Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Пољопривреда Верзија за штампу

Драги посетиоци, на овим страницама можете погледати актуелне новости, уредбе, мере у области пољопривреде ресорног министарства као и локалних тела Општине Владичин Хан.Водопривреда - издати водни акти


Adobe readerПравилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља

Постављено: 25. априла 2017.


Adobe readerПравилник о организацији и пословима учесника у функционисању система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима која учествују у fadn систему

Постављено: 25. априла 2017.


Adobe readerПравилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње

Постављено: 20. априла 2017.


Adobe readerПравилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

Постављено: 20. априла 2017.


Adobe readerПравилник о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња

Постављено: 20. априла 2017.


Adobe readerПравилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Постављено: 11. априла 2017.


Adobe readerПравилник о изменама Правилника подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

Постављено: 11. априла 2017.


Adobe readerПравилник о Листи генетских резерви домаћих животиња, начину очувања генетских резерви домаћих животиња, као и о Листи аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса

Постављено: 11. априла 2017.


Adobe readerПравилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

Постављено: 28. марта 2017.


Adobe readerПравилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Постављено: 28. марта 2017.


Adobe readerПравилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора

Постављено: 28. марта 2017.


Adobe readerПравилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа

Постављено: 28. марта 2017.


Adobe readerПравилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

Постављено: 21. марта 2017.


Јавни позив за набавку новог трактора

Постављено: 05. априла 2017.


Обавештење службе за пољопривреду Општинске управе Владичин Хан


Архива - пољопривреда


Понедељак, 2. октобар 2023.


imgНа основу члана 44. тачка 5.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон),  члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 66. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“ број 4/19 и 28/22) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Владичин Хан за 2023. годину („Службени гласник града Врања“ број 5/23), председник Општине Владичин Хан дана 20.09.2023. године доносиОДЛУКУО РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕи расписујеК О Н К У Р СЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

MS WordЦео текст конкурса можете преузети овде.


MS WordОбразац захтева можете преузети овде.


Понедељак, 2. октобар 2023.


imgНа основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16 ), члана 66. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“ број 4/19) и 28/22) и  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Владичин Хан за 2023. годину („Службени гласник града Врања“ број 5/23), председник Општине Владичин Хан дана   21.09.2023. године, доносиРЕШЕЊЕО ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

MS WordЦео текст решења можете преузети овде.


Четвртак, 27. јул 2023.


imgЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordОбразац захтева за признавање права пречег закупа  пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури можете погледати овде.


MS WordОбразац захтева за признавање права пречег закупа  пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства можете погледати овде.


MS WordОбразац 1а можете погледати овде.


MS WordОбразац 1б можете погледати овде.


MS WordОбразац 2а можете погледати овде.


MS WordОбразац 2б можете погледати овде.


Четвртак, 27. јул 2023.


imgЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordОбразац захтева можете погледати овде.


Понедељак, 17. јул 2023.


img


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе ((„Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени гласник Града Врања» број 15/21), Председник општине ВЛАДИЧИН ХАН је дана 14.07.2023. године, донеоОДЛУКУ


О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН


и расписује


О Г Л А С


ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН
MS WordЦео текст огласа можете преузети овде.


Петак, 12. мај 2023.


img


На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон) и члана 66. Статута општине Владичин Хан ("Службени гласник града Врања", бр. 4/19 и 28/22), председник општине Владичин Хан  дана 04.05.2023. године, доносиОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ


ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИЈАВУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ОДЛАЗАК НА 90. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ У НОВОМ САДУ У 2023. ГОДИНИ
MS WordЦео текст јавног позива можете преузети овде.


MS WordРешење о образовању комисије за спровођење одлуке о расписивању јавног позива за пријаву заинтересованих пољопривредника за одлазак на 90. Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду можете преузети овде.


MS WordObrayac пријавe можете преузети овде.

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.646.689