Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Lokacijski uslovi Verzija za štampu

Registar izdatih/odbijenih lokacijskih uslova odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalne i građevinske poslove Opštinske Uprave Vladičin Han


R. br.Br. predmetaIme i prezime/Naziv investitoraStatusDatum objavljivanja na ovom sajtuDokument
Realizovani zahtevi u 2024. g.
1IV 350-120/2/2023-03-Izdati lokacijski uslovi15.01.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
2IV 350-158/2/2023-03-Izdati lokacijski uslovi16.01.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
3IV 350-140/2/2023-03-Izdati lokacijski uslovi23.01.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
4IV 350-151/2023-03-Izdati lokacijski uslovi23.01.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
5IV 350-150/2023-03-Izdati lokacijski uslovi29.01.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
6IV 350-9/2024-03-Odbijen zahtev30.01.2024.Adobe readerZaključak
7IV 350-11/2024-03-Izdati lokacijski uslovi06.02.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
8IV 350-22/2024-03-Odbijen zahtev06.03.2024.Adobe readerZaključak
9IV 350-5/2024-03-Izdati lokacijski uslovi07.03.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
10IV 350-23/2024-03-Odbijen zahtev08.03.2024.Adobe readerZaključak
11IV 350-2/2024-03-Izdati lokacijski uslovi08.03.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
12IV 350-23/2/2024-03-Odbijen zahtev20.03.2024.Adobe readerZaključak
13IV 350-9/2/2024-03-Izdati lokacijski uslovi21.03.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
14IV 350-28/2024-03-Izdati lokacijski uslovi05.04.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
15IV 350-29/2024-03-Izdati lokacijski uslovi05.04.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
16IV 350-24/2024-03-Izdati lokacijski uslovi09.04.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
17IV 350-22/2/2024-03-Izdati lokacijski uslovi10.04.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
18IV 350-51/2024-03-Odbijen zahtev11.04.2024.Adobe readerZaključak
19IV 350-31/2024-03-Izdati lokacijski uslovi12.04.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
20IV 350-40/2024-03-Izdati lokacijski uslovi16.04.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
21IV 350-39/2024-03-Izdati lokacijski uslovi17.04.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
22IV 350-38/2024-03-Izdati lokacijski uslovi24.04.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
23IV 350-46/2024-03-Izdati lokacijski uslovi24.04.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
24IV 350-49/2024-03-Izdati lokacijski uslovi29.04.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
25IV 350-51/2/2024-03-Odbijen zahtev08.05.2024.Adobe readerZaključak
26IV 350-56/2024-03-Izdati lokacijski uslovi17.05.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
27IV 350-67/2024-03-Izdati lokacijski uslovi14.06.2024.Adobe readerLokacijski uslovi
Realizovani zahtevi u 2023. g.
1IV 350-1/2023-03-Izdati izmenjeni lokacijski uslovi16.01.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
2IV 350-196/2/2022-03-Izdati lokacijski uslovi26.01.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
3IV 350-11/2023-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev27.01.2023.Adobe readerZaključak
4IV 350-3/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi06.02.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
5IV 350-11/2/2023-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev21.02.2023.Adobe readerZaključak
6IV 350-15/2023-03-Izdati lokacijski uslovi20.03.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
7IV 350-23/2023-03-Izdati lokacijski uslovi28.03.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
8IV 350-22/2023-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi31.03.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
9IV 350-39/2023-03-Izdati lokacijski uslovi28.04.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
10IV 350-36/2023-03-Izdati lokacijski uslovi04.05.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
11IV 350-53/2023-03„LUKOIL SRBIJA“, AD BeogradOdbijen zahtev29.05.2023.Adobe readerZaključak
12IV 350-49/2023-03Opština Vladičin  HanOdbijen zahtev08.06.2023.Adobe readerZaključak
13IV 350-59/2023-03-Izdati lokacijski uslovi20.06.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
14IV 350-51/2023-03NIS a.d.Odbijen zahtev23.06.2023.Adobe readerZaključak
15IV 350-76/2023-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev07.07.2023.Adobe readerZaključak
16IV 350-61/2023-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev12.07.2023.Adobe readerZaključak
17IV 350-56/2023-03“EROZIJA” dooIzdati lokacijski uslovi14.07.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
18IV 350-73/2023-03-Izdati lokacijski uslovi19.07.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
19IV 350-72/2023-03-Izdati lokacijski uslovi20.07.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
20IV 350-51/2/2023-03NIS a.d.Izdati lokacijski uslovi21.07.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
21IV 350-67/2023-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev21.07.2023.Adobe readerZaključak
22IV 350-53/2/2023-03„LUKOIL SRBIJA“, AD BeogradOdbijen zahtev24.07.2023.Adobe readerZaključak
23IV 350-69/2023-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev31.07.2023.Adobe readerZaključak
24IV 350-53/3/2023-03„LUKOIL SRBIJA“, AD BeogradOdbijen zahtev17.08.2023.Adobe readerZaključak
25IV 350-76/2/2023-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi31.07.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
26IV 350-49/2/2023-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi26.07.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
27IV 350-100/2023-03-Odbijen zahtev14.09.2023.Adobe readerZaključak
28IV 350-102/2023-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev18.09.2023.Adobe readerZaključak
29IV 350-94/2023-03-Izdati lokacijski uslovi19.09.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
30IV 350-103/2023-03A1 Srbija dooIzdati lokacijski uslovi20.09.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
31IV 350-114/2023-03Elektrodistribucija Srbije d.o.oOdbijen zahtev12.10.2023.Adobe readerZaključak
32IV 350-110/2023-03A1 Srbija dooIzdati lokacijski uslovi20.10.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
33IV 350-121/2023-03“TEKLAS AUTOMOTIVE” dooOdbijen zahtev24.10.2023.Adobe readerZaključak
34IV 350-120/2023-03-Odbijen zahtev24.10.2023.Adobe readerZaključak
35IV 350-100/2/2023-03-Izdati lokacijski uslovi27.10.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
36IV 350-115/2023-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev02.11.2023.Adobe readerZaključak
37IV 350-135/2023-03-Odbijen zahtev13.11.2023.Adobe readerZaključak
38IV 350-102/2/2023-03-Izdati lokacijski uslovi13.11.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
39IV 350-128/2023-03-Izdati lokacijski uslovi17.11.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
40IV 350-138/2023-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev23.11.2023.Adobe readerZaključak
41IV 350-140/2023-03-Odbijen zahtev24.11.2023.Adobe readerZaključak
42IV 350-141/2023-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi27.11.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
43IV 350-131/2023-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi29.11.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
44IV 350-132/2023-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi30.11.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
45IV 350-137/2023-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi07.12.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
46IV 350-146/2023-03-Odbijen zahtev08.12.2023.Adobe readerZaključak
47IV 350-138/2/2023-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi12.12.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
48IV 350-142/2023-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi15.12.2023.Adobe readerLokacijski uslovi
49IV 350-158/2023-03-Odbijen zahtev20.12.2023.Adobe readerZaključak
50IV 350-121/2/2023-03-Odbijen zahtev27.12.2023.Adobe readerZaključak
Realizovani zahtevi u 2022. g.
1IV 350-3/2022-03„Domus Inženjering“ dooOdbijen zahtev13.01.2022.Adobe readerZaključak
2IV 350-131/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi13.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
3IV 350-4/2022-03JP „Elektroprivreda Srbije“Odbijen zahtev14.01.2022.Adobe readerZaključak
4IV 350-127/2021-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi14.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
5IV 350-5/2022-03JP „Elektroprivreda Srbije“Odbijen zahtev17.01.2022.Adobe readerZaključak
6IV 350-126/2021-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi18.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
7IV 350-135/2021-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi19.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
8IV 350-3/2/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi21.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
9IV 350-128/2/2021-03Miljan AnđelkovićIzdati lokacijski uslovi25.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
10IV 350-141/2021-03Časlav DinićIzdati lokacijski uslovi25.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
11IV 350-2/2022-03Goran MladenovićIzdati lokacijski uslovi28.01.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
12IV 350-7/2022-03Slavoljub StojkovićIzdati lokacijski uslovi02.02.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
13IV 350-8/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi07.03.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
14IV 350-17/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi08.03.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
15IV 350-21/2022-03Izdati lokacijski uslovi18.03.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
16IV 350-30/2022-03Saša JankovićIzdati lokacijski uslovi28.03.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
17IV 350-56/2022-03„LUKOIL SRBIJA“Izdati izmenjeni lokacijski uslovi15.04.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
18IV 350-73/2022-03„KIRČI“ dooOdbijen zahtev15.04.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
19IV 350-78/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi12.05.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
20350-51/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSOdbijen zahtev17.05.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
21350-82/2022-03Dragan GrujićIzdati lokacijski uslovi24.05.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
22350-34/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi30.05.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
23350-86/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi31.05.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
24350-73-2-2022-03„KIRČI“ dooOdbijen zahtev04.07.2022.Adobe readerZaključak
25350-88/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi06.07.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
26350-91/2022-03JP „Putevi Srbije“Odbijen zahtev21.07.2022.Adobe readerZaključak
27IV 350-101/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSOdbijen zahtev04.08.2022.Adobe readerZaključak
28IV 350-97/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi04.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
29IV 350-107/2022-03Časlav StojilkovićIzdati lokacijski uslovi04.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
30IV 350-93/2022-03„KIRČI“ dooIzdati lokacijski uslovi05.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
31IV 350-98/2022-03Mihajlo GligorijevićIzdati lokacijski uslovi05.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
32IV 350-114/2022-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev08.08.2022.Adobe readerZaključak
33IV 350-73/3/2022-03„KIRČI“ dooIzdati lokacijski uslovi09.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
34IV 350-113/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi30.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
35IV 350-115/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi30.08.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
36IV 350-91/2/2022-03JP „Putevi Srbije“Izdati lokacijski uslovi02.09.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
37IV 350-101/2/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSOdbijen zahtev12.09.2022.Adobe readerZaključak
38IV 350-121/2022-03Miljan AnđelkovićIzdati lokacijski uslovi14.09.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
39IV 350-129/2022-03Goran SpasićOdbijen zahtev14.09.2022.Adobe readerZaključak
40IV 350-129/2/2022-03Goran SpasićIzdati lokacijski uslovi06.10.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
41IV 350-145/2022-03Opština Vladičin HanOdbijen zahtev12.10.2022.Adobe readerZaključak
42IV 350-160/2022-03Milan SpasićOdbijen zahtev18.10.2022.Adobe readerZaključak
43IV 350-145/2/2022-03Opština Vladičin HanIzdati lokacijski uslovi02.11.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
44IV 350-161/2022-03Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RSIzdati lokacijski uslovi03.11.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
45IV 350-164/2022-03Siniša StojkovićIzdati lokacijski uslovi10.11.2022.Adobe readerLokacijski uslovi
46IV 350-196/2022-03Miljan IlićOdbijen zahtev15.12.2022.Adobe readerZaključak


Arhivu registra izdatih/odbijenih lokacijskih uslova odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalne i građevinske poslove Opštinske Uprave Vladičin Han za 2021. godinu i 2020. godine možete pogledati ovde.

Arhivu registra izdatih/odbijenih lokacijskih uslova odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalne i građevinske poslove Opštinske Uprave Vladičin Han za 2019. godinu i pre 2019. godine možete pogledati ovde.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.718.403