Web Sajt opštine Vladičin Han
Poljoprivreda

Dragi posetioci, na ovim stranicama možete pogledati aktuelne novosti, uredbe, mere u oblasti poljoprivrede resornog ministarstva kao i lokalnih tela Opštine Vladičin Han.Vodoprivreda - izdati vodni akti


Adobe readerPravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

Postavljeno: 25. aprila 2017.


Adobe readerPravilnik o organizaciji i poslovima učesnika u funkcionisanju sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima koja učestvuju u fadn sistemu

Postavljeno: 25. aprila 2017.


Adobe readerPravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Postavljeno: 20. aprila 2017.


Adobe readerPravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Postavljeno: 20. aprila 2017.


Adobe readerPravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja

Postavljeno: 20. aprila 2017.


Adobe readerPravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima

Postavljeno: 11. aprila 2017.


Adobe readerPravilnik o izmenama Pravilnika podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Postavljeno: 11. aprila 2017.


Adobe readerPravilnik o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa

Postavljeno: 11. aprila 2017.


Adobe readerPravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Postavljeno: 28. marta 2017.


Adobe readerPravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima

Postavljeno: 28. marta 2017.


Adobe readerPravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora

Postavljeno: 28. marta 2017.


Adobe readerPravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

Postavljeno: 28. marta 2017.


Adobe readerPravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Postavljeno: 21. marta 2017.


Javni poziv za nabavku novog traktora

Postavljeno: 05. aprila 2017.


Obaveštenje službe za poljoprivredu Opštinske uprave Vladičin Han


Ponedeljak, 19. decembar 2022.


img


Na osnovu člana  66. Statuta opštine Vladičin Han („Sl. glasnik grada Vranja“, broj 4/19), Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini na teritoriji opštine Vladičin Han iz budžeta opštine, broj 320-67/2022-II od 13.10.2022. godine,  Komisije za sprovođenje postupka Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini na teritoriji opštine Vladičin Han iz budžeta opštine,  obrazovana rešenjem  predsednika opštine Vladičin Han, broj: 320-68/2022-II od 13.10.2022. godine, podnosioca prijave koji ispunjavaju uslove za dodelu  podsticajnih sredstava i predloga Odluke o dodeli podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini na teritoriji opštine Vladičin Han iz budžeta opštine, predsednik opštine  Vladičin Han dana 19.12.2022. godine, donosiO D L U K U


1. Dodeljuju se podsticajna sredstva u poljoprivredi u 2022. godini na teritoriji opštine Vladičin Han iz budžeta opštine,  za nabavku sadnog materijala - podizanja novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih  zasada voćaka i vinove loze -  za sektor voće, grožće i povrće, a sva u  okviru mere investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, šifra mere:101,  za sledeće podnosioce prijave:


MS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.

Ponedeljak, 17. oktobar 2022.


img


Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe  o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe (Sl. glasnik RS br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj svojini („Sl.glasnik RS“, br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 i 63/21), Godišnjeg programa  zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta  i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni glasnik Grada Vranja» broj 15/21), Predsednik opštine  VLADIČIN HAN je dana 17.10.2022. godine, doneoODLUKU


O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN


i raspisuje


O G L A S


A DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN
Adobe readerCeo tekst odluke i oglasa možete preuzeti ovde.


Petak, 14. oktobar 2022.


img


Na osnovu člana 44. tačka 5.  Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik Republike Srbije“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 – dr. zakon, 47/18 i 111/21- dr. zakon),  člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 66. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 4/19) i Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Vladičin Han za 2022. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 17/22), predsednik Opštine Vladičin Han dana 13.10.2022. godine donosiODLUKU


O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2022. GODINI NA TERITORIJIOPŠTINE VLADIČIN HAN IZ BUDžETA OPŠTINE


i raspisuje


K O N K U R S


ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2022. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN IZ BUDžETA OPŠTINE
MS WordCeo tekst odluke i konkursa možete preuzeti ovde.


Petak, 14. oktobar 2022.


img


Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16 ), člana 66. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 4/19) i  Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Vladičin Han za 2022. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 17/22), predsednik Opštine Vladičin Han dana 13.10.2022. godine, donosiREŠENJE


O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA KONKURSA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2022. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN IZ BUDžETA OPŠTINE
MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.


Utorak, 21. jun 2022.


img


JAVNI POZIV


ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU
MS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


Utorak, 21. jun 2022.


img


JAVNI POZIV


ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU
MS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


Četvrtak, 12. maj 2022.


img


Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon, 47/18 i 111/21-dr. zakon) i člana 66. Statuta opštine Vladičin Han ("Službeni glasnik grada Vranja", br. 4/19), predsednik opštine Vladičin Han  dana 12.05.2022. godine, donosiODLUKU O RASPISIVANJU

JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ZAINTERESOVANIH POLJOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA 89. MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE U NOVOM SADU U 2022. GODINIMS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordPrijavni obrazac možete preuzeti ovde.

Četvrtak, 12. maj 2022.


img


Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon, 47/18 i 111/21-dr. zakon), člana 66. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 4/19) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu zainteresovanih poljiprivrednika  za odlazak na 89. međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu u 2022. godini br. 320-49/2022-II od 12.05.2022. godine,  predsednik Opštine Vladičin Han dana 12.05.2022. godine, doneo jeREŠENJE

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ZAINTERESOVANIH POLJOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA 89. MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE U NOVOM SADU U 2022. GODIINIMS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.

Petak, 10. decembar 2021.


img


Na osnovu člana  66. Statuta opštine Vladičin Han („Sl. glasnik grada Vranja“, broj 4/19), Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2021. godini na teritoriji opštine Vladičin Han iz budžeta opštine, broj 325-35/2021-II od 23.09.2021. godine,  Komisije za sprovođenje postupka Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2021. godini na teritoriji opštine Vladičin Han iz budžeta opštine,  obrazovana rešenjem  predsednika opštine Vladičin Han, broj: 325-36/2021-II od 23.09.2021. godine, podnosioca prijave koji ispunjavaju uslove za dodelu  podsticajnih sredstava i predloga Odluke o dodeli podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2021. godini na teritoriji opštine Vladičin Han iz budžeta opštine, predsednik opštine  Vladičin Han dana 30.11.2021. godine, donosiO D L U K U


MS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Četvrtak, 23. septembar 2021.


img


Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 66. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 4/19) i Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Vladičin Han za 2021. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 18/21),predsednik Opštine Vladičin Han dana 23.09.2021. godine donosiODLUKU

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2021. GODINI NA TERITORIJIOPŠTINE VLADIČIN HAN IZ BUDžETA OPŠTINE


i raspisuje


K O N K U R S


ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA UPOLJOPRIVREDI U 2021. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN IZ BUDžETA OPŠTINEMS WordCeo tekst konkursa možete pogledati ovde.


MS WordPrijavni obrazac možete preuzeti ovde.

Četvrtak, 23. septembar 2021.


img


Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/13), člana 66. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 4/19) i  Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Vladičin Han za 2021. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 18/21), predsednik Opštine Vladičin Han dana 23.09.2021. godine, donosiREŠENJE

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA KONKURSA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2021. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN IZ BUDžETA OPŠTINEMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.

Utorak, 14. septembar 2021.


img


Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 i 63/2021) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni glasnik Grada Vranja» broj 15/21), Predsednik opštine VLADIČIN HAN je dana 13.09.2021. godine, doneoODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN


i raspisuje


O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HANAdobe readerCeo tekst oglasa možete pogledati ovde.

Petak, 13. avgust 2021.


img


Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 i 63/2021) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni glasnik Grada Vranja» broj 15/21), Predsednik opštine VLADIČIN HAN je dana 11.08.2021. godine, doneoODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN


i raspisuje


O G L A S


ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HANAdobe readerCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


Sreda, 30. jun 2021.


img


U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08–dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18–dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/20),  Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vladičin Han, raspisujeJAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva sa pratećim dokumentima možete preuzeti ovde.


Sreda, 30. jun 2021.


img


U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08–dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18–dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/20), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Vladičin Han ( u daljem tekstu: Komisija), raspisujeJAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva sa pratećim dokumentima možete preuzeti ovde.


Sreda, 21. oktobar 2020.


img

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020  i 25/2020)  i člana 41. i 138.  Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni glasnik Grada Vranja» broj Sl. gl. Pčinjskog ok), Predsednik opštine VLADIČIN HAN je dana 20.10.2020. godine, doneo


ODLUKU


O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HANi raspisujeO G L A S


ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN
Adobe readerCeo tekst oglasa možete preuzeti ovde.MS WordFormular za prijavu možete preuzeti ovde.

Ponedeljak, 21. septembar 2020.


img

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020  i 25/2020)  i člana 41. i 138. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni glasnik Grada Vranja» broj Sl. gl. Pčinjskog ok), Predsednik opštine VLADIČIN HAN je dana 18.09.2020. godine, doneo


ODLUKU


O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HANi raspisuje


O G L A S


ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN
Adobe readerCeo tekst oglasa možete preuzeti ovde.


MS WordFormular za prijavljivanje možete preuzeti ovde.


Utorak, 30. jun 2020.


img

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08–dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18–dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 i 25/2020),  Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vladičin Han, raspisuje


JAVNI POZIV


ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordZahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom, na teritoriji opštine  Vladičin Han za 2021. godinu možete preuzeti ovde.


MS WordZahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu stočarstva, na teritoriji opštine  Vladičin Han za 2021. godinu možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 1a možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 1b možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 2a možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac 2b možete preuzeti ovde.


Utorak, 30. jun 2020.


img

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08–dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/2017 i 95/18–dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 i 25/2020), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Vladičin Han ( u daljem tekstu: Komisija), raspisuje


JAVNI POZIV


ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordZahtev možete preuzeti ovde.


Sreda, 29. januar 2020.


img

Na osnovu člana 66. Statuta opštine Vladičin Han ("Službeni glasnik grada Vranja", br. 4/19) i Programa podrške za sprovođenje  poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Vladičin Han u 2020. godini, predsednik opštine Vladičin Han  dana 26.01.2020. godine, donosiODLUKU O RASPISIVANJU


JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ZAINTERESOVANIH POLJOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA MEĐUNARODNI SAJAM VOĆARSTVA, VINOGRADARSTVA I POVRTARSTVA U BEOGRAD
MS WordCeo tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.


MS WordRešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu zainteresovanih poljoprivrednika za odlazak na Međunarodni sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u Beogradu možete preuzeti ovde.


MS WordOBrazac prijave možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 25. novembar 2019.


img

Na osnovu člana  66. Statuta opštine Vladičin Han („Sl. glasnik grada Vranja“, broj 4/19), Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2019. godini na teritoriji opštine Vladičin Han iz budžeta opštine od 06.09.2019. godine,  Komisije za sprovođenje postupka Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2019. godini na teritoriji opštine Vladičin Han iz budžeta opštine,  obrazovana rešenjem  predsednika opštine Vladičin Han, broj: 325-65/2/19-II od 06.09.2019. godine, podnosioca prijave koji ispunjavaju uslove za dodelu  podsticajnih sredstava i predloga Odluke o dodeli podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2019. godini na teritoriji opštine Vladičin Han iz budžeta opštine, predsednik opštine  Vladičin Han dana 25.11.2019. godine, donosiO D L U K U
MS WordCeo tekst odluke možete preuzeti ovde.


Sreda, 24. jul 2019.


img

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019) i člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni glasnik Grada Vranja» broj 38. Službeni glasnik), Predsednik opštine VLADIČIN HAN je dana godine, doneoODLUKU


O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HANi raspisujeO G L A S


ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN
Adobe readerCeo tekst možete preuzeti ovde.


MS WordFormular za prijavljivanje možete preuzeti ovde.

Petak, 28. jun 2019.


img


U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr. zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019),  Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vladičin Han, raspisujeJAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordObrazac zahteva za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac zahteva za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi možete preuzeti ovde.


Petak, 28. jun 2019.


img


U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/2015, 80/2017 i 95/18-dr. zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vladičin Han ( u daljem tekstu: Komisija), raspisujeJAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordObrazac zahteva možete preuzeti ovde.


Sreda, 26. jun 2019.


img

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br. 16/2017, 111/2017 i 18/2019) i člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni glasnik Grada Vranja» broj 38. Službeni glasnik), Predsednik opštine VLADIČIN HAN je dana ____________ godine, doneoODLUKU


O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HANi raspisujeO G L A S


ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN
Adobe readerCeo tekst možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 6. maj 2019.


imgNa osnovu člana 66. Statuta opštine Vladičin Han ("Službeni glasnik grada Vranja", br. 4/19) i Programa podrške za sprovođenje  poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Vladičin Han u 2019. godini, predsednik opštine Vladičin Han  dana 06.05.2019. godine, donosiODLUKU O RASPISIVANJU

JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ZAINTERESOVANIH POLJOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE U NOVI SADMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.

MS WordPrijavni obrazac možete preuzeti ovde.


Sreda, 12. decembar 2018.


img


Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017 i 111/2017) i člana 41 i 138  Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni glasnik Grada Vranja» broj 21), Predsednik opštine VLADIČIN HAN je dana ____________ godine, doneoODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN

i raspisujeO G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HANAdobe readerCeo tekst oglasa možete pogledati ovde.


MS WordFormular prijave možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 8. novembar 2018.


img


Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06,69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i nakorišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017 i 111/2017) i člana 41 i 138 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni glasnik Grada Vranja» broj 21), Predsednik opštine VLADIČIN HAN je dana ____________ godine, doneoODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN

i raspisujeO G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HANAdobe readerCeo tekst oglasa možete pogledati ovde.


MS WordFormular prijave možete preuzeti ovde.


Utorak, 14. avgust 2018.


img


Na osnovu člana 13. Stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/13), Strategije Održivog razvoja Opštine Vladičin Han za period  2013–2018 godine, Odluke o programu podrške poljoprivredi za opštinu Vladičin Han za 2018. godinu Skupštine Opštine Vladičin Han,  člana 68. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog Okruga“ broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik grada Vranja“ broj 11/13, 5/17 i 14/17), člana 30 Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog Okruga“ broj 23/08) i člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 08.08.2018. godine,Raspisuje

K O N K U R S

ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2018. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN IZ BUDžETA OPŠTINEMS WordCeo tekst javnog konkursa možete pogledati ovde.


MS WordObrazac prijave možete preuzeti ovde.


Utorak, 14. avgust 2018.


img


Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/13), Strategije Održivog razvoja Opštine Vladičin Han za period  2013–2018 godine, Odluke o programu podrške poljoprivredi za opštinu Vladičin Han za 2018. godinu Skupštine Opštine Vladičin Han,  člana 68. Statuta opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog Okruga“ broj 21/08 i 8/09 i „Službeni glasnik grada Vranja“ broj 11/13, 5/17 i 14/17), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog Okruga“ broj 23/08), člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/13), Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2018. godini na teritoriji opštine Vladičin Han iz budžeta opštine,  Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 08.08.2018. godine, donelo jeREŠENJE

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA KONKURSA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2018. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN IZ BUDžETA OPŠTINEMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Četvrtak, 28. jun 2018.


img


U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/2015 i 80/17) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017 i 111/2017),  Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vladičin Han, raspisujeJAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordObrazac zahteva za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva možete preuzeti ovde.


MS WordObrazac zahteva za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 28. jun 2018.


img


U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09,1 12/2015 i 80/2017), i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017 i 111/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vladičin Han ( u daljem tekstu: Komisija), raspisujeJAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordObrazac zahteva možete preuzeti ovde.


Petak, 29. decembar 2017.


img


Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/2015 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik Pčinjskog okruga“. broj 38/08), predsednik opštine Vladičin Han je dana 27.12.2017. godine, doneoODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN


i raspisuje


O G L A S


ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HANMS WordCeo tekst oglasa možete pogledati ovde.


MS WordFormular za prijavljivanje možete preuzeti ovde.


Sreda, 15. novembar 2017.


img

Na osnovu člana  65. Statuta opštine Vladičin Han ( „Sl. glasnik Pčinjskog okruga“, broj 21/08 i 8/09 i „Sl. glasnik grada Vranja“, broj 11/13, 5/17 i 14/17), Konkursa za podnošenje zahteva za podsticajna sredstva u poljoprivredi u 2017. godini na teritoriji opštine Vladičin Han - za voćarstvo i pčelarstvo od 18.07.2017. godine,  Komisije za sprovođenje Konkursa za podnošenje zahteva za podsticajna sredstva u poljoprivredi u 2017. godini na teritoriji opštine Vladičin Han - za voćarstvo i pčelarstvo, obrazovana rešenjem  Opštinskog veća opštine Vladičin Han, broj: 06-129/3/17-III od 18.07.2017. godine, Zapisnike Komisije za svakog podnosioca prijave, utvrđene liste podnosioca prijave koji ispunjavaju uslove za dodelu i odobravanju  podsticajnih sredstava br. 06-129/49/2017-III od 25.10.2017. godine i predloga Odluke o dodeli podsticajnih sredstava za poljoprivredu na teritoriji opštine Vladičin Han - za voćarstvo i pčelarstvo  u 2017. godini, predsednik opštine  Vladičin Han donosiO D L U K U1. Dodeljuju se podsticajna sredstva u poljoprivredi u 2017. godini na teritoriji opštine Vladičin Han - za voćarstvo i pčelarstvo,  podizanje novih proizvodnih zasada voćaka, za nabavku opreme za navodnjavanje za  voćarsku  proizvodnju za sledeće podnosioce prijave:MS WordCeo tekst odluke možete pogledati ovde.


Četvrtak, 14. septembar 2017.


img


Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“. broj 62/06. 69/08, 80/2017-dr zakon. 41/09 i 112/2015). Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.glasnik RS“.  br. 16/2017) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik Pčinjskog okruga“. broj 38/08). predsednik opštine Vladičin Han je dana 12.09.2017. godine, doneoODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN

i raspisujeO G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U  OPŠTINI VLADIČIN HANMS WordCeo tekst oglasa možete pogledati ovde.


MS WordFormular za prijavljivanje možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 31. jul 2017.


img


Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09,), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja  (''Službeni glasnik RS'' br.8/2012, 94/2013 i 93/2015) i člana 2. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han (,,Službeni glasnik Grada Vranja“,  broj 12/14) i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za izbor aktivnosti i programa/projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji Opštine Vladičin Han, broj 06-63/3/2015-01 od 20.05.2015. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji opštine Vladičin Han, dana 26.07.2017. godine raspisujeJAVNI  KONKURS

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HANMS WordCeo tekst javnog konkursa možete pogledati ovde.


MS WordAneks 1 - obrazac  prijave na javni poziv možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 2 - obrazac za pisanje predloga projekta možete preuzeti ovde.


ExcelAneks 3 -  obrazac budžeta projekta možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 4 - narativni prikaz budžeta projekta možete preuzeti ovde.


MS WordAneks 5 - izjava o prihvatanju obaveze potpisnika/ korisnika sredstava možete preuzeti ovde.


Sreda, 19. jul 2017.


img


Na osnovu člana 13. Stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/13), Strategije Održivog razvoja Opštine Vladičin Han za period  2013–2018 godine, Odluke o programu podrške poljoprivredi za opštinu Vladičin Han za 2017. godinu Skupštine Opštine Vladičin Han,člana 30 Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han(„Službeni glasnik Pčinjskog Okruga“ broj 23/2008) člana 51. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 40/2013) Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 18.07.2017. godine.Raspisuje

K O N K U R S


ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2017. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN - ZA VOĆARSTVO I PČELARSTVO -MS WordCeo tekst konkursa i obrazac prijave koji se nalazi u prilogu, možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 29. jun 2017.


img


U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017),  Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Vladičin Han, raspisujeJAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2018. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordObrazac zahteva možete preuzeti ovde.


Četvrtak, 29. jun 2017.


img


U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09 i 112/2015), i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ( u daljem tekstu: Komisija) za teritoriju opštine Vladičin Han, raspisujeJAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2018. GODINUMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordObrazac zahteva možete preuzeti ovde.


Ponedeljak, 20. februar 2017.


img


OBAVEŠTENJEDana 24.02.2017. godine (petak) sa početkom u 11,00 časova u velikoj sali SO-e Vladičin Han, pred prestojeću prolećnu setvu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada organizuje predavanje na kome će prezentovati NS sorte i hibride.

Pozivaju se svi zainteresovani poljoprivredni proizvoćači (ratari i povrtari) sa teritorije opštine Vladičin Han da prisustvuju predavanju.

Sreda, 28. septembar 2016.


img


Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. Glasnik Pčinjskog okruga“, broj 38/08), predsednik opštine Vladičin Han je dana 26.09.2016. godine, doneo


ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN


i raspisuje


O G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HANMS WordCeo tekst oglasa možete pogledati ovde.

MS WordFormular za prijavljivanje možete preuzeti ovde.

Petak, 23. septembar 2016.


Republika Srbija

Grb Republike SrbijeMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJANa osnovu člana 8. stav 2. tačka 2) Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/2009 i 10/2013 - dr. zakon), člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/2013, 142/2014 i 103/2015) i člana 13. Pravilnika o podsticajima  za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima („Službeni glasnik RS”, broj 67/2016), raspisuje


K O N K U R S

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA U 2016. GODINIAdobe readerCeo tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Ponedeljak, 29. avgust 2016.


img


U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Vladičin Han, raspisuje


JAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2017. GODINU


MS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.

MS WordObrazac zahteva za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu stočarstva, na teritoriji opštine Vladičin Han za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

MS WordObrazac zahteva za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu vlasništva na infrastrukturi, na teritoriji opštine Vladičin Han za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

Petak, 15. jul 2016.


imgNa osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. Glasnik Pčinjskog okruga“, broj 38/08), predsednik opštine Vladičin Han je dana 13.07.2016. godine, doneo


ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN


i raspisuje


O G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN


MS WordCeo tekst oglasa možete pogledati ovde.

MS WordObrazac prijave možete preuzeti ovde.

Četvrtak, 30. jun 2016.


imgU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Vladičin Han, raspisuje


JAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2017. GODINU


MS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.

MS WordObrazac zahteva za priznavanje prava prečeg zakupa  poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu uzgoja i držanja životinja, na teritoriji opštine Vladičin Han za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

MS WordObrazac zahteva za priznavanje prava prečeg zakupa  poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu vlasništva na infrastrukturi, na teritoriji opštine Vladičin Han za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

Četvrtak, 30. jun 2016.


imgU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09 i 112/2015), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ( u daljem tekstu: Komisija) za teritoriju opštine Vladičin Han, raspisuje


JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2017. GODINU


MS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.

MS WordObrazac zahteva možete preuzeti ovde.


Republika Srbija

Grb Republike SrbijeMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Obilićev venac 9-11, BeogradNa osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08  -  dr.  zakon,  41/09  i  112/15),  a  u  vezi  sa  članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu  (,,Službeni glasnik RS”, br. 103/2015) i Uredbe  o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti,  uređenju  i  korišćenju  poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 31/2016), raspisuje


K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE OSIM NA TERITORIJI AUTONOMNIH POKRAJINA U 2016. GODINIAdobe readerCeo tekst konkursa možete preuzeti ovde.

MS WordObrazac prijave na konkurs za dodelu sredstava za organizaciju stručnog skupa ili savetovanja na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2016. godini.

MS WordObrazac prijave na konkurs za dodelu sredstava za studijsko - istraživačke radove, programe i projekte od značaja za Republiku Srbiju na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2016. godini.

MS WordObrazac prijave za dodelu sredstava za iskop bunara u funkciji navodnjavanja.

MS WordObrazac prijave na konkurs za dodelu sredstava za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta nateritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2016. godini.

MS WordObrazac prijave za dodelu sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje.

MS WordObrazac prijave na konkurs za dodelu sredstava za studijsko - istraživačke radove, programe i projekte od značaja za jedinice lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2016. godini.

MS WordObrazac prijave na konkurs za dodelu sredstava za uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2016. godini.

MS WordObrazac prijave na konkurs za dodelu sredstava u komasaciji (I faza) geodetsko - tehnički radovi i  stručni nadzor na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2016. godini.
Preuzeto: