Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN

Uslovi korišćenja

Internet sajt www.vladicinhan.org.rs je Internet Portal Opštine Vladičin Han

Korišćenjem Internet sajta www.vladicinhan.org.rs ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu (u daljem tekstu: Portal), pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) koji su navedeni u daljem tekstu.

Dozvoljeno je samo lično korišćenje

Portal je namenjen isključivo vašem ličnom, ne-komercijalnom korišćenju. Nije dozvoljeno korišćenje Portala radi prodaje proizvoda ili usluga, ili za povećanje posećenosti vašeg sajta u komercijalne svrhe, kao što je prodaja reklamnog prostora. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima, ili "preslikavanje" početne strane Portala, niti bilo koje druge strane Portala na nekom drugom sajtu.

Nepoštovanje ovog pravila povlači krivičnu i materijalnu odgovornost.

Korisnik je obavezan da pored ovde navedenih pravila poštuje i pravila koja su označena kao uslovi i pravila pojedinačnih servisa na Portalu.

Promene uslova korišćenja

Opština Vladičin Han zadržava pravo da uslove korišćenja menja s vremena na vreme, bez najave. Vaša je obaveza da posetite ovu stranicu, kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama. Opština Vladičin Han može da promeni ili ukine servise na Portalu s vremena na vreme, iz bilo kog razloga, i bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu.

Poricanje garancija

Opština Vladičin Han ne daje nikakve garancije, niti je odgovorna za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na Portalu.

Opština Vladičin Han nije odgovorna za brisanje, neuspešno skladištenje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. Opština Vladičin Han ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo pomoću Portala.

PORTAL, SVI SADRŽAJI, INFORMACIJE, PROIZVODI I SERVISI KOJI SE POJAVLJUJU U OKVIRU SERVISA PORTALA SU DOSTUPNI "ONAKVI KAKVI SU", BEZ IKAKVIH GARANCIJA U BILO KOM SMISLU. OPŠTINA VLADIČIN HAN SE IZRIČITO ODRIČE SVIH IZRAŽENIH, PODRAZUMEVANIH ILI PROPISANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENjA, GARANCIJE TRGOVINE, POGODNOSTI ZA ODGOVARAJUĆU NAMENU I PROTIV PREKRŠAJA INTELEKTUALNIH PRAVA.

NE GARANTUJEMO SIGURNOST, POUZDANOST, NEPREKIDNOST I PERFORMANSE PORTALA.

NE GARANTUJEMO ZA USLUGE ILI PROIZVODE DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU PORTALA ILI LINKOVA ILI REKLAMA NA NJEMU, KAO NI ZA BILO KAKVE INFORMACIJE ILI SAVETE DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU PORTALA, A NISU DEO USLUGA OPŠTINE VLADIČIN HAN.

KORIŠĆENjEM PORTALA PRIHVATATE PUNU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU ZBOG INFORMACIJA DO KOJIH STE DOŠLI POMOĆU PORTALA, ZA ŠTETU NASTALU UČITAVANjEM FAJLOVA I DOKUMENATA NA VAŠ RAČUNAR, I ZA BILO KOJI DRUGI VID ŠTETE NASTAO ZBOG BILO KAKVIH SADRŽAJA DO KOJIH STE DOŠLI POMOĆU PORTALA.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA OPŠTINA VLADIČIN HAN NEĆE BITI ODGOVORNA NI JEDNOM KORISNIKU U SMISLU PRAVILNOG ILI NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA PORTALA.

OPŠTINA VLADIČIN HAN U SMISLU OVIH USLOVA KORIŠĆENJA NIJE ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJU KORISNIK PRETRPI PRAVILNIM ILI NEPRAVILNIM KORIŠĆENJEM PORTALA. OPŠTINA VLADIČIN HAN NEĆE NI POD KOJIM USLOVIMA BITI DOGOVORNA I DUŽNA DA NADOKANADI BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, HAVARIJSKU, POSLEDIČNU, SPECIJALNU, KAZNENU ILI SLUČAJNU ŠTETU, BILO DA JE TAKAV ZAHTEV BAZIRAN NA GARANCIJI, UGOVORU, UVREDI, NEHATU, ILI NA DRUGI NAČIN. OVAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE PRIMENJUJE BILO DA ŠTETA PROISTIČE ZBOG PRAVILNE I NEPRAVILNE UPOTREBE PORTALA ILI OSLANJANJA NA PORTAL, ZBOG NEMOGUĆNOSTI DA SE KORISTE SERVISI PORTALA, ILI ZBOG PREKIDA, OBUSTAVLJANJA ILI OKONČANJA RADA SERVISA PORTALA (UKLJUČUJUĆI I SLUČAJEVE GDE JE RAZLOG ZA TO TREĆE LICE). OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE PRIMENJUJE U SMISLU ŠTETE ZBOG DRUGIH INFORMACIJA, SERVISA, USLUGA, SAVETA ILI PROIZVODA DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU LINKOVA ILI REKLAMA NA PORTALU. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE TAKOĐE ODNOSI I NA TROŠKOVE NABAVKE ILI ZAMENE PROIZVODA I USLUGA, GUBITAK PROFITA, ILI GUBITAK PODATAKA, BEZ OBZIRA NA PRAVILNO ILI NEPRAVILNO FUNKCIONISANJE PORTALA. TAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE DALJE ODNOSI I NA SVE INFORMACIJE, USLUGE I PROIZVODE KOJI SE POJAVLJUJU NA PORTALU, ILI KOJI SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE SA PORTALOM.

Ni pod kojim okolnostima Portal nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moöi kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnju trećih lica, i problemi sa grejanjem, osvetljenjem i klimatizacijom.

Stavovi izneti u okviru servisa Portala nisu stavovi Opštine Vladičin Han već ih na Portalu samo prenosimo "onakve kakvi jesu" i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kojem smislu.

Razne odredbe

Ovi uslovi korišćenja čine ugovor između odgovarajuöih strana. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će biti efektivna samo ukoliko su načinjena pismeno od strane ovlašćenih predstavnika Portala.

Samim korišćenjem Portala pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak na ove uslove od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih pravila u svakom trenutku obaveza je Korisnika.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 6.737.103