Zvanična internet prezentacija Opštine Vladičin Han  |  Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Sadašnji skupštinski saziv Verzija za štampu
12Četvrta sednica Skupštine, 27.06.2024. godineVreme početka sednice:četvrtak, 27. jun 2024. godine u 12,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za četvrtu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:


Treća sednica Skupštine, 01.04.2024. godineVreme početka sednice:ponedeljak, 01. april 2024. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za treću sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o angažovanju nezavisne – komercijalne  revizije za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordOdluka o izmeni odluke o javnoj rasveti na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni odluke o obrazovanju komisije za planove Opštine Vladičin Han

WordOdluka o obezbeđivanju rada mrtvozorske službe na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o razmeni građevinskog zemljišta

WordOdluka o razmeni građevinskog zemljišta

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordOdluka o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine i zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o usvajanju izveštaja o radu Centra za socijalni rad Vladičin Han za 2023. godinu

WordRešenje o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Saveta za zdravlje opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordRešenje o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Ustanove centar za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordRešenje o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordRešenje o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordRešenje o ostvarivanju godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „PČELICA“  Vladičin Han za radnu 2022/2023. godinu

WordRešenje

WordRešenje o usvajanju izveštaja o radu Ustanove sportski centar „KUNJAK“ Vladičin Han za 2023. godinu

WordZaključak

WordZaključak


Druga sednica Skupštine, 12.02.2024. godineVreme početka sednice:ponedeljak, 12. februar 2024. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za drugu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o radnopravnom statusu članova Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na odluku o dopuni odluke o cenovniku usluga Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o obrazovanju saveta za budžet i finansije Skupštine opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak


Konstitutivna sednica Skupštine, 22.01.2024. godineVreme početka sednice:ponedeljak, 22. januar 2024. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

WordPoziv za nastavak Prve konstitutivne sednice Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru predsednika Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru predsednice Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru zamenice predsednika Skupštine Opštine Vladičin Han

WordRešenje o postavljenju sekretara Skupštine Opštine Vladičin Han

12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.778.374