Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа  
Општинска управа Верзија за штампу

Поштовани грађани,


ОПШТИНСКА УПРАВА је Ваш сервис који Вам омогућава да што квалитетније остварите своја права и она не може да функционише без Ваше подршке.

Наш циљ је да створимо Општинску управу која ће бринути о грађанима, која ће користити све облике комуникације, којој ће усредсређеност на грађане и пружање услуга грађанима бити основне вредности.

У ту сврху преузимамо иницијативу у развијању дијалога са Вама и тражимо начине да услуге учинимо лакше доступним Вама и да Вас о њима информишемо.

Све то од сада имаћете на једном месту.

Општинска управа образована је као јединствена служба и обавља послове у складу са Законом, Статутом општине и Одлуком о организацији Општинске управе општине Владичин Хан.

У оквиру делокруга рада Општинска управа:

  • припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
  • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
  • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима и надлежности општине;
  • обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката Скупштине општине;
  • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
  • води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
  • обавља стручне и администратривно-техничке послове за потребе рада  Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
  • пружа помоћ месној заједници у обављању администртивно-техничких и финансијско-материјалних послова;
  • доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и поверених послова, Председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине, по потреби а најмање једном годишње;
  • обавља и друге послове у складу са законом и актима органа општине.


Организациона структура Општинске управе општине Владичин Хан

(* Кликнути на графичку шему за увећање)

Organizaciona sema Opstinske uprave Vladicin Han

У Општинској управи унутрашње организационе јединице су:

У Одељењу за финансије и привреду формирани су следећи одсеци:


Општинском управом руководиначелник.


MS WordОвде можете погледати списак службених лица општинске управе овлашћених за вођење поступка и одлучивање у управним стварима.


MS WordОвде можете погледати списак службених лица општинске управе овлашћених за предузимање појединих радњи у управном поступку.


Овде можете погледати информације о подношењу захтева за приступ информацијама од јавног значаја.


Органи Општинске управе смештени су у згради Скупштине општине Владичин Хан, Светосавска бр. 1.

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.699.496