Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Skupštinski saziv 2016-2020 Verzija za štampu
12

Četrdeset druga sednica Skupštine, 1.03.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 1. mart 2020. godine u 12,30 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za 42. sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o angažovanju nezavisne – komercijalne revizije za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o određivanju autobuskih stajališta na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordOdluka o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrše organi Opštine Vladičin Han

WordOdluka o manjim montažnim objektima privremenog karaktera na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordOdluka o naknadama za korišćenje javnih dobara Opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o pribavljanju neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenovniku usluga Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju izborne komisije Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Pčelica“ Vladičin Han

WordRešenje o razrešenju Izborne komisije opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

WordRešenje

WordZaključak

WordZaključakIzveštaji o radu ustanova i organa Opštine Vladičin Han za 2019. godinu:

Četrdeset prva sednica Skupštine, 22.12.2019. godineVreme početka sednice:Nedelja, 22. decembar 2019. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za 41. sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2020. godinu

WordOdluka o izradi druge izmene Plana detaljne regulacije industrijske zone Vladičin Han(KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)

WordOdluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordOdluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu opštine Vladičin Han

WordOdluka o razmeni građevinskog zemljišta

WordZaključak

WordProgram otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Vladičin Han za 2020. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja sredstava budžeta opštine Vladičin Han za 2020. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2019. godini (izmena br.2) JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2020. godini JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak

WordKadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva opštine Vladičin Han za 2020. godinu

WordZaključak

WordKadrovski plan Opštinske uprave opštine Vladičin Han za 2020. godinu

WordZaključak

WordPlan razvoja opštine Vladičin Han 2019-2026

WordZaključci - Program poslovanja i Plan rada - integralni tekst

Četrdeseta sednica Skupštine, 24.11.2019. godineVreme početka sednice:Nedelja, 24. novembar 2019. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za 40. sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o davanju načelne saglasnosti USC „KUNJAK“ Vladičin Han za davanje u zakup poslovnog prostora, opreme i inventara na određeno vreme u svrhu ugostiteljske delatnosti

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2019. godinu (R E B A L A N S 2)

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje

WordRešenje

WordRešenje

WordRešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu

Trideset deveta sednica Skupštine, 1.09.2019. godineVreme početka sednice:Nedelja, 1. septembar 2019. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:"CONNECTION" centar, ul. Žikice Jovanovića Španca, naselje Kula u Vladičinom Hanu


WordPoziv i predlog dnevnog reda za 39. sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Kržince

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordOdluka o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o uređenju parka Vrle na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o davanju posebnog dela zgrade - poslovni prostor na korišćenje Opštinskoj upravi opštine Vladičin Han

WordOdluka o pribavljanju neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na cenovnik radova i usluga JP „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova upravnog odbora Predškolske ustanove „PČELICA“ Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han u 2019.godini (izmena br.1) JP «Vodovod» Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja preduzeća za 2019.godinu (Izmena 1) JP «Vodovod» Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Godišnjeg programa poslovanja JP za komunalno uređenje Vladičin Han za 2019. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Posebnog programa korišćenja sredstava budžeta opštine Vladičin Han za 2019.godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak

Trideset osma sednica Skupštine, 9.06.2019. godineVreme početka sednice:Nedelja, 9. jun 2019. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za 38. sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o donošenju Programa komasacije zemljišta za delove katastarskih opština Gramađe i Vrbovo na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o dopuni odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o držanju domaćih životinja na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o imenovanju energetskog menadžera Opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2019. godinu (R E B A L A N S 1)

WordOdluka o radnopravnom statusu predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

WordPravilnik o dodeljivanju nagrade „28. Jun“

WordRešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni cenovnika usluga Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JP „Vodovod“ Vladičin Han

Trideset sedma sednica Skupštine, 24.05.2019. godineVreme početka sednice:Petak, 24. maj 2019. godine u 17,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za 37. sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2018. godinu

Adobe readerIzveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta za 2018. godinu

WordOdluka o javnim raspravama

WordOdluka o načinu i postupku izbora i imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vladičin Han

WordRešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

WordRešenje

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

Trideset šesta sednica Skupštine, 07.04.2019. godineWordOdluka o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han

WordOdluka o određivanju autobuskih stajališta na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o dimničarskim uslugama na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o javnoj rasveti na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Vladičin Han

WordOdluka o pijacama na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o pogrebnim delatnostima na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o određivanju delova katastarskih opština Gramađe i Vrbovo za uređenje poljoprivrednog zemljišta kroz postupak komasacije i izradi Programa komasacije

WordOdluka o Pravobranilaštvu opštine Vladičin Han

WordOdluka o priznanju troškova investicionog održavanja nepokretnosti sa utvrđenim procentom umanjenja mesečne zakupnine

WordOdluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordPoslovnik Skupštine opštine Vladičin Han

WordPravilnik o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja

Prilozi uz prethodnu odluku:WordPravilnik o utvrđivanju javnog interesa

Trideset peta sednica Skupštine, 17.03.2019. godineWordIzmene i dopune planskih dokumenata: izmene i dopune plana generalne regulacije za naselje Vladičin Han i plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju izmena i dopuna planskih dokumenata izmene i dopune plana generalne regulacije za naselje Vladičin Han i plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju direktora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja

WordRešenje o prestanku funkcije direktora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

Trideset četvrta sednica Skupštine, 03.03.2019. godineWordOdluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o naknadama za korišćenje javnih dobara opštine Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o davanju načelne saglasnosti USC „Kunjak“ Vladičin Han za davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije

WordStatut opštine Vladičin Han

Trideset treća sednica Skupštine, 20.01.2019. godineWordOdluka o angažovanju nezavisne – komercijalne revizije za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Vladičin Han za 2018. godinu

WordOdluka o izradi Plana detaljne regulacije zanatskog centra u Vladičinom Hanu

WordOdluka o izradi Prostornog plana Opštine Vladičin Han

WordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju Plana detaljne regulacije denivelisane raskrsnice Gramađe na autoputu E75

WordOdluka o izradi Prostornog plana Opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju Plana detaljne regulacije regionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućim sistemom na teritoriji opštine Vladičin Han

WordPlan detaljne regulacije denivelisane raskrsnice Gramađe na auto-putu E75, Opština Vladičin Han

WordPlan detaljne regulacije regionalnog postrojenja za prećišćavanje otpadnih voda sa pripadajućim sistemom na teritoriji opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova upravnog odbora Predškolske ustanove „PČELICA“ Vladičin Han

Trideset druga sednica Skupštine, 16.12.2018. godineWordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Lepenica i KO Suva Morava

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama

WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju VODOVOD Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o uspostavljanju saradnje Opštine Vladičin Han sa gradovima i opštinama u slivu Južne Morave

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vojvoda Radomir Putnik“ u Džepu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Stubal

WordRešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak - Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordZaključak - Kadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordZaključak - Kadrovski plan Opštinske uprave Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencija i sredstava budžeta opštine Vladičin Han u 2019.godini JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2019.godini JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju «Vodovod» Vladičin Han

Trideset prva sednica Skupštine, 04.11.2018. godineWordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2018. godinu (Rebalans 2)

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

Trideseta sednica Skupštine, 28.10.2018. godineWordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o uređenju kp. br. 2629 KO Prekodolce

WordOdluka o davanju objekta na korišćenje Domu zdravlja Vladičin Han, ul. Nikole Tesle bb

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Stubal

Dvadeset deveta sednica Skupštine, 07.10.2018. godineWordOdluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordOdluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordOdluka o okončanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordOdluka o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordOdluka o usvajanju izjave likvidacionog upravnika Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordOdluka o usvajanju završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji i izveštaja o sprovedenom postupku likvidacije Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordRešenje

WordRešenje

Dvadeset osma sednica Skupštine, 16.09.2018. godineWordOdluka o komunalnoj inspekciji

WordOdluka o otpisu duga subjekta privatizacije „Društva za održavanje zgrada“ Beograd

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Gimnazije „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

Dvadeset sedma sednica Skupštine, 18.07.2018. godineWordOdluka o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog u kapitalu subjekta privatizacije Simpo AD Vranje

WordRešenje o obrazovanju Lokalnog Saveta za zapošljavanje Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za zdravlje Opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata predsednika i članova Saveta za zdravlje Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu

WordZaključak

Dvadeset šesta sednica Skupštine, 24.06.2018. godineWordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2018. godinu (Rebalans 1)

WordPravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za programe i projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja

WordRešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni cenovnika usluga Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenjao imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordZaključak

Dvadeset peta sednica Skupštine, 09.06.2018. godineWordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2017. godinu

WordOdluka o ulaganju u kapital JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordOdluka o ulaganju u kapital JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata članova Saveta za međunacionalne odnose u opštini Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vojvoda Radomir Putnik“ u Džepu

WordRešenje o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na izmenjen poseban program korišćenja sredstava budžeta Opštine Vladičin Han za 2018.godinu JP za Komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na izmenjeni Poseban program korišćenja subvencija budžeta Opštine Vladičin Han u 2018.godinu JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JP „Vodovod“ Vladičin Han

Dvadeset četvrta sednica Skupštine, 17.05.2018. godineWordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o raspolaganju pokretnim stvarima koje su javna svojina Opštine Vladičin Han

WordOdluka o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Vladičin Han

Dvadeset treća sednica Skupštine, 13.05.2018. godineWordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o davanju načelne saglasnosti USC „Kunjak“ Vladičin Han za davanje u zakup nepokretnosti, prateće opreme i inventara na određeno vreme u svrhu ugostiteljske delatnosti

WordRešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o prestanku dužnosti direktora Doma zdravlja Vladičin Han

Dvadeset druga sednica Skupštine, 07.05.2018. godineWordOdluka o gašenju izvorišta „Kunjak“

WordOdluka o organizaciji i funkcionisanju sistema zaštite i spasavanja i civilne zaštite na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o davanju objekata na korišćenje USC „Kunjak“ Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju direktora Ustanove Sportski centar „Kunjak“ Vladičin Han

WordRešenje o prestanku funkcije direktora Ustanove Sportski centar „Kunjak“ Vladičin Han

Dvadeset prva sednica Skupštine, 05.04.2018. godineWordOdluka o izmeni poslovnika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o razmeni građevinskog zemljišta

WordOdluka o izradi plana detaljne regulacije denivelisane raskrsnice Gramađe na autoputu E75

WordOdluka o načinu prikupljanja statističkih podataka

WordOdluka o održavanju javnih rasprava

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora ustanove Sportski centar „Kunjak“ Vladičin Han

WordRešenje o obrazovanju komisije za ravnopravnost polova

WordRešenje o razrešenju komisije za ravnopravnost polova

WordZaključak

Dvadeseta sednica Skupštine, 11.02.2018. godineWordOdluka o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog u kapitalu Holding kompanije pamučni kombinat „Yumco“ A.D. Vranje

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnom svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o angažovanju nezavisne – komercijalne revizije za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Vladičin Han za 2017. godinu

WordOdluka o otpisu duga subjekta privatizacije „Društva za održavanje zgrada“ Beograd

WordOdluka o otpisu i konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog u kapitalu građevinskog preduzeća GP „Mostogradnja“ AD, Beograd

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han

WordOdluka o upisu osnivačkog kapitala Opštine Vladičin Han u Javnom preduzeću za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordOdluka o davanju objekta na korišćenje Centru za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Vladičin Han

WordOdluka o davanju objekata na korišćenje Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Vladičin Han

WordOdluka o upisu osnivačkog kapitala Opštine Vladičin Han u Javnom preduzeću za komunalno uređenje Vladičin Han

WordOdluka o utvrđivanju minimalnog iznosa izdvajanja za tekuće i investiciono održavanja zajedničkih delova zgrade i minimalnog iznosa naknade za rad prinudno postavljenog profesionalog upravnika na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje

WordRešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

Devetnaesta sednica Skupštine, 17.12.2017. godineWordJavni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ Vladičin Han

WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2018. godinu

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine vladičin han za 2017. godinu (REBALANS 4)

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Vladičin Han za 2017. godinu

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordOdluka o razmeni građevinskog zemljišta

WordOdluka o realizaciji budžeta Opštine Vladičin Han u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu

WordOdluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ Vladičin Han

WordOdluka o sprovođenju javne rasprave

WordOdluka o utvrđivanju naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vojvoda Radomir Putnik“ u Džepu

WordRešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o prestanku funkcije direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak o usvajanju Kadrovskog plana Opštinske uprave Opštine Vladičin Han za 2018. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencija budžeta Opštine Vladičin Han u 2018. godini JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju «Vodovod» Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja sredstava budžeta Opštine Vladičin Han za 2018. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak - Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2018. godinu

WordZaključak - Kadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Vladičin Han za 2018. godinu

Osamnaesta sednica Skupštine, 10.11.2017. godineWordOdluka o usvajanju izmena i dopuna plana detaljne regulacije industrijska zona, Vladičin Han (KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)

Adobe readerIzmene i dopune plana detaljne regulacije industrijska zona Vladičin Han (KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)

WordOdluka o izradi plana detaljne regulacije regionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućim sistemom na teritoriji opštine Vladičin Han

WordGrafički prilog

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o otuđenju, davanju u zakup, pribavljanju i razmeni građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o otpisu duga subjekta privatizacije Privrednog društva za građenje, remont i održavanje pruga „ZGOP“ a.d. Novi Sad

WordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o ulaganju u kapital Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Gimnazije „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu

WordZaključak o davanju saglasnosti na drugi izmenjeni Program korišćenja subvencija u 2017. godini JP «Vodovod» Vladičin Han

Sedamnaesta sednica Skupštine, 08.10.2017. godineWordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju mesnih zajednica za područje Opštine Vladičin Han

WordOdlukao davanju saglasnosti za izvođenje radova

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2017. godinu (REBALANS 3)

WordRešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na području opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Stubal

Šesnaesta sednica Skupštine, 03.09.2017. godineWordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

Petnaesta sednica Skupštine, 27.08.2017. godineWordOdluka o izradi izmena i dopuna planskih dokumenata izmene i dopune plana generalne regulacije za naselje Vladičin Han i plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordOdluka o obrazovanju mesnih zajednica za područje opštine Vladičin Han

WordOdluka o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Vladičin Han za 2017. godinu

WordOdluka o izmeni odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o osnivanju sportskog centra u Vladičinom Hanu

WordRešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjih Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2016. godinu „JP za komunalno uređenje“ Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JP „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje

WordZaključak o davanju saglasnosti na izmenjeni Program korišćenja subvencija JP „Vodovod“ Vladičin Han za 2017. godinu

WordZaključak

WordZaključak

Četrnaesta sednica Skupštine, 09.07.2017. godineWordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2017. godinu (rebalans 2)

WordOdluka o izmeni poslovnika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o pristupanju izrade Strategije razvoja turizma opštine Vladičin Han

WordOdluka o radnopravnom statusu predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju Komisije za izbor članova radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordZaključak

Trinaesta sednica Skupštine, 25.06.2017. godineWordOdluka o ustanovljenju i dodeli javnog priznanja i nagrade

WordZaključak

Dvanaesta sednica Skupštine, 11.06.2017. godineWordOdluka o izmeni i dopuni odluke o osnivanju Ustanove Centar za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni Statuta Opštine Vladičin Han

WordOdluka o organizaciji Opštinske uprave Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnom svojini Republike Srbije u korist opštine Vladičin Han

WordOdluka o uspostavljanju prava službenosti prolaza

WordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2016. godinu

WordRešenje o davanju saglasnosti na dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP za komunalno uređenje Vladičin Han , Vladičin Han za period 2017 -2027. godine

WordRešenje o davanju saglasnosti na srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Vodovod“ Vladičin Han za period od 2017. do 2021. godine

WordRešenje o davanju saglasnosti na srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP za komunalno uređenje Vladičin Han, Vladičin Han za period 2017-2021. godine

WordRešenje o davanju saglasnosti na dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Vodovod“ Vladičin Han za period od 2017. do 2027. godine

WordRešenje o izmeni rešenja o formiranju komisije za sprovođenje postupka otuđenja, davanja u zakup, pribavljanja i razmene građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordZaključak

Jedanaesta sednica Skupštine, 07.05.2017. godineWordOdluka o izmeni odluke o proglašenju spomenika prirode „Jovačka jezera“

WordOdluka o pristupanju promeni statuta Opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Vladičin Han za 2015. godinu

WordOdluka o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti prolaza na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordRešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca Opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti opštinskog pravobranioca Opštine Vladičin Han

Deseta sednica Skupštine, 26.03.2017. godineWordOdluka o izmenama i dopunama odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Vladičin Han za 2015. godinu

WordOdluka o izmeni statuta Opštine Vladičin Han

WordOdluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordOdluka o uređenju stambenog kompleksa u KO Prekodolce

WordOdluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o davanju saglasnosti na odluku o cenovniku usluga Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove «Pčelica» Vladičin Han

WordRešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

Deveta sednica Skupštine, 26.02.2017. godineWordOdluka o određivanju prostora na teritoriji opštine Vladičin Han na kome nije dozvoljeno javno okupljanje

WordOdluka o davanju objekta na korišćenje Domu zdravlja Vladičin Han, ul. Nikole Tesle BB

WordOdluka o davanju objekata na korišćenje OŠ „Sveti Sava“ Vladičin Han, ul. Đure Jakšića br. 1/a

WordOdluka o davanju objekata na korišćenje USC „Kunjak“ Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2017. godinu (R E B A L A N S 1)

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o radnim telima Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju inicijative za prestanak preduzeća za upravljanje Slobodnom zonom, slobodna zona – JUG DOO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju inicijative za prestanak društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom JUG - Vladičin Han, Vladičin Han

WordOdluka o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o pristupanju promeni statuta Opštine Vladičin Han

WordOdluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskish i zanatskih objekata na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za zdravlje

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije

WordRešenje

WordRešenje

WordZaključak

WordZaključak o davanju saglasnosti na program korišćenja subvencija budžeta Opštine Vladičin Han u 2017. godini JP «Vodovod» Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja sredstava budžeta Opštine Vladičin Han za 2017. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

Osma sednica Skupštine, 25.12.2016. godineWordOdluka o izmeni odluke o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije industrijska zona, vladičin han (KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)

WordOdluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2017. godinu

WordOdluka o izmeni odluke o otuđenju, davanju u zakup, pribavljanju i razmeni građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni poslovnika Skupštine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o stavljanju van snage odluke o građanskom braniocu Opštine Vladičin Han

WordOdluka

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju saveta za mlade

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

Sedma sednica Skupštine, 27.11.2016. godineWordOdluka o matičnim područjima na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordOdluka o javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju Komisije za planove Opštine Vladičin Han

Šesta sednica Skupštine, 20.11.2016. godineWordOdluka o izmenama i dopunama odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Vladičin Han za 2015. godinu

Peta sednica Skupštine, 06.11.2016. godineWordOdluka

WordOdluka o predlogu republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han

Četvrta sednica Skupštine, 22.10.2016. godineWordOdluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2016. godinu (REBALANS 2)

WordOdluka o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Vladičin Han za 2015. godinu

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o lokalnim administrativnim taksama

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordOdluka o obrazovanju komisije za planove Opštine Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pribavljanju neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o razmeni građevinskog zemljišta

WordOdluka o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Gimnazije „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju komisije za planove opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o postavljenju vršioca dužnosti opštinskog pravobranioca Opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti opštinskog pravobranioca Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" Stubal

Treća sednica Skupštine, 14.08.2016. godineWordGrafički prikaz granica i obuhvata planskog područja u cilju izrade Plana detaljne regulacije saobraćajnice br.1 u MZ Prekodolce

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata

WordOdluka o izradi Plana detaljne regulacije saobraćajnice br.1 u MZ Prekodolce

WordOdluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izrade Plana detaljne regulacije saobraćajnice br.1 u MZ Prekodolce

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za zdravlje

WordRešenje o imenovanju predstavnika Opštine Vladičin Han za obrazovanje radnog tela za vršenje nadzora i realizaciju ugovora o poveravanju poslova sakupljanja, održavanja i deponovanja smeća

Druga sednica Skupštine, 21.07.2016. godineWordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o Budžetu opštine Vladičin Han za 2016. godinu (REBALANS 1)

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Ustanove sportski centar „KUNJAK“ Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Ustanove sportski centar „KUNJAK“ Vladičin Han

WordRešenje o osnivanju stalnih radnih tela Skupštine opštine Vladičin Han ( saveta, komisija i odbora)

WordRešenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije

WordZaključak

Konstitutivna sednica Skupštine, 20.06.2016. godineWordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru Predsednika opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru Predsednice Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru Zamenika predsednika opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru Zamenika predsednika skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o postavljenju Sekretara skupštine opštine Vladičin Han

12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.535.824