Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа  
Општинска управа Верзија за штампу

Поштовани грађани,


ОПШТИНСКА УПРАВА је Ваш сервис који Вам омогућава да што квалитетније остварите своја права и она не може да функционише без Ваше подршке.

Наш циљ је да створимо Општинску управу која ће бринути о грађанима, која ће користити све облике комуникације, којој ће усредсређеност на грађане и пружање услуга грађанима бити основне вредности.

У ту сврху преузимамо иницијативу у развијању дијалога са Вама и тражимо начине да услуге учинимо лакше доступним Вама и да Вас о њима информишемо.

Све то од сада имаћете на једном месту.

Општинска управа образована је као јединствена служба и обавља послове у складу са Законом, Статутом општине и Одлуком о организацији Општинске управе општине Владичин Хан.

У оквиру делокруга рада Општинска управа:

  • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
  • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
  • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима и надлежности Општине;
  • обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката Скупштине општине;
  • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
  • доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, Председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње;
  • припрема акте за надлежни орган о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине;
  • води јединствену евиденцију непокретности у јавној својини Општине.


Организациона структура Општинске управе општине Владичин Хан

(* Кликнути на графичку шему за увећање)

Organizaciona sema Opstinske uprave Vladicin Han

У Општинској управи образована су следећа одељења:

У Општинској управи образована су следеће службе:

У Одељењу за финансије и привреду формирани су следећи одсеци:


Општинском управом руководиначелник.


MS WordОвде можете погледати списак службеника Општинске управе Општине Владичин Хан овлашћених за вођење управног поступка.


MS WordОвде можете погледати списак службеника Општинске управе Општине Владичин Хан овлашћених за предузимање радњи у управном поступку до доношења решења.


Овде можете погледати информације о подношењу захтева за приступ информацијама од јавног значаја.


Органи Општинске управе смештени су у згради Скупштине општине Владичин Хан, Светосавска бр. 1.

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 5.727.418