Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Општинска управа  
Служба за инвестиције Верзија за штампу
Служба за инвестиције
Руководилац организационе једницеМарија Андрејевић
Контакт телефон017/390-511
E-mailmarija.andrejevic@vladicinhan.org.rs


Служба за инвестиције


Служба за инвестиције врши послове Општинске управе који се односе на:


 • иницирање, израда и спровођење годишњег програма, односно пројекта инвестиција значајних за Општину Владичин Хан;
 • пројектовање и праћење реализације буџета за инвестиције;
 • предлагање приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са носиоцима;
 • координирање послова имовинско-правне припреме планске документације, пројектне документације са надлежним органима и предузећима чији је оснивач Општина;
 • координирање и спровођење послова на изради пројектне документације субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације,
 • реализација инвестиција (управљање и припрема тендерске документације;
 • координирање активности донатора (владиног и невладиног сектора) и Општине у реализацији инвестиција;
 • учествује у припремању и спровођењу поступка јавне набавке на изради техничке документације и извођење радова за објекте у складу са Законом и одлукама Скупштине општине којима се уређује област јавних набавки;
 • подноси захтев за издавање локацијских услова грађевинске и употребне дозволе за све објекте у којима се као инвеститор или суинвеститор појављује Општина, осим захтева који су у овој области у надлежности јавних комуналних предузећа, израђује програм уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта;
 • врши инвеститорске функције на изградњи и одржавању објеката које су у јавној својини општине Владичин Хан;
 • предузима потребне радње ради укњижбе објеката који су у својини општине Владичин Хан;
 • предлагање инвестиционог и текућег одржавања објеката које су у јавној својини општине Владичин Хан;
 • израђује студије и анализе о економској оправданости уређивања грађевинског земљишта за локације које се отуђују и дају у закуп;
 • успоставља базе података неопходне за спровођење инвестиција;
 • надлежним органима општине Владичин Хан предлаже одлуке у вези са уређењем површина јавне намене;
 • анализира урбанистичке планове и пројекте.


 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.646.426