Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Javne nabavke Verzija za štampuSreda, 20. septembar 2023.


img
JAVNI POZIV

Implementacija naprednih tehnoloških rešenja u oblasti drumskog saobraćaja-svetlosna signalizacija u opštini Vladičin Han


Javni poziv
Naziv naručioca:Opština Vladičin Han
Adresa:Svetosavska 1, Vladičin Han, 17510
Vrsta postupka javne nabavke:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke:Radovi
Naziv predmeta nabavke:Implementacija naprednih tehnoloških rešenja u oblasti drumskog saobraćaja-svetlosna signalizacija u opštini Vladičin Han
Glavna CPV oznaka:34928470
Podaci o partijama:Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.
Glavno mesto izvršenja:Vladičin Han
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu:Cene
Trajanje ugovora:u mesecima: 3
Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/179877
Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/179877
Rok za podnošenje ponuda ili prijava:16.10.2023. 12:00:00
Otvaranje ponuda, Datum i vreme:16.10.2023. 12:00:00
Utorak, 12. april 2022.


img
JAVNI POZIV

Rekonstrukcija putne infrastrukture na teritoriji opštine Vladičin Han (MZ Balinovce, MZ Koznica i MZ Gramađe)


Adobe readerTekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 16. decembar 2019.


img
JAVNA NABAVKA RADOVA

GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OSNOVNE ŠKOLE BRANKO RADIČEVIĆ U VLADIČINOM HANU


MS WordKonkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.


MS WordPoziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.


Petak, 29. mart 2019.


img
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

„Sprovođenje geomehaničkih istraživanja na području Industrijske zone u Vladičinom Hanu“

Redni broj javne nabavke iz plana javnih nabavki za 2019.godinu 1.3.10.MS WordKonkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.


MS WordPoziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.


Utorak, 25. septembar 2018.


img
IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ZA JAVNU NABAVKU RADOVA:

GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OSNOVNE ŠKOLE BRANKO RADIČEVIĆ U VLADIČINOM HANUMS WordIzmene i dopune konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.


MS WordOdgovore na pitanja ponuđača i pojašnjenja konkursne dokumentacije  možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 06. septembar 2018.


img
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDAAdobe readerTekst obaveštenja možete preuzeti ovde.


Petak, 31. avgust 2018.


img
JAVNA NABAVKA RADOVA

GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OSNOVNE ŠKOLE BRANKO RADIČEVIĆ U VLADIČINOM HANU, U OTVORENOM  POSTUPKU, JN BROJ: 1.3.10MS WordKonkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.


Adobe readerPoziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 17. maj 2018.


img

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI „USLUGE IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE  ZA IZGRADNJU DENIVELISANE RASKRSNICE GRAMAĐE NA AUTOPUTU E75“


Vrsta postupka nabavke :  Javna nabavka male vrednostiMS WordKonkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.


Adobe readerRešenje o obrazovanju komisije možete preuzeti ovde.

ExcelIzveštaj o javnim nabavkama Opštine Vladičin Han za 2021. godinu


WordPlan nabavki za 2022. na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za organe Opštine Vladičin Han


ExcelPlan javnih nabavki Opštine Vladičin Han za 2022. godinu


Adobe readerPlan nabavki za 2022. na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za organe Opštine Vladičin Han


Adobe readerPlan javnih nabavki Opštine Vladičin Han za 2022. godinu


ExcelPlan javnih nabavki Opštine Vladičin Han za 2021. godinu


WordPlan nabavki na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za organe Opštine Vladičin Han za 2021. godinu


Adobe readerPlan javnih nabavki Opštinske uprave Vladičin Han za 2019. godinu


Adobe readerPlan javnih nabavki Opštinske uprave Vladičin Han za 2018. godinu


Adobe readerPlan javnih nabavki Opštinske uprave Vladičin Han za 2017. godinu


Plan javnih nabavki Opštine Vladičin Han za 2016. godinu na Portalu javnih nabavki


Javne nabavke Opštine Vladičin Han za 2016. godinu na Portalu javnih nabavki


Javne nabavke Opštine Vladičin Han za 2015. godinu na Portalu javnih nabavki


Adobe readerPlan javnih nabavki za 2014. godinu


Adobe readerPlan javnih nabavki za 2013. godinu


Adobe readerIzvestaj o realizovanim javnim nabavkama za 2014. godinu - 1 kvartal


Adobe readerIzvestaj o realizovanim javnim nabavkama za 2013. godinu

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.718.693