Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Studije o proceni uticaja Verzija za štampu

Sagalasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu


Redni brojSagalasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
1

Živinarska farma, u selu Gramađu, vlasnika Milutina Stošića iz Vranjske Banje, br. pg. 711314 000610 od 15.01.20007. godine. Tel/ 017 545 281

 • Rešenje o potrebi procene uticaja br. 501-6/07-04 od 25.12.2007. godine
 • Rešenje o obimu i sadržaju studije 501-6/07-04 od 14.02.2008. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu „ Poslovno-proizvodnog objekta firme za proizvodnju jaja“ na kp.br. 221 KO Gramađe SO Vladičin Han od 21.05.2008.godine- izveštaj tehničke komisije 13.05.2008. godine
 • Studiju izradio Geografski fakultet, Beograd, Studentski trg br. 3
2

Eko-plast - „projekat centar za reciklažu“na kp.br 1487/1 i 1489/3 obe KO Žitorađe, Vladičin Han, vlasnika Igora Đorđevića, iz Surdulice matični br. 60200513, pib 103 976 125, tel. 064 2970697

 • Rešenje o otvrđivanju potrebe procene uticaja na životnu sredinu br. 501-4/06-04 od 13.04.2006. godine
 • Odluka o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu centra za reciklažu na kp.br. 148/1 i 148/3 KO Žitorađe SO Vladičin Han
 • 09.10.2007 godine izvršeno obaveštavanje javnosti o javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi studije o proceni uticaja na životnu sredinu
 • Izveštaj Tehničke komisije od 09.01.2008. godine
 • Studiju izradio Geografski fakultet, Beograd, Studentski trg br. 3
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu broj 501-4/06-04
3

Izgradnja živinarske farme, u selu Priboju, vlasnika Zorana Batića iz Priboja Vranjskog, poljoprivredni proizvođač, tel. 017 484 5269

 • Rešenje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu, 501-16/05-04 od 05.09.2005. godine
 • Rešenje o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu od 04.10.2005. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu od 29.11.2005. godine
 • Izveštaj Tehničke komisije od 29.11.2005. godine
 • Studiju izradio Mikroprocesor – Surdulica
4

Izgradnja Benzinske stanice u selu Polomu, vlasnika Momira Ristića iz Beograda tel. 064 227 28 29 „BG INVEST DOO“, Nebojšina 20, Beograd

 • Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, br. 501-9/08-04 od 20.05.2008. godine
 • Rešenje o određivanju obima i sadržaja od 20.06.2008. godine, br. 501-11/08-04
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Benzinske stanice u Polomu br. 501-20/08-04 od 22.08.2008. godine
 • Izveštaj Tehničke komisije od 21.08.2008. godine
 • Studiju izradio EKO LOGIKA URBO, Kragujevac, jul 2008. godina
5

DOO „Nektar“ Bačka Palanka, izgradnja postrojenja za kompostiranje u selu Priboj Vranjski, Vladičin Han, pj. Vladičin Han, tel/faks 017473 129, e mail: vhan@nectar.rs

 • Rešenje o utvrđivanju potrebe procene uticaja na životnu sredinu br. 501-04/04-04 od 05.08.2009. godine
 • Rešenje obimu i sadržaju br. 501-12/09-04 od 209.10.2009. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu br. 501-14/2010-04 od 15.06.2010. godine
 • Izveštaj Tehničke komisije od 14.06.2010. godine
 • Studiju izradio EKO-TDK-preduzeće za inženjering i upravljanje životnom sredinom, Beograd 2010.
6

DOO „Sigma Trade“, vlasnika Spasić Vladimira, ul. Surduličkih Mučenika 80, Surdulica „Izgradnja plinske pumpe“ na kp. br. 1653/33 KO Žitorađe SO Vladičin Han, tel. 017 470 24

 • Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, Zaključak Ministarstva Zaštite Životne Sredine , br. 353-02-00173/05-02 od 18.02.2005. godine
 • Javni uvid Studije o proceni uticaja na životnu sredinu od 04.05.2005. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, br. 501-1/sl. 2005-04 od 25.05.2005. godine
 • Izveštaj Tehničke komisije od 25.05.2005. godine
 • Studiju izradio Institut 27. Januar Niš, 24.01.2005. godine
7

„Laguna“ stanica za snabdevanje motornih vozila TNG-om, Milošević Dragan, Trgovište Vladimira Vujovića br. 5 Trgovište „Studija o proceni uticaja zatečenog stanja za objekat stanice za snabdevanje motornih vozila TNG-om“, Tehnikum DOO Vrnjačka banja 2005 godine

 • Rešenje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu broj 501-10/06-04 od 20.11.2006 godine
 • Zahtev za davanje saglasnosti broj 330-80/2 od 29.7.2005 godine
 • Naložena izmena i dopuna Studije zatečenog stanja
 • Uložena žalba na obaveštenje za dopunu dokumentacije
 • Nije data saglasnost na Studiju o procenio uticaja na životnu sredinu
 • Inspekcijska kontrola 24.08.2006 godine
 • Inspekcijska kontrola broj 501-1/1/2008-04 od 27.03.2008 godine
 • Rešenje po žalbi 353-03-2203/2006-01 od 05.03.2007
8

DN.Company. KD.DOO, Nenad Veličković, Prekodolce Vladičin Han, tele/017-474930, PIB: 103 252313, MB: 17547852 - „Studija zatečenog stanja za objekat drvn e industrije u selu Žitorađe: Dogradnja industrijskog objekta za proizvodnju furnira“, Ekologika urbo Kragujevac, 2016 godine

 • Rešenje o potrebi izrade studije 501-32/2015-04 od 03.11.2015
 • Javni uvid i javna rasprava 13.06.2016 godine
 • Tehnička komisija –Izveštaj broj 501-25/2016-04 od 11.7.2016g.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju zatečenog stanja broj 501-19/2016-04 od18.07.2016 godine
9

Telekom Srbije AD. I.J.Vranje, ul. Kralja Stefana Prvovenčanog broj 136, kp.br: 1176 KO Urvič, PIB: 100002887, MB 17162543, Telefon/ 017 423 240, „Studija o proceni uticaja na životnu sredinu objekta radio bazne stanice mobilne telefonije Urvič-UMTS-VRM03, VRQ03 Vladičin Han“ - Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013

 • Rešenje o potrebi procen uticaja na životnu sredinu broj 501-28/2013-04 od 25.12.2013 godine
 • Javni uvid i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu od 2.10.2014 godine
 • Izveštaj Tehničke komisije od 10.10.2014 godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu 14.10.2014 godine
10

Telenor d.o.o. Beograd broj 501-33/2015-04 Telenog doo ogranak Beograd ul. Omladinskih brigada 90. Beograd, Telefon 063/230 447 „Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobline telefonije na Hramu pravoslavne crkve u Vladičinom Hanu“ na kp.br. 178 KO Vladičin Han, W-line Beograd, 2015 godina

 • Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu broj 501-33/2015-04 od 03-11-2015
 • Javni uvid i javni rasprava 17.12.2015 godine
 • Izveštaj Tehničke komisije 21.12.2015 godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredionu 13.01.2016 godine
11

Vladica Cvetković, selo Prekodolce, broj 501/2016-04 od 15.06.2016 godine „Studija o proceni uticaja na životnu sredinu hale za proizvodu školskog nameštaja“ na kp.br: 586/2, 586/3, 58/2 KO Prekodolce Vladičin Han

 • Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu broj 501-21/2016-04 od 08.07.2016 godine
 • Javni uvid i javna rasparava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu10.06.2017
 • Izveštaj Tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu broj IV 501-32/ 2017-03 od 12.07.2107 godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju industrijskog objekta za proizvodnju školskog nameštaja u selu Prekodolcu IV 501-28/2017-04 od 13.07.2017 godine
 • Studiju izradio PROING 018 Klisura, Niš, biro za projektovanje, inženjering i konsalting
12

Teklas Automotive d.o.o. Vladičin Han, telefon 017/474 671 -„Studija o proceni uticaja na životnu sredinu izgradnje i postavljanje instalacija komprimovanog prirodnog gasa za potrebe kotlarnice i grejanje uprave zgrade“ na kp.br 500/1 KO Suva Morava Vladičin Han

 • Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu broj 501-37/2016-04 od 22.11.2016
 • Javni uvid i javna rasprava Studije o proceni uticaja 2. Mart 2017 godine
 • Tehnička komisija 16.03.2017 godine
 • Rešenje na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu broj 17.03.2017 godine , broj 501-6/2017-04
 • Agencija za imnženjerske delatnosti poslovno savetovanje VIP Konsalting Leskovac
13

AZVI S.A. OGRANAK NOVI SAD, Ul. Kej skojevaca br 4. Petrovardin Novi Sad «Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za postavljanje asfaltne baze» na kp.br 1262/1 KO Suva Morava, opština Vlad. Han» PIB 106 997535, MB 29502536

 • Odluka o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu broj IV 501-24/2017-03 od 13.06.2017 godine
 • Obaveštavanje javnosti o javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu 29.05.2017 godine
 • Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za postavljanje asfaltne baze na kp.br.1262/1 KO Suva Morava opština Vladičin Han je izradio Biro za projektovanje, inženjering i konsalting PROING 018 Niš, juna 2017 godine
 • Javna rasprav je održana dana 10.07. 2017 godine
 • Izveštaj Tehničke komisije o proceni uticaja na životnu sredinu broj IV 501-33/2017-03 od 11.07.2017 godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Studiju o prceni uticaja na životnu sredinu broj IV 501-24/2017-03 od 13.06.2017 godine
 • 17.07.2017 godine izvršeno obaveštavanje javnosti o davanju pozitivnog mišnjenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za asfaltnu bazu u industrijskoj zoni u Suvoj Moravi
14

KD.DN. KOMPANI doo Prekodolce, Vladičin Han, Nenad Veličković, telefon 017/474 930 - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za kompleks plinsko-benzinske stanice na kp.br: 1653/3 KO Žitorađe

 • Zahtev broj IV broj 501-50/2017-03
 • Rešenje o potrebi procene uticaja broj IV 501-50/ 2017-03 od 16.10.2017
 • Javni uvid i javna rasprava procene uticaja IV 501-57/ 2017-03od 10.11.2017godine
 • Tehnička komisija –IV 501-61/2017-03 od 23.11.2017 god.
 • Rešenje o davanju saglasnosti IV 501-57/2017-03 od 06.12.2017.
 • Obaveštavanje javnosti o davanju saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu 07.12.2017 godine
 • Studiju izradio PROING 018 Klisura, Niš, biro za projektovanje, inženjering i konsalting
15

Integral inženjering, Ogranak Niš, ul. Bulevar Nemanjića 85A, TC Zona 2, stan lokal 30 Niš, Sudija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postavljnje asfaltne baze u selu Kržincu na kp.br. 1614 KO Kržince, opština Vladičin Han, Telefon 018 308 603, 064 855 04 99, PIB: 108085380, MB: 29505241

 • Broj predmeta IV 501-53/2017-03 od 05.10.2017 godine
 • Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu broj IV 501-53/2017-03 od 17.10.2017 godine
 • Obaveštavanje javnosti o javnom uvidu Studije, prezentaciji i javnoj rasparavi broj IV501-67/2017-03 od 13.12.2017 godine
 • Javna rasprava održana dana 10.01.2017 godine
 • Sudiju o proceni uticaja za projekat postavljanje asfaltne baze na kp.br. 1614 KO Kržince opština Vladičin Han je izradio Institut za kvalitet radne i životne sredine 1.maj Niš, ul. Kneginje LJubice 1/II Niš
 • Tehnička komisija je sačinila izveštaj broj IV 501-67/2017-03 od 24.01. 2018 godine
 • Naloženo je da se uplati RAT u skladu sa Zakonom o Republičkim administrativnim taksama (tarifni broj 186) i dostavi dokaz o pravu svojine nad lokacijom sadašnje asfaltne baze ili ugovor o zakupu dela parcele od strane JP“Srbijavode“
 • Nije izdato Rešenje o dobijanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
16

NIS A.D. Novi Sad Blok promet Novi Beograd,ul. Milentija Popovića broj 1. Novi Beograd „Studija zatečenog stanja o proceni uticaja na životnu sredinu za objekat benzinske stanice na kp.br. 464 KO Vladičin Han“, broj IV 501 -63/ 2017-03 od 4.12.2017 godine

 • Javni uvid i javna rasprava 5.12.2017 godine
 • Izveštaj tehničke komisije IV 501-69/ 2017-03 od 26.12.2017
 • Rešenje o davanju saglasnosti na studiju zatečenog stanja dana 29.12.2017 Godine
 • Obaveštavanje javnosti o davanju saglasnosti na Studiju zatečenog stanja 29.12.2017 godine
 • Studiju zatečenog stanja izradio je Institut za preventivu, zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj doo Novi Sad
17

„SB KOMERC“ d.o.o. selo Repince, Vladičin Han „Studija o proceni uticaja na životnu sredinu izgradnje hladnjače“ koja se planira na kp.br. 867/1 KO Suva Morava Vladičin Han

 • Broj predmeta IV 501-5/2018-03 od 29.01.2018 godine
 • Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu broj IV 501-5/2018-03 od 08.02.2018 godine
 • Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu broj IV 501-11/ 2018 -03 od 06.03.2018 godine
 • Javni uvid i Javna rasprava od 06.03.2018 godine zakazana za dan 26.03.2018 godine u 10 časova
 • Tehnička komisija zakazana za dan 26.03.2018 godine za 15 časova
 • Pozitivan izveštaj Tehničke komisije od 27.03.2018 godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu broj IV 501-11/2018-03 od 28.03.2018 godine
 • Obaveštavanje javnosti o donošenju Rešenja o davanju saglsnosti na Studiju o procene uticaja na životnu sredinu dana 03.04.2018 godine
 • Studiju izradio PROING 018 Klisura, Niš, biro za projektovanje, inženjering i konsalting
18

TEKLAS AUTOMOTIVE D.O.O. Vladičin Han, Industrijska zona Suva Morava „Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu fabričkog kompleksa fabrike „Teklas Automotive d.o.o.“ –proizvodnja gumenih delova za autoindustriju, na kp.br 500/9, 500/3 i 500/1 sve KO Lepenica opština Vladičin Han“, broj IV 501-16/2018-03 od 20.04.2018 godine, Telefon 017/ 474 670

 • Obaveštenje javnosti o Javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi studije zatečenog stanja od 20.04.2018 godine
 • Javna rasprava Studije zatečenog stanja na životnu sredinu Fabričkog komplaksa fabrike „Teklas Automotive d.o.o.“ Vladičin Han održan je dana 10.05.2018 godine u 12 časova
 • Studiju zatečenog stanja je izradio Institut za kvalitet radne i životne sredine 1.maj doo Niš, aprila 2018 godine
 • Izveštaj tehničke komisije od 11.05 2018 godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju zatečenog stanja broj IV 501.16/2018-03 od 20.05.2018 gdoine
 • Obaveštavanje javnosti o donošenju Rešenja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja za Fabrički kompleks fabrike Teklas automotive d.o.o. iz Vladičinog Hana dana 25.05 2018 godine
19

Nektar doo Bačka Palanka,PJ. Vladičin Han,ul.Svetosavska br.78 „Studija o prceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekat kotlarnice na mazut i gas“,kp.br 55/1 KO Vladičin Han

Broj IV 501-25/2017-03

 • Javna prezentacija i Javna rasprava održana je dana10.07.2017 godine u 10h
 • Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja kotlarnice na mazut je odradio Biro za projektovanje, inženjering i konsalting Proing 018 Niš,april 2017 godina
 • Tehnička komisija broj IV 501-29/2017-03 od 17.07.2017 godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Studiju zatečenog stanja broj IV 501-25/2017-03 od 27.07.2017 godine
 • Objavljivanje odluke da je data saglasnost na Studiju zatečenog stanja od 31.07.2017.godine
20

LUKOIL ad Beograd,ul. Mihajla Pupina br.165d Beograd Stanica za snabdevanje gorivom i tng-prodajni komleks „Polom“Vladičin Han

Telefon 011/2083-780

Broj IV 501-25/2018-03 od 5.9.2018 godine

 • Obaveštavanje javnosti dana 15.8.2018 godine
 • Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu stanicu za snabdevanje gorivom i TNG-om i prodajni komleks „Polom“ jnj uraden marta 2019 godine od strane preduzeća BATES doo,Takovska 38, Beograd
 • Izvršeno obaveštavanje o Javnom uvidu i javnoj prezentaciji, i javnoj raspravi , Javna rasprava je održana dana 25.04.2019 godine
 • Rešenje Tehničke komisije broj IV 501-26/2/2019-03 od 25.4.2019 godine i Izveštaj od 6.5.2019 godine
 • Odluka o davanju saglasnosti dana 10 5.2019 godine broj IV 501-26/2019-03
21

MATID doo Vladičin Han, ul Vuka Karadžića 9,Vlad.Han Studija o proceni uticaja na životnu sredinu industrijskog objekta zab proizvodnju obuće u selu Žitorađu

telefon 063 815 5850

Broj predmeta IV 501-35/2018-03 od 28.09.2018 godine

 • Obaveštavanje javnosti od 28.8.2018 godine
 • Studija o proceni uticaja industrijskog objekta za proizvodnju obuće u selu Žitorađu, na kp.br.1653/7 Ko Žitorađe Vladičin Han, -Fakultet zaštite na radu Niš, decembar 2018 godine Niš
 • Obaveštavanje javnosti o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi 6.11.2018 godine
 • Rešenje o formiranju Tehničke komisije broj IV 501-43/1/2018-03 od 17.12.2018 godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu dana 24.12.2018 godine,broj IV 501-43/2018-03
 • Obaveštavanje o davanju saglasnsoti 26.12.2018.godine
22

TEKLAS AUTOMOTIVE doo Vladičin Han, Studija o proceni uticaja postrojenja na prečišćavanje otpadnih voda u okviru kompleksa Teklas automotiv doo u industrijskoj zoni u Suvoj Moravi,Vladičin Han

 • Broj: IV 501-42/2018-03 od 19.10.2018 godina
 • Obaveštavanje javnosti dana 19.10.2018 godine
 • Studija o proceni uticaja postrojenja na prečišćavanje otpadnih voda u okviru kompleksa Teklas automotiv doo u industrijskoj zoni u Suvoj Moravi,Vladičin Han Agencija za bezbednost i zaštitu zdravlja na radu i PPZ -Ataraksija-doo Vranje, ,decembar 2018 godina
 • Javni uvid i prezentacija Studije broj : IV 501-42/2018-03
 • Rešenje Tehničke komisije 3.12.2018 godine
 • Izveštaj tehničke komisije broj : IV 501-42/1//2018-03 od 24.12.2018 godine
 • Rešenje IV 501-42/2018-03 od 24.12.2018 godine
 • Obaveštavanje javnosti 25.12.2018 godine o davanju saglasnosti
23

Delišes Hani doo Vladičin Han, ul.Svetosavska broj 78. Vladičin Han-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za objekat zatvorenog skladišta,

Broj IV 501-70/2019-03 od 5.11.2019 godine

Telefon 017 474 857

 • Obaveštavanje javnosti dana 5.11.2019 godine
 • Studiju o proceni uticaja za objekat hladnjače i projekta dogradnje skladišta na kp.br.50/3 KO Vladičin Han je uradio biro za projektovanje inženjering i konsalting Proing 018 Niš,Klisura,
 • Javni uvid , javna prezentacija i Javna rasprava broj IV 501-75/2019-03 od 24.12.2019.godine
 • rešenje Tehničke komisije broj IV 501-70/1//2019-03 od 31.12.2019 godine
 • izveštaj Tehničke komisije IV 501-70/1/2019-03 od 15.01.2019 godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu od 17.01.2020 godine
 • Obaveštavanje javnosti o donošenju Rešenja dana 20.01.2020 godine
24

BELANOVA 2014 doo Vladičin Han, Lepenica Studija o proceni uticaja na životnu sredinu proizvodne hale i specijalizovanog skladišta

Telefon 069 390 90 94

Broj IV 501- 37/2019-03 od 12.06.2019 godine

 • Obaveštavanje javnosti dana 13.06.2019 godine
 • Studija o proceni uticaja na životnu srdinu za projekat „ Proizvodna hala i objekat prehrambene industrije i specijalizovanog skladišta“ na kp.br 1033/4 KO Lepenica Vladičin Han, urađena od strane Biroa za projektovanje,inženjering i konsalting,Proing 018 Niš.Klisura
 • Javna rasprava je održana dana 21.08.2019 godine
 • Rešenje o formiranju tehničke komisije broj IV 501- 54/1/2019-03 od 2.8.2019 godine
 • Izveštaj Tehničke komisije od 21.8.2019 godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu-proizvodna hala i specijalizovano skladište broj IV 501- 54/2019-03 od 23.04.2019 godine
 • Obaveštavanje javnosti o davanju saglasnosti dana 23.08.2019 godine
25

NEKTAR doo Bačka Palanka,RJ Vladičin Han,ul.Svetosavska broj 78,Vlad.Han, „Studija o proceni uticaja izgradnje kotlarnice na biomasu i gas“

Telefon 017 474 855

Broj IV 501-11/2020-03 od 21.02.2020 godine

 • Obaveštavanje javnosti dana 8.2.2020 godine
 • Studija o proceni uticaja na životnu sedinu za projekat“ Kotlarnica na biomasu i gas“ kapaciteta 9,2MW,sa sušarom na kp.br.50/1 KO Vladičin Han, Biro za inženjering,projektovanje i konsalting Proing 018 Niš, Klisura,Niš. Mart 2020 godine
 • Obaveštavanje javnosti o javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi 21.02.2020 godine
 • Rešenje o formiranju Tehničke komisije IV 501-13/2020-03 od 09.03.2020 godine
 • Izveštaj Tehničke komisije od 16,03,2020 godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti broj IV 501-11/2020-03 od 16.03.2020 godine
 • Obaveštavanje javnosti 17.03.2020 godine o davanju saglasnosti
26

Aleksandar Đelić ,Beograd,ul.Požeška 126/15, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu „Izgradnja hladnjače“ u selu Lepenica opština Vladičin Han

Broj IV 501-72/2019-03 od 15.11.2019 godine

 • Obaveštavanje javnosti od 15.11.2019 godine
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat“Izgradnja objekta hladnjače za prijem, sortiranje,skladištenje i zamrzavanje voća“ u selu Lepenica ,opština Vladičin Han, Biro za projektovanje, inženjering i konsalting Proing 018 Niš,Klisura,mart 2020 godina
 • Obaveštavanje javnosti o Javnoj prezentaciji, javnom uvidu i javnoj raspravi 21.02.2020 godine
 • Javna rasprava održana 13.03.2020. godine
 • Rešenje o formiranju Tehničke komisije broj IV 501-26/2020-03 od 2.3 2020 godine
 • Izveštaj tehničke komisije 16.03.2020 godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti broj IV 501-15/2020-03 od 17.03.2020 godine
 • Obaveštavanje javnosti o davanju saglasnosti dana 17.03.2020 godine
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.699.413