17-03„Teklas Automotive“, d.o.o.Izdati lokacijski uslovi12.09.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
32IV 350-71/17-03Dragan NedeljkovićOdbijen zahtev12.09.2017.Adobe readerZaključak
33IV 350-62/2/17-03„D.N. COMPANY”Izdati lokacijski uslovi20.09.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
34IV 350-70/17-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi04.10.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
35IV 350-71/2/17-03Dragan NedeljkovićIzdati lokacijski uslovi04.10.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
36IV 350-73/17-03PD „EKOPUNKT“ dooIzdati lokacijski uslovi04.10.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
37IV 350-76/17-03Dragi AlimovićIzdati lokacijski uslovi16.10.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
38350-80/2017-04„VMHE ENERGY“,  dooOdbijen zahtev16.10.2017.Adobe readerZaključak
39IV 350-83/17-04SB COMERC  export-importOdbijen zahtev08.11.2017.Adobe readerZaključak
40IV 350-77/17-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi08.11.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
41IV 350-79/17-03Operatora  distributivnog sistema  EPS Distribucija d.o.oIzdati lokacijski uslovi27.11.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
42IV 350-85/17-03Stanoje MilosavljevićIzdati lokacijski uslovi27.11.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
43IV 350-83/2/17-03SB comerc export-import dooIzdati lokacijski uslovi07.12.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
44IV 350-88/17-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi07.12.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
45IV 350-89/17-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi07.12.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
46IV 350-91/17-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev07.12.2017.Adobe readerZaključak
47IV 350-80/2/17-04„VMHE ENERGY“ dooIzdati lokacijski uslovi07.12.2017.Adobe readerLokacijski uslovi
48IV 350-90/17-03Aleksandar ĐelićOdbijen zahtev16.01.2018.Adobe readerZaključak
49IV 350-92/17-03USC “Kunjak“ Vladičin HanOdbijen zahtev16.01.2018.Adobe readerZaključak
50IV 350-96/17-03Gradimir MladenovićOdbijen zahtev16.01.2018.Adobe readerZaključak
Realizovani zahtevi u 2016. g.
1350-103/2015-04Stošić Nebojša, ul. J.Gagarina br. 31, Vladičin HanOdbijen zahtev13.01.2016.MS WordZaključak
2350-103/2015-04Stošić Nebojša, ul. J.Gagarina br. 31, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi11.02.2016.MS WordLokacijski uslovi
3350-58/2015-04JP Direkcija za građevinsko zemljište i puteve, Svetosavska br. 1, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi29.02.2016.MS WordLokacijski uslovi
4350-40/2016-04Milosavljević ZoranOdbijen zahtev21.04.2016.MS WordZaključak
5350-41/2016-04„Delišes-Hani“d.o.o. Vladičin HanOdbijen zahtev28.04.2016.MS WordZaključak
6350-42/2016-04Opština Vladičin HanOdbijen zahtev28.04.2016.MS WordZaključak
7350-44/2016-04Integral inženjering, NišOdbijen zahtev10.05.2016.MS WordZaključak
8350-42/2016-04Opština Vladičin HanOdbijen zahtev11.05.2016.MS WordKonačni zaključak
9350-49/2016-04GDP „BANKOVIĆ“ doo, Crna TravaOdbijen zahtev24.05.2016.MS WordZaključak
10350-40/2016-04Milosavljević ZoranaOdbijen zahtev31.05.2016.MS WordZaključak
11350-52/2016-04„JUGELEKTRO“ doo VranjeOdbijen zahtev10.06.2016.MS WordZaključak
12350-46/2016-04Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi10.06.2016.MS WordLokacijski uslovi
13350-47/2016-04Cvetković Vladica, s. Prekodolce, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi14.06.2016.MS WordLokacijski uslovi
14350-41/2016-04„Delišes-Hani“d.o.o., Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi22.06.2016.MS WordLokacijski uslovi
15350-32/2016-04PD „Moja stara vodenica“, ul. Dragiše Mišovića br. 20Odbijen zahtev22.06.2016.MS WordZaključak
16350-49/2016-04GDP „BANKOVIĆ“ doo, Milentija Popovića bb, Crna TravaOdbijen zahtev22.06.2016.MS WordZaključak
17350-62/2016-04„TEKLAS AUTOMOTIVE“ doo, Industrijska zona, Lepenica bb, Vladičin HanOdbijen zahtev01.07.2016.MS WordZaključak
18350-56/2016-04Milosavljević Zoran, s. Žitorađe, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi08.07.2016.MS WordLokacijski uslovi
19350-61/2016-04GDP „BANKOVIĆ“ doo, Milentija Popovića bb, Crna TravaOdbijen zahtev14.07.2016.MS WordZaključak
20350-64/2016-04Ogranak Integral inženjering Niš, ul. Bulevar Nemanjića broj 85a, TC zona 2 lokal 30Odbijen zahtev14.07.2016.MS WordZaključak
21350-52/2016-04Dragan Zdravković, ul. Filipa Filipovića broj 28, VranjeIzdati lokacijski uslovi21.07.2016.MS WordLokacijski uslovi
22350-76/2016-04“MIKOP“, doo, Džep, Vladičin HanOdbijen zahtev15.08.2016.MS WordZaključak
23350-61/2016-04GDP „BANKOVIĆ“ doo, Milentija Popovića bb, Crna TravaOdbijen zahtev17.08.2016.MS WordKonačni zaključak
24350-78/2016-04GDP „BANKOVIĆ“ doo, Crna TravaOdbijen zahtev07.09.2016.MS WordZaključak
25350-64/2016-04Integral inženjering Niš, ul. Bulevar Nemanjića br. 85aIzdati lokacijski uslovi19.09.2016.MS WordLokacijski uslovi
26350-82/2016-04Cvetković Jovica, Vladičin HanOdbijen zahtev19.09.2016.MS WordZaključak
27350-80/2016-04„EKOPUNKT“ doo, Vladičin HanOdbijen zahtev30.09.2016.MS WordZaključak
28350-91/2016-04„TEKLAS AUTOMOTIVE“ doo, Vladičin HanOdbijen zahtev30.09.2016.MS WordZaključak
29350-76/2/2016-04“MIKOP“, doo, Džep, Vladičin HanOdbijen zahtev05.10.2016.MS WordZaključak
30350-93/2016-04Dragan Nedeljković, Vladičin HanOdbijen zahtev12.10.2016.Adobe readerZaključak
31350-82/2/2016-04Cvetković Jovica, s. Žitorađe, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi20.10.2016.MS WordLokacijski uslovi
32350-93/2016-04Dragan Nedeljković, Vladičin HanOdbijen zahtev20.10.2016.MS WordKonačni zaključak
33350-98/2016-04„Koridori Srbije“, d.o.o. BeogradOdbijen zahtev02.11.2016.MS WordZaključak
34350-94/2016-04„Teklas Automotive“, d.o.o. Vladičin Han, Industrijska zona bbIzdati lokacijski uslovi03.11.2016.MS WordLokacijski uslovi
35350-80/2016-04“EKOPUNKT” DOO Vladičin Han, Lepenica bbIzdati lokacijski uslovi07.11.2016.MS WordLokacijski uslovi
36350-96/2016-04„HanPut-Plus“, d.o.o. Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi18.11.2016.MS WordLokacijski uslovi
37350-101/2016-04Ogranak Integral inženjering NišIzdati lokacijski uslovi25.11.2016.MS WordLokacijski uslovi
38350-110/2016-04“MIKOP“, doo, Džep, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi25.11.2016.MS WordLokacijski uslovi
39350-116/2016-04PU „Pčelica“, Vladičin HanOdbijen zahtev22.12.2016.MS WordZaključak
Realizovani zahtevi u 2015. g.
1353-6/2015-04Ilić Ivica, s. Repince, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi17.04.2015.MS WordLokacijski uslovi
2353-14/2015-04Mitić Dobrica, Vladike Pajsija, br 17/10, Vladičin HanOdbijen zahtev20.04.2015.MS WordZaključak
3353-17/2015-04Jovanović Milan, ul. Učitelja Mihajlovića br. 1a/8, BeogradOdbijen zahtev27.04.2015.MS WordZaključak
4353-22/2015-04JP Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han, Svetosavska br. 1, Vladičin HanOdbijen zahtev06.05.2015.MS WordZaključak
5353-30/2015-04JP Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han, Svetosavska br. 1, Vladičin HanOdbijen zahtev14.05.2015.MS WordZaključak
6353-34/2015-04PD “Lami-Prom“, d.o.o. ul. Gradimira Mihajlovića br. 4, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi06.07.2015.MS WordLokacijski uslovi
7350-25/2015-04JP Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han, Svetosavska br. 1, Vladičin HanOdbijen zahtev06.07.2015.MS WordZaključak
8353-33/2015-04doo “DELIŠES – Hani“, Svetosavska br. 78, Vladičin HanOdbijen zahtev20.07.2015.MS WordZaključak
9350-37/2015-04JP Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han, Svetosavska br. 1, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi14.09.2015.MS WordLokacijski uslovi
10353-24/2015-04Ristić Dragoslav, s. Stubal, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi16.09.2015.MS WordLokacijski uslovi
11350-31/2015-04Kamenac & Balinovac, doo, J.Gagarina br. 19, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi19.10.2015.MS WordLokacijski uslovi
12350-25/7/2015-04JP Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han, Svetosavska br. 1, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi03.12.2015.MS WordLokacijski uslovi
13350-85/2015-04Tehnička škola, Moše Pijade br. 21, Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi29.12.2015.MS WordLokacijski uslovi
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 6.422.588