Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Конкурси, тендери, огласи, обавештења - 2015 Верзија за штампу

Понедељак, 28. децембар 2015.


Grb Republike Srbije

Р Е П У Б Л И К АС Р Б И Ј А


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)о г л а ш а в а


РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА „Ј Е Л А Ш Н И Ц А”


Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „Јелашница” објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 93/2015.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 28. децембра 2015. године до 11. јануара 2016. годинена интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Врања и општина Владичин Хан и Сурдулица.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна  и  физичка лица могудоставити примедбе и сугестије у писаној формиМинистарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање, урбанизам и становање, Краља Милутина 10а, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида,закључно са 11. јануаром 2016. године.Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.Adobe readerЦео текст огласа можете преузети овде.

Adobe readerОдлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „Јелашница” објављену у "Службеном гласнику Републике Србије" бр. 93/2015 можете преузети овде.

Adobe readerПросторни план подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „ЈЕЛАШНИЦА” - РАНИ ЈАВНИ УВИД

JPG[13,1 MB]Просторни план подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „ЈЕЛАШНИЦА” - Прегледна карта 1 - ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА
Уторак, 22. децембар 2015.


img


На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“ бр. 95/2015) и Предлога Програма пописа незаконито изграђених објеката Грађевинске инспекције Општине Владичин Хан, Начелник општинске управе Владичин Хан, доносиП Р О Г Р А МПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН


MS WordЦео текст програма пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Владичин Хан можете преузети овде.
Понедељак, 21. децембар 2015.


img


Поштовани суграђани,Општина Владичин Хан позива Вас да учествујете у јавној расправи у вези са Предлогом буџета за 2016. годину.

На предстојећој јавној расправи представићемо Вам које смо активности и пројекте предвидели за финансирање. Ваше учешће и мишљење је од великог значаја за нас.

Јавна расправа ће се одржати у среду, дана 23.12.2015. године у великој сали Скупштине Општине са почетком у 11:00 часова.


MS WordОбразац за пријављивање грађана током јавне расправе можете преузети овде.
Понедељак, 21. децембар 2015.


imgimg


На основу Споразума бр. 0800-101-43/2015 од 10.12.2015. године о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијале Врање и Општине Владичин Хан за 2015. годину, на основу Одлуке о буџету Општине Владичин Хан (''Сл. Гласник града Врања, бр. 30/2014), Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2015. годину, (''Сл. Гласник града Врања, бр. 17/2015 и 22/2015), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Владичин Хан за 2015.годину који је усвојен на седници Општинског већа Општине Владичин Хан дана 23.02.2015.г., бр. 06-22/3/2015-01НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАНРасписују


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2015. ГОДИНИ


MS WordЦео текст јавног позива можете преузети овде.


MS WordОбразац захтева можете преузети овде.
Понедељак, 21. децембар 2015.


HELP

"HELP" У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ ПОКРЕЋЕ НОВИ КРУГ ПОДРШКЕ САМОЗАПОШЉАВАЊУОрганизација "HELP" наставља да спроводи пројекат подршке самозапошљавању и смањењу сиромаштва у Владичином Хану и најављује презентације пројекта отворене за јавност и позива све заинтересоване да присуствују и преузму пријавне формуларе.

У оквиру пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији", "HELP" у Владичином Хану покреће информативну кампању за сва заинтересована лица којима је неопходна подршка у започињању малих бизниса.

Позивају се сви незапослени, а заинтересовани да покрену мали бизнис, да дођу на информативне састанке/презентације које ће се одржати од 24. децембра 2015. до 18. јануара 2016. године у Владичином Хану.

Прва и последња презентација у овом циклусу отвореном за конкурисање биће одржане у згради општине Владичин Хан у скупштинској сали и то 24. децембра 2015. године са почетком у 12 часова, и 18. јануара 2016. године са почетком у 15 часова (детаљан распоред у наставку текста, као и наwww.help-serbia.org.rs).

На презентацијама ће бити детаљно објашњен процес конкурисања и одобравања грантова, и подељени формулари за пријављивање. Заинтересованим лицима на располагању су грантови у опреми појединачних вредности од 1500, 2400 и 3600 евра.

Поред опреме, корисници ће имати могућност да похађају пословне обуке на тему маркетинга, менаџмента и израде бизнис плана, као и друге стручне обуке важне за развој њихових малих бизниса. Свим корисницима биће пружена подршка умрежавања и менторинг у току трајања пројекта.

За донацију у опреми могу да конкуришу незапослени Роми и чланови других угрожених група становништва који живе у циљним градовима и општинама, а који имају реалне и одрживе пословне идеје за започињање или развој малог бизниса, у складу са постојећим документима локалног развоја и законодавства Републике Србије.


О пројекту:

Пројекат „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији" "HELP" спроводи уз финансијску подршку Шведске агенције за међународну сарадњу Сида, а суфинансирају циљни градови и општине Краљево, Крушевац, Лесковац, Обреновац, Пријепоље, Пожаревац, Трстеник, Владичин Хан, Власотинце и Врање.

Циљ пројекта је интеграција маргинализованих Рома и других социјално угрожених група становништва у Србији мотивисањем на самозапошљавање и активан приступ тржишту рада.

ExcelРаспоред информативних састанака на територији општине Владичин Хан:


 1. ЧЕТ, 24.12.2015., 12:00, скупштинска сала Општине Владичин Хан;
 2. ПЕТ, 25.12.2015., 11:00, Месна канцеларија Прибој (за Прибој, Мазараћ, Островица);
 3. ПЕТ, 25.12.2015., 13:00, Савет месне заједнице Стубал (за Стубал, Јовац,Белановце);
 4. ПЕТ, 25.12.2015., 15:20, ОШ "Војвода Радомир Путник" - Мањак (за Мањак, Љутеж, Лебет);
 5. УТО, 29.12.2015.,12:00, Дом културе Лепеница (за Лепеница, Бачвиште, Кацапун, Равна река, Белишево);
 6. УТО, 29.12.2015., 14:00, ОШ "Свети Сава" - Прекодолце;
 7. ПОН, 11.01.2016.,12:30, ОШ "Свети Сава" - Житорађе (за Житорађе, Козница, Ружић);
 8. ПОН, 11.01.2016.,15:00, скупштинска сала Општине Владичин Хан (за ромску националну мањину);
 9. УТО, 12.01.2016.,12:00, ОШ "Војвода Радомир Путник" - Џеп (за Џеп, Репиште,Мртвица, Гариње, Теговиште, Манајле, Дупљане);
 10. УТО, 12.01.2016.,14:00, ОШ "Бранко Радичевић" - Летовиште (за Летовишка река, Рдово, Зебинце, Јастребац, Урвич);
 11. ПОН, 18.01.2016.,15:00, скупштинска сала, Општина Владичин Хан.

Контакт особа: Бане Станојковић, асистент пројекта, контакт телефон: 064/1620655
Четвртак, 26. новембар 2015.


Grb Vladicinog Hana

На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, грађевинске и комуналне послове Општинске управе Владичин Хан, врши:ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА - БАЗНЕ СТАНИЦЕ  МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  “ВЛАДИЧИН ХАН 3“ НА ЗГРАДИ  ХРАМА СВЕТОГ КНЕЗА ЛАЗАРА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУWordЦео текст обавештења можете преузети овде.
Среда, 28. октобар 2015.


Grb Vladicinog Hana

На основу члана 13. Став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13), Стратегије Одрживог развоја Општине Владичин Хан за период  2013–2018 године, Одлуке о програму подршке пољопривреди за Oпштину Владичин Хан за 2015. годину Општинског већа општине Владичин Хан, број 06-11/2/2015-01 од 29.01.02015. године и Одлуке Општинског већа Општине Владичин Хан  број 06-140/2/2015-01 од 22.10.2015ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Расписује


К О Н К У Р С


За подношење захтева за доделу бесплатних садница воћаWordЦео текст конкурса можете преузети овде.

WordОбразац захтева за бесплатну доделу садног материјала можете преузети овде.

WordОбразац изјаве можете преузети овде.
Среда, 14. октобар 2015.


Grb Vladicinog HanaFondacija Ana i Vlade Divac

КОНКУРС БЕБЕ У МОДИ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА КОЈЕ ОЧЕКУЈУ ДРУГО И/ИЛИ ТРЕЋЕ ДЕТЕ


Фондација Ана и Владе Дивац расписује конкурс Бебе у моди за доделу месечне материјалне помоћи за 12 породица са територије општине Владичин Хан а која ће се додељивати у 24 једнаке месечне рате након рођења детета.

На основу примљених пријава и критеријума комисија ће одабрати12породица које ће примити месечну помоћ у вредности од 70 $, у динарској противвредности,  у периоду од 24 месеца, намењену за храну, хигијену, лекове и пелене за бебе. За породице које буду укључене у програм подршке биће обезбеђене и посете медицинске сестре.

Конкурс је отворен од 13. октобра до попуњења места

На конкурс се могу пријавити породице које задовољавају следеће критеријуме:

 1. Породице са местом пребивалишта у општини Владичин Хан (градска и сеоска домаћинства),
 2. Породице које очекују рођење другог и/или трећег детета од маја 2015. године до краја 2016. године,
 3. Породице које су већ укључене у програм подршке Бебе у моди и очекују принову имаће предност на конкурсу.

Потребно је да заинтересоване породице доставе следећу документацију:

 1. Попуњен образац пријаве (Пријава се може преузети на шалтеру број 1. у Услужном центру општине Владичин Хан, као и путем интернета са web сајта:www.fondacijadivac.org);
 2. Фотокопију личне карте за све пунолетне чланове домаћинства;
 3. Уверење лекара о трудноћи;
 4. Доказ о броју деце у породици - извод из матичне књиге рођених за прво и/или друго дете;
 5. Доказ о социјалном статусу - потврда о приходима за последња три месеца  или потврда Службе за запошљавање за незапослена лица/потврда за пољопривреднике;
 6. Уверење Центра за социјални рад по месту становања да:
  • мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
  • да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и
  • да мајка није лишења родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Позивамо породице које задовољавају критеријуме да се пријаве тако што ће попунити Пријаву и конкурсну документацију послати  на следећи начин:

Један примерак (оригинал документацију) потребно је доставити на адресу Фондације Ана и Владе Дивац:

За конкурс Бебе у моди
Фондација Ана и Владе Дивац
Илије Гарашанина 53
11000 Београд

За све додатне информације молимо обратите се телефоном на:  011 33 41 755 или на  e-mail:bebe@divac.com


Adobe readerУпитник-Пријаву можете преузети овде.
Понедељак, 5. октобар 2015.


Grb Vladicinog Hana

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98), члана 11. и  68. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон), и члана 100. и 113. став 1. тачка 2. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13), Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 29.09.2015. године, донела јеО Д Л У К У


О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРЕКОДОЛЦЕ ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН, РАДИ ОДЛУЧИВАЊА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД ОД  01.12.2015. ГОДИНЕ ДО 30.11.2020. ГОДИНЕ
Adobe readerЦео текст одлуке можете преузети овде.
Уторак, 29. септембар 2015.


Grb Vladicinog Hana

На основу чл. 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр.,64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 6., 11., 23., и 24. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине  («Сл. гласник Града Врања», бр. 9/2010 и 46/13), Закључка Општинског већа општине Владичин Хан број 06-121/3/2015-01, Општинска управа СО Владичин Хан,РАСПИСУЈЕО  Г  Л  А  С

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
WordЦео текст огласа можете преузети овде.
Среда, 16. септембар 2015.


Grb Vladicinog Hana

На основу тачке II Решења о формирању комисије за спровођење поступка отуђења земљишта и пословно производних објеката из јавне својине Општине Владичин Хан, Комисија за спровођење поступка отуђења земљишта и пословно производних објеката из јавне својине Општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 16.09.2015. године, донела јеПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ЗЕМЉИШТА И ПОСЛОВНО ПРОИЗВОДНИХ ОБЈЕКАТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
WordЦео текст пословника можете преузети овде.
Уторак, 15. септембар 2015.


Grb Vladicinog Hana

На основу члана 13. Став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13), Стратегије Одрживог развоја Општине Владичин Хан за период  2013–2018 године, Одлуке о програму подршке пољопривреди за Oпштину Владичин Хан за 2015. годину Општинског већа општине Владичин Хан, број 06-11/2/2015-01 од 29.01.02015. године, и одобреног захтева за доделу бесплатних садница од стране Турске управе за међународну сарадњу и развој “ТИКА“ дана 15.09.2015. годинеОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Расписује


К О Н К У Р С


За подношење захтева за доделу бесплатних садница воћаWordЦео текст конкурса можете преузети овде.

WordОбразац захтева за бесплатну доделу садног материјала можете преузети овде.

WordОбразац изјаве можете преузети овде.
Петак, 14. август 2015.


Grb Vladicinog Hana

На основу чл. 27. ст. 10 и 29.ст. 1  Закона о јавној својини («Сл. гласник РС», бр. 72/11, 88/13 и 105/14), чл. 2. 19. и 20. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда («Сл. гласник РС», бр. 24/2012 и 48/15), и чл. 8. Одлуке o прибављању непокретности и располагању непокетностима-отуђењем пословно производних објеката у јавној својини општине Владичин Хан («Сл. гласник Града Врања», бр. 11/14) Скупштина општине Владичин Хан  на седници оржаној дана 12.08.2015.расписујеО    Г    Л    А    С


РАДИ ОТУЂЕЊА ЗЕМЉИШТА И ПОСЛОВНО ПРОИЗВОДНИХ ОБЈЕКАТA У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДАWordЦео текст огласа можете преузети овде.
Среда, 05. август 2015.


Grb Vladicinog Hana

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», број 62/06, 69/08 – др. закон и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл .гласник Пчињског округа“, број 38/08), председник општине Владичин Хан је дана 26.06.2015. године, донеоОДЛУКУ


О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН


и расписује


О Г Л А С


ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИWordЦео текст јавног огласа можете преузети овде.

WordФормулар за пријављивање можете преузети овде.
Четвртак, 30. јул 2015.


Grb Vladicinog HanaNSZ

На  основу  члана  59.  и  60.  Закона  о  запошљавању  и  осигурању  за  случај  незапослености («Сл.  гласник  РС»,  број  36/2009  ,  88/2010 и  38/15),  Националног  акционог  плана запошљавања за 2015. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике  запошљавања предвиђених  локалним  акционим плановима  запошљавања  у  2015. години  Министра  за  рад,  запошљавање,  борачка  и  социјална  питања број  401-00-01006/2015-24  од  25.05.2015.  године,  а  у  складу  са Локалним  акционим  планом запошљавања  Општине  Владичин Хан  за  2015.  годину  (усвојеним  Одлуком  06-22/3/2015-01  од  23.02.2015.  године)  и  Споразума  о  уређивању међусобних  права  и  обавеза  у реализацији  програма  и  мера  активне  политике  запошљавања  број  0800-101-9/2015  од 30.06.2015. године (у даљем тексту: Споразум)НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Расписују


ЈАВНИ КОНКУРС


ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2015. ГОДИНИAdobe readerЦео текст јавног конкурса можете преузети овде.

WordОбразац пријаве за спровођење јавног рада – ЛАПЗ 2015 можете преузети овде.
Четвртак, 30. јул 2015.


Grb Vladicinog HanaNSZ

На  основу члана  59.  и  60.  Закона  о  запошљавању и  осигурању  за  случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009  , 88/2010 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма  или  мера  активне  политике  запошљавања  предвиђених  локалним акционим  плановима запошљавања  у  2015.  години  Министра  за  рад, запошљавање,  борачка и  социјална питања  број  401-00-01006/2015-24  од 25.05.2015.  године,  а  у  складу  са Локалним  акционим планом запошљавања Општине  Владичин Хан  за  2015.  годину  (усвојеним  Одлуком  06-22/3/2015 од 23.02.2015. године)ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


У САРАДЊИ СА


НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,


дана 29.07.2015. године


Расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ


НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИAdobe readerЦео текст јавног позива можете преузети овде.

WordЗахтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање – 2015 можете преузети овде.
Четвртак, 02. јул 2015.


Fondacija Ana i Vlade Divac

Фондација “Ана и Владе Дивац” позива све неформалне и формалне групе младих из општинаАранђеловац, Блаце, Кањижа, Лазаревац, Обреновац, Пријепоље, Владичин Хан, Власотинце и Вршац даподнесу предлоге пројеката Дивац омладинском фонду до 10. августа 2015. године.

Конкурс је отворен  од 11. јуна до 11. јула 2015. године.

Сваким Дивац омладинским фондом управља десет чланица и чланова, младих људи из локалне заједнице, који имају улогу Одбора који расписује конкурсе и одлучује о финансирању пројеката неформалних и формалних група младих са територије те општине.

Пројекат реализује Фондација Ана и Владе Дивац у сарадњи са општинама Аранђеловац, Блаце, Кањижа, Лазаревац, Обреновац, Пријепоље, Владичин Хан, Власотинце и Вршац, уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).

Цео текст конкурса можете погледати овде.
Петак, 19. јун 2015.


Grb Vladicinog Hana

На основу члана 61. Закон о пољопривредном земљишту ( „ Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Решења Скупштине Општине Владичин Хан  број: 06-96/27/2013-01 од 19.09.2013. године, Комисија за израду Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Владичин Хан  за  2016.  годину, објављује:ЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ РАДИ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2016. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


Обрасци:
Петак, 19. јун 2015.


Grb Vladicinog Hana

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 03.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Владичин Хан, упућује:ЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  ЗА 2016. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


Обрасци:
Петак, 12. јун 2015.


Grb Vladicinog Hana

На основу Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“ број 51/2009), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („службени гласник РС“ број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и  119/14), члана 68. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", бр. 23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 10.06.2015. године, донело је:


ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ „De minimis“  ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ у 2015. годиниAdobe readerОдлуку о условима за доделу средстава по основу „De minimis“  државне помоћи предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме у 2015. години можете преузети овде.

WordПријавни образац можете преузети овде.

WordУпутство – додатне информације у вези са пријавом за доделу средстава  „De minimis“ државне помоћи предузетницима, микро и малим правним лицима можете преузети овде.
Петак, 12. јун 2015.


Grb Vladicinog HanaFondacija Ana i Vlade Divac

ЈАВНИ ПОЗИВ


У оквиру Пројекта“Подршка младим пољопривредницима на територији општине Владичин Хан”   -  Фондација  “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са општином Владичин Хан,расписује конкурс за доделу беповратних средстава  у износу од180.000,00динара за развој пољопривредених делатности  за  10 младих пољопривредника/ца,  старости од  25-40 година који имају место пребивалишта на општини Владичин Хан.  Помоћ  није у новцу  него у роби, а  укључује набавку стоке,  материјала за рад, опреме за развој пољопривредних активности,  грађевинског материјала  за  пољопривредне објекте и  сл.

Конкурс је отворен  од 11. јуна до 11. јула 2015. године.

Позивамо све заинтересоване који  задовољавају основни  критеријум, да имају између 25 и 40 година,  да се пријаве тако што ће попунитиПРИЈАВУ.

ПРИЈАВУможете преузети на шалтеру број 1. у услужном центру општине Владичин Хан,  као и путем интернета  са сајта:www.fondacijadivac.orgиwww.vladicinhan.org.rs.

За све детаљне информације обратити  се  г-ђи  Нади Обрадовић – Фондација  “Ана и Владе Дивац”   путем e-maиla:nada.obradovic@divac.comили  на број телефона  062 /77 88 73.

Попуњену ПРИЈАВУ, са пратећом документацијом, послати на адресу:

Конкурс за пољопривредни програм -  Владичин Хан

Општина Владичин Хан

Светосавска 1

17510 Владичин Хан


УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

 • млади од 25-40 година који желе да отпочну или прошире свој посао везан  за пољопривреду;

 • да имају пребивалиште на територији општине Владичин Хан;

 • да дају писмену изјаву да ће регистровати своју делатност уколико уђу у ужи круг одабраних пословних идеја (нпр: пољопривредно газдинство) –ако већ нису регистровани;

 • да су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству  посредника;

 • да су поднели попуњенуПРИЈАВУФондацији  “Ана и Владе Дивац” са пратећом документацијом;

 • да нису добили пољопривредни  грант у 2014.години који је доделила Фондација  “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са општином Владичин Хан, као ни пољопривредни грант од других хуманитарних организација;

 • да нису  запослени у  Општини Владичин Хан (одборници, чланови општинског већа, радници општинске управе);

КРИТЕРИЈУМИ УГРОЖЕНОСТИ:

 • Вишечлана породица и везана домаћинства;

 • Лица без сталног запослења  или са примањима које не задовољавају основне потребе домаћинстава;

 • Породице које живе као подстанари  или у властитом, али неусловном објекту;

 • Породица са болесним-инвалидним члановима.

НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ОДРЕЂУЈЕ ВИД ПОМОЋИ КОРИСНИКУ ПРИЈАВЉЕНОМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОГРАМ:

 • Интересовања  и  знања;

 • Искуства  и  тренутна производња;

 • Постојећих објеката  и  могућности;

 • Потребе корисника.

ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ УЗ ПРИЈАВУ:

 1. Изјава о пристанку за обраду података о личности;

 2. Копија личне карте или пасоша  за носиоца пољопривредног газдинства (или копија избегличке легитимације уколико подносилац Пријаве или члан његовог домаћинства има избеглички статус, или копија решења о укидању статуса избеглице, или копија легитимације интерно расељених лица);

 3. Изјава о кућној заједници оверена у општинском органу управе;

 4. За запослене чланове домаћинства – потврда од послодавца о запослењу са висином личног доходка;

 5. За незапослене чланове породичног домаћинства – потврду о незапослености од Националне службе за запошљавање (за пријављена лица);

 6. За незапослене чланове породичног домаћинства која нису на евиденцији Националне службе за запошљавање, оверена изјава два сведока о незапослености;

 7. За студенте и ученике средњих школа – потврда надлежне образовне институције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању или копија ђачке књижице, сведочанства или индекса;

 8. За самохраног родитеља – потврда о смрти брачног друга или решење о разводу брака или оверена изјава дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да сам брине о деци/детету без помоћи другог родитеља, потврђена овереним изјавама два сведока;

 9. За пољопривредна газдинства – копија регистрације пољопривредног газдинства;

 10. Задњи чек од пензије.

Напомена:

После прве селекције која ће се вршити на основу достављене пријаве и тражене документације, представници Фондације обићиће све пријављене кандидате.


WordУпитник-Пријаву можете преузети овде.

WordТабелу са начином општег бодовања за селекцију корисника за подршку младим пољопривредним младим пољопривредницима на територији општине Владичин Хан можете преузети овде.
Понедељак, 25. мај 2015.


Резултати конкурса за студентске стипендије за школску 2014/2015 годину


Adobe readerРанг листа за студенте I године основних студијa


Adobe readerРанг листа за студенте II - VI године основних студија и студенте мастер студија
Понедељак, 25. мај 2015.


Резултати конкурса за ученичке стипендије за школску 2014/2015 годину


Adobe readerРанг листа за ученике I разреда средње школе - Владичин Хан


Adobe readerРанг листа за ученике II - IV разреда средње школе - Владичин Хан


Adobe readerРанг листа за ученике средњих школа ван општине Владичин Хан
Петак, 22. мај 2015.


У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  (''Сл. гласник РС'' бр.8/2012) и Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Сл. гласник Града Врања, број 12/14), Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан коју именује председник Општине расписује:ЈАВНИ КОНКУРС


за доделу дотацијe удружењима за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у области културе и културне баштине у општини Владичин Хан за 2015.годинуMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Обрасци:
Петак, 22. мај 2015.


У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  (''Сл. гласник РС'' бр.8/2012) и Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Сл. Гласник Града Врања,(број 12/14), Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан коју именује председник Општине расписује:ЈАВНИ КОНКУРС


за финансирање или суфинансирање пројеката/ програма од јавног интереса у области социјалне заштите које реализују удружења грађана средствима из буџета општине Владичин ХанMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Обрасци:
Четвртак, 14. мај 2015.


На основу члана 13. Став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13), Стратегије Одрживог развоја Општине Владичин Хан за период  2013–2018 године, Одлуке о програму подршке пољопривреди за општину Владичин Хан за 2015. годину Општинског већа општине Владичин Хан, број 06-11/2/2015-01 од 29.01.02015. године, и Закључка Општинског Већа Општине Владичин Хан број 06-61/1/2015-01 од 11.05.2015. године дана 14.05.2015. годинеОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Расписује


К О Н К У Р С


За подношење захтева за подстицајна средства за набавку женске теладиMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


MS WordОбразац захтева можете преузети овде.
Петак, 08. мај 2015.


Koridori Srbije

У складу са обавезама које је Влада Републике Србије, заједно са Коридорима Србије, преузела према Светској банци усвајањем Акционог плана расељавања у процесу изградње аутопута Е 75, објављујемо брошуру о Жалбеној комисији. Брошура је намењена странкама у поступку експропријације и појашњава принципе и сам процес пред Жалбеном комисијом.


Adobe readerБрошуру о Жалбеној комисији можете преузети овде.
Четвртак, 30. април 2015.


Koridori Srbije

У складу са Оперативним одредбама Светске банке (OP 4.12)


„Коридори Србије“ д.о.о објављује позив за


ДОДАТНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ


за јавност и све заинтересоване органе и организације, у вези са


ОКВИРНИМ ПЛАНОМ РАСЕЉАВАЊАиАКЦИОНИМ ПЛАНОМ РАСЕЉАВАЊА ЗА ЛОТ6 (РАП) ЗА ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТА Е 75 Деоница: Тунел Манајле-Владичин Хан (ЛОТ 6)Заинтересована лица могу извршити увид у Оквирни план расељавања, као и у Акциони план расељавања на следећим локацијама:

 • У просторијама Коридори Србије  д.о.о., ул.  Краља Петра  бр. 21, Београд, на другом спрату, сваког радног дана од 11 до 13  часова, у року од 14 дана од дана јавног објављивања овог позива.
 • У просторијама општине Владичин Хан, сваког радног дана, у року од 7 дана од дана јавног објављивања овог позива.
 • На званичној интернет презентацији Коридора Србије:http://www.koridorisrbije.rs

Питања у вези са наведеним документима могу се доставити у писаној форми на адресу: Коридори Србије  д.о.о., Краља Петра  бр. 21, Београд, као и путем имејл адресе:lot6@koridorisrbije.rs

Дана 12. маја 2015. године, у 13 часова (по локалном времену), одржаће се јавна расправа и презентација предметних докумената у просторијама општине Владичин Хан.

Уколико су вам потребне било какве додатне информације, молимо да се обратите на следећу адресу:


„Коридори Србије“ д.о.о.

Краља Петра 21,

11000 Београд, Србија,

тел./факс +381 11 / 33 44 174

e-mail:lot6@koridorisrbije.rs
Среда, 08. април 2015.


img


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10),о г л а ш а в а


ЈАВНИ УВИД


У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ДЕО РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ 11-02 ЛЕСКОВАЦ-ВРАЊЕ, ДЕОНИЦА ОД БЛОК СТАНИЦЕ "ВЕЛИКА КОПАШНИЦА" ДО ГРАНИЦЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН И ГРАДА ВРАЊА И


ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ДЕО РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ 11-02 ЛЕСКОВАЦ- ВРАЊЕ, ДЕОНИЦА ОД БЛОК СТАНИЦЕ "ВЕЛИКА КОПАШНИЦА" ДО ГРАНИЦЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН И ГРАДА ВРАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Adobe readerЦео текст огласа можете погледати овде.
Петак, 03. април 2015.


На основу члана 4. Правилника о стипендирању студената и ученика са територије Општине Владичин Хан, Комисија за доделу студентских стипендија Општине Владичин Хан, дана 03.04.2015. године расписује:КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Обрасци:
Петак, 03. април 2015.


На основу члана 4. Правилника о стипендирању студената и ученика са територије Општине Владичин Хан, Комисија за доделу студентских стипендија Општине Владичин Хан, дана 03.04.2015. године расписује:КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Обрасци:
Петак, 27. фебруар 2015.


На основу члана 13. Став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13), Стратегије Одрживог развоја Општине Владичин Хан за период  2013–2018 године и Одлуке о програму подршке пољопривреди за општину Владичин Хан за 2015. годину Општинског већа општине Владичин Хан, број 06-11/2/2015-01 од 29.01.02015. године, дана 27.02.2015. годинеОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАНРасписујеК О Н К У Р СЗа подношење захтева за субвенционисану доделу садног материјала за подизање производних засада воћа -  малине (сорте „виламет“ и „микер“)  на територији општине Владичин Хан у пролеће 2015. годинеMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


MS WordКонкурсни образац можете преузети овде.
Петак, 13. фебруар 2015.


На основу чланова 137. и 138. Закона о спорту (Сл.гласник РС бр.24/11), Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2015. годину ( „ Сл. Гласник града Врања 30/14), члана2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Владичин Хан, Одлуке о оснивању Буџетског Фонда за спорт, Правилника о категоризацији спортских удружења и Правилника о суфинансирању спортских организација расписујем,КОНКУРСза суфинансирање потреба и интереса грађана из области спортаAdobe readerЦео текст конкурса можете погледати овде.


MS WordКонкурсни образац можете преузети овде.


MS WordПотврда 1


MS WordПотврда 2


MS WordПравилник о суфинансирању спортских организација на нивоу општине Владичин Хан за 2015. годину


[Edit] 17.03.2015.

Adobe readerОдлука о расподели средства за спортска удружења на територији Општине Владичин Хан за 2015. годину

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.699.491