Веб сајт општине Владичин Хан
Обједињена процедура

Грађевинске дозволе обједињена процедура


Примењујући Закон о планирању и изградњи, надлежни органи Општине Владичин Хан обавештавају грађанке и грађане да захтев могу послати на електронску адресу:


objedinjenaprocedura@vladicinhan.org.rs


Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву грађанки и грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.


Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.


Овде можете преузети:


Преузето: