Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Општинска управа  
Служба за пружање услуга грађанима – Општински услужни центар Верзија за штампу
Usluzni centar Opstine Vladicin Han

Служба за пружање услуга грађанима – Општински услужни центар
Руководилац организационе једницеДраган Стојиљковић
Контакт телефон017/390-501 локал 300
E-mailinfo@vladicinhan.org.rs


Шта је Општински услужни центар?


Нови модел односа и комуникације грађана и Општинске управе.

Општинска управа – ефикасан пружалац услуга, Грађанин – корисник услуга, а не само порески обвезник и гласач.


Шта све центар може да пружи грађанима?


Основне функције центра:

 • Пружање информација грађанима,
 • Прикупљање информација од грађана,
 • Пружање услуга.

Информације о Општинској управи:


 • Водич кроз Општинску управу,
 • Обрасци,
 • Изводи,
 • Правна помоћ,
 • Подаци о јавним предузећима.

Информације које Центар прикупља од грађана:


 • Жалбе,
 • Питања,
 • Сугестије,
 • Похвале.

Информације о локалној заједници:


 • Невладине организације,
 • Медији,
 • Пословне активности,
 • Туризам,
 • Културне установе.

Какву корист од Центра имају грађани?


 • Побољшава се комуникација са Општинском управом,
 • Боље сагледавање функционисања Општинске управе,
 • Учествовање у процесу рада локалне самоуправе,
 • Јачање поверења између грађана и локалне самоуправе.

Какву корист од Центра има локална самоуправа?


 • Центар даје повратну информацију о потребама и проблемима грађана,
 • Мења се однос службеник – грађанин.

Служба за пружање услуга грађанима – Општински услужни центар обавља послове пружања услуга грађанима у остваривању права пред органима Општинске управе и остваривању боље комуникације грађана са органима Општинске управе и то:

 • давање информација грађанима и правним лицима о начину и поступку остваривања њихових права пред органима Општинске управе;
 • давање информација грађанима о пословима из надлежности Скупштине општине и Општинског већа;
 • пружање стручне помоћи странкама приликом попуњавања образаца и састављања поднесака;
 • непосредни пријем поднесака од странака за остваривање права пред органима Општинске управе;
 • разврставање предмета по садржини материје и по органима Општинске управе;
 • евидентирање предмета у основне евиденције системом картотеке;
 • здруживање аката и достављање предмета и аката органима Општинске управе;
 • обавештавање странака о стању решавања њихових захтева;
 • уручивање извода из матичних књига и уверења о држављанству подносиоцима захтева;
 • издавање аката грађанима којима је одлучивано по њиховом захтеву (решења, дозвола, сагласности, уверења, потврда и др.);
 • пријем примедаба, предлога и сугестија грађана.
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 6.279.808