Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Конкурси, тендери, огласи, обавештења - 2016, страна 1 Верзија за штампу
Страна:12Понедељак, 26. децембар 2016.


img


На основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/2016), Жалбена комисија општине Владичин Хан на седници одржаној дана 26.12.2016. године, донела јеП О С Л О В Н И К

О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст пословника можете погледати овде.


Среда, 23. новембар 2016.


img


На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 17/2016), Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину ("Сл. гласник Града Врања" број: 2/16 и 32/16) и Решења о попуњавању радног места интерним конкурсом у ЈП "Водовод" Владичин Хан од 23.11.2016.године, директор ЈП "Водовод" Владичин Хан објављује:ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање радног места у ЈП "Водовод" Владичин ХанAdobe readerЦео текст конкурса можете погледати овде.


Среда, 23. новембар 2016.


img


На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" бр. 68/2015), члана 3. Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 17/2016) и Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину ("Сл. гласник Града Врања" број: 2/16 и 32/16), директор ЈП "Водовод" Владичин Хан доноси:РЕШЕЊЕ

о попуњавању радног места интерним конкурсом у ЈП "Водовод" Владичин ХанAdobe readerЦео текст решења можете погледати овде.


Среда, 23. новембар 2016.


img


На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 17/2016), Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину ("Сл. гласник Града Врања" број: 2/16, 32/16 и 34/2016) и Решења о попуњавању радног места интерним конкурсом у ЈП за комунално уређење Владичин Хан број 1248 од 22.11.2016.године, директор ЈП за комунално уређење Владичин Хан објављује:ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање радног места у ЈП за комунално уређење Владичин ХанAdobe readerЦео текст конкурса можете погледати овде.


Среда, 23. новембар 2016.


img


На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" бр. 68/2015), члана 3. Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 17/2016) и Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину ("Сл. гласник Града Врања" број: 2/16, 32/16 и 34/16), директор ЈП за комунално уређење Владичин Хан доноси:РЕШЕЊЕ

о попуњавању радног места интерним конкурсом у ЈП за комунално уређење Владичин ХанAdobe readerЦео текст решења можете погледати овде.


Уторак, 22. новембар 2016.


img


На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, број: 17/16), тачке 3. Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређеио време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину(„Сл. гласник Града Врања“ број: 2/16 и 32/16), члана 40. Одлуке о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 23/08 и „Службени гласник Града Врања“, број 23/09, 15/10 и 32/16) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Општинској управи општине Владичии Хан, број: 112-21/2016-02 од 03.11.2016. године, Начелник Општинске управе општине Владичин Хан, објављујеИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање радних места у Општинској управи општине Владичин ХанAdobe readerЦео текст конкурса можете погледати овде.


Уторак, 22. новембар 2016.


img


Нa основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, број: 17/16), тачке 3. Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину(„Сл. гласник Града Врања“ број: 2/16 и 32/16) и члана 40. Одлуке о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08 и „Службени гласник Града Врања“, број 23/09, 15/10 и 32/16), Начелник Општинске управе општине Владичин Хан, доносиР Е Ш Е Њ Е

о попуњавању радних места интерним конкурсом у Општинској управи општине Владичин ХанAdobe readerЦео текст решења можете погледати овде.


Среда, 16. новембар 2016.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.11.2016. године, донело је:ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст одлуке можете погледати овде.


Понедељак, 14. новембар 2016.


img


На основу Закључка општинског већа општине Владичин Хан бр. 06-123/1/2016-01 од 08.11.2016. године и Решења начелника општинске управе Владичин Хан бр. 013-77/2016-02 од 10.11.2016. године Комисија за спровођење јавног надметања-лицитације старе столарије расписује:О Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊА СТАРЕ СТОЛАРИЈЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМMS WordЦео текст огласа можете погледати овде.


Уторак, 08. новембар 2016.


img


На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 17/2016), Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину ("Сл. гласник Града Врања" број: 2/16 и 32/16) и Решења о попуњавању радног места интерним конкурсом у ЈП за комунално уређење Владичин Хан број 1194 од 07.11.2016.године, директор ЈП за комунално уређење Владичин Хан објављује:ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање радног места у ЈП за комунално уређење Владичин ХанAdobe readerЦео текст конкурса можете погледати овде.


Уторак, 08. новембар 2016.


img


На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" бр. 68/2015), члана 3. Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 17/2016) и Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину ("Сл. гласник Града Врања" број: 2/16 и 32/16), директор ЈП за комунално уређење Владичин Хан доноси:РЕШЕЊЕ

о попуњавању радног места интерним конкурсом у ЈП за комунално уређење Владичин ХанAdobe readerЦео текст решења можете погледати овде.


Петак, 04. новембар 2016.


img


На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, број: 17/16), тачке 3. Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређеио време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину(„Сл. гласник Града Врања“ број: 2/16 и 32/16), члана 40. Одлуке о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 23/08 и „Службени гласник Града Врања“, број 23/09, 15/10 и 32/16) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Општинској управи општине Владичии Хан, број: 112-21/2016-02 од 03.11.2016. године, Начелник Општинске управе општине Владичин Хан, објављујеИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање радних места у Општинској управи општине Владичин ХанAdobe readerЦео текст конкурса можете погледати овде.


Четвртак, 03. новембар 2016.


img


Нa основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, број: 17/16), тачке 3. Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину(„Сл. гласник Града Врања“ број: 2/16 и 32/16) и члана 40. Одлуке о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08 и „Службени гласник Града Врања“, број 23/09, 15/10 и 32/16), Начелник Општинске управе општине Владичин Хан, доносиР Е Ш Е Њ Е

о попуњавању радних места интерним конкурсом у Општинској управи општине Владичин ХанAdobe readerЦео текст решења можете погледати овде.


Уторак, 01. новембар 2016.


img


На основу Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“ број 51/2009), члана 95. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („службени гласник РС“ број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 68. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", бр. 23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 26.10.2016. године, донело је:ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ „De minimis“ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ у 2016. годиниMS WordЦео текст одлуке можете погледати овде.


MS WordУпутство – додатне информације у вези са пријавом за доделу средстава „De minimis“ државне помоћи предузетницима, микро и малим правним лицима можете погледати овде.


MS WordОбрасце можете преузети овде.

Среда, 12. октобар 2016.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13) и на основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територије Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/2014), разматрајући предлог Комисије за спровођење јавног конкурса за избор програма /пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан број 401-206/17/2016-01 од 28.09.2016. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 30.09.2016. године, донело је:О Д Л У К УЧлан 1.

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета Општине Владичин Хан, Удружењу „Велес – Владичин Хан“, с.Полом., Владичин Хан, за реализацију пројекта „Хор Владичин Хан“ у износу од 200.000,00 динара.


Члан 2.

Овлашћује се председник Општине Владичин Хан да потпише уговор о финансирању пројекта из члана 1. ове Одлуке.


Члан 3.

Позива се подносилац одобреног пројекта да у року од осам дана од дана пријема ове Одлуке закључи уговор о финансирању.


Члан 4.

Корисник одобрених средстава дужан је да Одељењу за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан достави завршни наративни и финансијски извештај најкасније до 01.03.2017. године.


Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.


Члан 6.

Одлуку доставити: Подносиоцу одобреног пројекта, председнику Комисији, Одељењу за привреду и финансије Општине Владичин Хан и архиви.ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

БРОЈ: 06-95/17/2016-01


П Р Е Д С Е Д Н И К,

Горан Младеновић

Понедељак, 03. октобар 2016.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/13), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Града Врања“, број 40/13), члана 19. Правилнка о финансирању/суфинансирању у области спорта Општине Владичин Хан, број 06-82/2/2016-01 од 12.08.2016. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 30.09.2016. године донело је


Р Е Ш Е Њ Е

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПРОГРАМЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст решења можете погледати овде.

Среда, 28. септембар 2016.


img


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. Гласник Пчињског округа“, број 38/08), председник општине Владичин Хан је дана 26.09.2016. године, донео


ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН


и расписује


О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАНMS WordЦео текст огласа можете погледати овде.

MS WordФормулар за пријављивање можете преузети овде.

Понедељак, 26. септембар 2016.


img


Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове

Општинске управе Владичин ХанУ складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)


О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БР. 1 У МЗ ПРЕКОДОЛЦЕИзлаже се на рани јавни увид План детаљне регулације саобраћајнице бр.1 у МЗ Прекодолце (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 23.09.2016. до 08.10.2016.године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Општинске управе Владичин Хан, ул. Светосавска бр. 1, у канцеларији број 9, сваког радног дана од 9 до 15 часова, уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 017/473-073, локал 119.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници општине Владичин Хан.

Општинска управа Владичин Хан, као носилац израде Плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске пословеОпштинске управе Владичин Хан. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.


JPGПрилог: Графички приказ планираних намена површина

Петак, 23. септембар 2016.


Република Србија

Grb Republike SrbijeМИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊАНа основу члана 8. став 2. тачка 2) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/2009 и 10/2013 - др. закон), члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/2013, 142/2014 и 103/2015) и члана 13. Правилника о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима („Службени гласник РС”, број 67/2016), расписује


К О Н К У Р С

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА У 2016. ГОДИНИAdobe readerЦео текст конкурса можете преузети овде.

Понедељак, 19. септембар 2016.


imgGrb Vladicinog HanaУдружење Рома интелектуалаца


“Удружење Рома интелектуалаца“ из села Прекодолца, Владичин Хан упућује Јавни позив свим заинтересованим кандидатима и кандидаткињама да се пријаве за учешће у спровођењу пројектних активности усавршавања и додатног образовања у оквиру пројекта: „Едукацијом и запошљавањем до интеграције“.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА НА ОБУКУ

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА: „ЕДУКАЦИЈОМ И ЗАПОШЉАВАЊЕМ ДО ИНТЕГРАЦИЈЕ“(пријављивање у периоду од 01.09.2016. до 15.10.2016. године)


MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.

Понедељак, 29. август 2016.


img


У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Владичин Хан, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУ


MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.

MS WordОбразац захтева за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на територији општине Владичин Хан за 2017. годину можете преузети овде.

MS WordОбразац захтева за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији општине Владичин Хан за 2017. годину можете преузети овде.

Петак, 19. август 2016.


img


У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл. гласник РС'' бр.8/2012) и Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан (,,Сл. гласник Града Врања, број 12/14), Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан коју именује председник Општине расписује:ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС


за доделу дотацијe удружењима за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у области културе и културне баштине у општини Владичин Хан за 2016. годину на основу неопредељених средстава по претходном Јавном конкурсуMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Обрасци:

Среда, 17. август 2016.


Grb Republike Srbije

Р Е П У Б Л И К АС Р Б И Ј А


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)о г л а ш а в а


Ј А В Н ИУ В И Д


у


НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА „Ј Е Л А Ш Н И Ц А”


и


ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА „Ј Е Л А Ш Н И Ц А” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУЈАВНИ УВИДу Нацрт просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „Јелашница” (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „Јелашница” на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од22. АВГУСТА ДО 20. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина града Врања и општина Владичин Хан и Сурдулица, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лицапримедбена Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управиу току трајања јавног увида,закључноса 20. септембром 2016. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање урбанизам и становање, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАпланског документа биће одржанау петак 09. септембра 2016. године са почетком у 12:00 часова у Великој сали Скупштинe града Врања, у Врању, улица Краља Милана 1.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИДбиће одржана по завршетку јавног увида,у петак 07. октобра 2016. године, са почетком у 12:00 часова у Великој сали Скупштинe града Врања, у Врању, улица Краља Милана 1. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Петак, 12. август 2016.


img
У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр.24/11 и 99/2011- др. закони), Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2016. годину („Сл. гласник града Врања 25/16), Програма развоја спорта у општини Владичин Хан за период од 2015-2018.године бр.06-175/10/2015-01 и на основу Правилника о финансирању спорта у општини Владичин Хан бр.06-82/2/2016-01 од 12.08.2016. године, расписујем,


К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН за период од 01.07. 2016. до 31.12.2016. ГОДИНЕ


MS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.

Петак, 29. јул 2016.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРОЈЕКАТ

Помоћ у кући

(пријављивање у периоду од 29.јула до 05. августа 2016. год. од 9 до 12 часова, у просторијама Услужног центра Општине Владичин Хан шалтер бр. 4)


Удружење “Локална иницијатива Владичин Хан” Село Прекодолце бб, Владичин Хан у сарадњи са Општином Владичин Хан, упућује Јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за потребе спровођења пројектних активности теренског обиласка и помоћи у кући старим, изнемоглим, болесним и инвалидним лицима у брдско планинским селима на територији општине Владичин Хан.

Пројекат “Помоћ у кући” финансира Општина Владичин Хан а по јавном конкурсу за доделу средстава у области социјалне заштите објављеног 22. марта 2016. године.

Помоћ у кући ће се спроводити од 10. августа до 10. новембра 2016. год. у 5 брдско планинским селима на територији општине Владичин Хан. У следећим селима: Брестово, Куново, Манајле, Дупљане и Копитарце.

Удружење “Локална иницијатива Владичин Хан” ће за спровођење ове врсте услуге ангажовати укупно 5 лица. Критеријуми за избор лица која ће бити ангажована за пружање услуга корисницима су: лица која су дуго времена на евиденцији незапошљених и теже запошљиве категорије (лица у познијим радним годинама - после 50 година старости, лица са нижим квалификацијама или без квалификација, млади и остале категорије теже запошљивих лица).

По Пројекту је потребно ангажовање 5 лица. У случају већег броја пријављених кандидата вршиће се тестирање на основу кога ће се одабрати лица која ће бити ангажована. Тестирање ће се обавити 08. августа у 9 часова у малој сали Општине Владичин Хан.

Лица за помоћ у кући ће спроводити активности у директном контакту са лицима у домаћинству.

Пружаоци услуга ће имати фиксну новчану надокнаду по Уговору о делу са Удружењем „Локална иницијатива Владичин Хан“.

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

  • држављанин Републике Србије;
  • пунолетни и радно способни;
  • становање (пребивалиште или боравиште) на територији општине Владичин Хан

Од изабраних кандидата очекује се:

  • Два пута недељно, за све време трајања пројекта, обилажење 10 лица са којима ће се претходно потписати сагласности за пружање услуга помоћи у кући у приоду од 10.08. до 10.11. 2016. године.
  • Поштују остале уговором предвиђене обавезе.

Позивају се заинтересовани кандидати да попуне пријаву на шалтеру број 4. Услужног центра Општине Владичин Хан, која ће бити активна од петка 29.07.2016. до 05.08.2016. у времену од 09-12 часова.

Потребно је да сви пријављени кандидати присуствују одабиру (тестирању) у малој сали Општине 08.08. у 11 сати и са собом понесу лична документа (ЛК).

Листа изабраних кандидата ће бити објављена истог дана на интернет-страници:http://www.vladicinhan.org.rs.

Уколико се изабрани кандидат не одазове позиву за потписивање уговора, биће избрисан са листе и позваће се следећи рангирани кандидат.


„Локална иницијатива Владичин Хан“

Председник

Марко Младеновић

Страна:12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.185.171