Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Brownfield lokacije u opštini Vladičin Han Verzija za štampu
ExcelTabelarni prikaz brownfield i greyfield lokacija sa detaljnim podacima na teritoriji opštine Vladičin Han

ExcelDetailed spreadsheet data of brownfield and greyfield sites at Vladicin Han municipality

"SLOGA" VLADIČIN HAN
(* Kompanija prodata 29.09.2015. godine turskoj kompaniji "TEKLAS AUTOMOTIV")
Naziv lokacije:SLOGA Vlad.Han, Industrijska zona
Ukupna površina:47.659 m2
Površina zgrada:15.945 m2
Prethodna namena:Drvna industrija
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:SLOGA
Total area:47.659 m2
Area covered by the buildings basis:15.945 m2
Previous purpose:Wood industry
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
SLOGA VLADIČIN HAN


JUŽNA MORAVA VLADIČIN HAN
(* Fabrika prodata makedonskoj kompaniji "SMELT-d.o.o." iz Skoplja)
Naziv lokacije:JUŽNA MORAVA Vladičin Han, Industrijska zona
Ukupna površina:7.808 m2
Površina zgrada:3.777 m2
Prethodna namena:Prerada obojenih metala
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:JUŽNA MORAVA
Total area:7.808 m2
Area covered by the buildings basis:3.777 m2
Previous purpose:Coloured metals
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
JUŽNA MORAVA VLADIČIN HAN


FABRIKA OMOTNOG PAPIRA VLADIČIN HAN
Naziv lokacije:FOPA Vladičin Han, Industrijska zona
Ukupna površina:188.907 m2
Površina zgrada:48.476 m2
Prethodna namena:Fabrika omotnog papira
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:FOPA
Total area:188.907 m2
Area covered by the buildings basis:48.476 m2
Previous purpose:Wrapping paper and packaging
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
FOPA VLADIČIN HAN


MEHANIZACIJA VLADIČIN HAN
Naziv lokacije:MEHANIZACIJA Vladičin Han, ul. Nikole Tesle
Ukupna površina:8.317 m2
Površina zgrada:2.597 m2
Prethodna namena:-
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:MEHANIZACIJA
Total area:8.317 m2
Area covered by the buildings basis:2.597 m2
Previous purpose:-
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Mehanizacija VLADIČIN HAN


HANPLAST VLADIČIN HAN
(* Fabrika prodata kompaniji "DN COMPANY" iz Vladičinog Hana)
Naziv lokacije:HANPLAST Vladičin Han, ul. Surdulički put
Ukupna površina:18.665 m2
Površina zgrada:5.682 m2
Prethodna namena:Proizvodnja plastičnih masa
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:HANPLAST
Total area:18.665 m2
Area covered by the buildings basis:5.682 m2
Previous purpose:Production of plastic masses
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Hanplast VLADIČIN HAN


BALKAN BRICK VLADIČIN HAN
Naziv lokacije:BALKAN BRICK Vladičin Han, ul. Moše Pijade 25
Ukupna površina:94.376 m2
Površina zgrada:25.848 m2
Prethodna namena:Industrija građevinskog materijala
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:BALKAN BRICK
Total area:94.376 m2
Area covered by the buildings basis:25.848 m2
Previous purpose:Building materials industry
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
BalkanBrick VLADIČIN HAN


AD BETONJERKA
Naziv lokacije:AD Betonjerka, Industrijska zona - Vladičin Han
Ukupna površina:38.079 m2
Površina zgrada:3.566,28 m2
Prethodna namena:Proizvodnja betonskih elemenata, kamena, šljunka, peska itd.
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:AD Betonjerka
Total area:38.079 m2
Area covered by the buildings basis:3.566,28 m2
Previous purpose:Concrete element, stone, pebble, sand manufacturing etc.
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
AD BETONJERKA


DELIŠES HANI D.O.O. - NEKTAR
Naziv lokacije:Delišes HANI d.o.o. - NEKTAR, Industrijska zona - Vladičin Han
Ukupna površina:39.294 m2
Površina zgrada:10.615 m2
Prethodna namena:Magacin gotovih proizvoda "HEBE" iz Bujanovaca
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:Delišes HANI d.o.o. - NEKTAR
Total area:39.294 m2
Area covered by the buildings basis:10.615 m2
Previous purpose:Finished product warehouse of the company HEBA from Bujanovac
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
DelisesHani


"TIFANI" (BIVŠI ŽITOPROMET)
Naziv lokacije:"TIFANI" bivši Žitopromet, uža gradska zona
Ukupna površina:598 m2
Površina zgrada:1200 m2 - (tri nivoa po 400m2)
Prethodna namena:Zakup - magacinski prostor, proizvodnja tekstila
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:"TIFANI"
Total area:598 m2
Area covered by the buildings basis:1200 m2 - (three levels, 400m2 each)
Previous purpose:Rented - warehouse, textile manufacturing
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Tifani


DUVANSKA D.O.O. VLADIČIN HAN
Naziv lokacije:DUVANSKA d.o.o. Vladičin Han, uža gradska zona
Ukupna površina:9.243 m2
Površina zgrada:6.597,17 m2
Prethodna namena:Zakup - magacinski prostor, proizvodnja obuće
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:DUVANSKA doo Vladičin Han
Total area:9.243 m2
Area covered by the buildings basis:6.597,17 m2
Previous purpose:Rented - Warehouse, shoe manufacturing
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Duvanska


"LIDEKS" - BIVŠA DELIŠES TRGOVINA
Naziv lokacije:"LIDEKS" - bivša Delišes trgovina, uža gradska zona
Ukupna površina:500 m2
Površina zgrada:1.200 m2 (tri nivoa po 400m2)
Prethodna namena:Zakup - magacinski prostor
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:"LIDEKS" - ex DELIŠES trading
Total area:500 m2
Area covered by the buildings basis:1.200 m2 - (three levels, 400m2 each)
Previous purpose:Rented - Warehouse
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Lideks


DOM KULTURE - SELO POLOM
Naziv lokacije:Dom kulture - selo Polom, šira gradska zona
Ukupna površina:637 m2
Površina zgrada:290 m2
Prethodna namena:Prazan prostor - neiskorišćen
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:Culture centre - village Polom
Total area:637 m2
Area covered by the buildings basis:290 m2
Previous purpose:Empty space - unused
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
DomKulturePolom


DOM KULTURE - SELO STUBAL
Naziv lokacije:Dom kulture - selo Stubal, selo van gradske zone
Ukupna površina:274 m2
Površina zgrada:395 m2
Prethodna namena:Prazan prostor - neiskorišćen
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:Culture centre - village Stubal
Total area:274 m2
Area covered by the buildings basis:395 m2
Previous purpose:Empty space - unused
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
DomKultureStubal


PC JUMKO
Naziv lokacije:PC Jumko, uže gradsko jezgro
Ukupna površina:6.380 m2
Površina zgrada:2.438 m2
Prethodna namena:Proizvodnja tekstila - fabrika radi i u fazi je restruktuiranja, traži se partner za kupovinu i ulaganje u izgradnju započetog objekta
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:PC YUMCO
Total area:6.380 m2
Area covered by the buildings basis:2.438 m2
Previous purpose:Textile manufacturing - within the process of restructuring, factory in operation, looking for a partner to purchase and invest in building the starte facility
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Jumko


STARI DOM ZDRAVLJA
Naziv lokacije:Stari Dom zdravlja, uže gradsko jezgro
Ukupna površina:4.657 m2
Površina zgrada:1.272 m2
Prethodna namena:Zakup od strane javnih preduzeća
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:Old hospital
Total area:4.657 m2
Area covered by the buildings basis:1.272 m2
Previous purpose:Rented by public utilities
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Stari Dom zdravlja


AMBULANTA U SELU PREKODOLCU
Naziv lokacije:Ambulanta u selu Prekodolcu, šire gradsko jezgro
Ukupna površina:2.953 m2
Površina zgrada:222 m2
Prethodna namena:Ambulanta
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:Infirmary in village Prekodolce
Total area:2.953 m2
Area covered by the buildings basis:222 m2
Previous purpose:Infirmary
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
AmbulantaPrekodolce


ATLAS D.O.O.
Naziv lokacije:ATLAS d.o.o., selo van gradske zone
Ukupna površina:4.038 m2
Površina zgrada:1.253 m2
Prethodna namena:Proizvodnja furnira, nameštaja itd. - fabrika je u funkciji i u procesu prodaje
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:ATLAS d.o.o.
Total area:4.038 m2
Area covered by the buildings basis:1.253 m2
Previous purpose:Wood veneer, furniture manufactoring, factory in operation, for sale
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
AtlasPrekodolce


ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE U SELO BELIŠEVU
Naziv lokacije:Zgrada osnovne škole u selo Beliševu, šire gradsko jezgro, selo van gradske zone
Ukupna površina:4.985 m2
Površina zgrada:303 m2
Prethodna namena:Osnovna škola
Buduća namena:Proizvodnja, distribucija
Infrastruktura:Potpuna infrastrukturna opremljenost
Lokacija na portalu GeoSrbija:Link
Name of the location:Elementary school in village Beliševo
Total area:4.985 m2
Area covered by the buildings basis:303 m2
Previous purpose:Elementary school
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
OSBelisevo
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.646.474