Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Конкурси, тендери, огласи, обавештења - 2013 Верзија за штампу

Уторак, 31. децембар 2013.

На основу чланова 137. и 138. Закона о спорту (Сл.гласник РС бр.24/11), Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2014. годину, као и Одлуке о оснивању Буџетског Фонда за спорт, расписујем


К О Н К У Р С

за суфинансирање потреба и интереса грађана из области спорта


Текст конкурса можете погледатиAdobe readerовде.
Среда, 18. децембар 2013.

На основу члана 21. став 2. члана 31. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 08/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 06.12.2013. године донела је


Р Е Ш Е Њ Е

О именовању директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан


Текст одлуке можете погледатиAdobe readerовде.
Среда, 18. децембар 2013.

На основу члана 21. став 2. члана 31. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 08/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 06.12.2013. године донела је


Р Е Ш Е Њ Е

О именовању директора Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан


Текст одлуке можете погледатиAdobe readerовде.
Среда, 18. децембар 2013.

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12), члана 41. и 138. Статута опшгине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Сл. гласник града Врања“, бр. 11/13) и члана 39. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа, Скупштина општине Владичин Хан оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ВЛАДИЧИН ХАН


Текст јавног конкурса можете погледатиAdobe readerовде.
Четвртак, 14. новембар 2013.

На основу члана 30. Одлуке о општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08) и Записника о раду Комисије за разматрање захтева послодаваца у реализацији Програма запошљавања на територији Општине Владичин Хан за 2013/2014 годину, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.11.2013. године доноси


О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПОСЛОДАВАЦА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2013/2014 ГОДИНУ


Текст одлуке можете погледатиAdobe readerовде.
Четвртак, 14. новембар 2013.

На основу чл. 34. ст. 1 Закона о јавној својини («Сл. гласник РС», бр. 72/2011), чл.7. 8. и 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда («Сл. гласник РС», бр. 24/2012), и Одлуке СО-е Владичин Хан, бр. 06-96/14/2013-04 («Сл. гласник Града Врања», бр. 35/2013) Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп земљишта у јавнојој својини Р А С П И С У Ј Е


О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


Текст огласа можете погледатиAdobe readerовде.
Петак, 25. октобар 2013.

На основу Акционог плана запошљавања Општине Владичин Хан за 2013. годину, Програма рада Буџетског Фонда за развој Општине Владичин Хан за 2013.годину, Општина Владичин Хан дана 25. октобра 2013. године врши


ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОДАВАЦА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2013/2014 ГОДИНУ


Текст измењеног и допуњеног јавног позива можете погледатиAdobe readerовде.
Уторак, 22. октобар 2013.

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12), члана 41. и 138. Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Сл. гласник града Врања“, бр. 11/13) и члана 39. Статута Јавног предузећa за комунално уређење Владичин Хан и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа, Скупштина општине Владичин Хан оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН


Текст јавног позива можете погледатиAdobe readerовде.
Уторак, 22. октобар 2013.

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12), члана 41. и 138. Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Сл. гласник града Врања“, бр. 11/13) и члана 38. Статута Јавног предузећa Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа, Скупштина општине Владичин Хан оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН


Текст јавног позива можете погледатиAdobe readerовде.
Уторак, 22. октобар 2013.

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12), члана 41. и 138. Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник града Врања“, бр. 11/13), члана 26. Закона о јавним предузећима „Службени гласник РС“ број 119/12) и члана 42. Статута Јавног предузећa информативни press centar Владичин Хан и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа, Скупштина општине Владичин Хан оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФОРМАТИВНИ PRESS CENTAR ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН


Текст јавног позива можете погледатиAdobe readerовде.
Петак, 18. октобар 2013.

На основу Акционог плана запошљавања Општине Владичин Хан за 2013. годину, Програма рада Буџетског Фонда за развој Општине Владичин Хан за 2013.годину, Општина Владичин Хан дана 18. октобра 2013. године расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОДАВАЦА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2013/2014 ГОДИНУ


Текст јавног позива можете погледатиAdobe readerовде.

Формулар за пријављивање можете преузетиAdobe readerовде.

Образац програма стручног оспособљавања можете преузетиAdobe readerовде.
Monday, October 07, 2013.

IMG1

Republic of Serbia
Municipality of Vladicin Han
Svetosavska 1
Tel / fax:+ 38117473073
e-mail: info@vladicinhan.org.rs
www.vladicinhan.org.rs

07.10.2013.

CORRIGENDUM No 1


WORKS CONTRACT NOTICE


PROJECT TITLE : CONSTRUCTION WORKS FOR REVITALIZATION OF PUBLIC FACILITIES IN MUNICIPALITY OF VLADIČIN HAN


Reference Number: 2007CB16IPO006-2011-2-42-PP2-TD01WordCORRIGENDUM No 1
Adobe readerDocumentation


Среда, 18. септембар 2013.

У оквиру Пројекта „УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА У ПЧИЊСКОМ ОКРУГУ“ финансиран средствима Европске Уније и Владе Швајцарске, Општина Владичин Хан, расписује

Ј А В Н И О Г Л А С

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА БЕСПЛАТНУ ДОДЕЛУ САДНИЦА ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА И ТО: ШЉИВЕ, ЈАБУКЕ И ВИШЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Текст јавног огласа можете погледатиAdobe readerовде


Формулар за пријављивање можете преузетиAdobe readerовде
Monday, September 16, 2013.

IMG1Invitation to tender for Construction works for revitalization of public facilities in municipality of Vladičin Han


Adobe readerDocumentation


Петак, 09. август 2013.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл .гласник Пчињског округа», број 38/08), председник општине Владичин Хан је дана 15.07.2013. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ


Текст јавног огласа можете погледатиAdobe readerовде


Формулар за пријављивање са прилозима можете преузетиWord docовде
Tuesday, August 06, 2013.

IMG1Tender procedure for Construction Works for revitalization of public facilities in Municipality of Vladičin Han

Publication ref.: 2007CB16IPO006-2011-2-42-03/PP2


Municipality of Vladicin Han intends to award works contract for the revitalization of public facilities Sports Hall and Sports centre “Kunjak” in Vladičin Han, with financial assistance from the IPA Cross-Border Programme Bulgaria –Serbia [CCI Number: 2007CB16IPO006 ]. The tender dossier is available for inspection at Municipality of Vladičin Han, Svetosavska 1. 17510 Vladičin Han, Serbia. The deadline for submission of tenders is 06.09.2013. at 15:00 h (3 PM). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website Vladicin Han Municipalityhttp://www.vladicinhan.org.rs.

 Documentation

- Volume 1

- Volume 2

Word docSpecimen retention guarantee
Word docSpecimen performance guarantee
Word docSpecimen prefinancing payment guarantee
Adobe readerGeneral conditions for works contracts financed by the European development fund (EDF) or the European Union
Word docSpecial conditions
Word docContract form

- Volume 3 (technical specifications)

Word docBill of quantities of external lighting of the tennis courts in sports centre “KUNjAK” in Vladičin Han
Word docBill of quantities of external lighting of the sports courts in sports centre “KUNjAK” in Vladičin Han
ExcelBill of Quantities for investement - technical maintenance works of Sports Hall in Vladicin Han

- Volume 4 (Financial offer)

Word docFinancial offer

- Volume 5

Word docDesign documents, including drawings


Word docGlossary


Понедељак, 29. јул 2013.

Канцеларија за локални економски развој Општине Владичин Хан


О Б Ј А В Љ У Ј Е


јавни позив за финансирање иновативних компанија.

Текст јавног позива можете преузетиAdobe readerОВДЕ.
Среда, 3. јул 2013.

Комисија за јавне набавке


О Б Ј А В Љ У Ј Е


позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности„Радови на доградњи водоводне мреже у Светосавској улици у Владичином Хану“ а у циљу реализације пројекта Примена принципа доброг управљања у искоришћењу водних ресурса који реализује ЈП Водовод Владичин Хан и Општина Владичин Хан уз суфинансирање ЕУ Прогрес.

Текст јавног позива можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузетиAdobe readerОВДЕ.
Четвртак, 27. јун 2013.

Комисија за јавне набавке


О Б Ј А В Љ У Ј Е


позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности„Радови на уређењу дечијег игралишта у насељу Росуља у Београдској улици у Владичином Хану“.

Текст јавног позива можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузетиAdobe readerОВДЕ.
Среда, 19. јун 2013.

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Владичин Хан, упућује

Ј А В Н ИП О З И В

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Владичин Хан за 2014. годину

Тект јавног позива, као и све потребне захтеве можете преузети преко следећих линкова:

Adobe readerЈавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Владичин Хан за 2014. годину.

Adobe readerЗахтев за право пречег закупа пољпоривредног земљишта у државној својини по основу власништва на инфраструктури.

Adobe readerЗахтев за право пречег закупа пољпоривредног земљишта у државној својини по основу узгоја животиња.
Среда, 12. јун 2013.

Комисија за јавне набавке

О Б Ј А В Љ У Ј Е

измену позива за подношење понуда јавне набавке мале вредности„Услуге израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљнје регулације индустријске зоне на територији КО Прибој и Плана детаљне регулације индустријске зоне на територији КО Стубал“.

Текст јавног позива можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Уторак, 11. јун 2013.

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

расписује

К О Н К У Р С

За субвенционисање уређења сеоске инфраструктуре за потребе пољопривреде у месним заједницама на територији Општине Владичин Хан у 2013. години

Текст конкурса можете преузетиAdobe readerОВДЕ.
Петак, 7. јун 2013.

Национална служба за запошљавање и општина Владичин Хан

Р А С П И С У Ј У

  1. Јавни позив послодавцима са територије општине Владичин Хан за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2013. години;

  2. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2013. години;

  3. Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2013. години

  4. Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2013. години.Уторак, 4. јун 2013.

Комисија за јавне набавке

О Б Ј А В Љ У Ј Е

позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности„Услуге израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљнје регулације индустријске зоне на територији КО Прибој“.

Текст јавног позива можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Петак, 31. мај 2013.

Комисија за јавне набавке

О Б Ј А В Љ У Ј Е

позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности„Радови на доградњи водоводне мреже у Светосавској улици у Владичином Хану“ а у циљу реализације пројекта Примена принципа доброг управљања у искоришћењу водних ресурса који реализује ЈП Водовод Владичин Хан и Општина Владичин Хан уз суфинансирање ЕУ Прогрес.

Текст јавног позива можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Уторак, 28. мај 2013.

Комисија за јавне набавке

О Б Ј А В Љ У Ј Е

позив за подношење понуда јавне набавке број 404-49/2013 у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом.

Текст јавног позива можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Среда, 15. мај 2013.

Комисија за јавне набавке

О Б Ј А В Љ У Ј Е

позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности„Радови на изградњи паркинг простора на кпбр 130/1 и 122/5 КО Владичин Хан (паркинг седми јули)“.

Текст јавног позива можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Среда, 15. мај 2013.

Комисија за јавне набавке

О Б Ј А В Љ У Ј Е

позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности„Радови на изградњи паркинг простора на кпбр 689/1 КО Владичин Хан (паркинг код пословног центра ЈУМКО)“.

Текст јавног позива можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Уторак, 14. мај 2013.

Комисија за јавне набавке

О Б Ј А В Љ У Ј Е

позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности„Радови на уређењу платоа у улици Војводе Синђелића“.

Текст јавног позива можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Уторак, 14. мај 2013.

Комисија за јавне набавке

О Б Ј А В Љ У Ј Е

позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности„Радови на одржавању асвалтних коловоза - крпљење ударних рупа“.

Текст јавног позива можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузетиAdobe readerОВДЕ.

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.211.703