Zvanična internet prezentacija Opštine Vladičin Han  |  Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Privremeni organ 2023 Verzija za štampu
12Deseta sednica, 26.12.2023. godineUsvojena akta:WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2024. godinu

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama

WordRešenje o davanju saglasnosti na program rada Ustanove centar za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava budžeta Opštine Vladičin Han za 2024. godinu za Javno preduzeće za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija i  sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han u 2024. godinu za Javno preduzeće za vodosnabdevanje i kanalizaciju «Vodovod» Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ Vladičin Han

WordZaključak - Kadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Vladičin Han za 2024. godinu

WordZaključak - Kadrovski plan Opštinske uprave Opštine Vladičin Han za 2024. godinu

WordKadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Vladičin Han za 2024. godinu

WordKadrovski plan Opštinske uprave Opštine Vladičin Han za 2024. godinu

WordZaključak - Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2024. godinu

WordProgram otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2024. godinu


Sedma sednica, 1.12.2023. godineUsvojena akta:WordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova upravnog odbora Predškolske ustanove „PČELICA“ Vladičin Han


Treća sednica, 13.11.2023. godineUsvojena akta:WordOdluka o pribavljanju neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o prihvatanju prenosa prava javne svojine nad pokretnim stvarima


Druga sednica, 06.11.2023. godineUsvojena akta:WordRešenje o određivanju naredbodavca i nalogodavca budžeta Opštine Vladičin Han

WordOdluku o uređenju radnopravnog statusa predsednika, članova i sekretara Privremenog organa opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova komisije za administrativna pitanja i izbor i imenovanje


Prva sednica, 31.10.2023. godineUsvojena akta:WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordPoslovnik Privremenog organa opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju sekretara Privremenog organa opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku dužnosti članova Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika Opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku funkcije predsednice Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku dužnosti predsednika Opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku dužnosti članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine opštine Vladičin Han

12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.778.376