Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
Детаљна прогноза времена

Листа новости  Слике  Верзија за штампу

Четвртак, 24. Октобар 2019.

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације занатског центра у Владичином Хану

img


ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН


Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан


На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и члана 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 64/15),


оглашава


РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАНАТСКОГ ЦЕНТРА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ


Одлука о изради Плана детаљне регулације Занатског центра у Владичином Хану објављена је у „Службеном гласнику града Врања”, број 1/2019.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 1. новембра 2019. године до 15. новембра 2019. године.

Наведени плански документ биће изложен на рани јавни увид, у згради Општинске управе Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1, у канцеларији број 9,сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова, уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

Општина Владичин Хан, као носилац израде Плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована правна и физичка лица могудоставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15. новембром 2019. године.Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана детаљне регулације могу утицати на планска решења.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници општине Владичин Хан.УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 3.796.539