Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Važna dokumenta Verzija za štampu
WordIzveštaj o ispitivanju kvaliteta vazduha u životnoj sredini - Opština Vladičin Han, 13.05.2022.

Adobe readerRegionalni plan upravljanja komunalnim otpadom za pčinjski okrug 2013-2023

Adobe readerIzveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu regionalnog plana upravljanja otpadom za pčinjski okrug 2013-2023

Adobe readerLokalni ekološki akcioni plan za Opštinu Vladičin Han

Adobe readerLokalni ekološki akcioni plan za Opštinu Vladičin Han - REVIZIJA 2017.-2022.

WordPlan integralnog upravljanja komunalnim otpadom - Opština Vladičin Han

Adobe readerSistematsko merenje buke - VLADIČIN HAN

Adobe readerIzveštaj o analizi zemljišta i sedimenta - VLADIČIN HAN

Adobe readerOdluka o merama za zaštitu od buke na teritoriji opštine Vladičin Han

WordStrategija razvoja turizma za opštinu Vladičin Han 2017-2022

WordRegistar izdatih dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje otpada

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.646.370