Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Popis poljoprivrede 2023. Verzija za štampuPopis poljoprivrede 2023. - džingl

RAD INFO-CENTRAInfo-centar počinje sa radom sutra. Od 28. septembra do 15. decembra, pozivom broja telefona Info-centra 0800444005, svakoga dana od 8 do 20 časova,  građani mogu dobiti sve informacije i odgovore na pitanja koja se odnose na Popis poljoprivrede 2023.


Pozivi ka Info-centru su besplatni i dostupni sa teritorije cele Srbije, iz fiksne mreže Telekoma Srbije i mobilnih mreža.


Petak, 08. septembar 2023.


img


KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA POPISIVAČE KOJI SE POZIVAJU NA OBUKU


Republički zavod za statistiku objavljuje Konačnu listu kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku, sa adresom, datumom i vremenom početka obuke.


Konačna lista je formirana nakon sprovedene procedure prigovora kandidata za popisivače na preliminarnu listu, zbog čega su nastale razlike u odnosu na preliminarnu listu.


Konačnu listu možete pogledati -ovde.


Izabrani kandidati dužni su da prisustvuju celokupnoj obuci. Obuka je petodnevna i sprovodi se u periodu od 18. septembra do 29. septembra, u određenim terminima.


Štampani materijal za obuku (Uputstvo za popisivače, obrasce i primere za vežbanje i dr.), kandidati će dobiti od Popisne komisije na punktu za obuku. Uputstvo za popisivače u elektronskoj formi dostupno je na –linku.


Izabrani popisivači su u obavezi da najkasnije do 10. septembra 2023. godine do 16.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju preko ovog –linka.


Petak, 01. septembar 2023.


img


PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA ZA POPISIVAČE KOJI SE POZIVAJU NA OBUKU


Republički zavod za statistiku objavljuje Preliminarnu listu kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku.


Preliminarnu listu možete pogledati -ovde.


Pravo na ulaganje prigovora na Preliminarnu listu imaju svi kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku.


Rok za ulaganje prigovora je 02. septembar 2023. godine do 16.00 časova.


Prigovor se može podneti isključivo putem elektronske pošte na imejl-adresu Popisne komisije za opštinu/grad u kojoj je kandidat konkurisao. Imejl-adrese Popisnih komisija možete videti –ovde.


U razmatranje će biti uzeti isključivo obrazloženi prigovori, sa osnovnim podacima o podnosiocu (ime i prezime, redni broj prijave, naziv opštine/grada gde je podneta prijava na Javni poziv za angažovanje popisivača).


Prigovori će biti razmotreni najkasnije do 03. septembra 2023. godine do 16.00 časova.


Kanditati koji ulože prigovor odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili prigovor.


Kandidati koji nisu zadovoljni odgovorom Popisne komisije na prigovor mogu uložiti žalbu Republičkom zavodu za statistiku, najkasnije do 04. septembra 2023. godine do 16.00 časova, isključivo putem elektronske pošte na adresupravnapopis@stat.gov.rs.


U razmatranje od strane Republičkog zavoda za statistiku biće uzete isključivo obrazložene žalbe, sa osnovnim podacima o podnosiocu žalbe (ime i prezime, redni broj prijave, opština za koju se kandidat prijavio), uz koju budu dostavljeni sledeći dokumenti:

  • prigovor podnet nadležnoj Popisnoj komisiji;
  • odgovor Popisne komisije na prigovor.

Žalbe će biti razmotrene najkasnije do 06. septembra 2023. godine do 16.00 časova.


Kandidati koji ulože žalbu odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili žalbu.


Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku biće objavljena 07. septembra 2023. godine u 8.00 časova.


Obaveštenje za podnošenje prigovora možete pogledati -ovde.


Utorak, 22. avgust 2023.


img


Rang lista prijavljenih kandidata za popisivače


Republički zavod za statistiku objavljujeRang listuprijavljenih kandidata zapopisivače.


Za kandidate koji se pozivaju u drugu fazu selekcije na Rang-listi je naveden termin i mesto za predaju dokumentacije i intervju.


Smatra se da su objavljivanjem ove Rang-liste svi kandidati koji su konkurisali za posao popisivača obavešteni o rezultatima prve faze selekcije, i o tome kada i gde kandidati koji su ušli u drugu fazu selekcije treba da dođu radi predaje tražene dokumentacije i intervjua.


Rang-listu kandidata može se videti -ovde.


Potrebna dokumentacija može se videti -ovde.


Napomena: U slučaju da se ne odazove dovoljan broj kandidata potrebnih za obuku, redom će, telefonom i imejlom, biti pozivani kandidati „ispod crte“ (kandidati koji nisu u prvom krugu pozvani na predaju dokumentacije i intervju), dok se ne obezbedi potreban broj kandidata za obuku.


Preliminarna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku biće objavljena 1. septembra 2023. godine, u 16 časova.


Ponedeljak, 14. avgust 2023.


imgimg
U Popisu poljoprivrede 2023.  biće angažovano oko 3 000 popisivača


Javni poziv (konkurs) za prijavljivanje kandidata za popisivače objavljuje se 15. avgusta 2023. godine u 8.00 časova na veb-sajtu Zavoda (stat.gov.rs) i sajtu Popisa (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), kao i u sredstvima javnog informisanja.


Građani koji su zaintresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača mogu da se prijave isključivo popunjavanjem elektronske prijave na pomenutim sajtovima, od 15. avgusta (od 8.00 časova) do 21. avgusta (do 20.00 časova) 2023. godine.


Uslovi koje kandidati treba da ispune su sledeći:


  • državljanstvo Republike Srbije;
  • prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
  • najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
  • stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;
  • da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Podrazumeva se poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.


Proces selekcije prijavljenih kandidata se vrši u tri faze:


  1. Izbor prijavljenih kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju;
  2. Rangiranje prema bodovima ostvarenim prilikom prijave i na intervjuu;
  3. Selekcija nakon ostvarenog uspeha na obuci.

Detaljna objašnjenja u vezi sa angažovanjem popisivača mogu se naći uProceduri za izbor popisivača.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.646.621