Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Обавештавање јавности у 2020. г. Верзија за штампу

Понедељак, 07. децембар 2020.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта” Издрадња кафе-ресторана«на кп.бр. 483 КО Владичин Хан инвеститора Горана Ристића, улица Ј.Ј.Змаја бр 27. Владичин Хан заведен под бројем IV 501-52/2020-03 од 04.12.2020. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 07. децембар 2020.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: «Изградња складишта за пољопривредне производе, заведен под бројем IV 501-50/2020-03 од 25.11.2020 године инвеститора Ненада Антића и Саше Томића из Владичиног Хана, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Четвртак, 19. новембар 2020.


На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 10. новембар 2020.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈА КЛИЗИШТА ХАНСКОГ ТУЛЕТА У КМ 328+292 НА ПРУЗИ БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ-ЛАПОВО-НИШ-ПРЕШЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 02. новембар 2020.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА „ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ“НА КП.БР.1303/12 И 1303/22,ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Петак, 21. август 2020.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: «Снација клизишта Ханског тунела у км 328+292 на прузи Београд-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница(Табановце)“ на кп бр. бр 3485; 3478; 3479; 3480; 3481; 3482; 3477; 4412; 3287; 3284; 3285; 3325; 3330; 3326; 3302; 3301; 3280; 3399; 3400; 3401; 4411 и 4417 све КО Владичин Хан подносиоца захтева Геопут доо Београд ,ул.Томе Росандића 2, Београд , ПИБ 400025818, МБ 17404571 заведен под број IV 501-31/2020-03 од 18.08.2020 године који је опуномоћен од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром“Инфраструктура железнице Србије“, Немањина бр.6, Београд, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Петак, 14. август 2020.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: «Изградња производне хале дрвне индустрије«на кп.бр. 1303/12 и 1303/22 КО Владичин Хан инвеститора ГН комерц –инжењеринг Владичин Хан, улица Моше Пијаде 23. Владичин Хан заведен под број IV 501-30/2020-03 од 03.08.2020. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Среда, 18. март 2020.


На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Среда, 18. март 2020.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: «Изградња пољопривредног објекта -дестилерије«на кп.бр 324,315 обе КО Репинце општина Владичин Хан инвеститора Мирка Ранђеловића из села Репинца ,општина Владичин Хан заведен под број IV 501-18/2020-03 од 10.03.2020. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Среда, 18. март 2020.


На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Четвртак, 6. март 2020.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ И ГАС НА К.П.БР.50/1 КО ВЛАДИЧИН ХАН
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 24. фебруар 2020.


На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о ироцени утицаја на живогну средину (,.Сл. гласник РС*‘ 135/04, 36/09), даје следеће


ОБАВЕШТЕЊЕ
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Среда, 12. фебруар 2020.


На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о ироцени утицаја на живогну средину (,.Сл. гласник РС*‘ 135/04, 36/09), даје следеће


ОБАВЕШТЕЊЕ
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Четвртак, 23. јануар 2020.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: «Изградња ресторана са гардеробама «на кп.бр. 50/3 КО Владичин Хан инвеститора „Делишес хани“ доо, ул.Светосавска 78. Владичин Хан, заведен под број IV 501-1/2020-03 од 15.01.2020. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 21. јануар 2020.


На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.718.676