Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Јавне набавке Верзија за штампуСреда, 20. септембар 2023.


img
ЈАВНИ ПОЗИВ

Имплементација напредних технолошких решења у области друмског саобраћаја-светлосна сигнализација у општини Владичин Хан


Јавни позив
Назив наручиоца:Општина Владичин Хан
Адреса:Светосавска 1, Владичин Хан, 17510
Врста поступка јавне набавке:Отворени поступак
Врста предмета набавке:Радови
Назив предмета набавке:Имплементација напредних технолошких решења у области друмског саобраћаја-светлосна сигнализација у општини Владичин Хан
Главна ЦПВ ознака:34928470
Подаци о партијама:Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења:Владичин Хан
Критеријум за доделу уговора на основу:Цене
Трајање уговора:у месецима: 3
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/179877
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/179877
Рок за подношење понуда или пријава:16.10.2023. 12:00:00
Отварање понуда, Датум и време:16.10.2023. 12:00:00
Уторак, 12. април 2022.


img
ЈАВНИ ПОЗИВ

Реконструкција путне инфраструктуре на територији општине Владичин Хан (МЗ Балиновце, МЗ Козница и МЗ Грамађе)


Adobe readerТекст јавног позива можете преузети овде.


Понедељак, 16. децембар 2019.


img
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ


MS WordКонкурсну документацију можете преузети овде.


MS WordПозив за подношење понуде можете преузети овде.


Петак, 29. март 2019.


img
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

„Спровођење геомеханичких истраживања на подручју Индустријске зоне у Владичином Хану“

Редни број јавне набавке из плана јавних набавки за 2019.годину 1.3.10.MS WordКонкурсну документацију можете преузети овде.


MS WordПозив за подношење понуде можете преузети овде.


Уторак, 25. септембар 2018.


img
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУMS WordИзмене и допуне конкурсне документације можете преузети овде.


MS WordОдговоре на питања понуђача и појашњења конкурсне документације  можете преузети овде.


Четвртак, 06. септембар 2018.


img
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАAdobe readerТекст обавештења можете преузети овде.


Петак, 31. август 2018.


img
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ, У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 1.3.10MS WordКонкурсну документацију можете преузети овде.


Adobe readerПозив за подношење понуде можете преузети овде.


Четвртак, 17. мај 2018.


img

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕНИВЕЛИСАНЕ РАСКРСНИЦЕ ГРАМАЂЕ НА АУТОПУТУ Е75“


Врста поступка набавке :  Јавна набавка мале вредностиMS WordКонкурсну документацију можете преузети овде.


Adobe readerРешење о образовању комисије можете преузети овде.

ExcelИзвештај о јавним набавкама Општине Владичин Хан за 2021. годину


WordПлан набавки за 2022. на које се закон о јавним набавкама не примењује за органе Општине Владичин Хан


ExcelПлан јавних набавки Општине Владичин Хан за 2022. годину


Adobe readerПлан набавки за 2022. на које се закон о јавним набавкама не примењује за органе Општине Владичин Хан


Adobe readerПлан јавних набавки Општине Владичин Хан за 2022. годину


ExcelПлан јавних набавки Општине Владичин Хан за 2021. годину


WordПлан набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за органе Општине Владичин Хан за 2021. годину


Adobe readerПлан јавних набавки Општинске управе Владичин Хан за 2019. годину


Adobe readerПлан јавних набавки Општинске управе Владичин Хан за 2018. годину


Adobe readerПлан јавних набавки Општинске управе Владичин Хан за 2017. годину


План јавних набавки Општине Владичин Хан за 2016. годину на Порталу јавних набавки


Јавне набавке Општине Владичин Хан за 2016. годину на Порталу јавних набавки


Јавне набавке Општине Владичин Хан за 2015. годину на Порталу јавних набавки


Adobe readerПлан јавних набавки за 2014. годину


Adobe readerПлан јавних набавки за 2013. годину


Adobe readerИзвестај о реализованим јавним набавкама за 2014. годину - 1 квартал


Adobe readerИзвестај о реализованим јавним набавкама за 2013. годину

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.646.499