Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Одлуке скупштине  
Садашњи скупштински сазив Верзија за штампу
12Четврта седница Скупштине, 27.12.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 27. децембар 2020. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за четврту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:Трећа седница Скупштине, 06.12.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 06. децембар 2020. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:БИОСКОПСКА САЛА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН , Николе Тесле број 2


WordПозив и предлог дневног реда за трећу седницу Скупштине општине Владичин Хан

WordОбавештење можете преузети овде

Усвојена акта:WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Владичин Хан

WordОдлука о боравишној такси

WordОдлука о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о димничарским услугама на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о пијацама на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

WordОдлука о обављању комуналне делатности зоохигијене

WordОдлука о образовању комисије за планове општине Владичин Хан

WordОдлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и општем комуналном уређењу општине Владичин Хан

WordОдлука о одржавању јавних зелених површина

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о радном времену објеката у угоститељству, трговини, занатству и другим делатностима на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о усвајању плана детаљне регулације занатског центра у Владичином Хану

WordПравилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавним набавкама

WordПравилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује

WordОдлука о конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу FULL PROTECT Д.О.О. Београд

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о именовању Локалног савета родитеља

WordРешење о формирању Комисије за спровођење поступка отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан

WordРешење о именовању Комисије за планове општине Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Стубал

WordРешење о измени решења о именовању чланова Управног одбора ПУ „Пчелица“ Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану

WordЗакључак о давању сагласности на Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2020. годину

WordЗакључак о давању сагласности на Прву измену Посебног програма коришћења средстава буџета општине Владичин Хан за 2020.годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Програм пословања предузећа за 2020.годину (Измена 1) ЈП «Водовод» Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2020. години (измена бр.1) ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

WordПлан детаљне регулације занатског центра у Владичином Хану

WordКадровски план Општинске управе општине Владичин Хан за 2021. годину

WordКадровски план Општинског правобранилаштва општине Владичин Хан за 2021. годину

Друга седница Скупштине, 13.09.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 13. септембар 2020. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за другу седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлукa о усвајању друге измене Плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан(КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)

WordДруге измене Плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан

WordОдлука о давању сагласности

WordРешење

WordОдлука о повећању основног капитала „Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан“ Владичин Хан

WordЗакључак

WordРешење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

WordРешење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Надзорног одбора УСЦ „Куњак“ Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владичин Хан

WordОдлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешења о образовању Савета за буџет и финансије Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Управног одбора УСЦ „куњак" Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак

WordОдлука о давању сагласности за извођење радова

WordОдлука о измени Одлуке о изради плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordОдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину

WordОдлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину (Р Е Б А Л А Н С 1)

Конститутивна седница Скупштине, 23.08.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 23. август 2020. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за конститутивну седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору чланова Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о избору председника Општине Владичин Хан

WordРешење о избору председнице Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору заменика председника Општине Владичин Хан

WordРешење о избору заменика председника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о постављењу секретара Скупштине општине Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 4.360.967