Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Обавештавање јавности 2016. г. и раније Верзија за штампу

На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева Гастех доо. Краља Петра 1. бб Инђија МБ 08755671, ПИБ 100698931,који је опуномоћен и овлашћен од стране инвеститора Теклас Аутомотиве доо Владичин Хан индустријска зона бб, ПИБ 109158189 ,МБ 21134619 за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Изградња инсталације компримованог природног гаса за потребе котларнице и грејања управне зграде-приземна инсталација» , заведен под број 501-37/2016-04 од 22.11.2016. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Изградња пословно-стамбеног објекта » инвеститора Зорана Милосављевића из села Житорађа , општина Владичин Хан, заведен под број 501-27/2016-04 од 22.07.2016. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА, ЈАВНОСТИ И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Изградња хале за производњу школског намештаја » инвеститора Владице Цветковића из села Прекодолце, општина Владичин Хан, заведен под број 501-20/2016-04 од 15.06.2016. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, грађевинске и комуналне послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ

О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА-ДОГРАДЊА ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФУРНИРА НА КП.БР.1653/40 КО ЖИТОРАЂЕ ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове општинске управе Владичин Хан даје следеће


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Изградња објекта за смештај пољопривредних машина и алата » инвеститора Каменац и Балиновац доо“ Владичин Хан, заведен под број 501-35/2015-04 од 03.11.2015. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Постављање базне станице мобилне телефоније на Храму православне цркве у Владичином Хану“» инвеститора Telenor Common Operation, огранак Београд , заведен под број 501-33/2015-04 од 20.10.2015. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Доградња индустријског објекта за производњу фурнираних плоча у селу Житорађу, општина Владичин Хан“» инвеститора К.Д.“DN COMPANY“доо Прекодолце, Владичин Хан, заведен под број 501-32/2015-04 од 19.10.2015. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 54. Закона о заштити природе („Сл. гл. РС“ бр.88/2010) Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан“ врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ

Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан је урадила предлог Плана управљања Спомеником природе « Јовачка језера» за временски период 2015-2024 и доставила га надлежном органу локалне самоуправе Владичин Хан на сагласност.

Јавна расправа о предлогу Плана управљања Спомеником природе за период 2015-2024 година и стручној основи-Студији заштите са картографском документацијом одржаће се дана 10.07.2015 године у малој сали Скупштине општине Владичин Хан са почетком у 12.часова.

Увид у План управљања, као и Студију заштите, односно податке, и документацију из Студије заштите споменика природе „ Јовачка језера“ , може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, канцеларији број 16 Светосавска бр 1. и Дирекцији за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан у периоду од 09.06.2015. године до 09.07.2015. године у времену од 10 до 14 часова.

Молимо Вас да у року од 30 дана од дана објављивања извршите увид у План управљања Спомеником природе 2015-2024 године и Студију заштите „ Јовачка језера“ и примедбе и коментаре доставите у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Владичин Хан, канцеларија бр. 16 ул. Светосавска бр. 1.

MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Изградња стубне трафостанице 10/0 кV “ Мртвица- Лазине“» инвеститора ЕД Југоисток ДОО Ниш огранак „Електродистрибуција Врање“, заведен под број 501-8/2015-04 од 04.04.2015. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( Службени Гласник Републике Србије број 135/04 и 36/09), Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Доградња објекта хладњаче у селу Сува Морава, заведен под број 501-6/2015-04 од 20.03.2015. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Изградња хладњаче у селу Мањак, заведен под број 501-4/2015-04 од 12.03.2015. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Изградња фабрике за производњу дрвеног пелета из шумске биомасе» инвеститора AMG UNICOM Pellet VH DOO Beograd, заведен под број 501-3/2015-04 од 03.03.2015. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, грађевинске и комуналне послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСРПАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ VRM03, VRQ03-УРВИЧ НА ТЕРИТОРИЈИ СЕЛА УРВИЧ, ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде
Општинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, на основу члана 10.став 1., а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде
Општинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, на основу члана 10.став 1., а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


На основу чланова 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10),Општинска управа Владичин Хан

оглашава


ЈАВНИ УВИД У ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ПЧИЊСКИ ОКРУГ 2013-2023


JAВНИ УВИД У ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ПЧИЊСКИ ОКРУГ 2013-2023.(у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину) одржеће се у трајању од 30 дана, од 12. маја до 12. јуна 2014. ГОДИНЕ

У складу са чланом19.Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, увид у Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, Службе за заштиту животне средине, у улици Светосавској број 1, канцеларија број 16, уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на Извештај.

Јавна презентација Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину биће одржана дана06. јуна 2014. године са почетком у 12,00 часовау Великој сали скупштине града Врања, у Улици Краља Милана број 1.

Физичка и правна лица примедбе на Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми Секретаријату за инспекцијске послове и заштиту животне средине – Одељењу за заштиту животне средине, закључно са12.06.2014. године.

СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ИЗВЕШТАЈА СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУодржаће се у Малој сали Градске управе града Врања,20.06.2014.године са почетком у13,00часова. Седници могу да присуствују сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе.


Врање, 06.05.2014.године.

ГРАД ВРАЊЕ, ГРАДСКА УПРАВА


Adobe readerИзвештај о стратешкој процени утицаја на животну средину регионалног плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 можете преузети овде.


Остала релевантна документа можете преузети овде.На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта броја 501-22/2014-04 од 10.04.2014. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


На основу члана 10.став 1., а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09) даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


На основу члана 10.став 1., а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09) даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


На основу члана 10.став 1., а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


Сагласно оперативној политици Светске Банке ( ОП 4.01) Коридори Србије позивају на Јавне консултације за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е-75 ГРАБОВНИЦА –ЛЕВОСОЈЕ, ДЕОНИЦА : ТУНЕЛ « МАНАЈЛЕ»-ВЛАДИЧИН ХАН И ВРШЕ


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ, ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА


ДА ЋЕ СЕ ДАНА 09.04.2014 СА ПОЧЕТКОМ У 11 ЧАСОВА У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ОДРЖАТИ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е-75 ГРАБОВНИЦА-ЛЕВОСОЈЕ, ДЕОНИЦА ТУНЕЛ» МАНАЈЛЕ»-ВЛАДИЧИН ХАНAdobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( Службени Гласник Републике Србије број 135/04 и 36/09), Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


На основу члана 10.став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта броја 501-9/2014-04 од 06.02.2014. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


На основу члана 10.став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта броја 501-8/2014-04 од 06.02.2014. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гл. РС 36/09 ) и Захтева за издавање дозволе за третман отпада из поступка проиводње из погона « Нектар» доо Бачка Паланка, ПЈ Владичин Хан броја 501-4/2014-04 од 21.01.2014. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


На основу члана 10.став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева Слађана Стојановића за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта броја 501-15/2014-04 од 10.03.2014. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта броја 501-17/2014-04 од 18.03.2014. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта броја 501-17/2014-04 од 18.03.2014. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде


На основу члана 10.став 1., а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) даје слчедеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.718.735