Званична интернет презентација Општине Владичин Хан  |   Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Попис пољопривреде 2023. Верзија за штампуПопис пољопривреде 2023. - џингл

РАД ИНФО-ЦЕНТРАИнфо-центар почиње са радом сутра. Од 28. септембра до 15. децембра, позивом броја телефона Инфо-центра 0800444005, свакога дана од 8 до 20 часова,  грађани могу добити све информације и одговоре на питања која се односе на Попис пољопривреде 2023.


Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа.


Петак, 08. септембар 2023.


img


КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ


Републички завод за статистику објављује Коначну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку, са адресом, датумом и временом почетка обуке.


Коначна листа је формирана након спроведене процедуре приговора кандидата за пописиваче на прелиминарну листу, због чега су настале разлике у односу на прелиминарну листу.


Коначну листу можете погледати -овде.


Изабрани кандидати дужни су да присуствују целокупној обуци. Обука је петодневна и спроводи се у периоду од 18. септембра до 29. септембра, у одређеним терминима.


Штампани материјал за обуку (Упутство за пописиваче, обрасце и примере за вежбање и др.), кандидати ће добити од Пописне комисије на пункту за обуку. Упутство за пописиваче у електронској форми доступно је на –линку.


Изабрани пописивачи су у обавези да најкасније до 10. септембра 2023. године до 16.00 часова унесу додатне податке неопходне за израду уговора о ангажовању преко овог –линка.


Петак, 01. септембар 2023.


img


ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ


Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.


Прелиминарну листу можете погледати -овде.


Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.


Рок за улагање приговора је 02. септембар 2023. године до 16.00 часова.


Приговор се може поднети искључиво путем електронске поште на имејл-адресу Пописне комисије за општину/град у којој је кандидат конкурисао. Имејл-адресe Пописних комисија можете видети –овде.


У разматрање ће бити узети искључиво образложени приговори, са основним подацима о подносиоцу (име и презиме, редни број пријаве, назив општине/града где је поднета пријава на Јавни позив за ангажовање пописивача).


Приговори ће бити размотрени најкасније до 03. септембра 2023. године до 16.00 часова.


Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.


Кандидати који нису задовољни одговором Пописне комисије на приговор могу уложити жалбу Републичком заводу за статистику, најкасније до 04. септембра 2023. године до 16.00 часова, искључиво путем електронске поште на адресуpravnapopis@stat.gov.rs.


У разматрање од стране Републичког завода за статистику биће узете искључиво образложене жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе (име и презиме, редни број пријаве, општина за коју се кандидат пријавио), уз коју буду достављени следећи документи:

  • приговор поднет надлежној Пописној комисији;
  • одговор Пописне комисије на приговор.

Жалбе ће бити размотрене најкасније до 06. септембра 2023. године до 16.00 часова.


Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили жалбу.


Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 07. септембра 2023. године у 8.00 часова.


Обавештење за подношење приговора можете погледати -овде.


Уторак, 22. август 2023.


img


Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче


Републички завод за статистику објављујеРанг листупријављених кандидата запописиваче.


За кандидате који се позивају у другу фазу селекције на Ранг-листи је наведен термин и место за предају документације и интервју.


Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и интервјуа.


Ранг-листу кандидата може се видети -овде.


Потребна документација може се видети -овде.


Напомена: У случају да се не одазове довољан број кандидата потребних за обуку, редом ће, телефоном и имејлом, бити позивани кандидати „испод црте“ (кандидати који нису у првом кругу позвани на предају документације и интервју), док се не обезбеди потребан број кандидата за обуку.


Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 1. септембра 2023. године, у 16 часова.


Понедељак, 14. август 2023.


imgimg
У Попису пољопривреде 2023.  биће ангажовано око 3 000 пописивача


Јавни позив (конкурс) за пријавлјивање кандидата за пописиваче објавлјује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања.


Грађани који су заинтресовани за рад у Попису у својству пописивача могу да се пријаве исклјучиво попуњавањем електронске пријаве на поменутим сајтовима, од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године.


Услови које кандидати треба да испуне су следећи:


  • држављанство Републике Србије;
  • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
  • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
  • стечено најмање трогодишње средње образовање;
  • да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.


Процес селекције пријавлјених кандидата се врши у три фазе:


  1. Избор пријавлјених кандидата за пописиваче за предају документације и интервју;
  2. Рангирање према бодовима оствареним приликом пријаве и на интервјуу;
  3. Селекција након оствареног успеха на обуци.

Детаљна објашњења у вези са ангажовањем пописивача могу се наћи уПроцедури за избор пописивача.

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.778.348