Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Обавештавање јавности 2019. г. Верзија за штампу

Среда, 26. децембар 2019.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ОБЈЕКАТ ХЛАДЊАЧЕ И ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ СКЛАДИШТА НА К.П.БР.50/3 КО ВЛАДИЧИН ХАН
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 19. новембар 2019.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: «Изградња хладњаче «на кп.бр.1479/1,1479/2,1479/3, 1479/5 и дела 1481/1, све КО Лепеница општина Владичин Хан инвеститора Александра Ђелића, ул Пожешка број 126/5,Београд заведен под број IV 501-72/2019-03 од 15.11.2019. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Петак, 8. новембар 2019.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: «Изградња затвореног складишта «на кп.бр. 50/3 КО Владичин Хан инвеститора „Делишес хани“ доо, ул.Светосавска 78 Владичин Хан, заведен под број IV 501-70/2019-03 од 05.11.2019. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 14. октобар 2019.


img


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-2165/2019-03
Датум: 09.10.2019
Београд


На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида. презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 27. август 2019.


На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Петак, 2. август 2019.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ОБЈЕКАТ ПРОИЗВОДНА ХАЛА – ОБЈЕКАТ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ СКЛАДИШТА НА К.П.БР.1033/4 КО ЛЕПЕНИЦА ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Среда, 19. јун 2019.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: „Производне хале-објекта прехрамбене индустрије и специјализованог складишта» инвеститора БЕЛАНОВА 2014 доо,Индустријска зона бб Владичин Хан, ПИБ 108231273, МБ 20957018, заведен под број IV 501-37/2019-03 од 12.06.2019. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Четвртак, 9. мај 2019.


На основу члана 14. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


ОБАВЕШТЕЊЕ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 2. април 2019.


img


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Б е о г р а д


На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 2. април 2019.


На основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину: „Изградња погона за производњу електричне енергије из обновљивих извора-отпадно дрво инвеститора „PYR ENERGY SRB doo“Суботица Сегедински пут 86. Суботица, ПИБ 109313432, МБ 21159964, заведен под број IV 501-25/2019-03 од 27.03.2019. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 11. фебруар 2019.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Изградња котларнице на биомасу и гас са сушаром, капацитета 9,2мW«на кп.бр. 50/1 КО Владичин Хан инвеститора Нектар доо Бачка Паланка, Р.Ј. Владичин Хан,Новосадски пут 9 Бачка Паланка заведен под број IV 501-10/2019-03 од 08.02.2019. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.718.397