Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Skupštinski saziv 2012-2016 Verzija za štampu
12


Četrdeset druga sednica Skupštine, 11.04.2016. godine

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Vladičin Han
WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o taksi prevozu na teritoriji opštine Vladičin Han
WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Vladičin Han
WordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2015. godinu
WordRešenje o formiranju komisije za sprovođenje postupka otuđenja, davanja u zakup, pribavljanja i razmene građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Vladičin Han
WordRešenje o postavljenju vršioca dužnosti opštinskog Pravobranioca opštine Vladičin Han
WordZaključak - Operativni plan za odbranu od poplava na vodama II reda na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2016. godinu
WordZaključak - Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Vladičin Han za 2016. godinu
Četrdeset prva sednica Skupštine, 12.03.2016. godine

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o Pravobranilaštvu opštine Vladičin Han
WordOdluka o otuđenju, davanju u zakup, pribavljanju i razmeni građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han
Četrdeseta sednica Skupštine, 30.01.2016. godine

WordOdluka o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Vladičin Han za 2015. godinu
WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju Izborne komisije opštine Vladičin Han
WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije
WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Vladičin Han
Trideset deveta sednica Skupštine, 27.12.2015. godine

WordOdluka o Budžetu opštine Vladičin Han za 2016. godinu
WordOdluka o izmeni odluke o ličnom izjašnjavanju građana uz potpis za područje Mesne zajednice Prekodolce opština Vladičin Han, radi odlučivanja o uvođenju samodoprinosa za period od 01.12.2015. godine do 30.11.2020. godine
WordOdluka o izmeni predloga odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prekodolce
WordOdluka o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Vladičin Han
WordOdluka o taksi prevozu na teritoriji opštine Vladičin Han
WordOdluka o maksimalnoj spratnosti objekata po urbanističkim zonama, celinama i blokovima
WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) U KO Lepenica I KO Suva Morava
WordOdluka o Programu razvoja sporta Opštine Vladičin Han
WordRešenje o prestanku mandata predsednika i članova Nadzornog odbora javnog preduzeća “ INFORMATIVNI PRESS CENTAR“ Opštine Vladičin Han
WordRešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora centra za socijalni rad Vladičin Han
WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju izborne komisije Opštine Vladičin Han
WordRešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Vladičin Han
WordRešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „INFORMATIVNI PRESS CENTAR“ Opštine Vladičin Han
Trideset osma sednica Skupštine, 18.11.2015. godine

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora ustanove sportski centar „KUNJAK“ Vladičin Han
WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama
WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o Budžetu opštine Vladičin Han za 2015. godinu (REBALANS 2)
WordOdluka o izmeni Poslovnika skupštine opštine Vladičin Han
WordOdluka o oslobađanju plaćanja poreza na imovinu za poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište obveznika koji ne vode poslovne knjige za 2015. godinu
WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata
WordOdluka o visini stope poreza na imovinu Opštine Vladičin Han
WordRešenje o imenovanju Izborne komisije opštine Vladičin Han
WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora predškolske ustanove „PČELICA“ Vladičin Han
WordRešenje o razrešenju Izborne komisije opštine Vladičin Han
WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora gimnazije „Jovan Skerlić“ U Vladičinom Hanu
WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole „Vojvoda Radomir Putnik“ u Džepu
Trideset sedma sednica Skupštine, 29.09.2015. godine

Adobe readerOdluka o izmenama i dopunama odluke o Budžetu opštine Vladičin Han za 2015. godinu (REBALANS 1)
Adobe readerOdluka o ličnom izjašnjavanju građana uz potpis za područje Mesne zajednice Prekodolce opština Vladičin Han, radi odlučivanja o uvođenju samodoprinosa za period od 01.12.2015. godine do 30.11.2020. godine
Adobe readerOdluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o Pravobranilaštvu opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine Opštine Vladičin Han, broj 360-6/95-03 od 19.05.1995 godine
Adobe readerPredlog odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prekodolce
Trideset šesta sednica Skupštine, 12.08.2015. godine

Adobe readerOdluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Vladičin Han putem prikupljanja pismenih ponuda
Adobe readerOglas radi otuđenja zemljišta i poslovno proizvodnih objekata u javnoj svojini Opštine Vladičin Han putem prikupljanja pismenih ponuda
Adobe readerRešenje o formiranju komisije za sprovođenje postupka otuđenja zemljišta i poslovno proizvodnih objekata iz javne svojine Opštine Vladičin Han
Trideset peta sednica Skupštine, 28.06.2015. godine

Adobe readerOdluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća „INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN“ Vladičin Han
Adobe readerOdluka o davanju saglasnosti na procenu vrednosti kapitala Javnog preduzeća „Informativni press centar Opštine Vladičin Han“ na dan 31.12.2014
Trideset četvrta sednica Skupštine, 20.06.2015. godine

Adobe readerOdluka o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama
Adobe readerOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2014. godinu
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora predškolske ustanove „Pčelica“ Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Adobe readerRešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje - saglasnost na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han


Trideset treća sednica Skupštine, 24.04.2015. godine

Adobe readerRešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Informativni press centar opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Informativni press centar opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Adobe readerZaključak - Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Vladičin Han za 2015. godinu
Adobe readerZaključak - Operativni plan za odbranu od poplava na vodama II reda na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2015. godinu


Trideset druga sednica Skupštine, 24.03.2015. godine

Adobe readerOdluka o davanju saglasnosti
Adobe readerOdluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća „Informativni press centar Opštine Vladičin Han“ Vladičin Han
Adobe readerOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han
Adobe readerOdluka o pomoći u obnovi oštećenih porodičnih stambenih objekata na teritoriji Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o pomoći u obnovi porušenih porodičnih stambenih objekata na teritoriji Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o pomoći u obnovi za korisnike oštećenih i porušenih porodičnih stambenih objekata na teritoriji Opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju direktora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o osnivanju stalnih radnih tela Skupštine opštine Vladičin Han (saveta, komisija i odbora)
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Ustanove sportski centar „KUNJAK“ Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han
Adobe readerRešenje o obrazovanju Saveta za mlade
Adobe readerRešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han


Trideset prva sednica Skupštine, 26.02.2015. godine

Adobe readerOdluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
Adobe readerOdluka o izmeni i dopuni odluke o usklađivanju osnivačkog akta javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća „INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN“ Vladičin Han
Adobe readerOdluka o stavljanju van snage odluke o izmeni i dopuni odluke o visini troškova uređenja građevinskog zemljišta


Trideseta sednica Skupštine, 31.01.2015. godine

Adobe readerOdluka o visini zakupa poslovno proizvodnih objekata u javnoj svojini Opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han


Dvadeset deveta sednica Skupštine, 20.12.2014. godine

Adobe readerOdluka o proglašenju spomenika prirode „Jovačka jezera“
Adobe readerOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2015. godinu
Adobe readerOdluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama
Adobe readerOdluka o izmeni i dopuni odluke o visini troškova uređenja građevinskog zemljišta
Adobe readerOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o davanju na korišćenje Predškolskoj ustanovi „PČELICA“ Vladičin Han, zgrade br. 1, sagrađene na kp. br. 1502 KO Lepenica
Adobe readerOdluka o visini naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Vladičin Han
Adobe readerOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju stručne komisije za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne sitacije
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora doma zdravlja Vladičin Han


Dvadeset osma sednica Skupštine, 12.11.2014. godine

Adobe readerOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izboru članova opštinskog veća Opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izboru Predsednika opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izboru Zamenika predsednika opštine Vladičin Han


Dvadeset sedma sednica Skupštine, 10.11.2014. godine

Adobe readerOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o raspolaganju pokretnim stvarima koje su javna svojina Opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o prestanku funkcije predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i članova opštinskog veća Opštine Vladičin Han


Dvadeset šesta sednica Skupštine, 06.10.2014. godine

Adobe readerOdluka o davanju saglasnosti na Memorandum o razumevanju između Republike Srbije, Opštine Krupanj, Opštine Vladičin Han i Privrednog društva «PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU JEANCI SERBIA DOO LESKOVAC» d.o.o. Beograd sa sedištem u Leskovcu


Dvadeset peta sednica Skupštine, 12.09.2014. godine

Adobe readerOdluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije – korisnika JP „Srbijašume“ Beograd u javnu svojinu Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o pokretanju inicijative za privatizaciju Javnog preduzeća „INFORMATIVNI PRESS CENTAR“ Opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu
Adobe readerRešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća INFORMATIVNI PRESS CENTAR Opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove sportski centra „KUNJAK“ Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „INFORMATIVNI PRESS CENTAR“ Opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora dečjeg vrtića „PČELICA“ Vladičin Han
Adobe readerRešenje o prestanku mandata Direktora javnog preduzeća INFORMATIVNI PRESS CENTAR Opštine Vladičin Han


Dvadeset četvrta sednica Skupštine, 16.08.2014. godine

Adobe readerOdluka o izmenama i dopunama odluke o Budžetu opštine Vladičin Han za 2014. godinu (R E B A L A N S 1)
Adobe readerOdluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije industrijska zona, Vladičin Han (KO Lepenica, KO Suva Morava I KO Gramađe)
Adobe readerOdluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije industrijska zona Vladičin Han (KO Lepenica, KO Suva Morava I KO Gramađe)
Adobe readerOdluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine za ostalo građevinsko zemljište iz javne svojine Republike Srbije – korisnika OŠ „Branko Radičević“ u javnu svojinu Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom
Adobe readerOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2013. godinu
Adobe readerRešenje o saglasnosti na izmenu i dopunu Statuta Javnog preduzeća Informativni Press Centar Opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole "Branko Radičević" u Vladičinom Hanu
Adobe readerRešenje o imenovanju članova Školskog odbora gimnazije „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu


Dvadeset treća sednica Skupštine, 01.06.2014. godine

Adobe readerOdluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom
Adobe readerRešenje o imenovanju Direktora doma zdravlja Vladičin Han
Adobe readerRešenje o davanju saglasnosti na statut JP IPC
Adobe readerRešenje o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole «Sveti Sava» u Vladičinom Hanu
Adobe readerRešenje o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole «Vojvoda Radomir Putnik» u Džepu
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora centra za socijalni rad Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han
Adobe readerRešenje o razrešenju Vršioca dužnosti direktora doma zdravlja Vladičin Han
Adobe readerZaključak o stavljanju van snage zaključka Skupštine opštine Vladičin Han broj 06-36/92-04 od 03.11.1992. godine


Dvadeset druga sednica Skupštine, 05.05.2014. godine

Adobe readerOdluka o izmeni odluke o raspolaganju nepokretnostima – poslovno proizvodnim objektima u javnoj svojini Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o izmeni i dopuni odluke o usklađivanju Osnivačkog akta javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ Vladičin Han
Adobe readerOdluka o izmeni i dopuni odluke o usklađivanju Osnivačkog akta javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o izmeni i dopuni odluke o usklađivanju Osnivačkog akta javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han
Adobe readerOdluka o pribavljanju nepokretnosti i raspolaganju nepokretnostima-otuđenjem poslovno proizvodnih objekata u javnoj svojini Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o prihvatanju ponude JP „Putevi Srbije“
Adobe readerOdluka o usklađivanju Osnivačkog akta javnog preduzuća Informativni press centar opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o zaduživanju opštine
Adobe readerRešenje o imenovanju Direktora ustanove Sportski centar „Kunjak“ U Vladičinom Hanu
Adobe readerRešenje o imenovanju Predsednika i članova saveta za zdravlje
Adobe readerRešenje o razrešenju Vršioca dužnosti direktora ustanove Sportski centar „Kunjak“ u Vladičinom Hanu
Adobe readerZaključak o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vladičin Han za 2014. godinu


Dvadeset prva sednica Skupštine, 13.04.2014. godine

Adobe readerOdluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama
Adobe readerOdluka o izmeni i dopuni poslovnika Skupštine opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o mreži pred?kolskih ustanova na teritoriji op?tine Vladišin Han
Adobe readerOdluka o određivanju stana za socijalno stanovanje
Adobe readerOdluka o raspolaganju nepokretnostima – poslovno proizvodnim objektima u javnoj svojini opštine Vladičin Han


Dvadeseta sednica Skupštine, 19.03.2014. godine

Adobe readerOdluka o usvajanju Plana generalne ragulacije naselja Vladičin Han
[3,40 MB]Adobe readerIzmena i dopuna Plana generalne regulacije za naselje Vladičin Han

Adobe readerOdluka o angažovanju preduzeća za reviziju za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Vladičin Han za 2013. godinu
Adobe readerOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluku o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o proceni vrednosti kapitala „Direkcije za građevinsko zemljište i puteve" Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o proceni vrednosti kapitala „Informativnog press centra“ Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o proceni vrednosti kapitala Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han
Adobe readerOdluka o proceni vrednosti kapitala Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han
Adobe readerRešenje o dopuni rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća „Informativni press centar“ Opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju Vršioca dužnosti direktora centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izboru člana Opštinskog veća opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije
Adobe readerRešenje o obrazovanju komisije za ravnopravnost polova
Adobe readerRešenje o prestanku funkcije Vršioca dužnosti direktora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća opštine Vladičin Han
Adobe readerZaključak o donošenju Operativnog plana za odbranu od poplava na vodama II reda na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2014 godinu


Devetnaesta sednica Skupštine, 30.01.2014. godine

Adobe readerOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o dopuni rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han


Osamnaesta sednica Skupštine, 24.01.2014. godine

Adobe readerOdluka o usvajanju Plana detaljne regulacije industrijske zone na teritoriji KO Stubal
[9,52 MB]Adobe readerPlan detaljne regulacije industrijske zone na teritoriji KO Stubal
[4,10 MB]Adobe readerPlan detaljne regulacije industrijske zone na teritoriji KO Stubal - planirana namena
[4,70 MB]Adobe readerPlan detaljne regulacije industrijske zone na teritoriji KO Stubal - plan saobraćajnica

Adobe readerOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Lepenica koje su obuhvaćene zonom sanitarne zaštite izvorišta u Lepenici
Adobe readerOdluka o izmeni i dopuni odluke o usklađivanju Osnivačkog akta javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han
Adobe readerOdluka o izmeni i dopuni odluke o usklađivanju Osnivačkog akta javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ Vladičin Han
Adobe readerOdluka o usvajanju Plana detaljne regulacije industrijske zone na teritoriji KO Priboj
[3,20 MB]Adobe readerPlan detaljne regulacije industrijske zone na teritoriji KO Priboj
[3,60 MB]Adobe readerPlan detaljne regulacije industrijske zone na teritoriji KO Priboj - planirana namena
[3,70 MB]Adobe readerPlan detaljne regulacije industrijske zone na teritoriji KO Priboj - plan saobraćajnica

Adobe readerRešenje - saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u opštini Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora tehničke škole u Vladičinom Hanu
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije
Adobe readerRešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ Vladičin Han


Sedamnaesta sednica Skupštine, 26.12.2013. godine

Adobe readerOdluka o obrazovanju odbora za bezbednost Opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Vladičin Han za 2013. godinu - (R E B A L A N S 3)
Adobe readerOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han - Vladimir Kostić
Adobe readerOdluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata
Adobe readerOdluka o izmeni i dopuni odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini opštine
Adobe readerOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han - Ivica Cvetković
Adobe readerRešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju izborne komisije opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora gimnazije „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu
Adobe readerRešenje o razrešenju Izborne komisije opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o razrešenju Zamenika predsednika skupštine opštine Vladičin Han


Šesnaesta sednica Skupštine, 05.12.2013. godine

Adobe readerOdluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Vladičin Han
Adobe readerOdluka o budžetu opštine Vladičin Han za 2014. godinu
Adobe readerOdluka o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama
Adobe readerOdluka o izmeni odluke o osnivanju Slobodne zone „JUG- VLADIČIN HAN" u Vladičnnom Hanu
Adobe readerOdluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o obrazovanju Saveta za zdravlje
Adobe readerOdluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o oslobađanju plaćanja poreza na imovinu za poljoprivredno i šumsko zemljište za 2013. godinu
Adobe readerOdluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u opštini Vladičin Han
Adobe readerOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han
Adobe readerOdluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom
Adobe readerOdluka o izmeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata
Adobe readerOdluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ Vladičin Han
Adobe readerOdluka o izmeni i dopuni odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han
Adobe readerOdluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu za opštinu Vladičin Han
Adobe readerOdluka o visini stope poreza na imovinu opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove sportski centar „KUNJAK“ u Vladičinom Hanu
Adobe readerRešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Informativni press centar opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju predstavnika Skupštine opštine Vladičin Han za obrazovanje radnog tela za vršenje nadzora i realizaciju ugovora o poveravanju poslova sakupljanja, održavanja i deponovanja smeća
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o osnivanju stalnih radnih tela Skupštine opštine Vladičin Han ( saveta, komisija i odbora)
Adobe readerRešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove sportski centar „KUNJAK“ u Vladičinom Hanu
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Doma zdravlja Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Ustanove sportski centar „KUNJAK“ Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju opštinskog Štaba za vanredne situacije
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova upravnog odbora Dečjeg vrtića „PČELICA“ Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han
Adobe readerRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Ustanove sportski centar „KUNJAK“ Vladičin Han
Adobe readerRešenje o prestanku dužnosti direktora Doma zdravlja Vladičin Han
Adobe readerOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han - Mirjana Božinović
Adobe readerOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han - Slađan Vučković
Adobe readerRešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Vladičinom Hanu
Adobe readerRešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća informativni press centar opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća „Informativni press centar“ opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalno uređenje opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća direkcije za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han
Adobe readerRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ opštine Vladičin Han
Adobe readerZaključak - Plan kapitalnih investicija


12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.718.710