Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
E-Pisarnica Verzija za štampu


Elektronska adresa E-Pisarnice za podneske stranaka:


pisarnica@vladicinhan.org.rsPoštovani,E-Pisarnica Opštinske uprave opštine Vladičin Hankreirana je kako bi omogućila kvalitetnije i brže opštenje između organa lokalne samouprave i stranke elektronskim putem.

Nakon stupanja na snagu novog Zakona o opštem upravnom postupku, 01.06.2017. godine, nastala jeobaveza organa da na svojoj veb prezentaciji objavljuju obaveštenja o mogućnosti elektronskog opštenja između organa i stranke, o tome da se organu podnose elektronska dokumenta i da organ upućuje stranci elektronska dokumenta, kao i o načinu na koji to čini (čl. 57.).

Elektronska komunikacija vezana je za neke od veoma bitnih radnji koje se u upravnom postupku preduzimaju kao što su opštenje organa i stranke (čl. 56.), predaja podneska (čl. 60.), evidentiranje i potvrda o prijemu podneska (čl. 61.), čuvanje, razgledanje i preuzimanje spisa predmeta (čl. 64.), obaveštavanje stranke (čl. 66. i 70.), dostavljanje (čl. 72. i 77.), održanje roka (čl. 81.) i ostalo.


MS WordOvde možete pogledati spisak službenih lica opštinske uprave ovlašćenih za vođenje postupka i odlučivanje u upravnim stvarima.


MS WordOvde možete pogledati spisak službenih lica opštinske uprave ovlašćenih za preduzimanje pojedinih radnji u upravnom postupku.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.718.348