Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
Detaljna prognoza vremena
Sadašnji skupštinski saziv Verzija za štampu
12

Četrdeset prva sednica Skupštine, 22.12.2019. godineVreme početka sednice:Nedelja, 22. decembar 2019. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za 41. sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:Četrdeseta sednica Skupštine, 24.11.2019. godineVreme početka sednice:Nedelja, 24. novembar 2019. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za 40. sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o davanju načelne saglasnosti USC „KUNJAK“ Vladičin Han za davanje u zakup poslovnog prostora, opreme i inventara na određeno vreme u svrhu ugostiteljske delatnosti

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2019. godinu (R E B A L A N S 2)

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje

WordRešenje

WordRešenje

WordRešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu

Trideset deveta sednica Skupštine, 1.09.2019. godineVreme početka sednice:Nedelja, 1. septembar 2019. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:"CONNECTION" centar, ul. Žikice Jovanovića Španca, naselje Kula u Vladičinom Hanu


WordPoziv i predlog dnevnog reda za 39. sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Kržince

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordOdluka o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o uređenju parka Vrle na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o davanju posebnog dela zgrade - poslovni prostor na korišćenje Opštinskoj upravi opštine Vladičin Han

WordOdluka o pribavljanju neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na cenovnik radova i usluga JP „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova upravnog odbora Predškolske ustanove „PČELICA“ Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han u 2019.godini (izmena br.1) JP «Vodovod» Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja preduzeća za 2019.godinu (Izmena 1) JP «Vodovod» Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Godišnjeg programa poslovanja JP za komunalno uređenje Vladičin Han za 2019. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Posebnog programa korišćenja sredstava budžeta opštine Vladičin Han za 2019.godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak

Trideset osma sednica Skupštine, 9.06.2019. godineVreme početka sednice:Nedelja, 9. jun 2019. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za 38. sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o donošenju Programa komasacije zemljišta za delove katastarskih opština Gramađe i Vrbovo na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o dopuni odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o držanju domaćih životinja na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o imenovanju energetskog menadžera Opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2019. godinu (R E B A L A N S 1)

WordOdluka o radnopravnom statusu predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

WordPravilnik o dodeljivanju nagrade „28. Jun“

WordRešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni cenovnika usluga Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JP „Vodovod“ Vladičin Han

Trideset sedma sednica Skupštine, 24.05.2019. godineVreme početka sednice:Petak, 24. maj 2019. godine u 17,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za 37. sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2018. godinu

Adobe readerIzveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta za 2018. godinu

WordOdluka o javnim raspravama

WordOdluka o načinu i postupku izbora i imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vladičin Han

WordRešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

WordRešenje

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

Trideset šesta sednica Skupštine, 07.04.2019. godineWordOdluka o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han

WordOdluka o određivanju autobuskih stajališta na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o dimničarskim uslugama na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o javnoj rasveti na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Vladičin Han

WordOdluka o pijacama na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o pogrebnim delatnostima na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o određivanju delova katastarskih opština Gramađe i Vrbovo za uređenje poljoprivrednog zemljišta kroz postupak komasacije i izradi Programa komasacije

WordOdluka o Pravobranilaštvu opštine Vladičin Han

WordOdluka o priznanju troškova investicionog održavanja nepokretnosti sa utvrđenim procentom umanjenja mesečne zakupnine

WordOdluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordPoslovnik Skupštine opštine Vladičin Han

WordPravilnik o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja

Prilozi uz prethodnu odluku:WordPravilnik o utvrđivanju javnog interesa

Trideset peta sednica Skupštine, 17.03.2019. godineWordIzmene i dopune planskih dokumenata: izmene i dopune plana generalne regulacije za naselje Vladičin Han i plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju izmena i dopuna planskih dokumenata izmene i dopune plana generalne regulacije za naselje Vladičin Han i plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju direktora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja

WordRešenje o prestanku funkcije direktora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

Trideset četvrta sednica Skupštine, 03.03.2019. godineWordOdluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o naknadama za korišćenje javnih dobara opštine Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o davanju načelne saglasnosti USC „Kunjak“ Vladičin Han za davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije

WordStatut opštine Vladičin Han

Trideset treća sednica Skupštine, 20.01.2019. godineWordOdluka o angažovanju nezavisne – komercijalne revizije za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Vladičin Han za 2018. godinu

WordOdluka o izradi Plana detaljne regulacije zanatskog centra u Vladičinom Hanu

WordOdluka o izradi Prostornog plana Opštine Vladičin Han

WordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju Plana detaljne regulacije denivelisane raskrsnice Gramađe na autoputu E75

WordOdluka o izradi Prostornog plana Opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju Plana detaljne regulacije regionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućim sistemom na teritoriji opštine Vladičin Han

WordPlan detaljne regulacije denivelisane raskrsnice Gramađe na auto-putu E75, Opština Vladičin Han

WordPlan detaljne regulacije regionalnog postrojenja za prećišćavanje otpadnih voda sa pripadajućim sistemom na teritoriji opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova upravnog odbora Predškolske ustanove „PČELICA“ Vladičin Han

Trideset druga sednica Skupštine, 16.12.2018. godineWordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Lepenica i KO Suva Morava

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama

WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju VODOVOD Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o uspostavljanju saradnje Opštine Vladičin Han sa gradovima i opštinama u slivu Južne Morave

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vojvoda Radomir Putnik“ u Džepu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Stubal

WordRešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak - Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordZaključak - Kadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordZaključak - Kadrovski plan Opštinske uprave Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencija i sredstava budžeta opštine Vladičin Han u 2019.godini JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2019.godini JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju «Vodovod» Vladičin Han

Trideset prva sednica Skupštine, 04.11.2018. godineWordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2018. godinu (Rebalans 2)

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

Trideseta sednica Skupštine, 28.10.2018. godineWordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o uređenju kp. br. 2629 KO Prekodolce

WordOdluka o davanju objekta na korišćenje Domu zdravlja Vladičin Han, ul. Nikole Tesle bb

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Stubal

Dvadeset deveta sednica Skupštine, 07.10.2018. godineWordOdluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordOdluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordOdluka o okončanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordOdluka o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordOdluka o usvajanju izjave likvidacionog upravnika Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordOdluka o usvajanju završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji i izveštaja o sprovedenom postupku likvidacije Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordRešenje

WordRešenje

Dvadeset osma sednica Skupštine, 16.09.2018. godineWordOdluka o komunalnoj inspekciji

WordOdluka o otpisu duga subjekta privatizacije „Društva za održavanje zgrada“ Beograd

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u državnoj svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Gimnazije „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

Dvadeset sedma sednica Skupštine, 18.07.2018. godineWordOdluka o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog u kapitalu subjekta privatizacije Simpo AD Vranje

WordRešenje o obrazovanju Lokalnog Saveta za zapošljavanje Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za zdravlje Opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata predsednika i članova Saveta za zdravlje Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu

WordZaključak

Dvadeset šesta sednica Skupštine, 24.06.2018. godineWordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2018. godinu (Rebalans 1)

WordPravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za programe i projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja

WordRešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni cenovnika usluga Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenjao imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordZaključak

Dvadeset peta sednica Skupštine, 09.06.2018. godineWordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2017. godinu

WordOdluka o ulaganju u kapital JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordOdluka o ulaganju u kapital JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata članova Saveta za međunacionalne odnose u opštini Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vojvoda Radomir Putnik“ u Džepu

WordRešenje o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na izmenjen poseban program korišćenja sredstava budžeta Opštine Vladičin Han za 2018.godinu JP za Komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na izmenjeni Poseban program korišćenja subvencija budžeta Opštine Vladičin Han u 2018.godinu JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JP „Vodovod“ Vladičin Han

Dvadeset četvrta sednica Skupštine, 17.05.2018. godineWordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o raspolaganju pokretnim stvarima koje su javna svojina Opštine Vladičin Han

WordOdluka o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Vladičin Han

Dvadeset treća sednica Skupštine, 13.05.2018. godineWordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o davanju načelne saglasnosti USC „Kunjak“ Vladičin Han za davanje u zakup nepokretnosti, prateće opreme i inventara na određeno vreme u svrhu ugostiteljske delatnosti

WordRešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o prestanku dužnosti direktora Doma zdravlja Vladičin Han

Dvadeset druga sednica Skupštine, 07.05.2018. godineWordOdluka o gašenju izvorišta „Kunjak“

WordOdluka o organizaciji i funkcionisanju sistema zaštite i spasavanja i civilne zaštite na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o davanju objekata na korišćenje USC „Kunjak“ Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju direktora Ustanove Sportski centar „Kunjak“ Vladičin Han

WordRešenje o prestanku funkcije direktora Ustanove Sportski centar „Kunjak“ Vladičin Han

Dvadeset prva sednica Skupštine, 05.04.2018. godineWordOdluka o izmeni poslovnika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o razmeni građevinskog zemljišta

WordOdluka o izradi plana detaljne regulacije denivelisane raskrsnice Gramađe na autoputu E75

WordOdluka o načinu prikupljanja statističkih podataka

WordOdluka o održavanju javnih rasprava

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora ustanove Sportski centar „Kunjak“ Vladičin Han

WordRešenje o obrazovanju komisije za ravnopravnost polova

WordRešenje o razrešenju komisije za ravnopravnost polova

WordZaključak

Dvadeseta sednica Skupštine, 11.02.2018. godineWordOdluka o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog u kapitalu Holding kompanije pamučni kombinat „Yumco“ A.D. Vranje

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnom svojini Republike Srbije u korist Opštine Vladičin Han

WordOdluka o angažovanju nezavisne – komercijalne revizije za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Vladičin Han za 2017. godinu

WordOdluka o otpisu duga subjekta privatizacije „Društva za održavanje zgrada“ Beograd

WordOdluka o otpisu i konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog u kapitalu građevinskog preduzeća GP „Mostogradnja“ AD, Beograd

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han

WordOdluka o upisu osnivačkog kapitala Opštine Vladičin Han u Javnom preduzeću za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordOdluka o davanju objekta na korišćenje Centru za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Vladičin Han

WordOdluka o davanju objekata na korišćenje Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Vladičin Han

WordOdluka o upisu osnivačkog kapitala Opštine Vladičin Han u Javnom preduzeću za komunalno uređenje Vladičin Han

WordOdluka o utvrđivanju minimalnog iznosa izdvajanja za tekuće i investiciono održavanja zajedničkih delova zgrade i minimalnog iznosa naknade za rad prinudno postavljenog profesionalog upravnika na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje

WordRešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

Devetnaesta sednica Skupštine, 17.12.2017. godineWordJavni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ Vladičin Han

WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2018. godinu

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine vladičin han za 2017. godinu (REBALANS 4)

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Vladičin Han za 2017. godinu

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordOdluka o razmeni građevinskog zemljišta

WordOdluka o realizaciji budžeta Opštine Vladičin Han u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu

WordOdluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ Vladičin Han

WordOdluka o sprovođenju javne rasprave

WordOdluka o utvrđivanju naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vojvoda Radomir Putnik“ u Džepu

WordRešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o prestanku funkcije direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak o usvajanju Kadrovskog plana Opštinske uprave Opštine Vladičin Han za 2018. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencija budžeta Opštine Vladičin Han u 2018. godini JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju «Vodovod» Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja sredstava budžeta Opštine Vladičin Han za 2018. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak - Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Opštine Vladičin Han za 2018. godinu

WordZaključak - Kadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Vladičin Han za 2018. godinu

Osamnaesta sednica Skupštine, 10.11.2017. godineWordOdluka o usvajanju izmena i dopuna plana detaljne regulacije industrijska zona, Vladičin Han (KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)

Adobe readerIzmene i dopune plana detaljne regulacije industrijska zona Vladičin Han (KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)

WordOdluka o izradi plana detaljne regulacije regionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućim sistemom na teritoriji opštine Vladičin Han

WordGrafički prilog

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o otuđenju, davanju u zakup, pribavljanju i razmeni građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o otpisu duga subjekta privatizacije Privrednog društva za građenje, remont i održavanje pruga „ZGOP“ a.d. Novi Sad

WordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o ulaganju u kapital Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „VODOVOD“ Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Gimnazije „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu

WordZaključak o davanju saglasnosti na drugi izmenjeni Program korišćenja subvencija u 2017. godini JP «Vodovod» Vladičin Han

Sedamnaesta sednica Skupštine, 08.10.2017. godineWordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju mesnih zajednica za područje Opštine Vladičin Han

WordOdlukao davanju saglasnosti za izvođenje radova

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2017. godinu (REBALANS 3)

WordRešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na području opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Stubal

Šesnaesta sednica Skupštine, 03.09.2017. godineWordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

Petnaesta sednica Skupštine, 27.08.2017. godineWordOdluka o izradi izmena i dopuna planskih dokumenata izmene i dopune plana generalne regulacije za naselje Vladičin Han i plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordOdluka o obrazovanju mesnih zajednica za područje opštine Vladičin Han

WordOdluka o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Vladičin Han za 2017. godinu

WordOdluka o izmeni odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o osnivanju sportskog centra u Vladičinom Hanu

WordRešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjih Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2016. godinu „JP za komunalno uređenje“ Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JP „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje

WordZaključak o davanju saglasnosti na izmenjeni Program korišćenja subvencija JP „Vodovod“ Vladičin Han za 2017. godinu

WordZaključak

WordZaključak

Četrnaesta sednica Skupštine, 09.07.2017. godineWordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2017. godinu (rebalans 2)

WordOdluka o izmeni poslovnika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o pristupanju izrade Strategije razvoja turizma opštine Vladičin Han

WordOdluka o radnopravnom statusu predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju Komisije za izbor članova radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordZaključak

Trinaesta sednica Skupštine, 25.06.2017. godineWordOdluka o ustanovljenju i dodeli javnog priznanja i nagrade

WordZaključak

Dvanaesta sednica Skupštine, 11.06.2017. godineWordOdluka o izmeni i dopuni odluke o osnivanju Ustanove Centar za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni Statuta Opštine Vladičin Han

WordOdluka o organizaciji Opštinske uprave Opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu opštine Vladičin Han

WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da uspostavi pravo stvarne službenosti na parcelama u javnom svojini Republike Srbije u korist opštine Vladičin Han

WordOdluka o uspostavljanju prava službenosti prolaza

WordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2016. godinu

WordRešenje o davanju saglasnosti na dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP za komunalno uređenje Vladičin Han , Vladičin Han za period 2017 -2027. godine

WordRešenje o davanju saglasnosti na srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Vodovod“ Vladičin Han za period od 2017. do 2021. godine

WordRešenje o davanju saglasnosti na srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP za komunalno uređenje Vladičin Han, Vladičin Han za period 2017-2021. godine

WordRešenje o davanju saglasnosti na dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Vodovod“ Vladičin Han za period od 2017. do 2027. godine

WordRešenje o izmeni rešenja o formiranju komisije za sprovođenje postupka otuđenja, davanja u zakup, pribavljanja i razmene građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordZaključak

Jedanaesta sednica Skupštine, 07.05.2017. godineWordOdluka o izmeni odluke o proglašenju spomenika prirode „Jovačka jezera“

WordOdluka o pristupanju promeni statuta Opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Vladičin Han za 2015. godinu

WordOdluka o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti prolaza na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordRešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca Opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti opštinskog pravobranioca Opštine Vladičin Han

Deseta sednica Skupštine, 26.03.2017. godineWordOdluka o izmenama i dopunama odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Vladičin Han za 2015. godinu

WordOdluka o izmeni statuta Opštine Vladičin Han

WordOdluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordOdluka o uređenju stambenog kompleksa u KO Prekodolce

WordOdluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o davanju saglasnosti na odluku o cenovniku usluga Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordRešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove «Pčelica» Vladičin Han

WordRešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

Deveta sednica Skupštine, 26.02.2017. godineWordOdluka o određivanju prostora na teritoriji opštine Vladičin Han na kome nije dozvoljeno javno okupljanje

WordOdluka o davanju objekta na korišćenje Domu zdravlja Vladičin Han, ul. Nikole Tesle BB

WordOdluka o davanju objekata na korišćenje OŠ „Sveti Sava“ Vladičin Han, ul. Đure Jakšića br. 1/a

WordOdluka o davanju objekata na korišćenje USC „Kunjak“ Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2017. godinu (R E B A L A N S 1)

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o radnim telima Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju inicijative za prestanak preduzeća za upravljanje Slobodnom zonom, slobodna zona – JUG DOO Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju inicijative za prestanak društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom JUG - Vladičin Han, Vladičin Han

WordOdluka o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o pristupanju promeni statuta Opštine Vladičin Han

WordOdluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskish i zanatskih objekata na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han u likvidaciji

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za zdravlje

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije

WordRešenje

WordRešenje

WordZaključak

WordZaključak o davanju saglasnosti na program korišćenja subvencija budžeta Opštine Vladičin Han u 2017. godini JP «Vodovod» Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja sredstava budžeta Opštine Vladičin Han za 2017. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

Osma sednica Skupštine, 25.12.2016. godineWordOdluka o izmeni odluke o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije industrijska zona, vladičin han (KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)

WordOdluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2017. godinu

WordOdluka o izmeni odluke o otuđenju, davanju u zakup, pribavljanju i razmeni građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni poslovnika Skupštine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o stavljanju van snage odluke o građanskom braniocu Opštine Vladičin Han

WordOdluka

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o obrazovanju saveta za mlade

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

Sedma sednica Skupštine, 27.11.2016. godineWordOdluka o matičnim područjima na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordOdluka o javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju Komisije za planove Opštine Vladičin Han

Šesta sednica Skupštine, 20.11.2016. godineWordOdluka o izmenama i dopunama odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Vladičin Han za 2015. godinu

Peta sednica Skupštine, 06.11.2016. godineWordOdluka

WordOdluka o predlogu republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Vladičin Han

Četvrta sednica Skupštine, 22.10.2016. godineWordOdluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2016. godinu (REBALANS 2)

WordOdluka o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Vladičin Han za 2015. godinu

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o lokalnim administrativnim taksama

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordOdluka o obrazovanju komisije za planove Opštine Vladičin Han

WordOdluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han

WordOdluka o pribavljanju neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vladičin Han

WordOdluka o razmeni građevinskog zemljišta

WordOdluka o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Gimnazije „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju komisije za planove opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o postavljenju vršioca dužnosti opštinskog pravobranioca Opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti opštinskog pravobranioca Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" Stubal

Treća sednica Skupštine, 14.08.2016. godineWordGrafički prikaz granica i obuhvata planskog područja u cilju izrade Plana detaljne regulacije saobraćajnice br.1 u MZ Prekodolce

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata

WordOdluka o izradi Plana detaljne regulacije saobraćajnice br.1 u MZ Prekodolce

WordOdluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izrade Plana detaljne regulacije saobraćajnice br.1 u MZ Prekodolce

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za zdravlje

WordRešenje o imenovanju predstavnika Opštine Vladičin Han za obrazovanje radnog tela za vršenje nadzora i realizaciju ugovora o poveravanju poslova sakupljanja, održavanja i deponovanja smeća

Druga sednica Skupštine, 21.07.2016. godineWordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama odluke o Budžetu opštine Vladičin Han za 2016. godinu (REBALANS 1)

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Doma zdravlja Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Ustanove sportski centar „KUNJAK“ Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Ustanove sportski centar „KUNJAK“ Vladičin Han

WordRešenje o osnivanju stalnih radnih tela Skupštine opštine Vladičin Han ( saveta, komisija i odbora)

WordRešenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije

WordZaključak

Konstitutivna sednica Skupštine, 20.06.2016. godineWordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru Predsednika opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru Predsednice Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru Zamenika predsednika opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru Zamenika predsednika skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o postavljenju Sekretara skupštine opštine Vladičin Han

12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 3.562.352