Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна >
Водич кроз општинску управу
Информације о подношењу захтева за приступ
информацијама од јавног значаја
Верзија за штампу


Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од јавног значајаПодношење захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја регулисан је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС",бр. 120/04,54/07, 104/09 и 36/10). Захтев који тражилац писмено подноси органу јавне власти мора да садржи: назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Име и презиме лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја односно, ако није одређено то лице, име и контакт руководиоца органа Општине Владичин Хан, као и начин подношења захтева за приступ информацијама од јавног значаја можете погледати у следећој табели, а за сваки орган Општине Владичин Хан појединачно:

Назив органа Општине Владичин ХанИме и презиме лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значајаНачин подношења захтева за приступ информацијама од јавног значаја
Скупштина општинеЛинк ка подацимаЛинк ка подацима
Општинско већеЛинк ка подацимаЛинк ка подацима
Председник општинеЛинк ка подацимаЛинк ка подацима
Општинска управаЛинк ка подацимаЛинк ка подацима
Општинско јавно правобранилаштвоЛинк ка подацимаЛинк ка подацима
Месна заједница БалиновцеЛинк ка подацимаЛинк ка подацима
Месна заједница Владичин ХанЛинк ка подацимаЛинк ка подацима
Месна заједница ГарињеЛинк ка подацимаЛинк ка подацима
Месна заједница ГрамађеЛинк ка подацимаЛинк ка подацима
Месна заједница ДекутинцеЛинк ка подацимаЛинк ка подацима
Месна заједница Доње ЈабуковоЛинк ка подацимаЛинк ка подацима

Увид у документ који садржи тражене информације je бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Обавезе плаћања нужних трошкова ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију и документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима кад орган јавне власти не мора тражиоцу да омогући остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја јер се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или објављена на Интернету.

Рокови за поступање органа на основу упућеног Захтева за приступ информацији од јавног значаја регулисани су Чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Ако орган власти одбије да  у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

У случају одбијања или одбациавања Захтева за приступ информацији од јавног значаја, тражиоц има право на жалбуПоверенику за информације од јавног значаја.WordФормулар захтева за приступ информацијама од јавног значаја


Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 6.581.917