Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Акти Општинског већа  
Акти Општинског већа у 2024. год. Верзија за штампу
Страна:12Петак, 19. април 2024.


imgНа основу члана 115.  Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 4/19), члана 25. и 26. Одлуке о јавним расправама(„Службени гласник Града Врања“ број 13/19), Општинско веће Општине Владичин Хан, дана 19.04.2024. године, упућује :ЈАВНИ ПОЗИВЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН  ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ (Р Е Б А Л А Н С  1)

MS WordЦео текст јавног позива можете преузети овде.


MS WordПрограм јавне расправе о нацрту одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2024. годину (Р Е Б А Л А Н С 1) можете преузети овде.


MS WordПредлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2024. годину (Р Е Б А Л А Н С 1) можете преузети овде.


Четвртак, 4. април 2024.


img


На основу члана 115. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 4/19 и 28/22), члана 26. Одлуке о јавним расправама(„Службени гласник Града Врања“ број 13/19), Општинско веће Општине Владичин Хан, дана 04.04.2024. године  упућујеЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗГЛЕДУ И УПОТРЕБИ СИМБОЛА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН


MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordПрограм јавне расправе о нацрту одлуке о изгледу и употреби Симбола општине Владичин Хан можете погледати овде.


MS WordНацрт одлуке о изгледу и употреби Симбола општине Владичин Хан можете погледати овде.


Adobe readerПрилоге уз нацрт одлуке о изгледу и употреби Симбола општине Владичин Хан можете погледати овде.У наставку можете видети ликовну интерпретацију Симбола општине Владичин Хан - Прилог 1img

Основни (мали) грб општине Владичин Хан
img

Средњи грб општине Владичин Хан
img

Велики грб општине Владичин Хан
img

Застава општине Владичин Хан


Уторак, 2. април 2024.


img


У складу са чланом 76. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/09,13/16 и 30/16 – испр), чланом 2.Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 105/16), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  (''Службени гласник РС'' бр.16/2018),чланом 8. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Владичин Хан за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Града Врања“ број 9/19), на предлог Комисије за спровођење јавног конкурса за избор пројекта/програма у култури који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Општине Владичин Хан за 2024. годину, Општинско Веће општине Владичин Хан, дана: 29.03.2024. године, расписује:ЈАВНИ  КОНКУРС


ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ


MS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


Прилози:

Понедељак, 25. март 2024.


img


На основу члана 70. Статута oпштине Владичин Хан ( „Службени гласник града Врања“ број 4/19 и 28/22), члана 30. Одлуке о Општинском већу општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 9/19), члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 31/20), на основу члана 10. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Владичин Хан за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Града Врања“ број 9/19), по предлогу Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Владичин Хан ,Општинско веће општине Владичин Хан на седници одржаној дана 25.03.2024.године, расписујеЈАВНИ  КОНКУРС


ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ДЕЦИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ


MS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


Прилози:

Понедељак, 25. март 2024.


img


На основу члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник „Службени гласник града Врања“ број 4/19 и 28/22), члана 30. Одлуке о Општинском већу општине Владичин Хан („Службени гласник ГрадаВрања“ број 9/19), члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 31/20), наоснову члана10. Правилникао начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Владичин Хан за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник ГрадаВрања“ број 9/19), по предлогу комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини ВладичинХан,Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 25.03.2024.године расписујеЈАВНИ  КОНКУРС


ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД  ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2024. ГОДИНИ


MS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


Прилози:

Среда, 28. фебруар 2024.


img


На основу члана 16.став 1. тачка 4. и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број: 92/2023), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС" број 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС" број: 6/2024 ), Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2024. годину („Службени гласник града Врања“, број:  29/23), члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“ број 4/2019 и 28/22), члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“, број: 31/2020) Одлуке о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години број 06-21/1/24-III и Одлуке о утврђивању врсте конкурса који се расписује за суфинансирање пројекта у области јавног  информисања у 2024. години и утврђивању висине средстава за реализацију конкурса 06-21/2/24-III, Општинско веће Општине Владичин Хан дана 28.02.2024. године,р а с п и с у ј еКонкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Владичин Хан  у 2024. годиниMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Обрасци:


Среда, 28. фебруар 2024.


img


На основу члана 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број: 92/2023), члана 5. став 1., члана 6 и члана 7. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број:6/24), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС" број 9/22),члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/2019 и 28/22), члана 6. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2024. годину(„Службени гласник Града Врања“, број 29/2023), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/2019) и члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/2020), Општинско веће Општине Владичин Хан, на седници одржаној дана: 28.02.2024. године, донело јеОдлуку о утврђивању врсте конкурса који се расписује за суфинансирање пројеката из буџета Општине Владичин Хан ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2024. години и утврђивању висине средстава за реализацију конкурсаMS WordЦео текст одлуке можете погледати овде.

Среда, 28. фебруар 2024.


img


На основу члана 18. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 92/23) члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/2019 и 28/22), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/2019) и члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/2020), члана 6. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2024. годину(„Службени гласник Града Врања“, број 29/2023),Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 28.02.2024. године, доноси следећу:Одлуку о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. годиниMS WordЦео текст одлуке можете погледати овде.
Страна:12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.535.950