Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Energetska efikasnost Verzija za štampu

Dokumenta:MS WordPravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST ZA GRAĐANE U SRBIJI“

Ponedeljak, 15. april 2024.


imgNa osnovu člana 17. stav 7.  Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost u Srbiji“, poglavlja VII stav 7. Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Vladičin Han ( u daljem tekstu Komisija), obrazovana Zaključkom Opštinskog Veća opštine Vladičin Han, na sednici održanoj dana 15.04.2024. godine, ažurirala jeLISTU DIREKTNIH KORISNIKA PRIVREDNIH SUBJEKATAčije prijave ispunjavaju uslove propisane odredbama javnog poziva za izbor privrednih subjekata

MS WordCeo tekst liste direktnih korisnika možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 29. februar 2024.


imgNa osnovu člana 17. stav 7.  Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost u Srbiji“, poglavlja VII stav 7. Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Vladičin Han ( u daljem tekstu Komisija), obrazovana Zaključkom Opštinskog Veća opštine Vladičin Han, na sednici održanoj dana 29.02.2024. godine, ažurirala jeLISTU DIREKTNIH KORISNIKA PRIVREDNIH SUBJEKATAčije prijave ispunjavaju uslove propisane odredbama javnog poziva za izbor privrednih subjekata

MS WordCeo tekst liste direktnih korisnika možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 29. februar 2024.


imgNa osnovu tačke II Odluke o izmeni javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han za 2023 godinu broj 06-21/11-7/24-III  od 28.02.2024. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han dajeO B A V E Š T E NJ E

MS WordCeo tekst obaveštenja možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 11. decembar 2023.


imgNa osnovu Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/22), Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovodi opština Vladičin Han, člana 18. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“, Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“,  broj 06-159/3/23-I od 11.12.2023. godine, objavljuje seJAVNI POZIVza dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han za 2023. godinu

MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordOdluku o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 1 - prijavni formular, možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 2 - Informacija o potrebnoj tehničkoj dokumentaciji za primenu mera energetske sanacije i zakonskoj regulativi po kojoj se izvode radovi , možete preuzeti ovde.


Petak, 8. decembar 2023.


imgNa osnovu člana 17. stav 7. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost u Srbiji“, poglavlja VII stav 7. Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ za teritoriju opštine Vladičin Han (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana Rešenjem Opštinskog veća opštine Vladičin Han, broj 06-109/3/23-III, na sednici održanoj dana 08.12.2023. godine, formirala jeLISTU DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA)

MS WordCeo tekst liste direktnih korisnika možete preuzeti ovde.


Petak, 29. septembar 2023.


imgNa osnovu Odluke Opštinskog veća o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han broj 06-109/4/23-III od 28.09. 2023. godine (u daljem tekstu: Odluka) i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ broj 06-94/8/23-III od 30.08.2023. godine ( u daljem tekstu: Pravilnik), Opštinsko veće Opštine  Vladičin Han na sednici dana 28.09 2023. godine raspisuje,JAVNI POZIVza učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han

MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 1 - prijavni formular, možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 2 - izjava, možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 3 - Informacija o potrebnoj tehničkoj dokumentaciji za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti i zakonskoj regulativi po kojoj se izvode mere energetske sanacije, možete preuzeti ovde.


Adobe readerPrilog 4 možete preuzeti ovde.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.699.381