Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Sadašnji skupštinski saziv, str. 1 Verzija za štampu
12Dvadeset prva sednica Skupštine, 07.06.2023. godineVreme početka sednice:sreda, 7. jun 2023. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za dvadeset prvu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:
Dvadeseta sednica Skupštine, 10.04.2023. godineVreme početka sednice:ponedeljak, 10. april 2023. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za dvadeseto sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o pristupanju izradi Plana za integrisano upravljanje otpadom u opštini  Vladičin Han za 2023.-2033.g.

WordOdluka o davanju dela zgrade Centra za razmenu podataka o prekograničnoj saradnji - „CONNECTIONCENTAR“ na korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova – Policijska uprava u Vranju – Policijska stanica Vladičin Han

WordOdluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova

WordOdluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova

WordOdluka o izmenama i dopunama poslovnika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o pristupanju izradi idejnog rešenja simbola Opštine Vladičin Han

WordOdluka o davanju objekta na korišćenje Centru za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Vladičin Han

WordOperativni plan za odbranu od poplava na vodama II reda na teritoriji opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordPlan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Vladičin Han za 2023. godinu

Adobe readerProgram podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Vladičin Han za 2023. godinu

WordRešenje o usvajanju godišnjeg izveštaja Saveta za zdravlje opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordRešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova  Nadzornog odbora Javnog preduzeća  za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje - Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordRešenje o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Saveta za međunacionalne odnose u opštini Vladičin Han za 2022. godinu

WordRešenje o davanju saglasnosti na statut Predškolske ustanove „PČELICA“ Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju  direktora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku funkcije direktora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han

WordRešenje - Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordZaključak - Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje  Opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordZaključak - Operativni plan za odbranu od poplava na vodama II reda na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordZaključak - Program podrške za sprovođenje  poljoprivredne politike  i politike ruralnog razvoja za  Opštinu Vladičin  Han  za 2023. godinu

WordRešenje o usvajanju izveštaja o radu Ustanove sportski centar „KUNJAK“ Vladičin Han za 2022. godinu

WordRešenje o usvajanju izveštaja o radu Centra za socijalni rad Vladičin Han za 2022. godinu

WordRešenje o usvajanju izveštaja o radu Ustanove centar za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordRešenje o usvajanju izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordRešenje o usvajanju izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordRešenje o usvajanju izveštaja o radu Predškolske ustanove „PČELICA“ u Vladičinom Hanu za radnu 2021/2022. godinu
Devetnaesta sednica Skupštine, 02.02.2023. godineVreme početka sednice:Sreda, 02. februar 2023. godine u 13,30 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za devetnaestu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordDopuna Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Vladičin Han za 2023. godinu

WordOdluka o angažovanju nezavisne – komercijalne revizije za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Vladičin Han za 2022. godinu

WordOdluka o podizanju i održavanju spomenika, spomen obeležja i skulpturalnih dela na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o radnopravnom statusu članova Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordOdluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na Predlog Odluke o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za direktora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Pčelica“ Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han

WordRešenje o Izboru člana Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za propise Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordZaključak12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 6.737.180