Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Обавештавање јавности у 2021. г. Верзија за штампу

Петак, 31. децембар 2021.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА„ Постављање базне станице „Џеп“ VRX01, VRQ01, VRX01C230 ,VRF01, VRD01“ на кп.бр. 4471К.О. Мртвица ,ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 5. октобар 2021.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта” Постављање базне станице Џеп-VRX01 VRQ01 VRX01C230 VRF01 VRD01 Владичин Хан «на кп.бр.4471 КО Мртвица, општина Владичин Хан инвеститора Телеком Србије,Сектор за мрежне операције, Служба за мрежне операције Ниш-1,Вожда Карађорђа 11 Ниш, заведен под број IV 501-24/2021-03 од 28.09.2021. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 2. фебруар 2021.


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гл. РС“ бр.36/09, 88/2010 и 14/2016) и Захтева за издавање дозволе за третман, складиштење,поновно искоришћавање и одлагање неопасног отпада на кп.бр. 1487/1 и 1489/3 КО Житорађе » инвеститора ЕКО Пласт д.о.о. Житорађе заведен под број IV 501-2/2021-03 од 27.01.2021. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Четвртак, 28. јануар 2021.


На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.718.362