Званична интернет презентација Општине Владичин Хан  |   Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Јавни увиди за 2022. годину Верзија за штампу

Петак, 30. септембар 2022.


img


Oпштинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности , на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,  64/10-Одлука  УС, 24/11, 121/12,  42/13-Одлука  УС,  98/13-Одлука  УС,  132/14,  145/14,  83/18,  31/19,  37/19, 9/20 и 52/21), објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ


Урбанистички пројекат  урбанистичко-архитектонске разраде локације  градског  гробља  у Владичином Хану  обухвата  кп.бр.  2566, 2565, 2564, 2563, 2577, 2578, 2581, 2582, 2561, 2562, 2560, 2559, 2556, 2558, 2557, 2498, 2499, 2496, 2500, 2497, 2504, 2503, 2501, 2503 и део 2505/1  све  КО Владичин Хан,  израђен  је  од  стране  Teking  d.o.o.,  огранак:  Teking architecture, ул. Вожда Карађорђа број 39, Ниш, на захтев инвеститора Општине Владичин Хан,ул.Светосавкса бр.1 Владичин Хан. Јавна презентација организује се у трајању  од седам дана у периоду од 07.10.2022.године закључно са 14.10.2022.године у просторијама Службе за инвестиције, општина Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања  јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности Општинске управе, општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 10.00 – 13.00 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Марија Андрејевић, дипл.инж.арх., тел. 017 390 511.


Увид у урбанистички пројекат може се остварити овде.


УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Петак, 18. фебруар 2022.


img


Oпштинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности , на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕШАЧКОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ВРЛA У ЗОНИ „ПАРК ВРЛА“ НА КП 1007/8, 3270/1, 2911/1,2911/2, 2912/1, 2912/3, 2912/4, 2913, 2942, 2932, 2929, 2924, 2919/2, 2919/1 и део 2914/1 КО ВЛАДИЧИН ХАН


Урбанистички пројекат за изградњу пешачког моста преко реке Врла у зони „парк Врла“ на кп.бр. 1007/8, 3270/1, 2911/1,2911/2, 2912/1, 2912/3, 2912/4, 2913, 2942, 2932, 2929, 2924, 2919/2, 2919/1 и део 2914/1 све КО Владичин Хан израђен је од стране Грађевинско услужно трговинског предузећа ДОО НОВЕКО Врање, на захтев инвеститора Општине Владичин Хан,ул.Светосавкса бр.1 Владичин Хан. Јавна презентација организује се у трајању од седам дана у периоду од 17.02.2022.године закључно са 23.02.2022.године у просторијама Службе за инвестиције, општина Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности Општинске управе, општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 11.00 – 14.00 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Марија Андрејевић, дипл.инж.арх., тел. 017 390 511.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити овде.


УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.778.558