Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Kabinet predsednika Verzija za štampu
Kabinet predsednika
Rukovodilac organizacione jednice/
Kontakt telefon/
E-mail/


U Kabinet predsednika, kao posebne organizacione jedinice u Opštinskoj upravi, postavljaju se pomoćnici predsednika Opštine za obavljanje poslova iz pojedinih oblasti i to: privreda i lokalni ekonomski razvoj, urbanizam, primarna zdravstvena zaštita, zaštita životne sredine, turizam, poljoprivreda, komunalne delatnosti, razvoj mesnih zajednica i drugih oblasti.

Pomoćnici predsednika Opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Opštine u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Opštinske uprave.

U Opštinskoj upravi može biti postavljeno najviše dva (2) pomoćnika Predsednika opštine.

Pomoćnike predsednika Opštine postavlja i razrešava predsednik Opštine.

Pomoćnici predsednika Opštine, u skladu sa zakonom, zasnivaju radni odnos na određeno vreme, dok traje dužnost predsednika Opštine.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.646.657