Web Sajt opštine Vladičin Han
Akti Opštinskog veća u 2022. god.Utorak, 27. decembar 2022.


img


NNa osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog  Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinasiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han za 2022. godinu po raspisanom javnom konkursu za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrške materijalno ugroženim osobama u 2022. godinu, broj 06-117/1/22-III od 06.12.2022. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 27.12.2022. godine, donelo je:ODLUKU


O DODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PODRŠKE MATERIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


Utorak, 27. decembar 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačnu listu Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2022. godinu po raspisanom drugom javnom pozivu za izbor projekta /programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2022. godinu broj 06-111/1/22-III od 17.11. 2022. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 27.12.2022. godine, donelo je:ODLUKU


O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINASIRAJU SREDSTVIMA  IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 5. decembar 2022.


img


Na osnovu člana 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2018), člana 7. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 09/2019) i Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 35/2021), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 05.12.2022. godine donelo jeDOPUNA


PLANA RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA ZA PODSTICANJE  PROJEKATA  OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA  NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJI SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
MS WordCeo tekst dopune plana možete preuzeti ovde.


Sreda, 30. novembar 2022.


img


Na osnovu člana 115.  Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 29.11.2022.godine  upućujeJAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI


O NACRTU ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN  HAN ZA 2023. GODINU
MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordProgram javne rasprave možete preuzeti ovde.


MS WordNacrt Odluke o Budžetu Opštine Vladičin han za 2023. godinu možete preuzeti ovde.


Sreda, 30. novembar 2022.


img


Na osnovu člana 115.  Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han  dana 29.11.2022 godine upućujeJAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI


O NACRTU ODLUKE IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordProgram javne rasprave možete preuzeti ovde.


MS WordNacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama možete preuzeti ovde.


Sreda, 30. novembar 2022.


img


Na osnovu člana 6. stav 5., 6. i 7. i člana 7a Zakona o porezima na imovinu (Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019, 144/2020  i 96/2021 ), člana70. Statuta Opštine Vladičin Han  („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 29.11.2022. godine, donelo jeO D L U K A


O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI  OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst Odluke možete preuzeti ovde.


Sreda, 30. novembar 2022.


img


Na osnovu člana 94. stav 6.  Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 68/2015, 41/2018, 44/2018 – dr. zakon, 83/2018, 31/2019i 9/2020), i člana 29. Odluke o taksi prevozu putnika i limo servisa na teritoriji Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 22/2019), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća(„Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 29.11.2022. godine, donelo jeO D L U K A


o izmeni odluke o ceni taksi prevoza putnika na teritoriji Opštine Vladičin Han
MS WordCeo tekst Odluke možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 10. novembar 2022.


img


Na osnovu člana. 29. Odluke o javnim raspravama, (Službeni glasnik grada Vranja br. 13/19), sačinjava se sledeći:IZVEŠTAJ


O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRT ODLUKE O IZMENI I DOPUNI STATUTA OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst izveštaja možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 10. novembar 2022.


img


Na osnovu člana 42. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 i 118/2021), Uputstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Ministra finanansija, člana 29. Odluke o javnim raspravama („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 13/19) i člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han ("Službeni glasnik Grada Vranja" broj 4/2019),a po održanoj javnoj raspravi o Rebalansu 2 Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2022. godinu, Odeljenje za finansije i privredu Opštinske uprave Vladičin Han, podnosi:IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ JAVNOJ RASPRAVI


NACRTA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU (REBALANS 2)
MS WordCeo tekst izveštaja možete preuzeti ovde.


Petak, 04. novembar 2022.


img


Na osnovu člana 18. Odluke o javnim raspravama Skupštine opštine Vladičin Han, (Službeni glasnik grada Vranja br. 13/19), sačinjava se sledeći:IZVEŠTAJ


O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU STAMBENE STRATEGIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA PERIOD OD 2022. DO 2029. GODINE
MS WordCeo tekst izveštaja možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 17. oktobar 2022.


img


Na osnovu člana 115.  Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 17.10.2022.godine  upućujeJAVNI  POZIV


ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENI I DOPUNI STATUTA OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordProgram javne rasprave o nacrtu Odluke o izmeni i dopuni Statuta opštine Vladičin Han možete preuzeti ovde.


MS WordOdluku o izmeni i dopuni Statuta opštine Vladičin Han možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 17. oktobar 2022.


img


Na osnovu člana 115.  Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 17.10.2022.godine  upućujeJAVNI  POZIV


ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN  HAN ZA 2022. GODINU (R E B A L A N S  2)
MS WordCeo tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordProgram javne rasprave o nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Vladičin Han za 2022. godinu (R E B A L A N S 2) možete preuzeti ovde.


MS WordOdluku o izmenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Vladičin Han za 2022. godinu (R E B A L A N S   2) možete preuzeti ovde.


Sreda, 12. oktobar 2022.


img


Na osnovu člana 4. člana 49. i člana  97. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 114/2021), člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/2007,83/14-dr. zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018 i 111/21-dr zakon) , člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han  „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 07.10.2022.godine donelo je:REŠENJE
MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.


Sreda, 12. oktobar 2022.


img


Na osnovu člana 4., člana 49., člana 51. stav.1. tačka 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 114/2021), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han  „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020),Opštinsko veće opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 07.10.2022.godine,  donela jeREŠENJE


O prestanku  rada na položaju načelniku Opštinske uprave Opštine Vladičin Han
MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.


Petak, 30. septembar 2022.


img


Na osnovu člana 115. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han  dana 30.09.2022 godine upućuje:JAVNI POZIV


ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU STAMBENE STRATEGIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN 2022-2029
MS WordCeo tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordProgram javne rasprave možete preuzeti ovde.


MS WordNacrt stambene strategije možete preuzeti ovde.


Petak, 21. septembar 2022.


img


Na osnovu člana 58. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16, 113/17, 95/18 i 114/21), Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 88/2016, 113/17-dr. zakon, 95/18- dr. zakon, 86/19 – dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21- dr. zakon), Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 88/16), Uredbe o određivanju kompetencija za rad službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj: 132/21), člana 89. stav 2. Statuta Opštine Vladičin Han („Sl. glasnik Grada Vranja“,broj: 4/19), člana 27. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Vladičin Han („Sl. glasnik Grada Vranja“, broj: 10/19 i 12/22), Opštinsko veće opštine Vladičin Han, na predlog načelnika Opštinske uprave opštine Vladičin Han, dana  07.09.2022. godine, usvojilo je:P R A V I L N I K


O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst Pravilnika možete preuzeti ovde.


Petak, 20. septembar 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe „Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 35/2021), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han dana 19.09.2022. godine donosi:ODLUKU O IZMENI


javnog konkursa za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji opštine Vladičin Han broj 06-70/5-1/22-III od 26.08.2022.godine (produžetak roka za podnošenje prijava)
MS WordCeo tekst Odluke možete preuzeti ovde.


Petak, 16. septembar 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han ( „Službeni glasnik  Grada Vranja„ broj 4/19 ), člana 30. Odluke o Opštinskom Veću  Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik  Grada Vranja“  broj 9/19)  i člana 51. Poslovnika Opštinskog Veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik  Grada Vranja„broj 40/13), razmatrajući dopis JP Vodovod, broj 352-14/21-III od 07.09.2021 godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 16.09.2022. godine, donelo je:NAREDBU


O RACIONALNOJ POTROŠNJI VODE
MS WordCeo tekst naredbe možete preuzeti ovde.


Petak, 16. septembar 2022.


img


U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16) , Odlukom o budžetu opštine Vladičin Han za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 35/21 i 12/22), Pravilnikom o odobravanju i  finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj  06-28/1/22-III od 07.04.2022. godine, Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-75/2/22-III od 09.09.2022.godine, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-216/29/17-III od 11.12.2017.godine, Odlukom Opštinskog veća broj 06-162/1/18- III od 14.11.2018. godine, Odlukom o izmeni i dopuni odluke o maksimalno dozvoljenom iznosu po praogramu za pojedine oblasti od opšteg interesa u oblasti sporta broj 06-75/3/22-III od 09.09.2022. godine,  člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja", br. 09/2019) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana  16.09.2022. godine, donelo jeODLUKU O IZMENI JAVNOG POZIVA


ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OPŠTINU VLADIČIN HAN SA TERITORIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN BROJ 06-76/2/22-III OD 12.09.2022. GODINE
MS WordCeo tekst odluke o izmeni javnog poziva možete preuzeti ovde.


Obrasci:


Ponedeljak, 12. septembar 2022.


img


U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“, 10/16) , Odlukom o budžetu opštine Vladičin Han za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 35/21 i 12/22), Pravilnikom o odobravanju i  finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj  06-28/1/22-III od 07.04.2022. godine, Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Vladičin Han broj 06-75/2/22-III od 09.09.2022.godine, Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija broj 06-216/29/17-III od 11.12.2017.godine, Odlukom Opštinskog veća broj 06-162/1/18- III od 14.11.2018. godine, Odlukom o izmeni i dopuni odluke o maksimalno dozvoljenom iznosu po praogramu za pojedine oblasti od opšteg interesa u oblasti sporta broj 06-75/3/22-III od 09.09.2022. godine,  člana 70. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja", br. 09/2019) i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana   12.09.2022. godine, raspisuje:J A V N I   P O Z I V


ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OPŠTINU VLADIČIN HAN SA TERITORIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


Obrasci:


Ponedeljak, 12. septembar 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), tačke 2. Odluke opštinskog veća opštine Vladičin Han o raspisivanju  javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Vladičin Han broj 06-45/1/22-III, od 26.05.2022. godine, Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošnje tople vode po Javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22 („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 8/2022), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han dana 12.09.2022. godine donosi:ODLUKU O IZMENI


javnog konkursa o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada na teritoriji opštine Vladičin Han broj 06-67/1-1/22-III od 12.08.2022.godine       (produžetak roka za podnošenje prijava)
MS WordCeo tekst Odluke o  izmeni javnog konkursa možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 29. avgust 2022.


img


Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/2007,83/14-dr. zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018 i 111/21-dr zakon), člana 95.,100., l02. i 103. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS", broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017-dr.zakon), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/209), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 31/2020), i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj Upravi Opštine Vladičin Han broj: 06-74/5/2019-III od 03.06.2019.godine,  Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Vladičin Han broj: 06-68/1/20-III od 08.09.2020. godine, Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta broj: 06-22/18/21-III od 15.03.2021.godine i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta broj: 06-93/2/21-III od 13.09.2021.godine i  Odluke Opštinskog Veća Opštine Vladičin Han broj: 06-70/5/22-III od 26.08.2022. godine, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 26.08.2022. godineRASPISUJE I OGLAŠAVA


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst javnog konkursa možete preuzeti ovde.


MS WordIzjavu u vezi pribavljanje podataka možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 29. avgust 2022.


img


Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/2007,83/14-dr. zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018 i 111/21-dr zakon), člana 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS", broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017-dr.zakon), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/209), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 26.08.2022. godine, donelo jeO D L U K U


O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst odluke o raspisivanju javnog konkursa možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 15. avgust 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 09/19), člana 20. Pravilnika  o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za posticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22 („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 8/22)  i  člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), razmatrajući predlog konačne liste direknih korisnika privrednih subjekata za u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Vladičin Han od 03.08.2022. godine, Komisije za realizaciju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Vladičin Han, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 10.08.2022. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O IZBORU PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI SU IZABRANI U SKLADU SA USLOVIMA IZ JAVNOG KONKURSA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Petak, 22. jul 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 09/19), člana 20. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe ( „Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 35/2021) i  člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), razmatrajući predlog konačne liste direknih korisnika privrednih subjekata za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe – ugradnja solarnih panela od 14.07.2022. godine, Komisije za realizaciju mera energetske sanacije – ugradnje solarnih panela na teritoriji opštine Vladičin Han, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 20.07.2022. godine, donelo je:R E Š E NJ E


O IZBORU DIREKNIH KORISNIKA PRIVREDNIH SUBJEKATA ZA PROIZVONJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE -UGRADNJE SOLARNIH PANELA
MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 20. jun 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog  Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinasiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han za 2021. godinu po raspisanom javnom konkursu za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrške materijalno ugroženim osobama u 2022. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 16.06.2022. godine, donelo je:O D L U K U


O DODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU ZA IZBOR PROJEKATA NA JAVNI KONKURS U OBLASTI PODRŠKE DECI U 2022. GODINI
MS WordCeo tekst Odluke možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 20. jun 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog  Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinasiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han za 2022. godinu po raspisanom javnom konkursu za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrške materijalno ugroženim osobama u 2022. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 16.06.2022. godine, donelo je:O D L U K U


O DODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU ZA IZBOR PROJEKATA NA JAVNI KONKURS U OBLASTI PODRŠKE MATERIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA U 2022. GODINI
MS WordCeo tekst Odluke možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 20. jun 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačni predlog  Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinasiranje projekata od javnog interesa u opštini Vladičin Han za 2022. godinu po raspisanom javnom konkursu za realizaciju projekata od javnog interesa u oblasti podrške osobama sa invaliditetom 2022 godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 16.06.2022. godine, donelo je:O D L U K U


O DODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU ZA IZBOR PROJEKATA NA JAVNI KONKURS U OBLASTI PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM U 2022. GODINI
MS WordCeo tekst Odluke možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 20. jun 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), člana 3. Pravilnika o organizaciji i manifestaciji programa u oblasti od javnog značaja za opštinu Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 16.06.2022. godine, donelo je:R E Š E NJ E


o obrazovanju organizacionog odbora za organizovanje manifestacije od javnog značaja za opštinu Vladičin Han u 2022. godine
MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 20. jun 2022.


img


Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/14-dr. zakon, 101/16 – dr.zakon i 47/18,111/2021-dr. zakon), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/19), i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020),, i člana 6. Pravilnika o dodeljivanju nagrada «28 Jun» («Službeni glasnik Grada Vranja», broj 14/2019), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 16.06.2022. godine, donelo je:R E Š E NJ E


kojim se obrazuje Komisija za dodelu nagrada „28 Jun“
MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Sreda, 15. jun 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), tačke 2. Odluke opštinskog veća opštine Vladičin Han o raspisivanju  javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Vladičin Han broj 06-45/1/22-III, od 26.05.2022. godine, Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošnje tople vode po Javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22 („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 8/2022), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han dana 15.06.2022. godine donosi:ODLUKU O IZMENI


javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Vladičin Han broj 06-45/1-1/22-III od 26.05.2022.godine   (produžetak roka za podnošenje prijava)
MS WordCeo tekst Odluke o izmeni možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 9. jun 2022.


img


Na osnovu člana 115.  Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 4/19), člana 25. i 26. Odluke o javnim raspravama(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 13/19), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han  upućujeJAVNI  POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE VLADIČIN  HAN ZA 2022. GODINU (R E B A L A N S  1)MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordProgram javne rasprave možete preuzeti ovde.


MS WordNacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2022. godinu (R E B A L A N S   1) možete preuzeti ovde.


Utorak, 24. maj 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladiin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 09/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020) člana 11. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i  stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22 („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 8/2022), člana 11. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote po osnovu javnog pozivaza sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova JP1/22 („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 8/2022), , Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 20.05.2022, donelo je:R E Š E NJ E


O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN PO JP 1/22
MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.


Sreda, 4. maj 2022.


img


Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han „Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik “, broj 9/19), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/20) i člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumu i postupku dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), razmatrajući konačnu listu Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta opštine Vladičin Han za 2022. godinu po raspisanom javnom pozivu za izbor projekta /programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinasiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han za 2022. godinu, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 27.04.2022. godine, donelo je:ODLUKU

O DODELI SREDSTAVA ZA IZBOR PROJEKATA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINASIRAJU SREDSTVIMA  IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINUMS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.

Utorak, 12. april 2022.


img


Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15,12/16-autentično tumačenje), člana 24.  Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“,broj:16/16 i 8/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja", broj 09/2019) člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han  („Službeni glasnik  grada Vranja“, broj 31/20), Opštinsko veće opštine Vladičin Han  na sednici održanoj 28.03.2022.godine, donelo jePRELIMINARNA LISTA IZABRANIH PROJEKATA

NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR PROJEKTA/PROGRAMA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU

po redosledu prijema dokumentacije na konkursMS WordCeo tekst liste možete preuzeti ovde.

Ponedeljak, 11. april 2022.


img


Na osnovu člana 19. Pravilnika za sufinasiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. Glasink RS“ broj 16/16 i 8/17), Komisija  za sprovođenje javnog poziva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vladičin Han, na sednici održanoj dana 02.03.2022.godine daje sledeći predlog:PREDLOG ODLUKE

O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2022. GODINU


MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.

Ponedeljak, 11. april 2022.


img


Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15,12/16-autentično tumačenje), člana 24.  Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“,broj:16/16 i 8/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja", broj 09/2019) člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han  („Službeni glasnik  grada Vranja“, broj 31/20), Opštinsko veće opštine Vladičin Han  na sednici održanoj 28.03.2022.godine, donelo jeR E Š E NJ E

O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2022. GODINU


MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.

Ponedeljak, 28. februar 2022.


img


Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br. 23/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana  19., 20. i 21. Pravilnika o sufinasiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017“), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 09/19),  člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020) i člana 10. Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Vladičin Han radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 24.02.2022_. godine, donelo je:R E Š E NJ E

O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PODNETIH NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA  U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI  OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2022. GODINU


MS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 24. januar 2022.


img


Na osnovu člana 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2018), člana 7. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 09/2019) i Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 35/2021), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han, dana 20.01.2022. godine donelo je:PLAN RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA

ZA PODSTICANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJI SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU


MS WordCeo tekst plana možete pogledati ovde.


Ponedeljak, 24. januar 2022.


img


Na osnovu člana 101. Zakona o budžetskom sistemu ( ``Službeni glasnik RS`` br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 i 118/21) člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), i i člana 73. Poslovnika o radu Opštinskog veća Skupštine opštine Vladičin Han (``Službeni glasnik Grada Vranja`` broj 31/20), Opštinsko veće opštine Vladičin Han, na sednici održanoj 20.01.2022. godine, donosi:UPUTSTVO

O RADU TREZORA OPŠTINE VLADIČIN HAN


MS WordCeo tekst uputstva možete pogledati ovde.

Preuzeto: