Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Energetska efikasnost Verzija za štampu

Dokumenta:MS WordPravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST ZA GRAĐANE U SRBIJI“

Ponedeljak, 11. decembar 2023.


imgNa osnovu Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/22), Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovodi opština Vladičin Han, člana 18. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“, Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“,  broj 06-159/3/23-I od 11.12.2023. godine, objavljuje seJAVNI POZIVza dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han za 2023. godinu

MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordOdluku o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 1 - prijavni formular, možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 2 - Informacija o potrebnoj tehničkoj dokumentaciji za primenu mera energetske sanacije i zakonskoj regulativi po kojoj se izvode radovi , možete preuzeti ovde.


Petak, 8. decembar 2023.


imgNa osnovu člana 17. stav 7. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost u Srbiji“, poglavlja VII stav 7. Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ za teritoriju opštine Vladičin Han (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana Rešenjem Opštinskog veća opštine Vladičin Han, broj 06-109/3/23-III, na sednici održanoj dana 08.12.2023. godine, formirala jeLISTU DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA)

MS WordCeo tekst liste direktnih korisnika možete preuzeti ovde.


Petak, 29. septembar 2023.


imgNa osnovu Odluke Opštinskog veća o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han broj 06-109/4/23-III od 28.09. 2023. godine (u daljem tekstu: Odluka) i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ broj 06-94/8/23-III od 30.08.2023. godine ( u daljem tekstu: Pravilnik), Opštinsko veće Opštine  Vladičin Han na sednici dana 28.09 2023. godine raspisuje,JAVNI POZIVza učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han

MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 1 - prijavni formular, možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 2 - izjava, možete preuzeti ovde.


MS WordPrilog 3 - Informacija o potrebnoj tehničkoj dokumentaciji za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti i zakonskoj regulativi po kojoj se izvode mere energetske sanacije, možete preuzeti ovde.


Adobe readerPrilog 4 možete preuzeti ovde.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.416.158