Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Akti Opštinskog veća u 2023. god. Verzija za štampu
Strana:12Ponedeljak, 05. jun 2023.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog  Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinasiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han po raspisanom javnom konkursu za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrške deci u 2023. godini, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 31.05.2023. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O DODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU ZA IZBOR PROJEKATA NA JAVNI KONKURS U OBLASTI PODRŠKE DECI U 2023. GODINI


MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 05. jun 2023.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog  Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinasiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han po raspisanom javnom konkursu za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrške osobama sa invaliditetom 2023 godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 31.05.2023. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O DODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU ZA IZBOR PROJEKATA NA JAVNI KONKURS U OBLASTI PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM U 2023. GODINI


MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 05. jun 2023.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačnu listu Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han, po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta /programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2023. godinu broj 06-18/1/23-III od 08.02. 2023. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 31.05.2023. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINASIRAJU SREDSTVIMA  IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU


MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Sreda, 31. maj 2023.


img


U skladu sa članom  114., 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16) u daljem tekstu zakon, članom 7. Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2023. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“ 28/22), člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja, broj 4/19 i 28/22), Pravilnika o odobravanju i  finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-28/1/22-III od 07.04.2022. godine, Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-75/2/22-III od 09.09.2022. godine, Druge izmene Pravilnika o izmeni  dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han, broj 06-30/18/23-III od 24.03.2023. godine, člana 12. i 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 7. i 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20), rešenja Ministarstva sporta broj:66-00-00078/2023-01 od 14.02.2023. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 31.05.2023. godine, raspisujeJAVNI POZIV


ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU


MS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.MS WordObrazac 3 možete pogledati ovde.

MS WordObrazac 6 možete pogledati ovde.

MS WordObrazac 8 možete pogledati ovde.

MS WordObrazac 10 možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 22. maj 2023.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019 i 28/22), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020) Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 22.05.2023. godine, daje sledeće:O B A V E Š T E NJ E


MS WordCeo tekst obaveštenja možete pogledati ovde.

Utorak, 18. april 2023.


img


Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15,12/16-autentično tumačenje), člana 24.  Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“,broj:16/16,8/17,6/23), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja", broj 09/2019) člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han  („Službeni glasnik  grada Vranja“, broj 31/20), Opštinsko veće opštine Vladičin Han  na sednici održanoj 12.04.2023.godine, donelo jeR E Š E NJ E


O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2023. GODINU


MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 3. april 2023.


img


Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br. 23/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana  19., 20. i 21. Pravilnika o sufinasiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016, 8/2017 i 6/2023“), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19 i 28/22), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 09/19),  člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020) i člana 10. Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Vladičin Han radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 24.03.2023. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PODNETIH NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA  U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI  OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2023. GODINU


MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.
Strana:12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 6.737.140