Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Конкурси, тендери, огласи, обавештења - 2016, страна 2 Верзија за штампу
Страна:12Среда, 27. јул 2016.


img

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРОЈЕКАТ

Брига о старима

(пријављивање у периоду од 27 јула до 04. августа 2016. год. од 9 до 12 часова, у просторијама Услужног центра општине Владичин Хан шалтер бр. 4)


Удружење грађана "ОТВОРИ СРЦЕ" из Владичиног Хана, у. Светосавска бр.99 у сарадњи са општином Владичин Хан , упућује Јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за потребе спровођења пројектних активности теренског обиласка и помоћи у кући старим, изнемоглим, болесним и инвалидним лицима у брдско планинским селима на територији општине Владичин Хан.

Пројекат “Брига о старима” финансира Општина Владичин Хан ,а по Јавном конкурсу за финансирање пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, које реализују удружења грађана из буџета Општине Владичин Хан, објављеног 22. марта 2016. године.

Помоћ у кући ће се спроводити од 10. августа до 10. новембра 2016. год. у 4 села на територији општине Владичин Хан.

Удружење грађана "ОТВОРИ СРЦЕ" из Владичиног Хана ће за спровођење ове врсте услуге ангажовати укупно 4 извршиоца услуга. Критеријуми за избор лица која ће бити ангажована за пружање услуга корисницима су лица која су на евиденцији Националне службе за запошљавање Републике Србије.

По Пројекту је потребно ангажовање 4 лица. У случају већег броја пријављених кандидата вршиће се тестирање на основу кога ће се одабрати лица која ће бити ангажована.

Лица за помоћ у кући ће спроводити активности у директном контакту са лицима у домаћинству.

Пружаоци услуга ће имати фиксну новчану надокнаду по Уговору о делу.

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

 • држављанин Републике Србије;
 • пунолетни и радно способни;
 • становање (пребивалиште или боравиште) на територији општине Владичин Хан

Од изабраних кандидата очекује се:

 • Два пута недељно, за све време трајања пројекта, обилажење 10 лица са којима ће се претходно потписати сагласности за пружање услуга помоћи у кући у приоду од 10.08. до 10.11. 2016. године.
 • Поштују остале уговором предвиђене обавезе.

Позивају се заинтересовани кандидати да попуне пријаву на шалтеру број 4. Услужног центра општине Владичин Хан, која ће бити активна од среде 27.07. до четвртка 04.08.2016. у времену од 09-12 часова.

Потребно је да сви пријављени кандидати присуствују одабиру (тестирању) у великој сали Општине 08.08.2016. у 10:00 и са собом понесу лична документа (ЛK).

Листа изабраних кандидата ће бити објављена истог дана на интернет-страници:http://www.vladicinhan.org.rs.

Уколико се изабрани кандидат не одазове позиву за потписивање уговора, биће избрисан са листе и позваће се следећи рангирани кандидат.


Удружење грађана "ОТВОРИ СРЦЕ"

Председник

Сања Пејковић


Среда, 27. јул 2016.


img

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРОЈЕКАТ

Помоћ у кући

(пријављивање у периоду од 27 јула до 04. августа 2016. год. од 9 до 12 часова, у просторијама Услужног центра општине Владичин Хан шалтер бр. 4)


Удружење “Буди Оптимиста” ул. Моше Пијаде 125, Владичин Хан у сарадњи Општином Владичин Хан, упућује Јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за потребе спровођења пројектних активности теренског обиласка и помоћи у кући старим, изнемоглим, болесним и инвалидним лицима у брдско планинским селима на територији општине Владичин Хан.

Пројекат “Помоћ у кући” финансира Општина Владичин Хан а по јавном конкурсу за доделу средстава у области социјалне заштите.

Помоћ у кући ће се спроводити од 10. августа до 10. новембра 2016. год. у 5 брдско планинским селима на територији општине Владичин Хан.У следећим селима Летовиште, Доње Јабуково, Урвич, Балиновце и Белановце.

Удружење “Буди Оптимиста” ће за спровођење ове врсте услуге ангажовати укупно 5 лица. Критеријуми за избор лица која ће бити ангажована за пружање услуга корисницима су: лица која су дуго времена на евиденцији незапошљених и теже запошљиве категорије (лица у познијим радним годинама - после 50 година старости, лица са нижим квалификацијама или без квалификација, млади и остале категорије теже запошљивих лица).

По Пројекту је потребно ангажовање 5 лица. У случају већег броја пријављених кандидата вршиће се тестирање на основу кога ће се одабрати лица која ће бити ангажована. Тестирање ће се обавити 8.августа у 9 часова у малој сали Општине Владичин Хан.

Лица за помоћ у кући ће спроводити активности у директном контакту са лицима у домаћинству.

Пружаоци услуга ће имати фиксну новчану надокнаду по Уговору о делу са Удружењем Буди Оптимиста.

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

 • држављанин Републике Србије;
 • пунолетни и радно способни;
 • становање (пребивалиште или боравиште) на територији општине Владичин Хан

Од изабраних кандидата очекује се:

 • Два пута недељно, за све време трајања пројекта, обилажење 10 лица са којима ће се претходно потписати сагласности за пружање услуга помоћи у кући у приоду од 10.08. до 10.11. 2016. године.
 • Поштују остале уговором предвиђене обавезе.

Позивају се заинтересовани кандидати да попуне пријаву на шалтеру број 4. Услужног центра општине Владичин Хан, која ће бити активна од среде 27.07.2016. до 04.08.2016. у времену од 09-12 часова.

Потребно је да сви пријављени кандидати присуствују одабиру(тестирању) у малој сали Општине 08.08. у 09:00 и са собом понесу лична документа (ЛК).

Листа изабраних кандидата ће бити објављена истог дана на интернет-страници:http://www.vladicinhan.org.rs.

Уколико се изабрани кандидат не одазове позиву за потписивање уговора, биће избрисан са листе и позваће се следећи рангирани кандидат.


Председница удружења

Ивана Здравковић


Среда, 20. јул 2016.


imgimgimgExcelРанг листа кандидата за пројекат “Помоћ у кући”
Уторак, 19. јул 2016.


imgНа основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број. 83/14 и 58/15), члана 24. став 1., а у вези члана 25. став 2. и члана 26. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број:126/2014), ), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", бр. 23/08) члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“, број:40/13), Општинско веће општине Владичин Хан је на седници одржаној дана 13.07.2016.године, донело је


Р Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ


MS WordЦео текст решења можете погледати овде.
Петак, 15. јул 2016.


imgНа основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. Гласник Пчињског округа“, број 38/08), председник општине Владичин Хан је дана 13.07.2016. године, донео


ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН


и расписује


О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН


MS WordЦео текст огласа можете погледати овде.

MS WordОбразац пријаве можете преузети овде.
Уторак, 12. јул 2016.


imgimgimgЦентар за социјални рад
општине Владичин Хан
Градимира Михајловића 1а, Владичин Хан
017/473-976
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРОЈЕКАТ


Помоћ у кући


(пријављивање у периоду од 12. до 19. јула 2016.год. од 9 до 12 часова, у просторијама Услужног центра општине Владичин Хан шалтер бр. 4).


Центар за социјални рад општине Владичин Хан у сарадњи са Удружењем “Хан” с. Мртвица бб, Владичин Хан, упућује Јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за потребе спровођења пројектних активности теренског обиласка и помоћи у кући старим, изнемоглим, болесним и инвалидним лицима у брдско планинским селима и ромским насељима на територији општине Владичин Хан.

Пројекат “Помоћ у кући” финансира Министарство Правде Републике Србије а по Јавном конкурсу за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.

Помоћ у кући ће се спроводити од 20. јула до 19. децембра 2016. год. у 15 села и 6 ромских насеља на територији општине Владичин Хан.

Центар за социјални рад општине Владичин Хан ће за спровођење ове врсте услуге ангажовати укупно 21 лице. Критеријуми за избор лица која ће бити ангажована за пружање услуга корисницима су: лица која су дуго времена на евиденцији незапошљених и теже запошљиве категорије (лица у познијим радним годинама - после 50 година старости, лица са нижим квалификацијама или без квалификација, роми, млади и остале категорије теже запошљивих лица).

По Пројекту је потребно ангажовање 11 лица са основним образовањем и 10 лица са средњом стручном спремом с тим што Центар за социјални рад општине Владичин Хан задржава право промене ових одредби у случају недовољног броја кандидата са наведеним квалификацијама. У случају већег броја пријављених кандидата вршиће се тестирање на основу кога ће се одабрати лица која ће бити ангажована.

Лица за помоћ у кући ће спроводити активности у директном контакту са лицима у домаћинству.

Пружаоци услуга ће имати фиксну новчану надокнаду по Уговору о привременим и повременим пословима са Центром за социјални рад општине Владичин Хан.

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

 • држављанин Републике Србије;
 • пунолетни и радно способни;
 • становање (пребивалиште или боравиште) на територији општине Владичин Хан

Од изабраних кандидата очекује се:

 • Два пута недељно, за све време трајања пројекта, обилажење 10 лица са којима ће се претходно потписати сагласности за пружање услуга помоћи у кући у приоду од 21.07. до 19. 12. 2016. године.
 • Поштују остале уговором предвиђене обавезе.

Позивају се заинтересовани кандидати да попуне пријаву на шалтеру број 4. Услужног центра општине Владичин Хан, која ће бити активна од уторка 12.01. до 19.01.2016. у времену од 09-12 часова.

Потребно је да сви пријављени кандидати присуствују одабиру(тестирању) у великој сали Општине 19.07. у 13:00 и са собом понесу лична документа (ЛК).

Листа изабраних кандидата ће бити објављена истог дана на интернет-страници:http://www.vladicinhan.org.rs.

Уколико се изабрани кандидат не одазове позиву за потписивање уговора, биће избрисан са листе и позваће се следећи рангирани кандидат.


в.д. директор Центра за социјални рад

општине Владичин Хан

Љубиша Мијајловић


Среда, 06. јул 2016.


imgНа основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13) и на основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територије Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/2014), разматрајући предлог Комисије за спровођење јавног конкурса за избор програма /пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан број 401-360/2016-01 од 23.06.2016. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 04.07.2016. године, донело је ОДЛУКЕ у којима се одобравају средства из буџета Општине Владичин Хан за финансирање пројеката/програма удружења грађана на територији општине Владичин Хан.


MS WordИнтегрални текст одлука можете погледати овде.
Среда, 06. јул 2016.


imgПоводом примене одредаба члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16), Општинска управа Општине Владичин Хан издаје следеће


Саопштење за јавност


Странка која је незадовољна поступањем организационих јединица Општинске управе Општине Владичин Хан, а везано за примену горе наведених одредаба Закона о општем управном поступку, може непосредно своје примедбе или жалбе уложити руководиоцу надлежног одељења или шефу надлежне службе Општинске управе Општине Владичин Хан.

Уколико је и даље незадовољан, поступањем надлежног одељења односно службе, може се лично обратити и начелнику Општинске управе Општине Владичин Хан.


НАЧЕЛНИК

Драган Милосављевић

Adobe readerСкенирани текст саопштења можете погледати овде.
Четвртак, 30. јун 2016.


imgУ складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Владичин Хан, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУ


MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.

MS WordОбразац захтева за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу узгоја и држања животиња, на територији општине Владичин Хан за 2017. годину можете преузети овде.

MS WordОбразац захтева за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији општине Владичин Хан за 2017. годину можете преузети овде.
Четвртак, 30. јун 2016.


imgУ складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) за територију општине Владичин Хан, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУ


MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.

MS WordОбразац захтева можете преузети овде.
Уторак, 14. јун 2016.


Република Србија

Grb Republike SrbijeНа основу члана 126. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010) и члана 13. Закона о заштити податка о личности („Службени гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/12-одлука УС и 107/2012), Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси необавезујуће:УПУТСТВО О ПРИМЕНИ ОДРЕДАБА ЧЛ. 9. И 103. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 18/16) КОЈИМА ЈЕ РЕГУЛИСАНА РАЗМЕНА ПОДАТАКА О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈАMS WordЦео текст упутства можете погледати овде.
Петак, 03. јун 2016.


imgНа основу чл. 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр.,64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 7, 15, 17, и 18. Одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине («Сл. гласник Града Врања», бр. 6/16), Закључка Општинског већа општине Владичин Хан број 06-50/1/2016-01, Комисија за спровођење поступка отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан,РАСПИСУЈЕО Г Л А С


О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДАMS WordЦео текст огласа можете погледати овде.
Уторак, 31. мај 2016.


Република Србија

Grb Republike SrbijeМИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Обилићев венац 9-11, БеоградНа основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/15), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (,,Службени гласник РС”, бр. 103/2015) и Уредбe о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2016. годину (“Службени гласник РС”, број 31/2016), расписује


К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОСИМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА У 2016. ГОДИНИAdobe readerЦео текст конкурса можете преузети овде.

MS WordОбразац пријаве на конкурс за доделу средстава за организацију стручног скупа или саветовања на територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина у 2016. години.

MS WordОбразац пријаве на конкурс за доделу средстава за студијско - истраживачке радове, програме и пројекте од значаја за Републику Србију на територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина у 2016. години.

MS WordОбразац пријаве за доделу средстава за ископ бунара у функцији наводњавања.

MS WordОбразац пријаве на конкурс за доделу средстава за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта натериторији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина у 2016. години.

MS WordОбразац пријаве за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање.

MS WordОбразац пријаве на конкурс за доделу средстава за студијско - истраживачке радове, програме и пројекте од значаја за јединице локалних самоуправа на територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина у 2016. години.

MS WordОбразац пријаве на конкурс за доделу средстава за уређење (ревитализацију) пољских путева на територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина у 2016. години.

MS WordОбразац пријаве на конкурс за доделу средстава у комасацији (I фаза) геодетско - технички радови и стручни надзор на територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина у 2016. години.
Четвртак, 26. мај 2016.


imgДивац омладински фондови - Конкурс 2016Фондација "Ана и Владе Дивац" позива све неформалне и формалне групе младих из општина Аранђеловац, Кањижа, Обреновац, Пријепоље, Владичин Хан, Власотинце, Куршумлија и Ужице да поднесу предлоге пројеката Дивац омладинском фонду до 15. јула 2016. године.

Цео текст конкурса можете погледатиовде.
Уторак, 17. мај 2016.


imgОдељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Владичин Хан, у складу са чланом 47. и 63. Закона о планирању и изградњи («Сл. Гласник РС», број 72/09, 81/09, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014) и у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл. Гласник РС», број 64/2015)ОРГАНИЗУЈЕ


ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТОНСКО-УРБAНИСТИЧКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 411/1 КО ВЛАДИЧИН ХАН У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУПодносилац захтева: Општина Владичин ХанПозивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Владичин Хан.

Овлашћени за давање обавештења о садржају јавне презентације су запослени у служби за урбанизам општинске управе Владичин Хан.

Јавна презентација урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 19.05.2016.године до 26.05.2016.године од 12.00-14.00часова у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Владичин Хан – канцеларија број 9.

Презентација урбанистичког пројекта одржаће се 19.05.2016.године (четвртак) са почетком у 11.00 часова, од стране представника обрађивача Урбанистичког пројекта, ЈП Завода за урбанизам Врање.

Урбанистички пројекат ће бити изложен на огласној табли Општинске управе Владичин Хан, улица Светосавска број 1.СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ
Петак, 13. мај 2016.


imgРезултати конкурса за студентске стипендије за школску 2015/2016. годинуExcelРанг листа за студенте I године студијa

ExcelРанг листа за студенте осталих година студија

MS WordОдлука - студенти/ученици који не задовољавају опште услове конкурса


Петак, 13. мај 2016.


imgРезултати конкурса за ученичке стипендије за школску 2015/2016. годинуExcelРанг листа за ученике I разреда средње школе - Владичин Хан

ExcelРанг листа за ученике осталих разреда средње школе - Владичин Хан

ExcelРанг листа за ученике средњих школа ван општине Владичин Хан

MS WordОдлука - студенти/ученици који не задовољавају опште услове конкурса


Четвртак, 12. мај 2016.


imgО Б А В Е Ш Т Е Њ ЕДана 18.05.2016. године [среда] у организацији општине Владичин Хан великом броју пољопривредних произвођача биће омогућено да посете 82. Међународни сајам пољопривреде који се одржава од 14. до 20. маја у Новом Саду.

Пољопривредним произвођачима, који обављају пољопривредну делатност у регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Владичин Хан биће омогућено да се упознају са актуелним тенденцијама и научним достигнућима у пољопривреди.

Организованим превозом полазак из Владичиног Хана је у 4,00 часова ујутру испред бензинске станице у Владичином Хану.

Позивају се сви пољопривредни произвоћачи који су уписани у Регистар пољопривредних произвођача са територије општине Владичин Хан заинтересовани за одлазак на сајам да се пријаве до 17.05.2016. године у канцеларији бр. 18. Општинске управе општине Владичин Хан, служби за послове пољопривреде.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Петак, 06. мај 2016.


imgО б а в е ш т е њ еОдељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналнеи грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, обавештава грађане на територији Општине Владичин Хан да је у току поступак пријављивања и евидентирања закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација.

Закупцима на неодређено време сматрају се лица носиоци станарског права каја су то право стекла у складу са законом на основу уговора о закупу стана или одлуком надлежног органа или на основу правоснажног судског решења које замењује уговор о закупу стана, користе стан у својини грађана, који припада задужбини, који припада фондацији и који је у поступку враћања одузете имовине.

На основу Закона о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана задужбина и фондација ( „Сл.г ласник РС „ бр. 96/2015 ), наведена лица подносе евиденциону пријаву коју могу поднети и власници станова на којима је засновано право закупа на неодређено време.

Евиденциона пријава подноси се у два примерка непосредно или поштом препоручено Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналнеи грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан.

Уз пријаву подноси се :

 • уговор о закупу стана или копија акта о додели стана у закуп;
 • идентификациони документ закупца (лична карта);
 • доказ о пребивалишту закупца или члана његовог породичног домаћинства;
 • уверење управе јавних прихода да се лица – закупци не воде у службеној евиденцији као власници непокретности по основу локалних јавних прихода;
 • изјава под кривичном и материјалном одговорношћу лица да немају на други начин решено стамбено питање;
 • доказ о власништву стана и уговора о закупу стана;
 • доказ о покренутом поступку рестуитуције који подноси власник стана.

На основу поднетих пријава закуца локална самоуправа формира Регистар закупаца на неодређено време у становима грађана, задужбина и фондација.

Регистар закупаца на неодређено време, јединица локалне самоуправе доставља Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - служби за послове становања.

Образац евиденционе пријаве може се преузети код овог органа.

Евиденциона пријава са свом горе наведеном документацијом подноси се у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења на интернет страници Општине, најкасније до 14.05.2016 године.
Петак, 06. мај 2016.


imgПројекат подршке почетницима за започињање посла – Start up (у даљем тексту: Пројекат) реализује Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама (у даљем тексту: АРРА).

Општи циљ Пројекта је развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва, као и унапређење ефикасности и институционалне подршке пословању и развоју микро, малих и средњих привредних друштава (у даљем тексту: ММСП) и предузетника.

Пакет подршке обухвата: реализацију обука, бесповратна средства и менторско праћење ММСПи предузетника. Пројекат ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи подржати осетљиве циљне групе, крозедукацију о покретању и вођењу посла, обуке за започињањебизниса и израду бизнис плана, бесповратну помоћ за финансирање најбољих пословних идеја и менторинг за привредне субјекте у раној фази развоја.

Промоција јавног позива одржаће се 09. маја 2016. године у 12 сати у скупштинској сали Општине Владичин Хан.

Цео текст јавног позива као и пратећу документацију можете погледати на сајтуЦентра за развој Јабланичког и Пчињског округа.

Пријаве за I фазу Пројекта достављају се Развојној агенцији Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа до 20.05.2016.године.
Уторак, 05. април 2016.


Grb Vladicinog HanaFondacija Ana i Vlade Divac

ЈАВНИ ПОЗИВ


У оквиру Пројекта"Дивац пољопривредни фондови у Владичином Хану" - Фондација "Ана и Владе Дивац" у сарадњи са општином Владичин Хан,расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у износу до180.000,00 динараза развој пољопривредених делатности за најмање 13 младих пољопривредника/ца, старости од20-40година који имају место пребивалишта на општини Владичин Хан. Помоћ није у новцу него у роби, а укључује набавку стоке, материјала за рад, опреме за развој пољопривредних активности, грађевинског материјала за пољопривредне објекте и сл.

Конкурс је отворен од 05. априла до 26. априла 2016. године.

Позивамо све заинтересоване који задовољавају основни критеријум, да имају између 20 и 40 година, да се пријаве тако што ће попунитиПРИЈАВУ.

ПРИЈАВУможете преузети на шалтеру број 1. у услужном центру општине Владичин Хан, као и путем интернета са сајта:www.fondacijadivac.orgиwww.vladicinhan.org.rs.

За све детаљне информације обратити се г-ђи Нади Обрадовић – Фондација “Ана и Владе Дивац” путем e-maila:nada.obradovic@divac.comили на број телефона 062 /77 88 73.

Попуњену ПРИЈАВУ, са пратећом документацијом, послати на адресу:

ФОНДАЦИЈА "АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ"

ул. Илије Гарашанина 53а/7

11000 Београд

са назнаком: "за Конкурс за пољопривредни програм - Владичин Хан"


УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

 • млади од 20-40 година који желе да отпочну или прошире свој посао везан за пољопривреду;

 • да имају пребивалиште на територији општине Владичин Хан;

 • да дају писмену изјаву да ће регистровати своју делатност уколико уђу у ужи круг одабраних пословних идеја (нпр: пољопривредно газдинство) - ако већ није регистровано или на подносиоца пријаве или неког од чланова заједничког домаћинства;

 • да су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству посредника;

 • да су поднели попуњенуПРИЈАВУФондацији “Ана и Владе Дивац” са пратећом документацијом;

 • да нису запослени у Општини Владичин Хан (одборници, чланови општинског већа, радници општинске управе);

КРИТЕРИЈУМИ УГРОЖЕНОСТИ:

 • Вишечлана породица и везана домаћинства;

 • Лица без сталног запослења или са примањима које не задовољавају основне потребе домаћинстава;

 • Породице које живе као подстанари или у властитом, али неусловном објекту;

 • Породица са болесним-инвалидним члановима.

НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ОДРЕЂУЈЕ ВИД ПОМОЋИ КОРИСНИКУ ПРИЈАВЉЕНОМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОГРАМ:

 • Интересовања и знања;

 • Искуства и тренутна производња;

 • Постојећих објеката, опреме и других могућности корисника;

 • Потребе корисника.

ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУО Б А В Е З Н ОТРЕБА ДОСТАВИТИ УЗ ПРИЈАВУ:

 1. Пристанак за обраду података о личности - дата у прилогу;

 2. Копија личне карте или пасоша за подносиоца пријаве (или копија избегличке легитимације уколико подносилац Пријаве или члан његовог домаћинства има избеглички статус, или копија решења о укидању статуса избеглице, или копија легитимације интерно расељених лица);

 3. Изјава о кућној заједници оверена у општинском органу управе;

 4. За запослене чланове домаћинства - потврда од послодавца о запослењу са просечном висином личног дохотка (за задња три месеца);

 5. За пензионере - копија задњег чека од пензије;

 6. За незапослене чланове породичног домаћинства – потврду о незапослености од Националне службе за запошљавање (за пријављена лица);

 7. За незапослене чланове породичног домаћинства која нису на евиденцији Националне службе за запошљавање, оверена изјава два сведока о незапослености;

 8. За студенте и ученике средњих школа – потврда надлежне образовне институције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању или копија ђачке књижице, сведочанства или индекса;

 9. За самохраног родитеља – потврда о смрти брачног друга или решење о разводу брака или оверена изјава дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да сам брине о деци/детету без помоћи другог родитеља, потврђена овереним изјавама два сведока;

 10. За пољопривредна газдинства – копија регистрације пољопривредног газдинства;

 11. За болесне чланове домаћинства - копија медицинске документације.


Adobe readerУпитник-Пријаву можете преузети овде.

Adobe readerОбразац - Пристанак за обраду података о личности можете преузети овде.

Adobe readerМетодологију имплементације пројекта Дивац пољопривредни фондови и опште бодовање за селекцију корисника за подршку младим пољопривредницима на територији општине Владичин Хан можете преузети овде.
Четвртак, 31. март 2016.


Grb Vladicinog Hana


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/13), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Града Врања“, број 40/13), члана 19. Правилнка о финансирању/суфинансирању у области спорта Општине Владичин Хан, број 06-13/7/2016-01 од 05.02.2016. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 23.03.2016. године донело јеО Д Л У К У


О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПРОГРАМЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
MS WordЦео текст одлуке можете погледати овде.
Четвртак, 31. март 2016.


Grb Vladicinog Hana


На основу члана 13. Став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13), Стратегије Одрживог развоја Општине Владичин Хан за период 2013–2018 године, Одлуке о програму подршке пољопривреди за општину Владичин Хан за 2016. годину Општинског већа општине Владичин Хан број 06-31/5/2016-01 од 30.03.2016. године, дана 31.03.2016. годинеОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН


Расписује


К О Н К У Р С


За подношење захтева за подстицајна средства за набавку женске телади
MS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Обрасци:
Среда, 23. март 2016.


Grb Vladicinog Hana


У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл. гласник РС'' бр.8/2012) и Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Сл. гласник Града Врања, број 12/14), Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан коју именује председник Општине расписује:ЈАВНИ КОНКУРС


за доделу дотацијe удружењима за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у области културе и културне баштине у општини Владичин Хан за 2016.годинуMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Обрасци:
Среда, 23. март 2016.


Grb Vladicinog Hana


У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл. гласник РС'' бр.8/2012) и Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Сл. Гласник Града Врања,(број 12/14), Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан коју именује председник Општине расписује:ЈАВНИ КОНКУРС


за финансирање или суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса у области заштите животне средине које реализују удружења грађана средствима из буџета Општине Владичин Хан за 2016. годинуMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Обрасци:
Среда, 23. март 2016.


Grb Vladicinog Hana


У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл. гласник РС'' бр.8/2012) и Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Сл. Гласник Града Врања,(број 12/14), Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан коју именује председник Општине расписује:ЈАВНИ КОНКУРС


за финансирање или суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса у области социјалне заштите које реализују удружења грађана средствима из буџета Општине Владичин Хан за 2016. годинуMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Обрасци:
Петак, 11. март 2016.


Grb Vladicinog Hana


На основу члана 2. Одлуке о образовању Савета за здравље („Службени гласник Града Врања“ бр. 41/13) Савет за здравље општине Владичин Хан, на седници, одржаној 04.03.2016. године, донео јеПОСЛОВНИК


О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕMS WordЦео текст пословника можете преузети овде.
Петак, 19. фебруар 2016.


Grb Vladicinog Hana


На основу члана 4. Правилника о стипендирању студената ученика са територије Општине Владичин Хан, Комисија за доделу студентских стипендија Општине Владичин Хан, дана 19.02.2016. године расписује:КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУMS WordЦео текст јавног конкурса можете преузети овде.


MS WordОбразац бр. 1 - Пријава, можете преузети овде.


MS WordОбразац бр. 3 - Уверење о просечном месечном прнходу по члану породице, можете преузети овде.


MS WordОбразац бр. 4 - Изјава, можете преузети овде.
Петак, 19. фебруар 2016.


Grb Vladicinog Hana


На основу члана 4. Правилника о стипендирању студената ученика са територије Општине Владичин Хан, Комисија за доделу студентских стипендија Општине Владичин Хан, дана 19.02.2016. године расписује:КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУMS WordЦео текст јавног конкурса можете преузети овде.


MS WordОбразац бр. 1 - Пријава, можете преузети овде.


MS WordОбразац бр. 3 - Уверење о просечном месечном прнходу по члану породице, можете преузети овде.


MS WordОбразац бр. 4 - Изјава, можете преузети овде.
Петак, 19. фебруар 2016.


Grb Vladicinog Hana


На основу члана 68. Статута општине Владичин Хан (Службени гласник Пчињског округа број: 23/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13),на предлог Одељења за привреду и финанасије Општинске управе Општине Владичин Хан, Општинско веће Општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 29.01.2016. године, донело јеОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ АКТИВНОСТИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ, ИЗВРШЕЊА И КОНТРОЛЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст одлуке можете преузети овде.
Четвртак, 05. фебруар 2016.


Grb Vladicinog Hana


ОБАВЕШТЕЊЕСтручна служба за послове пољопривреде Општинске управе општине Владичин Хан у сарадњи са Институтом за ратарство и повртарство Нови Сад - НС семе, дана 12.02.2016. године, у великој сали СО-е Владичин Хан, са почетком у 11,00 часова, организује једнодневно саветовање на тему:

"Технологија производње ратарско-повртарских култура и избор хибрида за предстојећу сетву 2016. године."

Позивају се сви заинтересовани пољопривредни произвођачи са територије општине Владичин Хан да присуствују саветовању, а све у циљу правилног одабира хибрида ради добијања већих приноса на својим парцелама.
Четвртак, 05. фебруар 2016.


Grb Vladicinog Hana


На основу чл. 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр.24/11 и 99/2011- др. закони), члана 68. Статута Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2016. годину („Сл. гласник града Врања 28/15), Програма развоја спорта у општини Владичин Хан за период од 2015-2018.године бр.06-175/10/2015-01, члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Града Врања“, број 40/13),
ПРАВИЛНИК


О ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ У ОБЛАСТИ СПОРТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст правилника можете преузети овде.
Четвртак, 05. фебруар 2016.


Grb Vladicinog Hana


У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр.24/11 и 99/2011- др. закони) чл. 68. Статута Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2016. годину („Сл. гласник града Врања 28/15),Програма развоја спорта у општини Владичин Хан за период од 2015-2018.године бр.06-175/10/2015-01, члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), чл. 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Града Врања“, број 40/1 Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2016. годину („Сл. гласник града Врања 28/15), Програма развоја спорта у општини Владичин Хан за период од 2015-2018.године бр.06-175/10/2015-01 и на основу члана 2. и 3. Правилника о финансирању/ суфинансирању програма у области спорта општине Владичин Хан бр.06-13/7/2016-01 расписујем,Ј А В Н ИК О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН за период од 01.01.2016. до 30.06.2016. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног конкурса можете преузети овде.


ExcelОбразац финансијског плана можете преузети овде.

MS WordОбразац изјаве можете преузети овде.


MS WordОбразац бр. 1 можете преузети овде.


MS WordОбразац потврде можете преузети овде.


MS WordОбразац потврде ангажованих спортских стручњака-тренера можете преузети овде.


MS WordОбразац уверења о завршеном стручном оспособљавању у области спорта можете преузети овде.


MS WordОбразац захтева можете преузети овде.

Понедељак, 25. јануар 2016.


Grb Vladicinog Hana


На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број: 83/2014), члана Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа 21/08 I 89/09 и службени гласник града Врања брoj: 11/2013), члана 4. раздео 2, глава 1, Програмска активност 0602-0006: Информисање, позиција 20. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2016. годину („Службени гласник града Врања“, број: 28/2015), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", бр. 23/08) члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“, број:40/13) и Одлуке Општинског већа број 06-3/1/2016-01 о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета Општине Владичин Хан ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2016. години, Општинско веће Општине Владичин Хан , на седници одржаној 21.01.2016. године, расписало јеЈ А В Н ИП О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИMS WordЦео текст јавног позива можете преузети овде.


MS WordОбразац пријаве можете преузети овде.


ExcelОбразац 1 табеле за пројектно суфинансирање из области јавног информисања можете преузети овде.
Уторак, 19. јануар 2016.


Grb Vladicinog Hana


У циљу заштите материјално најугроженијих домаћинстава на подручју oпштине Владичин Хан и реализације Уредбе о енергетски угроженом купцу ("Службени гласник РС", бр. 113/2015), која је ступила на снагу 01. јануара 2016. године,

Одељење за општу управу и јавне службе Општинске управе Општине Владичин Хан, дајеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о стицању статуса енергетски угроженог купцаУредбом о енергетски угроженом купцу ("Службени гласник РС", бр. 113/2015), утврђени су критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца.

Статус енергетски угроженог купца остварује домаћинство (самачко или вишечлано,) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са овом Уредбом.

Статус енергетски угроженог купца, у смислу ове Уредбе, је и домаћинство чијем члану због здравственог стања обуставом електричне енергије, односно природног гаса може бити угрожен живот или здравље.I УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА


 1. Остваренукупан месечни приход домћинства, и то:

  1. до 13.595,68 динара за домаћинства са једним чланом;

  2. до 19.795,00 динара за домаћинства са два и три члана;

  3. до 25.990,25 динара за домаћинства са четири и пет чланова;

  4. до 32.684,20 динара за домаћинства са шест и више чланова

 2. Непоседовање друге стамбене јединице, осим стамбене јединице која по структури и површини одговара потребама домаћинства, сагласно прописима којим се уређују површински нормативи за станове у области социјалног становања (за једночлано домаћинство до 30 квм, за двочлано до 52 квм, за трочлано до 65 квм, за четворочлано до 75 квм, за петочлано до 85 квм, за шесточлано до 95 квм, за домаћинства преко шест чланова за сваког наредног члана површина се увећава за 6 квм).

 3. Енергетски угрожени купац стиче право на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије, односно природног гаса, на следећи начин:

  1. за електричну енергију, за све месеце:

   1. за домаћинство са једним чланом од 120 kWh месечно;

   2. за домаћинство са два и три члана од 160 kWh месечно;

   3. за домаћинство са четири и пет чланова од 200 kWh месечно;

   4. за домаћинство са шест и више чланова од 250 kWh месечно.

  2. за природни гас, за месеце јануар, фебруар, март, октобар, новембар и децембар:

   1. за домаћинство са једним чланом од 35 m³ месечно;

   2. за домаћинство са два и три члана од 45 m³ месечно;

   3. за домаћинство са четири и пет чланова од 60 m³ месечно;

   4. за домаћинство са шест и више чланова од 75 m³ месечно.

Енергетски угрожени купац може стећи право на умањење месечне обавезе за наведене количине електричне енергије, сходно броју чланова домаћинства и укупним месечним примањима, уколико му је месечна потрошња електричне енергије, у обрачунском периоду, сведена на 30 дана, мања или једнака четворострукој напред наведеној количини електричне енергије.

У случају да је месечна потрошња електричне енергије већа од 4 пута, а мања од 6,5 пута од напред наведене количине електричне енергије, енергетски угрожени купац има право на половину одобреног умањења месечне обавезе.

Угрожени купац чија је остварена месечна потрошња електричне енергије већа од 6,5 пута од одобрених количина умањења, сходно броју чланова домаћинства и укупним месечним примањима, енергетски угрожени купац НЕМА ПРАВО на умањење месечне обавезе.

Угрожени купац има право на умањење месечне обавезе за одобрене количине природног гаса, ако је месечна потрошња мања или једнака двострукој количини одобреног месечног умањења.

У случају да је месечна потрошња природног гаса већа од двоструке, а мања од 2,5 пута од одобренене количине, енергетски угрожени купац има право на половину одобреног месечног умањења.

Угрожени купац чија је месечна потрошња природног гаса већа од 2,5 пута утврђеног умањења месечне обавезе НЕМА ПРАВО на умањење месечне обавезе.


Подносилац, уз захтев,прилаже следеће доказе:

 1. о пребивалишту и сродству за подносиоца захтева и чланове домаћинства (фотокопија личне карте, извод из матичне књиге рођених (ИМКР), уверење о пребивалишту, извод из матичне књиге венчаних (ИМКВ), изјавa два сведока датa пред надлежним органом и други докази прописанизаконом којим се уређује општи управни поступак);

 2. о укупним месечним примањима и приходима (чек од пензије, уверење надлежног органа, односно послодавцаи др.), уверење надлежног органа за децу старију од 15 година да су на редовном школовању, а за незапослено лице, односно корисника новчане накнаде по прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености, уверење надлежне јединице Националне службе за запошљавање;

 3. доказ надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности;

 4. уверење управе јавних прихода из места пребивалишта и из места рођења

 5. последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас.

Ако је подносилац захтева лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ и/или дечијег додатка, уместо напред побројаних доказа, изузев последњег рачуна за електричну енергију, односно природни гас, уз захтев прилаже оверен препис акта којим је утврђено једно од ових права.

У случају да подносилац захтева нема уговор о продаји електричне енергије или природног гаса, односно уколико рачун не гласи на његово име, уз захтев се прилаже уговор, јавна исправа или други документ, којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стану у коме је купац по уговору о продаји електричне енергије или природног гаса друго лице (уговор о закупу стана, одлука суда и сл.).

Докази се прибављају за месец који претходи месецу подношења захтева, осим ако посебним прописом није другачије уређено.

Уколико није дошло до промене података на основу којих је донето решење о стицању статуса угроженог купца за претходну календарску годину, а што ће се констатовати узимањем изјаве на записник под кривичном и материјалном одговорношћу пред органом јединице локалне самоуправе, уз захтев није потребно прилагати доказе који су већ раније приложени, изузев доказа о укупним месечним примањима и приходима домаћинства.II СТИЦАЊЕ СТАТУСА УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА


Енергетски угрожени купац, у смислу ове Уредбе, је и домаћинство чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса може бити угрожен живот или здравље (односи се на чланове домаћинства који користе електро-медицинску опрему неопходну за одржавање здравља, за чији је рад неопходно напајање из дистрибутивне мреже).

На наведене кориснике се не примењују напред наведени критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца, већ је потербна лекарска документација као доказ да члану домаћинства, које тражи статус енергетски угроженог купца, због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса, може бити угрожен живот или здравље и последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас.

Оператор дистрибутивног система електричне енергије не може обуставити испоруку електричне енергије због неизвршених обавеза из уговора о снабдевању домаћинству, које је стекло статус енергетски угроженог купца због здравственог стања, ако члан домаћинства енергетски угроженог купца користи електро-медицинску опрему неопходну за одржавање здравља, за чији је рад неопходно напајање из дистрибутивне мреже.III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА


Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца, заинтересована лица могу да преузму сваког радног дана у времену од 07:00h до 15:00h у Општинском услужном центру Општине Владичин Хан, а предаје се на писарници Општинске управе.

На основу поднете документације, Одељење за општу управу и јавне службе Општинске управе Општине Владичин Хан, донеће Решење о стицању статуса угроженог купца, односно решење о одбијању захтева, које ће доставити подносиоцу захтева.

MS WordЦео текст одлуке можете преузети овде.
Четвртак, 14. јануар 2016.


Grb Vladicinog Hana

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, бр. 48/94 и 11/98), члана 11. и 68. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07 и 83/14-др.закон), и члана 100. и 113. став 1. тачка 2. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број: 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13), Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној 27.12.2015. године, донела јеО Д Л У К У


О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРЕКОДОЛЦЕ ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН, РАДИ ОДЛУЧИВАЊА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД ОД 01.12.2015. ГОДИНЕ ДО 30.11.2020. ГОДИНЕ
MS WordЦео текст одлуке можете преузети овде.

Страна:12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.416.169