Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
GIS Verzija za štampu
PGR Ind Zona
Plan detaljne regulacije
Industrijska zona Vladičin Han


Šta je GIS?

Pojam GIS je često nedovoljno razjašnjen za širi krug ljudi o istom te evo nekoliko definicija koje će nadam se pomoći oko boljeg definisanja i razumevanja ovog pojma:

* GIS je tehnologija namenjena upravljanju prostorno orijentisanim podacima.

* GIS je računarski sistem namenjen prikupljanju , obradi, upravljanju, analizi, prikazivanju i održavanju prostorno orijentisanih informacija. (definicija kompanije ESRI)

* GIS (Geografski informacioni sistem) predstavlja skup grafičkih i alfanumeričkih podataka tako organizovan da omogućava potpuno sinhronu vezu između opisanih i grafičkih podataka o prostornim objektima , tako da se svakom elementu objekta može, svakog momenta, pristupiti kako iz alfanumeričke tako i grafičke baze podataka.


Ko sve koristi GIS?

Mogu ga koristiti sve institucije i preduzeća koja se na bilo koji način bave prostorom odnosno upravljanjem i eksploatacijom prostornih objekata: Urbanizam, građevinsko zemljište, putna i železnička mreža, vodovod, kanalizacija, elektrodistribucija, gasna distribucija, telekom, toplovod, ekologija, zelenilo, poljoprivreda i šumarstvo, ...


Kako radi GIS?

Podaci o prostoru smeštaju se u formi digitalnih karata predstavljenih kao niz različitih tematskih slojeva. Slikovito predstavljamo kao niz klasičnih planova nacrtanim na providnim folijama pri čemu svaka od njih sadrži samo određene vrste informacije (npr. Put, vodovodna mreža, elektro mreža, gasna mreža, kanalizaciona mreža,...) i preklopimo ih. Svaka informacija kojoj se može pridružiti kordinata ima niz podataka koji su smešteni u tabeli.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 3.896.777