Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN

Lista novosti   Slike  Verzija za štampu

Utorak, 1. Avgust 2023.

Poziv fizičkim licima da izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata u kojima pružaju usluge smeštaja


imgPOZIV FIZIČKIM LICIMA DA IZVRŠE KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U KOJIMA PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA


Zakonom o ugostiteljstvu (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019) propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih objekata.


Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko eTuriste.


S tim u vezi POZIVAMO sva fizička lica koja usluge smeštaja pružaju na način suprotan navedenom zakonu, da se u što kraćem roku obrate jedinici lokalne samouprave i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).


Po dobijanju rešenja o kategorizaciji ugostiteljski objekat i ugostitelj će biti evidentirani u sistem eTuriste, na koji način će, u skladu sa pozitivnim propisima,  moći da nastave sa pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja na zakonit način.


Fizičko lice u navedenim kategorisanim objektima ugostiteljske usluge može da pruža neposredno ili preko posrednika, koji može biti samo pravno lice ili preduzetnik. U slučaju posredovanja fizičko lice i posrednik zaključuju međusobni ugovor koji se radi evidentiranja dostavlja organu jedinice lokalne samouprave.


U suprotnom, na osnovu člana 92. stav 1. tačka  9) navedenog zakona fizičko lice je prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne  se kreću u rasponu od 150.000 do 350.000 dinara.


Za sve dodatne informacije i pružanje stručne pomoći stojimo na raspolaganju i možete nam se obratiti putem mailasrbijankabozovic@gmail.comili na telefeone 063 692 084.


Takođe, možete se obratiti i Ministarstvu turizma i omladine putem mailaturizam@mto.gov.rsilieturista@mto.gov.rskao i na telefone 011/3149670 i 011/3139671.

ViberWhatsApp

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 7.416.160