Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Обавештавање јавности у 2021. г. Верзија за штампу

Уторак, 5. октобар 2021.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта” Постављање базне станице Џеп-VRX01 VRQ01 VRX01C230 VRF01 VRD01 Владичин Хан «на кп.бр.4471 КО Мртвица, општина Владичин Хан инвеститора Телеком Србије,Сектор за мрежне операције, Служба за мрежне операције Ниш-1,Вожда Карађорђа 11 Ниш, заведен под број IV 501-24/2021-03 од 28.09.2021. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 2. фебруар 2021.


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гл. РС“ бр.36/09, 88/2010 и 14/2016) и Захтева за издавање дозволе за третман, складиштење,поновно искоришћавање и одлагање неопасног отпада на кп.бр. 1487/1 и 1489/3 КО Житорађе » инвеститора ЕКО Пласт д.о.о. Житорађе заведен под број IV 501-2/2021-03 од 27.01.2021. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Четвртак, 28. јануар 2021.


На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 5.203.454