Званична интернет презентација Општине Владичин Хан  |   Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Привреда  
Brownfield локације у општини Владичин Хан Верзија за штампу
ExcelТабеларни приказ brownfield и greyfield локација са детаљним подацима на територији општине Владичин Хан

ExcelDetailed spreadsheet data of brownfield and greyfield sites at Vladicin Han municipality

"СЛОГА" ВЛАДИЧИН ХАН
(* Компанија продата 29.09.2015. године турској компанији "ТЕКЛАС АУТОМОТИВ")
Назив локације:СЛОГА Влад.Хан, Индустријска зона
Укупна површина:47.659 m2
Површина зграда:15.945 m2
Претходна намена:Дрвна индустрија
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:SLOGA
Total area:47.659 m2
Area covered by the buildings basis:15.945 m2
Previous purpose:Wood industry
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
SLOGA VLADIČIN HAN


ЈУЖНА МОРАВА ВЛАДИЧИН ХАН
(* Фабрика продата македонској компанији "СМЕЛТ-д.о.о." из Скопља)
Назив локације:ЈУЖНА МОРАВА Владичин Хан, Индустријска зона
Укупна површина:7.808 m2
Површина зграда:3.777 m2
Претходна намена:Прерада обојених метала
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:JUŽNA MORAVA
Total area:7.808 m2
Area covered by the buildings basis:3.777 m2
Previous purpose:Coloured metals
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
JUŽNA MORAVA VLADIČIN HAN


ФАБРИКА ОМОТНОГ ПАПИРА ВЛАДИЧИН ХАН
Назив локације:ФОПА Владичин Хан, Индустријска зона
Укупна површина:188.907 m2
Површина зграда:48.476 m2
Претходна намена:Фабрика омотног папира
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:FOPA
Total area:188.907 m2
Area covered by the buildings basis:48.476 m2
Previous purpose:Wrapping paper and packaging
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
FOPA VLADIČIN HAN


МЕХАНИЗАЦИЈА ВЛАДИЧИН ХАН
Назив локације:МЕХАНИЗАЦИЈА Владичин Хан, ул. Николе Тесле
Укупна површина:8.317 m2
Површина зграда:2.597 m2
Претходна намена:-
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:MEHANIZACIJA
Total area:8.317 m2
Area covered by the buildings basis:2.597 m2
Previous purpose:-
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Mehanizacija VLADIČIN HAN


ХАНПЛАСТ ВЛАДИЧИН ХАН
(* Фабрика продата компанији "DN COMPANY" из Владичиног Хана)
Назив локације:ХАНПЛАСТ Владичин Хан, ул. Сурдулички пут
Укупна површина:18.665 m2
Површина зграда:5.682 m2
Претходна намена:Производња пластичних маса
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:HANPLAST
Total area:18.665 m2
Area covered by the buildings basis:5.682 m2
Previous purpose:Production of plastic masses
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Hanplast VLADIČIN HAN


BALKAN BRICK ВЛАДИЧИН ХАН
Назив локације:BALKAN BRICK Владичин Хан, ул. Моше Пијаде 25
Укупна површина:94.376 m2
Површина зграда:25.848 m2
Претходна намена:Индустрија грађевинског материјала
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:BALKAN BRICK
Total area:94.376 m2
Area covered by the buildings basis:25.848 m2
Previous purpose:Building materials industry
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
BalkanBrick VLADIČIN HAN


АД БЕТОЊЕРКА
Назив локације:АД Бетоњерка, Индустријска зона - Владичин Хан
Укупна површина:38.079 m2
Површина зграда:3.566,28 m2
Претходна намена:Производња бетонских елемената, камена, шљунка, песка итд.
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:AD Betonjerka
Total area:38.079 m2
Area covered by the buildings basis:3.566,28 m2
Previous purpose:Concrete element, stone, pebble, sand manufacturing etc.
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
АД БЕТОЊЕРКА


ДЕЛИШЕС ХАНИ Д.О.О. - НЕКТАР
Назив локације:Делишес ХАНИ д.о.о. - НЕКТАР, Индустријска зона - Владичин Хан
Укупна површина:39.294 m2
Површина зграда:10.615 m2
Претходна намена:Магацин готових производа "ХЕБЕ" из Бујановаца
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:Delišes HANI d.o.o. - NEKTAR
Total area:39.294 m2
Area covered by the buildings basis:10.615 m2
Previous purpose:Finished product warehouse of the company HEBA from Bujanovac
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
DelisesHani


"ТИФАНИ" (БИВШИ ЖИТОПРОМЕТ)
Назив локације:"ТИФАНИ" бивши Житопромет, ужа градска зона
Укупна површина:598 m2
Површина зграда:1200 m2 - (три нивоа по 400м2)
Претходна намена:Закуп - магацински простор, производња текстила
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:"TIFANI"
Total area:598 m2
Area covered by the buildings basis:1200 m2 - (three levels, 400m2 each)
Previous purpose:Rented - warehouse, textile manufacturing
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Тифани


ДУВАНСКА Д.О.О. ВЛАДИЧИН ХАН
Назив локације:ДУВАНСКА д.о.о. Владичин Хан, ужа градска зона
Укупна површина:9.243 m2
Површина зграда:6.597,17 m2
Претходна намена:Закуп - магацински простор, производња обуће
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:DUVANSKA doo Vladičin Han
Total area:9.243 m2
Area covered by the buildings basis:6.597,17 m2
Previous purpose:Rented - Warehouse, shoe manufacturing
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Duvanska


"ЛИДЕКС" - БИВША ДЕЛИШЕС ТРГОВИНА
Назив локације:"ЛИДЕКС" - бивша Делишес трговина, ужа градска зона
Укупна површина:500 m2
Површина зграда:1.200 m2 (три нивоа по 400м2)
Претходна намена:Закуп - магацински простор
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:"LIDEKS" - ex DELIŠES trading
Total area:500 m2
Area covered by the buildings basis:1.200 m2 - (three levels, 400m2 each)
Previous purpose:Rented - Warehouse
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Lideks


ДОМ КУЛТУРЕ - СЕЛО ПОЛОМ
Назив локације:Дом културе - село Полом, шира градска зона
Укупна површина:637 m2
Површина зграда:290 m2
Претходна намена:Празан простор - неискоришћен
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:Culture centre - village Polom
Total area:637 m2
Area covered by the buildings basis:290 m2
Previous purpose:Empty space - unused
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
DomKulturePolom


ДОМ КУЛТУРЕ - СЕЛО СТУБАЛ
Назив локације:Дом културе - село Стубал, село ван градске зоне
Укупна површина:274 m2
Површина зграда:395 m2
Претходна намена:Празан простор - неискоришћен
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:Culture centre - village Stubal
Total area:274 m2
Area covered by the buildings basis:395 m2
Previous purpose:Empty space - unused
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
DomKultureStubal


ПЦ ЈУМКО
Назив локације:ПЦ Јумко, уже градско језгро
Укупна површина:6.380 m2
Површина зграда:2.438 m2
Претходна намена:Производња текстила - фабрика ради и у фази је реструктуирања, тражи се партнер за куповину и улагање у изградњу започетог објекта
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:PC YUMCO
Total area:6.380 m2
Area covered by the buildings basis:2.438 m2
Previous purpose:Textile manufacturing - within the process of restructuring, factory in operation, looking for a partner to purchase and invest in building the starte facility
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Jumko


СТАРИ ДОМ ЗДРАВЉА
Назив локације:Стари Дом здравља, уже градско језгро
Укупна површина:4.657 m2
Површина зграда:1.272 m2
Претходна намена:Закуп од стране јавних предузећа
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:Old hospital
Total area:4.657 m2
Area covered by the buildings basis:1.272 m2
Previous purpose:Rented by public utilities
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
Stari Dom zdravlja


АМБУЛАНТА У СЕЛУ ПРЕКОДОЛЦУ
Назив локације:Амбуланта у селу Прекодолцу, шире градско језгро
Укупна површина:2.953 m2
Површина зграда:222 m2
Претходна намена:Амбуланта
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:Infirmary in village Prekodolce
Total area:2.953 m2
Area covered by the buildings basis:222 m2
Previous purpose:Infirmary
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
AmbulantaPrekodolce


АТЛАС Д.О.О.
Назив локације:АТЛАС д.о.о., село ван градске зоне
Укупна површина:4.038 m2
Површина зграда:1.253 m2
Претходна намена:Производња фурнира, намештаја итд. - фабрика је у функцији и у процесу продаје
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:ATLAS d.o.o.
Total area:4.038 m2
Area covered by the buildings basis:1.253 m2
Previous purpose:Wood veneer, furniture manufactoring, factory in operation, for sale
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
AtlasPrekodolce


ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У СЕЛО БЕЛИШЕВУ
Назив локације:Зграда основне школе у село Белишеву, шире градско језгро, село ван градске зоне
Укупна површина:4.985 m2
Површина зграда:303 m2
Претходна намена:Основна школа
Будућа намена:Производња, дистрибуција
Инфраструктура:Потпуна инфраструктурна опремљеност
Локација на порталу ГеоСрбија:Линк
Name of the location:Elementary school in village Beliševo
Total area:4.985 m2
Area covered by the buildings basis:303 m2
Previous purpose:Elementary school
Future purpose:Production facilities
Infrastructure:Totally equiped with infrastructure
Location on GeoSerbia portal:Link
OSBelisevo
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.778.533