Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Обавештавање јавности 2018. г. Верзија за штампу

Понедељак, 31. децембар 2018.


На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 31. децембар 2018.


На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Среда, 19. децембар 2018.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ИНВЕСТИТОРА ТЕКЛАС АУТОМОТИВЕ ДОО У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ, ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
WordЦео текст обавештења о јавном увиду можете погледати овде.

Петак, 16. новембар 2018.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, грађевинске и комуналне послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ИЗГАДЊА ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОБУЋЕ У СЕЛУ ЖИТОРАЂЕ, ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
WordЦео текст обавештења о јавном увиду можете погледати овде.

Среда, 7. новембар 2018.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: „Изградња погона за производњу електричне енергије из обновљивих извора-отпадно дрво инвеститора „PYR ENERGY SRB doo“Суботица Сегедински пут 86 Суботица, ПИБ 109313432, МБ 21159964, заведен под број IV 501-41/2018-03 од 30.10.2018. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Четвртак, 1. новембар 2018.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: „Постројење за пречишћавање отпадних вода“ инвеститора ТЕКЛАС АУТОМОТИВЕ доо Владичин Хан, Индустријска зона Сува Морава општина Владичин Хан, ПИБ 109158189, МБ 21134619, заведен под број IV 501-42/2018-03 од 19.10.2018. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Петак, 28. септембар 2018.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: «Индустријски објекат за производњу обуће «на кп.бр. 1653/7 КО Житорађе, општина Владичин Хан, инвеститора МАТИД обућа доо, заведен под број IV 501-35/2018-03 од 28.09.2018. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 24. септембар 2018.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС" бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта:" Мобилно постројење за сепарацију шљунка и песка «на кп.бр. 1727/3 КО Стубал, општина Владичин Хан, инвеститора У.П.Р. „Џипко" Џипковић Јовице ПР из Врања, ул Ристене Голговске бр 12., заведен под број IV 501-33/2018-03 од 17.09.2018. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Четвртак, 16. август 2018.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: «Станице за снабдевање горивом и ТНГ-ом и продајни комплекс Полом «на кп.бр. 2107/2 КО Полом, општина Владичин Хан, инвеститора нафтне компаније ЛУКОИЛ а.д. Београд, заведен под број IV 501-25/2018-03 од 14.08.2018. године, Одељење за урбанизам, имовинске-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 11. јун 2018.


На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Петак, 27. април 2018.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне,комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ФАБРИЧКОГ КОМПЛЕКСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГУМЕНИХ ДЕЛОВА ЗА АУТОИНДУСТРИЈУ „Теклас Аутомотив“доо на КП.БР. 500/9,500/3 и 500/1 КО Лепеница општина ВЛАДИЧИН ХАН
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Четвртак, 05. април 2018.


На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


ОБАВЕШТЕЊЕ
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Петак, 30. март 2018.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и захтева Ивице Илића,Репинце Владичин Хан за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: «Изградња пословног објекта- магацина погребне опреме и хладњаче у погребне сврхе и обдукције» , заведен под број IV 501-14/2018-03 од 30.03.2018. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.

Петак, 23. март 2018.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС" бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: « Реконструкције, доградње и пренамена пољопривредног објекта у складиште «на кп.бр. 2996 и 2998 КО Лепеница инвеститора ЕКОПУНКТ ДОО, село Лепеница општина Владичин Хан, ПИБ 109474326, заведен под број IV 501-13/2018-03 од 20.03.2018. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Петак, 09. март 2018.


На основу чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) Одељење за урбанизам, имовинско – правне, грађевинске и комуналне послове Општинске управе Владичин Хан, врши:


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ


О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊА ХЛАДЊАЧЕ ЗА ПРЕРАДУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ВОЋА НА КП.БР 867/1 КО СУВА МОРАВА, ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Понедељак, 29. јануар 2018.


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС" бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: "Изградња хладњаче" на кп.бр. 867/1 КО Сува Морава инвеститора „SB comerc export-import" село Репинце Владичин Хан, заведен под број IV 501-5/2018-03 од 26.01.2018. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
Да је „SB comerc export-import" село Репинце Владичин Хан, поднео Захтев Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Владичин Хан за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта "Изградња хладњаче" на кп. бр.867/1 КО Репинце, територија општине Владичин Хан.


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.

Уторак, 16. јануар 2018.


На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на „Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат бензинске станице“ на кп.бр.464 КО Владичин Хан инвеститора НИС а.д. Нови Сад- блок промет ул. Милентија Поповића бр 1. Нови Београд.


Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.718.726