Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Akti Opštinskog veća u 2018. god. Verzija za štampu
Strana:12Petak, 28. decembar 2018.


img


Na osnovu 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16), Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2019. godinu („Sl. glasnik grada Vranja 36/18), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-216/28/17-III, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-216/29/17-III, člana 68. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/17 i 14/17 ), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 23/08) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 28.12.2018. godine, donelo je:ODLUKU

o maksimalno dozvoljenom iznosu po programu za pojedine oblasti od opšteg interesa u oblasti sportaMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Petak, 28. decembar 2018.


img


U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16) članom 4. Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2019. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“ 36/18), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-216/28/17-III, Odluke o maksimalno utvrđenom iznosu za finansiranje programa u oblasti sporta za 2019 godinu, br 06-186/1/18-III od 28.12.2018. godine, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-216/29/17-III, člana 68. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/17 i 14/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 23/08) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 28.12.2018. godine, raspisujeJAVNI POZIV

ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


Obrasci:

Ponedeljak, 17. decembar 2018.


img


Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', broj 129/07, 83/14 - dr.zakon, 101/16 - dr.zakon i 47/2018), člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/2008 i 8/2009 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/2017,14/2017), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/2008), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“) Ugovora zaključenog između Republike Srbije, kabineta ministra bez porfelja zaduženog za inovaciju i tehnološki razvoj i opštine Vladičin Han za realizaciju Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzedtištva broj 401-536/2018-II od 24.09.2018. sprovedenog javnog poziva u okviru projekta "Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva u Vladičinom Hanu objavljenog dana 17.10.2018.godine, rešenja Predsednika opštine Vladičin Han o obrazovanju Komisije za sprovođenje Javnog poziva u okviru projekta Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva u Vladičinom Hanu broj 013-80/2018-II od 31.10.2018.godine i predloga Komisije za sprovođenje Javnog poziva u okviru projekta Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva u Vladičinom Hanu '' od 27.11.2018.godine, Opštinsko veće opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 10.12.2018.godine donelo je sledećuODLUKU

O IZBORU KORISNIKA I RASPODELI SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA RAZVOJ INOVACIONOG ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U VLADIČINOM HANUMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Utorak, 27. novembar 2018.


img


Na osnovu člana 6. stav 5., 6. i 7. i člana 7a Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US, 47/2013, 68//2014-dr. zakon), člana 36. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj 47/2013), člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/17 i 14/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 12/14 – prećišćen tekst, 22/15, 43/16, 17/17 i 11/18), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 26. novembra 2018. godine, donelo jeODLUKU

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HANMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Sreda, 14. novembar 2018.


img


U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16) , Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2018. godinu („Sl. glasnik Grada Vranja“ broj 32/17,20/18 i 30/18), Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-216/28/17-III od 11.12.2017.godine, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-216/29/17-III od 11.12.2017.godine, Odlukom Opštinskog veća broj 06-162/1/18- III, člana 68. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/2017 i 14/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 23/08) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 14.11.2018.godine, raspisujeJAVNI POZIV

ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2018. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


Obrasci:

Utorak, 26. septembar 2018.


img


Na osnovu člana 3. stav1. tačka 12. člana 22. Uredbe o sadržini , načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja izveštaja o realizaciji kapitalnih projekata („Službeni glasnik RS“ broj 63/2017) člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/2008 i 8/2009 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/2017,14/2017), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/2008), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/2013), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 24.09.2018. godine, donelo je:R E Š E NJ E

O obrazovanju Komisije za kapitalne investicije Opštine Vladičin HanMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Utorak, 14. avgust 2018.


img


Na osnovu člana 13. Stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/13), Strategije Održivog razvoja Opštine Vladičin Han za period 2013–2018 godine, Odluke o programu podrške poljoprivredi za opštinu Vladičin Han za 2018. godinu Skupštine Opštine Vladičin Han, člana 68. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog Okruga“ broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik grada Vranja“ broj 11/13, 5/17 i 14/17), člana 30 Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog Okruga“ broj 23/08) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 08.08.2018. godine,Raspisuje

K O N K U R S

ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2018. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN IZ BUDžETA OPŠTINEMS WordCeo tekst javnog konkursa možete pogledati ovde.


MS WordObrazac prijave možete preuzeti ovde.


Utorak, 14. avgust 2018.


img


Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/13), Strategije Održivog razvoja Opštine Vladičin Han za period 2013–2018 godine, Odluke o programu podrške poljoprivredi za opštinu Vladičin Han za 2018. godinu Skupštine Opštine Vladičin Han, člana 68. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog Okruga“ broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik grada Vranja“ broj 11/13, 5/17 i 14/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog Okruga“ broj 23/08), člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2018. godini na teritoriji opštine Vladičin Han iz budžeta opštine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 08.08.2018. godine, donelo jeREŠENJE

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA KONKURSA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2018. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN IZ BUDžETA OPŠTINEMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Četvrtak, 19. jul 2018.


img


Na osnovu člana 173. stav.1. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 21/16) člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/2008 i 8/2009 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/2017,14/2017), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/2008), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/2013), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 19.07.2018. godine, donelo je:R E Š E NJ E

O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINE VLADIČIN HANMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Utorak, 26. jun 2018.


img

Na osnovu člana 210. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. Glasnik RS“ broj 24/2011), Odluke o realizacinji budžeta Opštine Vladičin han u delu planiranih rashoda za usluge Socijalne zaštite za 2018.g.(“Sl.glasnik grada Vranja“ broj 32/17) , Ugovora o Namenskim transferima u socijalnoj zaštiti broj 401-93/2018-II, člana 68. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/2017), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 23/08) , člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13) Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 18.06.2018. godine, donelo je:


O D L U K U


o utvrđivanje cene realizacije usluge socijalne zaštite „Pomoć u kući“ na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2018. Godinu

MS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 21. maj 2018.


img

Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15,12/16-autentično tumačenje), člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“,broj:16/16 i 8/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga", br. 23/08) člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“, broj:40/13), Opštinsko veće opštine Vladičin Han je na sednici održanoj dana16.05.2018.godine, donelo je


REŠENJE O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2018. GODINUMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 07. maj 2018.


img


Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br. 23/14 i 58/15), člana 19. Pravilnika o sufinasiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017“), člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013 5/17 i 14/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 30.04.2018. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2018.MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 23. april 2018.


img


Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br. 23/14 i 58/15), člana 19. Pravilnika o sufinasiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017“), člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 18.04.2018. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2018.MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Utorak, 6. februar 2018.


img


Na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 83/2014 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), člana 5. razdeo 5, Program 13 – Razvoj kulture, Programska aktivnost 1201-0004: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, funkcija 830 – Usluge emitovanja i štampanja, ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru, pozicija 134. Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2018. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 32/2017), člana 3. I člana 4. Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017), člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/2008 i 8/2009 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/2017,14/2017), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/2008), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/2013), godine Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 01.02.2018. godine donelo je:J A V N IP O Z I V


ZA UČEŠĆE NA OPŠTEM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINIMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordObrazac izjave možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 1 - Prijava za projektno sufinasiranje iz oblasti javnog informisanja izjave možete preuzeti ovde.


ExcelObrazac 1 - Budžet projekta možete preuzeti ovde.


Utorak, 6. februar 2018.


img


Na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 83/2014 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), člana 5. razdeo 5, Program 13 – Razvoj kulture, Programska aktivnost 1201-0004: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, funkcija 830 – Usluge emitovanja i štampanja, ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru, pozicija 134. Odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2018. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 32/2017), člana 3. I člana 4. Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017), člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/2008 i 8/2009 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/2017,14/2017), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/2008), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/2013), godine Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 01.02.2018. godine donelo je:O D L U K U


O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINIMS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Sreda, 24. januar 2018.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/17 i 14/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han („Sl.glasnik Grada Vranja“ broj 12/14) i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/ projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han broj 06-63/3/2015-01, razmatrajući predlog liste vrednovanja i rangiranja projekata dospelih na Konkurs za dodelu sredstava za realizaciju projekata iz oblasti socijalna zaštita i društvena briga o deci koji je Opštinskom veću dostavila Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa/projekta u oblasti socijalna zaštita i društvena briga o deci Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 22.01.2018. godine, utvrdilo je sledeću:LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA NA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA IZ OBLASTI SOCIJALNA ZAŠTITA I DRUŠTVENA BRIGA O DECIMS WordCeo tekst liste vrednovanja možete pogledati ovde.


Sreda, 24. januar 2018.


img


Na osnovu člana 68. Statuta Opštine Vladičin Han( „Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 11/2013, 5/17 i 14/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 40/13), Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han („Sl.glasnik Grada Vranja“ broj 12/14) i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/ projekta od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han broj 06-63/3/2015-01,razmatrajući predlog liste vrednovanja i rangiranja projekata dospelih na Konkursza dodelu sredstava za realizaciju projekata podrške osobama sa invaliditetom koji je Opštinskom veću dostavila Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa/projekta u oblasti podrške osobama sa invaliditetom čija će se realizacijasufinansirati sredstvima Opštine Vladičin Han u budžetskoj 2018.godini Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 22.01.2018. godine,utvrdilo je sledeću:LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA NA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOMMS WordCeo tekst liste vrednovanja možete pogledati ovde.

Strana:12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.718.597