Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Обавештавање јавности 2017. г. Верзија за штампу

На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско - правне, грађевинске и комуналне послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ПОСТАВЉАЊЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ НА КП.БР.1614 КО КРЖИНЦЕ, ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
ОБАВЕШТАВАМО ВАС да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Постављање асфалтне базе на кп.бр.1614 КО Кржинце општина Владичин Хан“ чија се реализација планира од стране Интеграл инжењеринг Огранак Ниш,Булевар Немањића 85А ТЦ Зона 2, стан лок. 30 ПИБ 108085380.


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гл. РС" бр.36/09, 88/2010 и 14/2016) и Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на кп.бр. 1487/1 и 1489/3 КО Житорађе » инвеститора ЕКО Пласт Житорађе ,ПИБ 105149568, МБ 20321741 заведен под број IV 501-65/2017-03 од 07.12.2017. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
Да је ЕКО Пласт Житорађе ,ПИБ 105149568, МБ 20321741, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на кп.бр 1487/1 и 1489/3 КО Житорађе општина Владичћин Хан Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Владичин Хан.


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, грађевинске и комуналне послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА-СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (ССГ) ВЛАДИЧИН ХАН НА КП.БР.464 КО ВЛАДИЧИН ХАН
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, грађевинске и комуналне послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА-ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ПЛИНСКО-БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ НА КП.БР.1653/3 КО ЖИТОРАЂЕ ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Постављање асфалтне базе «на кп.бр. 1614 КО Кржинце општина Владичин Хан инвеститора Огранак Интеграл инжењеринг Ниш, Булевар Немањића 85А,ТЦ Зона 2, стан лок 30, ПИБ 108085380, МБ 29505241 заведен под број IV 501-53/2017-03 од 05.10.2017. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и захтева Теклас Аутомотиве доо ПИБ 109158189, МБ 21134619 Владичин Хан индустријска зона бб за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Изградња фабрике за производњу гумених делова за аутоиндустрију и магацина –регално складиште за гумене делове за аутоиндустрију» , заведен под број 501-52/2017-04 од 03.10.2017. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Комплекса бензинске станице «на кп.бр. 1653/3 КО Житорађе инвеститора КД. ДН. Компани село Прекодолце бр. 383 Владичин Хан, ПИБ 103252313, МБ 17547852 заведен под број IV 501-50/2017-03 од 03.10.2017. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Асфалтне базе на кп.бр. 1262/1 КО Сува Морава » инвеститора АЗВИ С.А. Огранак Нови Сад ,ПИБ 106997535, МБ 29502536 заведен под број IV 501-24/2017-03 од 30.05.2017. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде
На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


MS WordЦео текст обавештења можете погледати овде 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.718.405