Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Конкурси, тендери, огласи, обавештења - 2014 Верзија за штампу

Среда, 31. децембар 2014.


На основу Споразума бр. 0800-101-25/2014 од 17.12.2014. године о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијале Врање и Општине Владичин Хан за 2014. годину, на основу Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2014. годину (Ребаланс 1), (''Сл. Гласник града Врања, бр. 19/2014), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Владичин Хан за 2014.годину (''Сл. Гласник града Врања, бр. 6/2014)НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАНРасписују


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2014. ГОДИНИ


MS WordЦео текст јавног позива можете преузети овде.


MS WordОбразац захтева можете преузети овде.
Среда, 3. децембар 2014.


На основу Закључка Општинског већа број 06-17/5/2014-01 од 24.11.2014 године, Општинско веће Општине Владичин Хан преко комисије за спровођење поступка дана 03.12.2014. године, расписујеЈ А В Н ИП О З И ВЗа подношење захтева за коришћење субвенција за трошкове лечења домаћих животиња (крава и оваца) од болести „Плави језик“.


Adobe readerЦео текст јавног позива можете преузети овде.


MS WordОбразац захтева можете преузети овде.
Понедељак, 20. октобар 2014.


Ministarstvo Poljoprivrede i zastite zivotne sredine Republike SrbijeFruits and Berries


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДАНСКИ ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ ВОЋАРСТВА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ FRUITS & BERRIESРАСПИСУЈУКОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРОИЗВОЂАЧКО ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ У ВЕЗИ ЗАСАДА ВОЋА И ТО: ВИШЊЕ, ТРЕШЊЕ, ШЉИВЕ, ЈАГОДЕ, МАЛИНЕ, КУПИНЕ И БОРОВНИЦУ 2014. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЕТ ОКРУГА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ - НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ


Adobe readerЦео текст конкурса, као и пријавне формуларе који су у склопу самог конкурса, можете преузети овде.


Додатне информације можете пронаћи на сајту данског програма"Fruits & Berries",као и на сајтуМинистарства пољопривреде и заштите животне средине.
Понедељак, 20. октобар 2014.


Ministarstvo Poljoprivrede i zastite zivotne sredine Republike SrbijeFruits and Berries


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДАНСКИ ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ ВОЋАРСТВА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ FRUITS & BERRIESРАСПИСУЈУКОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ПРОЗВОДЊИ ЗА ПОДИЗАЊЕ МАТИЧНИХ ЗАСАДА ВОЋА, И ТО: ВИШЊЕ, ШЉИВЕ, ТРЕШЊЕ, ЈАГОДЕ , МАЛИНЕ, КУПИНЕ И БОРОВНИЦЕ У 2014. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЕТ ОКРУГА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ - НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ


Adobe readerЦео текст конкурса, као и пријавне формуларе који су у склопу самог конкурса, можете преузети овде.

Adobe readerИзмену конкурса погледати можете погледати овде.


Додатне информације можете пронаћи на сајту данског програма"Fruits & Berries",као и на сајтуМинистарства пољопривреде и заштите животне средине.
Понедељак, 20. октобар 2014.


Ministarstvo Poljoprivrede i zastite zivotne sredine Republike SrbijeFruits and Berries


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДАНСКИ ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ ВОЋАРСТВА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ FRUITS & BERRIESРАСПИСУЈУКОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ПРОЗВОДЊИ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА, И ТО: ВИШЊЕ, ШЉИВЕ, ТРЕШЊЕ, ЈАГОДЕ , МАЛИНЕ, КУПИНЕ И БОРОВНИЦЕ У 2014. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЕТ ОКРУГА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ - НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ


Adobe readerЦео текст конкурса, као и пријавне формуларе који су у склопу самог конкурса, можете преузети овде.


Додатне информације можете пронаћи на сајту данског програма"Fruits & Berries",као и на сајтуМинистарства пољопривреде и заштите животне средине.
Среда, 01. октобар 2014.


img

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, број 51/09 и 99/2011), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (Сл. гласник РС“ број 8/12) и 68. Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13) и Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Владичин Хан,


КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ/СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАНо б ј а в љ у ј еЈ А В Н И П О З И В
за подношење захтева за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Владичин Хан


Adobe readerЦео текст јавног позива можете погледати овде.

MS WordОбразац за подношење захтева и предлога можете преузети овде.
Петак, 01. август 2014.


img

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл .гласник Пчињског округа“, број 38/08), председник општине Владичин Хан је дана 02.07.2014. године, донео


ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН


и расписује


О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ


Цео тект огласа можете погледати овде.

Пријавни формулар можете преузети овде.
Четвртак, 17. јул 2014.


ФОНДАЦИЈА „MATSUMAE INTERNATIONAL“: ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ИСТРАЖИВАЧИМА ЗА УСАВРШАВАЊЕ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ЈАПАНУ У КАЛЕНДАРСКОЈ 2015. ГОДИНИ“


Амбасада Републике Србије у Токију доставила је позив Фондације Матсумае за достављање пријава истраживачима (пост-докторантима) заинтересованим за усавршавање и даљи научно-истраживачки рад у Јапану, у календарској 2015. години. Позив је намењен заинтересованим држављанима Републике Србије за усавршавање и даљи научно-истраживачки рад у Јапану, у календарској 2015. години. Предложене области су : природне науке, инжењерство и медицина, а дужина трајања је од 3 до 6 месеци, између априла 2015. и марта 2016. године.

Додатне информације и комуникација на : contact2mif@mist.dti.ne.jp.

Рок за предају документације је 31. август 2014. године.Четвртак, 17. јул 2014.


VISEGRAD FUND: „МАЛИ ГРАНТОВИ“


Пројекти финансирани у оквиру малих грантова треба да спадају у једну од следеићх шест категорија:

- срадња у култури,
- научна размена и истраживање,
- размена младих,
- образовање,
- прекогранична сарадња и
- промоција туризма.

Годишњи рокови за подношење предлога пројеката: 1 март , 1 јун , 1. септембар и 1. децембар текуће године. Круг апликаната: Невладине организације, локалне самоуправе, школе и друге јавне установе. Износ гранта: Максимални буџет по пројекту : 6,000 евра. Рок за предају документације: 1. децембар 2014.Четвртак, 17. јул 2014.


VISEGRAD FUND: „СТАНДАРДНИ ГРАНТОВИ“


Пројекти финансирани у оквиру стандардних грантова треба да спадају у једну од следећих шест категорија:

- сaрадња у култури,
- научна размена и истраживање,
- размена младих,
- образовање,
- прекогранична сарадња и
- промоција туризма.

Годишњи рок за подношење пројеката: 15. март и 15. септембар. Круг апликаната: Невладине организације, локалне самоуправе, школе и друге јавне установе.Четвртак, 17. јул 2014.


Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) у оквиру програма „Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција" који финансира Краљевина Шведска, другу годину за редом

расписује

КОНКУРС ЗА НАЈБОЉЕ МЕДИЈСКЕ ПРИЛОГЕ О ПРАКСИ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ „ДРУГАЧИЈЕ ОД ДРУГИХ"


• Уколико сте новинар локалног, регионалног или националног медија
• Уколико сте у периоду од 1. марта до 31. августа 2014. године извештавали о једној од следећих тема: евро интеграције, заштита животне средине, родна равноправност и унапређење пословног окружења на локалном нивоу

Пријавите се на конкурс за најбоље медијске прилоге о пракси у локалној самоуправи.


Рок за пријаву: од 1. марта до 31. августа 2014.
Среда, 16. јул 2014.


Траг фондација: „Програм активне заједнице“


Основни циљ Траговог програма Активних заједница је унапређење и развој локалних заједница у Србији путем финансијске помоћи иницијативама, које показују укљученост грађана у решавање заједничких проблема у заједницама из којих долазе, на најбољи начин употребљавају локалне ресурсе и потенцијале и промовишу сарадњу са различитим секторима.Специфични циљеви програма су:

- Подршка људима/организацијама да препознају потребе своје заједнице и да спремно и одговорно осмисле начине за решавање проблема

- Подстицање креативног и ефикасног начина решавања проблема са којима се заједнице у Србији суочавају

- Подстицање коришћења локалних ресурса у извођењу активности – знања и вештине људи, спремност да се уложи новац, роба, рад, време, идеје, добра воља, и искористе природни и друштвени потенцијали средине.

Апликанти: За овај програм могу конкурисати удружења регистрована према Закону о удружењима као и неформалне групе (нерегистрована удружења) на које се исти Закон примењује и која:

- су непрофитна
- су основана у локалној заједници и којима управљају људи из те заједнице
- су из Србије
- имају годишњи буџет који не прелази 1.140.000,00 динара и до сада нису била носиоци пројекта који је финансиран из фондова Европске уније
- Финансирање: Максимални износ је 400 000 динара.
- Трајање пројекта:минимално 3, а максимално 6 месеци


Рок за пријаву: Отворен током целе године.
Среда, 16. јул 2014.


Фонд револвинг кредита - кредити за мала и средња предузећа и предузетнике


Европска унија, преко Европске агенције за реконструкцију, одобрила је током 2001. и 2002. године Републици Србији донацију у износу од 15 милиона евра за финансирање малих и средњих предузећа и предузетника. Донација је за непуне две године у потпуности реализована, а редовним отплатама главнице и камате формиран је Фонд револвинг кредита. Средства донације и Фонда револвинг кредита до краја маја 2014. године користила су 835 мала и средња предузећа и предузетника, у укупном износу од 86,7 милиона евра.

Крајем 2005. године, као резултат успешне реализације донације, Европска агенција за реконструкцију власништво над средствима Фонда револвинг кредита пренела је на Републику Србију, уз обавезу да се средства Фонда и даље користе под истим условима и за исте намене до краја 2015. године.Среда, 16. јул 2014.


Програм подршке јачању регионалне конкурентности у 2014. години


У циљу јачања регионалне конкурентности и равномернијег регионалног развоја, унапређења међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње, повећања конкурентности у регионима и усклађивања са захтевима стандарда за производ и јачање иновативности, као и суфинансирања учешћа акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА) у пројектима који се финансирају из домаћих и међународних извора од значаја за регионални и локални развој, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе у 2014. години реализује Програм подршке јачању регионалне конкурентности.

Jaвни позив ће бити отворен до 1. октобра 2014. године односно док се не утроше расположива средства.Среда, 16. јул 2014.


Конкурс НЛБ банке а.д. Београд за најбољи пројекат из области органске производње и прераде хране


Органска пољопривреда и производња хране безбедне по здравље људи будућност је пољопривреде, како у Европи, тако и у целом свету. Она је законски регулисан систем контролисане и сертификоване производње хране који припрада одрживој пољопривреди, обједињујући традицију и нова научна и технолошка знања уз поштовање природних принципа. Међусобно повезане методе омогућују да се испуне захтеви потрошача за квалитетом и здравственом безбедношћу хране и истовремено допринесе заштити биодиверзитета и заштити животне средине.

Конкурс је отворен до 20. августа 2014. године.Четвртак, 10. јул 2014.


Јавни позив у оквиру Програма подршке развоју конкурентности ММСП и задруга у 2014. години


У оквиру Програма подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2014. години, Национална агенција за регионални развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава


Рок за пријаву: петак, 18. јул 2014.Среда, 25. јун 2014.


КОНКУРС БЕБЕ У МОДИ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА КОЈЕ ОЧЕКУЈУ ДРУГО И/ИЛИ ТРЕЋЕ ДЕТЕ


Фондација Ана и Владе Дивац у сарадњи са општином Владичин Хан расписује конкурсБебе у модиза доделу месечне материјалне помоћи, која се додељује у 24 једнаке месечне рате након рођења детета, за 24 породице са територије општине Владичин Хан.

На основу примљених пријава и критеријума комисија ће одабрати 24 породице које ће примити месечну помоћ у вредности од 5.800,00 динара у периоду од 24 месеца, намењену за храну, хигијену, лекове и пелене за бебе. За породице које буду укључене у програм подршке биће обезбеђене и посете медицинске сестре.

Конкурс је отворен од 25. јуна 2014. до 16. јула 2014. године.

На конкурс се могу пријавити породице које задовољавају следеће критеријуме:

 1. Породице са местом пребивалишта у општини Владичин Хан (градска и сеоска домаћинства),
 2. Породице које очекују рођење другог и/или трећег детета у периоду од 1. септембра до 31. децембра 2014. године.

Потребно је да заинтересоване породице доставе следећу документацију:

 1. Попуњен образац пријаве (Пријава се може преузети на шалтеру број 1. у Услужном центру општине Владичин Хан, као и путем интернета са web сајта:www.fondacijadivac.orgиwww.vladicinhan.org.rs);
 2. Фотокопију личне карте за све пунолетне чланове домаћинства;
 3. Уверење лекара о трудноћи;
 4. Доказ о броју деце у породици - извод из матичне књиге рођених за прво и/или друго дете;
 5. Доказ о социјалном статусу - потврда о приходима за последња три месеца или потврда Службе за запошљавање за незапослена лица/потврда за пољопривреднике;
 6. Уверење Центра за социјални рад по месту становања да:
  • мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
  • да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и
  • да мајка није лишења родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Позивамо породице које задовољавају критеријуме да се пријаве тако што ће попунити Пријаву и конкурсну документацију послати у два примерка поштом.

Један примерак (оригинал документацију) потребно је доставити на адресу Фондације Ана и Владе Дивац:

За конкурс Бебе у моди
Фондација Ана и Владе Дивац
Илије Гарасанина 53
11000 Београд

Други примерак (фотокопију документације) потребно је доставити на адресу општине Владичин Хан:

За Конкурс Бебе у моди
Општина Владичин Хан
Светосавска 1
17510 Владичин Хан

За све додатне информације молимо обратите се:

Ивона Гвозденовић
Фондација Ана и Владе Дивац
тел: 062 797 765
e-mail:bebe@divac.com


Дејан Николић
канцеларија за ЛЕР, ИИ спрат
Општина Владичин Хан


WordУпитник-Пријаву можете преузети овде..Среда, 11. Јуни 2014.


На основу спроведеног јавног конкурса комисија за доделу ученичких и студентских стипендија формирала је ранг листу кандидата. По конкурсу расписано је 50 студентских, од којих је 20 стипендија обезбеђене за студенте првих године факултета и виших школа. Што се тиче ученичких стипендија, 25 стипендија је обезбеђено за ученике који средњу школу похађају на територији општине Владичин Хан, а 8 за оне који школу похађају ван територије општине. На основу формираних ранг-листи комисија је израдила предлог одлуке којом се одобравају новчана средства у износу од 6.000 динара за студенте и 3.000 динара за ученике. Општинско веће је на седници одржаној данас, 11. јуна 2014. дало сагласност на одлуку.


Adobe readerРанг листу студената прве године факултета и виших школа можете погледати овде.


Adobe readerРанг листу студената осталих година факултета и виших школа можете погледати овде.


Adobe readerРанг листу ученика средњих школа који се школују на територији Општине Владичин Хан можете погледати овде.


Adobe readerРанг листу ученика средњих школа који се школују ван територије Општине Владичин Хан можете погледати овде.


Уторак, 3. јун 2014.


У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 03.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Владичин Хан, упућује:


ЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2015. ГОДИНУAdobe readerТекст јавног позива можете погледати овде.


MS WordЗахтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији општине Владичин Хан за 2015. годину можете преузети овде.


MS WordЗахтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу узгоја и држања животиња, на територији општине Владичин Хан за 2015. годину можете преузети овде.Уторак, 3. јун 2014.


На основу члана 61. Закон о пољопривредном земљишту ( „ Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08 и 41/09) и Решења Скупштине Општине Владичин Хан број: 06-96/27/2013-01 од 19.09.2013. године, Комисија за израду Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Владичин Хан за 2015. годину, објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ РАДИ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2015. ГОДИНУAdobe readerТекст јавног позива можете погледати овде.


MS WordЗахтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Владичин Хан за 2015. годину можете преузети овде.Петак, 9. мај 2014.


На основу чланова 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10),Општинска управа Владичин Хан

оглашава


ЈАВНИ УВИД У ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ПЧИЊСКИ ОКРУГ 2013-2023


JAВНИ УВИД У ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ПЧИЊСКИ ОКРУГ 2013-2023.(у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину) одржеће се у трајању од 30 дана, од 12. маја до 12. јуна 2014. ГОДИНЕ

У складу са чланом19.Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, увид у Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, Службе за заштиту животне средине, у улици Светосавској број 1, канцеларија број 16, уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на Извештај.

Јавна презентација Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину биће одржана дана06. јуна 2014. године са почетком у 12,00 часовау Великој сали скупштине града Врања, у Улици Краља Милана број 1.

Физичка и правна лица примедбе на Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми Секретаријату за инспекцијске послове и заштиту животне средине – Одељењу за заштиту животне средине, закључно са12.06.2014. године.

СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ИЗВЕШТАЈА СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУодржаће се у Малој сали Градске управе града Врања,20.06.2014.године са почетком у13,00часова. Седници могу да присуствују сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе.


Врање, 06.05.2014.године.

ГРАД ВРАЊЕ, ГРАДСКА УПРАВА


Adobe readerИзвештај о стратешкој процени утицаја на животну средину регионалног плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 можете преузети овде.


Остала релевантна документа можете преузети овде.Уторак, 6. мај 2014.


Grb Vladicinog HanaFondacija Ana i Vlade Divac

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОГРАМ


Фондација „Ана и Владе Дивац“ у сарадњи са општином Владичин Хан расписује конкурс за доделу пољопривредне помоћи за 10 сеоских породица са територије општине Владичин Хан.

На основу примљених пријава и критеријума комисија ће одабрати 10 породица које ће примити помоћ у вредности до 95.000,00 динара. Помоћ није у новцу него у роби и укључује набавку стоке (козе, овце, крава, прасићи и сл.), и/или развој пољопривредних активности.

Конкурс је отворен од 5. маја 2014. до 23. маја 2014. године.

Позивамо породице које задовољавају критеријуме да се пријаве тако што ће попунити Упитник-Пријаву и послати на адресу:

Конкурс за пољопривредни програм В. Хан
Општина Владичин Хан
Светосавска 1
17510 Владичин Хан

Упитник-Пријава се може преузети на шалтеру број 1. у Услужном центру општине Владичин Хан, као и путем интернета са wеб сајта:www.fondacijadivac.orgиwww.vladicinhan.org.rs

За све додатне информације молимо обратите се:

Нада Обрадовић 064/1437615, Фондација „Ана и Владе Дивац“
Дејан Николић, канцеларија за ЛЕР, општина Владичин Хан, II спрат


WordУпитник-Пријаву можете преузети овде.


НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ОДРЕЂУЈЕ ВИД ПОМОЋИ КОРИСНИКУ ПРИЈАВЉЕНОМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОГРАМ?


 • Интересовања и знања
 • Искуства и тренутне производње
 • Постојећих објеката и могућности
 • Потребе корисника

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ:


 • Породица се издржава од пољопривреде као основне делатности
 • Домаћинство има радно способне чланове
 • Чланови домаћинства поседују релевантно искуство у пољопривреди
 • Породица живи у сеоској или приградској средини

КРИТЕРИЈУМИ УГРОЖЕНОСТИ:


 • Вишечлане породице и везана домаћинства
 • Породице са болесним/инвалидним члановима
 • Лица без сталног запослења или са примањима која не задовољавају основне потребе домаћинства
 • Породице које живе као подстанари или у властитом, али неусловном објекту
 • Породице са специфичном породичном проблематиком

ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ:


 • Земљиште у власништву, закупу или у коришћењу
 • Адекватни помоћни објекти
 • Нужна пољопривредна механизација


Среда, 02. април 2014.

Koridori Srbije

Сагласно оперативној политици Светске Банке (ОП 4.01)


„Коридори Србије“ д.о.о позивају на


ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ


јавност, органе и организације заинтересоване за


ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е-75 ГРАБОВНИЦА - ЛЕВОСОЈЕДеоница: Тунел „Манајле“ – Владичин ХанУвид у предметни План управљања заштитом животне средине може се извршити:

 • у просторијама предузећа „Коридори Србије“ д.о.о., Краља Петра 21, Београд, други спрат, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
 • у просторијама Општине Владичин Хан, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
 • на интернет страници предузећа „Коридори Србије“ д.о.о.:http://koridorisrbije.rs

Примедбе и мишљења на План управљања заштитом животне средине се подносе у писаном облику и достављају на адресу „Коридори Србије“ д.о.о., Краља Петра 21, Београд. Примедбе се могу доставити и електронском поштом на адресуoffice@koridorisrbije.rs

Дана 09.04.2014. године, са почетком у 11 часова биће одржане јавне консултације и презентација предметног плана у просторијама Општине Владичин Хан.

За додатне информације обратити се на следећу адресу:


„Коридори Србије“ д.о.о.

Краља Петра 21,

11000 Београд, Република Србија,

тел./факс +381 11 / 33 44 174

e-mail:office@koridorisrbije.rs


Adobe readerПредметни План управљања заштитом животне средине можете преузети овде.


Koridori Srbije

In accordance with the WB Operational Policies (OP 4.01)


“Corridors of Serbia” Ltd. issues an invitation for


PUBLIC CONSULTATIONS


for the public, bodies and organizations interested in


ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN (EMP) FOR E-75 HIGHWAY PROJECT GRABOVNICA - LEVOSOJESection: “Manajle” tunnel – Vladicin HanInterested parties can get an insight into the EMP document on following adresses:

 • the premises of the „Corridors of Serbia” d.o.o., 21, Kralja Petra St., Belgrade, on the second floor, on working days from 11:00 AM to 01:00 PM (local time), within 10 days in regards to the date of public announcement of this invitation.
 • the premises of Vladicin Han Municipality, on working days, within 10 days in regards to the date of public announcement of this invitation.
 • on „Corridors of Serbia“ Ltd. web site:http://koridorisrbije.rs

Remarks and suggestions in regards to the EMP document shall be submitted in written form to the „Corridors of Serbia” d.o.o., 21, Kralja Petra St., Belgrade. Remarks can be also provided on following internet address:office@koridorisrbije.rs

On April 09th, 2014, at 11:00 AM (local time), public consultations and presentation of the subject EMP document will be organized on the premises of Vladicin Han Municipality.

If you need any additional information, please contact:


„Corridors of Serbia” Ltd.

21, Kralja Petra Street

11000 Belgrade, Serbia

tel./fax. +381 11 / 33 44 174

E-mail:office@koridorisrbije.rs


Adobe readerDownload ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN (EMP) here.


Понедељак, 31. март 2014.

На основу члана 4. Правилника о стипендирању студената ученика са територије Општине Владичин Хан, Комисија за доделу студентских стипендија Општине Владичин Хан, дана 31.03.2014. р а с п и с у ј е


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУТекст конкурса можете погледатиAdobe readerовде

Образац захтева за доделу студентских стипендија можете преузетиAdobe readerовде

Образац захтева за доделу ученичких стипендија можете преузетиAdobe readerовде
Уторак, 18. март 2014.

На основу члана 6. Одлуке о коришћењу подстицајних средстава за подизање производних засада воћа за 2014. годину, бр. 06-37/12/2014-01 од 24.02.2014 године, Општинско веће Општине Владичин Хан, расписује


Ј А В Н ИП О З И В


За подношење захтева за коришћење подстицајних средстава за подизање производних засада воћа за 2014. годину

Текст јавног огласа можете погледатиAdobe readerовде

Образац захтева можете преузетиOffice wordовде 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.185.174