Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Fizička lica Verzija za štampu

REGISTAR INVESTITORA FIZIČKIH LICA


11.09.2009. god. – 31.12.2010. god.

Shodno Zakonu o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09) i Pravilnika o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i sadržini registra investitora („Sl. glasnik RS“, br. 55/2010)
Prezime i ime, Adresa. JMBGBroj i datum izdavanja građevinske dozvolePravosnažnost građ. dozvole, prijava radova, datum početka i završetka građenja, pod o uloženim pravn. sredst.Podaci o izvršenom inspekc. nadzoruPodaci o objektu za koji se izdaje građ. dozvola
Aleksandar Stevanović, Beogradska 27/b, Vladičin Han351-60/2010-04
11.08.2010.
Pravosnažno od 27.08.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju autogaraže sa ostavom na kp. br. 1239/4 KO Vladičin Han
Aleksandar Stevanović, Beogradska 27/b, Vladičin Han351-102/2010-04
02.11.2010.
Pravosnažno od 19.11.2010.-Građevinska dozvola za dogradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1239/4 KO Vladičin Han
Blagica Vojinović, NJegoševa 42, Vladičin Han351-116/2010-04
22.11.2010.
Pravosnažno od 09.12.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 4035 KO Kalimance
Vladimir Mišić, Branka Radičevića 15, Vladičin Han351-21/2010-04
22.04.2010.
Pravosnažno od 09.05.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 2896 KO Vladičin Han 05
Vladislav Kostić, Repince351-96/2010-04
26.10.2010.
Pravosnažno od 12.11.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 884 KO Repince
Gradimir Lazarević, NJegoševa 80, Vladičin Han351-124/2010-04
14.12.2010.
Pravosnažno od 05.01.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 4304 KO Kalimance
Goran Ristić, J.J.Zmaja 27, Vladičin Han351-133/2010-04
27.12.2010.
Pravosnažno od 15.01.2011.-Građevinska dozvola za dogradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 2738 KO Vladičin Han 05
Goran Ristić, J.J.Zmaja 27, Vladičin Han351-134/2010-04
27.12.2010.
Pravosnažno od 15.01.2011.-Građevinska dozvola za dogradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 2738 KO Vladičin Han 05
Dušan Filipović, Prekodolce351-3/2010-04
26.01.2010.
Pravosnažno od 11.02.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1684/20 KO Prekodolce
Dragan Stojanović, Karađorđeva 74, Vladičin Han351-7/2010-04
12.02.2010.
Pravosnažno od 28.02.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1888 KO Vladičin Han 04
Dragan Petrović, Vuka Karadžića 76, Vladičin Han351-56/2010-04
29.07.2010.
Pravosnažno od 16.08.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 4263 KO Kalimance
Dobrivoje Pešić, Mihajla Pupina 60, Vladičin Han351-39/2010-04
16.07.2010.
Pravosnažno od 01.08.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1411 KO Vladičin Han
Darko Filipović, Jug Bogdanova 2, Vladičin Han351-61/2010-04
16.08.2010.
Pravosnažno od 11.09.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 2738 KO Vladičin Han 05
Dušan Jovanović, Beogradska 27, Vladičin Han351-92/2010-04
18.10.2010.
Pravosnažno od 04.11.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju autogaraže na kp. br. 1239/4 i 1241/4 KO Vladičin Han 05
Zoran Stanković. Gramađe351-68/2010-04
01.09.2010.
Pravosnažno od 19.09.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 546/1 KO Gramađe
Ilija Ilijev, Žitorađe351-64/2010-04
20.08.2010.
Pravosnažno od 05.09.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1227/11 KO Žitorađe
Igor Đorđević, Đure Jakšića 20, Surdulica351-91/2010-04
15.10.2010.
Pravosnažno od 03.11.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju poslovnog objekta na kp. br. 1487/1 i 1489/3 KO Žitorađe
Leposava Tasić, Svetozara Markovića 39, Vladičin Han351-38/2010-04
13.07.2010.
Pravosnažno od 30.07.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 3/2 KO Vladičin Han
Mališa Stošić, Svetosavska 13/2, Vladičin Han351-35/2010-04
05.07.2010.
Pravosnažno od 01.08.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 2285/1 KO Lepenica
Miroljub Mitić, J.J.Zmaja 21, Vladičin Han351-40/2010-04
16.07.2010.
Pravosnažno od 01.08.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 2599 KO Vladičin Han
Milča Marković, Ž.J.Španca 13 b, Vladičin Han351-69/2010-04
03.09.2010.
Pravosnažno od 19.09.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1061 KO Vladičin Han
Milan Kostadinović, Priboj351-92/2010-04
26.10.2010.
Pravosnažno od 11.11.2010.-Građevinska dozvola za dogradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1015/3 i 1015/1 KO Priboj
Miodrag Marković, J.J.Zmaja 53, Vladičin Han351-117/2010-04
25.11.2010.
Pravosnažno od 11.12.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 2888 KO Vladičin Han 05
Nadežda Stojković, Kosovska 9, Vladičin Han351-65/2010-04
20.08.2010.
Pravosnažno od 06.09.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 3823 KO Kalimance
Nada Belić, Milutin Ivkovića 12/10, Niš351-106/2010-04
08.11.2010.
Pravosnažno od 25.11.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1771 KO Vladičin Han 03
Nikola Kovačević, Svetosavska 65, Vladičin Han351-111/2010-04
02.12.2010.
Pravosnažno od 19.12.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 995/5 KO Polom
Nada Ilić, Lepenica351-123/2010-04
14.12.2010.
Pravosnažno od 30.12.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1913 KO Lepenica
Radosav Jović, Cara Dušana 31, Vladičin Han351-53/2010-04
26.07.2010.
Pravosnažno od 11.08.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 2545 KO Vladičin Han 05
Radomir Stojanović, Kalimanska 11, Vladičin Han351-67/2010-04
01.09.2010.
Pravosnažno od 16.09.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju autogaraže na kp. br. 3751 KO Kalimance
Radomir Ilić, Pčinjska 13, Vladičin Han351-115/2010-04
19.11.2010.
Pravosnažno od 08.12.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 368/6 KO Kalimance
Rista Mikić, J,J,Zmaja 58, Vladičin Han351-119/2010-04
01.12.2010.
Pravosnažno od 17.12.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 2592 KO Vladičin Han 05
Radmila Stojičić, Milentija Popovića 57, Vladičin Han351-126/2010-04
16.12.2010.
Pravosnažno od 05.01.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1761 KO Vladičin Han 03
Slobodan Stamenović, Maj 1, Vladičin Han351-22/2010-04
18.05.2010.
Pravosnažno od 04.06.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju potpornog zida na kp. br. 290/1 KO Vladičin Han
Stanče Antić, Vase Smajevića 6, Vladičin Han351-27/2010-04
31.05.2010.
Pravosnažno od 16.06.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju potpornog zida na kp. br. 3437 KO Vladičin Han
Stamen Antić, Moše Pijade 9/II-8, Vladičin Han351-34/2010-04
23.06.2010.
Pravosnažno od 16.07.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1633/33 KO Žitorađe
Slađan Đorđević, Nemanjina 9, Vladičin Han351-51/2010-04
21.07.2010.
Pravosnažno od 09.09.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju potpornog zida na kp. br.3820 KO Kalimance
Staniša Aleksić, Juruja Gagarina 190/7, Novi Beograd351-57/2010-04
04.08.2010.
Pravosnažno od 20.08.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 6229 KO Stubal
Čedomir Trajković, Dimitrija Tucovića 2, Vladičin Han351-100/2010-04
29.10.2010.
Pravosnažno od 17.11.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1449 KO Vladičin Han 03
Dragan i Stanimir Stojković, Repince351-62/2010-04
17.08.2010.
Pravosnažno od 04.09.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 556/2 KO Repince
Stanko Milošević, Moše Pijade 20, Vladičin Han351-83/2010-04
17.09.2010.
Pravosnažno od 03.10.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1424 KO Vladičin Han 03
Stojan Radisavljević, Koste Stamenkovića 1, Vladičin Han351-86/2010-04
14.10.2010.
Pravosnažno od 30.10.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju autogaražu na kp. br. 763/1 KO Vladičin Han
Slađan Novković, Jug Bogdanova 3, Vladičin Han351-90/2010-04
14.10.2010.
Pravosnažno od 30.10.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 2731/2 KO Vladičin Han 05
Srboljub Jovanović, 22. decembar 4, Vranje351-95/2010-04
25.10.2010.
Pravosnažno od 11.11.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 3915 KO Jovac
Slobodan Mladenović, Repince351-98/2010-04
26.10.2010.
Pravosnažno od 13.11.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1722/2 KO Repince
Dobrivoje Miljković, Prekodolce351-99/2010-04
27.10.2010.
Pravosnažno od 14.11.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1340/1 KO Prekodolce
Stojilko Stojanović, NJegoševa 42, Vladičin Han351-103/2010-04
22.11.2010.
Pravosnažno od 29.11.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 4035 KO Kalimance
Dragiša Veličković, Prekodolce351-104/2010-04
04.11.2010.
Pravosnažno od 20.11.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 591 KO Prekodolce
Spasa Đorđević, Rasadnik 13/7, Niš351-105/2010-04
04.11.2010.
Pravosnažno od 24.11.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 6172 KO Kunovo
Dragi Milošević, Prekodolce351-108/2010-04
12.11.2010.
Pravosnažno od 28.11.2010.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1290/2 KO Prekodolce
Miloje Stevanović, Repince351-125/2010-04
16.12.2010.
Pravosnažno od 05.01.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1726/3 KO Repince
Radojka Anđelović, Milentija Popovića 53, Vladičin Han351-127/2010-04
16.12.2010.
Pravosnažno od 05.01.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1760 KO Vladičin Han 03
Stojan Stevanović, Dekutince351-130/2010-04 12.12.2010.Pravosnažno od 10.01.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1454 KO Dekutince

01.01.2011. – 31.12.2011. g

Prezime i ime, Adresa. JMBGBroj i datum izdavanja građevinske dozvolePravosnažnost građ. dozvole, prijava radova, datum početka i završetka građenja, pod o uloženim pravn. sredst.Podaci o izvršenom inspekc. nadzoruPodaci o objektu za koji se izdaje građ. dozvola
Dobrica Stojilković Nikolić, Vladike Pajsije 14, Vladičin Han351-4/2011-04
26.01.2011.
Pravosnažno od 04.02.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1328/2 KO Suva Morava
Goran Antanasovski Prekodolce351-17/2011-04
22.02.2011.
Pravosnažno od 04.03.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1020/2 KO Prekodolce
Miodrag Kostić, Kralja Petra bb, Vladičin Han351-18/2011-04
23.02.2011.
Pravosnažno od 06.03.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju letnje kuhinje sa garažom na kp. br. 1540 KO Vladičin Han 03
Branko i Snežana Filipović, Repince351-16/2011-04
22.02.2011.
Pravosnažno od 05.03.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 277/2 KO Repince
Stanko Ristić Žitorađe351-15/2011-04
22.02.2011.
Pravosnažno od 05.03.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1653/4 KO Žitorađe
Dragan Ilić Karađorđeva 248, Vladičin Han351-19/2011-04
23.02.2011.
Pravosnažno od 10.03.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju letnje kuhinje sa garažom na kp. br. 340/4 KO Repince
Slavko Stojilković, Koste Andrića bb, Valjevo351-22/2011-04
04.03.2011.
Pravosnažno od 13.03.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 867/1 KO Suva Morava
Dragomir Ristić Žitorađe351-24/2011-04
04.03.2011.
Pravosnažno od 13.03.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju poslovnog objekta na kp. br. 1653/27 KO Žitorađe
Danijela Stanković, Mihajla Pupina 41 Vladičin Han, Jelena Dončić, Vranje351-34/2011-04
12.04.2011.
Pravosnažno od 20.04.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju pomoćnog objekta na kp. br. 1409 KO Vladičin Han 03
Milan Vučković, Ratka Pavlovića 3/5, Vladičin Han351-34/2011-04
05.05.2011.
Pravosnažno od 19.05.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju poslovno stambenog objekta na kp. br. 38/2 KO Lepenica
Vladimir Ristić, Repince351-21/2011-04
10.03.2011.
Pravosnažno od 18.03.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1729/4 KO Repince
Dragan Mladenović, Priboj351-78/2011-04
08.09.2011.
Pravosnažno od 18.09.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 71 KO Priboj
Goran Stanišić, Dušana Vukasovića 71/18, Novi Beograd351-76/2011-04
05.09.2011.
Pravosnažno od 17.09.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 6269 KO Stubal
Miodrag Todorović, Džep351-72/2011-04
29.09.2011.
Pravosnažno od 10.10.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju poslovnog objekta na kp. br. 2132 KO Džep
Dušan Janjić, Moše Pijade 29, Vladičin Han351-72/2011-04
05.09.2011.
Pravosnažno od 13.09.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju poslovnog objekta na kp. br. 411/19 KO Vladičin Han
Marjan Miljković, Vojvode Sinđelića 3/3, Vladičin Han351-89/2011-04
17.11.2011.
Pravosnažno od 25.11.2011.-Građevinska dozvola za dogradnju i rekonstrukciju poslovnog objekta na kp. br. 411/11 KO Vladičin Han
Mileva Nikolić, Tegovište351-90/2011-04
16.11.2011.
Pravosnažno od 27.11.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 998 KO Tegovište
Petar Đorđević, Radomira Putnika 12, Vladičin Han351-97/2011-04
28.11.2011.
Pravosnažno od 15.12.2011.-Građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za separaciju peska na kp. br. 94/1 KO Dekutince

01.01.- 31.12.2012. g.

Prezime i ime, Adresa. JMBGBroj i datum izdavanja građevinske dozvolePravosnažnost građ. dozvole, prijava radova, datum početka i završetka građenja, pod o uloženim pravn. sredst.Podaci o izvršenom inspekc. nadzoruPodaci o objektu za koji se izdaje građ. dozvola
Boban Mihajlović, Ravna Reka351-97/2011-04
05.03.2012.
Pravosnažno od 15.03.2012.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 3227 i 1303/29 KO Vladičin Han
Slađan Veličković, Suva Morava351-2/2012-04
18.01.2012.
Pravosnažno od 27.01.2012.-Građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 196/8 KO Suva Morava
Slavko i Nenad Ilić, Svetozara Markovića 36, Vladičin Han351-26/2012-04
24.04.2012.
Pravosnažno od 03.05.2012.-Građevinska dozvola za dogradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1142 KO Vladičin Han
Borivoje Stanković, Ratka Pavlovića 5/2, Vladičin Han351-32/2012-04
25.05.2012.
Pravosnažno od 07.06.2012.-Građevinska dozvola za dogradnju poslovno stambenog objekta na kp. br. 179/3 KO Vladičin Han
Sabrija Kurtić, Prekodolce351-61/2012-04
09.10.2012.
Pravosnažno od 19.11.2012.-Građevinska dozvola za dizgradnju porodično stambenog objekta na kp. br. 1996 KO Prekodolce
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.718.700