Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Акти Општинског већа  
Акти Општинског већа у 2021. год. Верзија за штампуПетак, 15. октобар 2021.


img


На основу члана 115. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 4/19 и 43/20), члана 26. Одлуке о јавним расправама(„Службени гласник Града Врања“ број 13/19), Општинско веће Општине Владичин Хан дана 15.10.2021. године упућујеЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2022. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordПрограм јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2022. годину можете погледати овде.


Adobe readerНацрт буџета можете погледати овде.


Уторак, 14. септембар 2021.


img


На основу члана 70. Статута Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Града Врања„ број 4/19 ), члана 30. Одлуке о Општинском Већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 9/19) и члана 51. Пословника Општинског Већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања„број 40/13), разматрајући допис ЈП Водовод, број 352-14/21-III од 07.09.2021 године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 13.09.2021. године, донело је:НАРЕДБУ

О РАЦИОНАЛНОЈ ПОТРОШЊИ ВОДЕMS WordЦео текст наредбе можете погледати овде.


Уторак, 14. септембар 2021.


img


На основу члана 20. Закона о угоститељства (Службени гласник РС број 17/2019), члана 70, Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/2019), члана 30. Одлуке о Општинском већу општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/19), члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/2020), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 13.09.2021. године, донело је:Р Е Ш Е Њ Е

О образовању комисије за категоризацију угоститељских објекатаMS WordЦео текст решења можете погледати овде.


Четвртак, 10. јун 2021.


img


На основу члана 70. Статута Општине Владичин Хан „Службени гласник Града Врања“, број 4/2019), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник “, број 9/19), члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/20) и члана 14. Правилника о начину, критеријуму и поступку доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за подстицање пројекте од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Града Врања“, број 9/2019), разматрајући коначни предлог Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинасирање пројеката од јавног интереса у општини Владичин Хан за 2021. годину по расписаном јавном конкурсу за реализацију пројеката од јавног интереса у области подршке особама са инвалидитетом 2021 годину, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 07.06.2021. године, донело је:О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА НА ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2021. ГОДИНИMS WordЦео текст одлуке можете погледати овде.


Уторак, 8. јун 2021.


img


На основу члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/2019), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/2019), и члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/2020), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 07.06.2021. године, донело је:О Д Л У К У

о закључењу Уговора са подносиоцима пријаве на јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Владичин Хан ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. годиниMS WordЦео текст одлуке можете погледати овде.


Четвртак, 13. мај 2021.


img


На основу члана 19. Правилника за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. Гласинк РС“ број 16/16 и 8/17), Комисија за спровођење јавног позива за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 29. 04.2021. године даје следећи предлог:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2021. ГОДИНУMS WordЦео текст предлога одлуке можете погледати овде.


Четвртак, 13. мај 2021.


img


На основу члана 70. Статута Општине Владичин Хан „Службени гласник Града Врања“, број 4/2019), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник “, број 9/19), члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/20) и члана 14. Правилника о начину, критеријуму и поступку доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за подстицање пројекте од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Града Врања“, број 9/2019), разматрајући коначну листу Комисије за спровођење јавног конкурса за избор пројекта/програма у култури који се финансирају или суфинасирају средствима буџета општине Владичин Хан за 2021. годину по расписаном јавном позиву за избор пројекта /програма у култури који се финансирају или суфинасирају средствима буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 11.05.2021. године, донело је:ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАСИРАЈУ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2021. ГОДИНУMS WordЦео текст одлуке можете погледати овде.


Среда, 21. април 2021.


img


На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима ( „Службени гласник РС“ бр. 23/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 19., 20. и 21. Правилника о суфинасирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 16/2016 и 8/2017“), члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/19), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/2020) и члана 10. Одлуке о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета Општине Владичин Хан ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. Години, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 20.04.2021. године, донело је:Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН У 2021. ГОДИНУMS WordЦео текст решења можете погледати овде.


Уторак, 16. фебруар 2021.


img

На основу члана 8. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Владичин Хан за подстицање пројекта од јавног интереса које реализују удружења(„Службени гласник Града Врања“ број 9/19), члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/2019), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/2019), и члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/2020), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 09.02.2021. године, доноси :


Р Е Ш Е Њ Е


О образовању комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Владичин Хан
MS WordЦео текст решења можете преузети овде.

Уторак, 16. фебруар 2021.


img

На основу члана 76. Закона о култури (“Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2019 – испр и 6/20), члана 7. Уредбе о критеријумима мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета РС, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17), члана 8. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Владичин Хан за подстицање пројекта од јавног интереса које реализују удружења(„Службени гласник Града Врања“ број 9/19) члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/2019), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/2019), и члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/2020), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 09.02.2021.. године, доноси :


Р Е Ш Е Њ Е


О образовању стручне комисије за спровођење јавног конкурса за избор пројекта/програма у култури који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Општине Владичин Хан
MS WordЦео текст решења можете преузети овде.
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 5.071.578