Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN

Pitanja nadležnima

Postavite pitanje

Poštovani posetioci sajta,

Na ovoj stranici možete postavljati pitanja nadležnim licima u opštini Vladiřin Han, kako funkcionerima lokalne samouprave, tako i direktorima javnih preduzeöa i ustanova.

Molimo Vas da Vaša pitanja budu precizna i da u skladu sa oblašöu na koju se sadržina pitanja odnosi, budu upuöena na pravu adresu.

Na stranicama ovog sajta, kao i na mail koji budete ostavili, u razumnom vremenskom roku biöe dostavljen, odnosno objavljen odgovor na postavljeno pitanje.

Pitanja 1 do 1 od 1      Pitanja po strani 
2.7.2014
Časlav Radić
Postovana Ljiljana, nameravam da kupim plac (livadu, duge njive ) u selu Prekodolce, na toj parceli bih montirao montaznu porodicnu kucu. Pitam sta mi je sve potrebno od dokumentacije i koliko ce kostati, da bi sve bilo regularno. Unapred sam Vam zahvalan.
Urbanizam, imov.-pravni i komun. poslovi - LJiljana Mujagić
Za postavljanje montažne kuće važe ista pravila kao i za izgradnju stambenog objekta sa trdicionalnim sistemom građenja, koja su propisana Zakonom o planiranju i izgradnji.

Pre građenja neophodno je, od nadležnog organa, pribaviti lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Uz zahtev za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se: kopija plana parcele, izvod iz katastra podzemnih instalacija i dokaz o pravu svojine. U toku postupka, nadležni organ prikuplja, po službenoj dužnosti, uslove javnih preduzeća.

Nakon izdavanja lokacijske dozvole podnosi se zahtev za izdavanje građevinske dozvole, uz koji se prilaže: lokacijska dozvola, idejni ili glavni projekat sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli, dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, dokaz o pravu svojine i dokaz o uplati administrativne takse.

Administrativna taksa za izdavanje lokacijske dozvole iznosi 1.500,00 dinara (opštinska) i 470,00 dinara (republička), a za izdavanje građevinske – 1.000,00 dinara (opštinska) i 740,00 dinara (republička). Ostale naknade plaćaju se Službi za katastar nepokretnostima, javnim preduzećima (vodovod, elektrodistribucija, Telekom i dr.), preduzeću koje izrađuje projekat, preduzeću koje vrši tehničku kontrolu projekta, kao i JP Direkciji za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han. Ovaj organ nije u mogućnosti da se izjašnjava o visini nabrojanih naknada.
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.718.225