Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Конкурси, тендери, огласи, обавештења - 2011 Верзија за штампу

Среда, 7. Децембар 2011.


Продужење Конкурса за доделу јуница пољопривредним газдинствима


Општина Владичин Хан, продужава Конкурс о условима и начину доделе квалитетних приплодних јуница пољопривредним газдинствима, које обезбеђују Министарство пољопривреде, трговине, шумарстава и водопривреде и Општина Владичин Хан у циљу повећања сточарског фонда и унапређења расног састава у говедарству, до 30.12.2011. године.

Текст конкурса можете погледати ОВДЕ.

Захтев можете преузети ОВДЕ.
Понедељак, 31. Октобар 2011.


Конкурс за доделу јуница пољопривредним газдинствима


Општина Владичин Хан, по Уредби о коришћењу подстицајних средстава за развој сточарстава у сарадњи са јединицама локалне самоуправе у 2011. године, расписује Конкурс о условима и начину доделе квалитетних приплодних јуница пољопривредним газдинствима, које обезбеђују Министарство пољопривреде, трговине, шумарстава и водопривреде и Општина Владичин Хан у циљу повећања сточарског фонда и унапређења расног састава у говедарству.

Рок за подношење захтева по овом конкурсу је од 01.11.2011. године закључно са 30.11.2011. године.

Текст конкурса можете погледатиmОВДЕ.

Захтев можете преузетиmОВДЕ.
ЈАВНИ ПОЗИВ

за пружање услуга у области социјалне заштите у оквиру пројекта ''Развој услуга социјалне заштите за децу са сметњама у развоју и њихове породице''


I Циљ Јавног позива је унапређење система социјалне заштите у области заштите деце са сметњама у развоју пружањем услуге:


-дневни боравак за децу са сметњама у развоју узраста до 10 година


II Циљна група

деца са сметњама у развоју узраста до 10 година


III Предмет Јавног позива је избор пружаоца услуге намењене деци са сметњама у развоју узраста до 10 година, чијим се успостављањем унапређује квалитет живота и развија ванинституционални облик заштите деце.

Изабрани пружаоц услуге ће бити партнер локалној самоуправи и учествоваће у креирању и имплементацији активности пројекта којим Општина конкурише на Конкурсу '' Социјална инклузија ИПА 2008'' у оквиру пројекта '' Развој услуга социјалне заштите за децу са сметњама у развоју и њихове породице'' који финансира Европска унија, а спроводи се уз техничку подршку УНИЦЕФ-а.


IV Услови конкурисања

На јавни позив могу се пријавити: установе социјалне заштите, удружења, организације или институције које се у потпуности или делимично финансирају из буџетаопштине Владичин Ханса искуством у раду са децом са сметњама у развоју.V Потребна документација

Уз предлог пројекта доставља се следећа документација:

  1. решење о регистрацији или неки други акт којим се доказује правни основ постојања;

  2. доказ о регистарцији у ПАДОР систему;

  3. кратак опис организације са информацијом о искуству у раду са децом са сметњама у развоју и у реализацији пројеката намењених деци са сметњама у развоју;

  4. предлог пројекта пружања услуге (активности, буџет, број корисника услуге и критеријуме за обрачун цене услуге);

  5. докази о расположивим ресурсима (материјалним и кадровским)


VI Критеријуми за одабир понуда

Поступак избора пружаоца услуге спроводи Комисијакоју ће изабрати Општинско већеу складу са следећим критеријумима:

усклађеност предлога пројекта са Стратегијом развоја социјалне заштитеопштине Владичин Ханза период 2008-2012.године

расположиви капацитети за управљање пројектом (материјални и кадровски);

искуство у раду са децом са сметњама у развоју и у реализацији пројеката намењених деци са сметњама у развоју;

одрживост пројектних активности;

усклађеност са циљевима пројекта;

партнерство.


Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлуку о избору пружаоца наведене услуге доносиОпштинсковеће на предлог

Комисије за избор пружаоца услуга. За пружаоца услуге одабраће се организација чија понуда буде најповољнија.Са најповољнијим понуђачем за пружање наведене услуге,Општинаће закључити уговор уколико се локалној самоуправи одобре средства по Конкурсу '' Социјална инклузија ИПА 2008'' са буџетске линије 08СЕР01/10/31


VII Пријављивање

Пријаве пружаоца услуга са потребном документацијом могу се предати до02.03.2011. године, непосреднослужбиОпштинског већаопштине Владичин Ханили препорученом поштом на адресу:


Општинско веће општине Владичин Хан

Светосавска 1

17510 Владичин Хан

са напоменом за: '' Јавни позив- за пружање услуга

у области социјалне заштите''


Све додатне информације апликанти могу добитина телефон: 017 473 178


 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.718.666